Príručka používateľa Zrušiť

Vytváranie indexov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Vytvorenie a správa indexu v PDF

Na urýchlenie procesu vyhľadávania v dlhom súbore PDF môžete do dokumentu zahrnúť index slov. Tento index dokáže aplikácia Acrobat prehľadávať oveľa rýchlejšie ako samotný dokument. Index je zahrnutý vo všetkých kópiách súboru PDF. Používatelia môžu prehľadávať dokumenty PDF s indexmi rovnako ako v dokumenty PDF, ktoré nemajú vložený index.

Pridanie indexu do PDF

 1. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pridať index vyhľadávania.

  V ľavom paneli sa zobrazí súprava nástrojov Index.

 2. Na paneli nástrojov Index vyberte položku Správa vloženého indexu.

 3. V dialógovom okne Správa vloženého indexu kliknite na položku Vložiť index.

 4. Prečítajte si správy, ktoré sa zobrazia, a vyberte položku OK.

  Poznámka:

  V aplikáciách Outlook a Lotus Notes máte možnosť vložiť index, keď prevádzate e-mailové správy alebo priečinky do formátu PDF. To sa odporúča hlavne pre priečinky obsahujúce veľké množstvo e-mailových správ.

Aktualizácia alebo odstránenie indexu v dokumente PDF

 1. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pridať index vyhľadávania.

  V ľavom paneli sa zobrazí súprava nástrojov Index.

 2. Na paneli nástrojov Index vyberte položku Správa vloženého indexu.

 3. Vyberte položku Aktualizovať index alebo Odstrániť index podľa potreby.

O funkcii Katalóg (Acrobat Pro)

Špecifickú skupinu súborov PDF môžete definovať ako katalóg a vytvoriť zjednotený index pre celú túto kolekciu dokumentov. Keď používatelia hľadajú v katalógu dokumentov PDF určité informácie, proces prehľadávania je vďaka indexu oveľa rýchlejší.

Keď distribuujete kolekciu na disku CD, k súborom PDF môžete pridať aj index.

Katalóg môžete vytvoriť pre dokumenty písané latinkou alebo čínskymi, japonskými alebo kórejskými znakmi. Do katalógu môžete zahrnúť text dokumentu, poznámky, záložky, polia formulárov, tagy, metadáta objektov a dokumentu, prílohy, informácie o dokumente, digitálne podpisy, obrazové metadáta XIF (extended image file format) a používateľské vlastnosti dokumentu.

Príprava dokumentov PDF na indexovanie (Acrobat Pro)

Ak chcete indexovať dokumenty PDF, začnite vytvorením priečinka, ktorý obsahuje úplné dokumenty PDF s elektronickými funkciami, ako sú odkazy, záložky a vyhľadávateľný text. V prípade naskenovaných dokumentov sa uistite, že text je vyhľadávateľný. Odporúčame rozdeliť dlhé dokumenty do menších súborov podľa kapitol, aby ste zvýšili rýchlosť prehľadávania. Pridanie informácií do vlastností dokumentu tiež zlepšuje možnosti vyhľadávania.

Skôr ako začnete indexovať kolekciu dokumentov vytvorte štruktúru dokumentov na diskovej jednotke alebo na zväzku sieťového servera a skontrolovať názvy súborov pre rôzne platformy. Názvy súborov naprieč platformami môžu byť skrátené, čo sťažuje ich získanie pri vyhľadávaní. Ak chcete zabrániť tomuto problému, postupujte podľa týchto pokynov:

 • Premenujte súbory, priečinky a indexy podľa konvencií pre pomenovávanie súborov systému MS-DOS® (osem alebo menej znakov, po ktorých nasledujú tri znaky prípony súboru), najmä ak plánujete dodávať kolekciu dokumentov a index na disku CD-ROM vo formáte ISO 9660.
 • Z názvov súborov a priečinkov odstráňte rozšírené znaky, ako sú napríklad znaky s diakritikou a neanglické znaky. (Písmo používané funkciou katalógu nepodporuje znaky s kódmi 133 až 159.)
 • Nepoužívajte hlboko vnorené priečinky ani cesty, ktoré sú dlhšie ako 256 znakov, pre indexy, ktoré budú prehľadávané používateľmi systému macOS.
 • Ak používate systém macOS so serverom OS/2 LAN, nakonfigurujte server IBM® LAN Server Macintosh (LSM) tak, aby presadzoval konvencie pomenovania súborov pre systém MS-DOS®, alebo indexujte len jednotky FAT (File Allocation Table). (Jednotky HPFS [High Performance File System] môžu obsahovať dlhé názvy súborov, ktoré nebude možné vyhľadať.)
 • Ak štruktúra dokumentov obsahuje podpriečinok, ktorý nechcete indexovať, môžete ho počas procesu indexácie vylúčiť.

Pridávanie metadát do vlastností dokumentov (Acrobat Pro)

Ak chcete uľahčiť vyhľadávanie v súbore PDF, môžete do vlastností dokumentu pridať informácie o súbore nazývané metadáta. (Vlastnosti aktuálne otvoreného súboru PDF môžete zobraziť pomocou príkazu Súbor > Vlastnosti a kliknutím na kartu Opis.)

Keď pridávate údaje do vlastností dokumentu, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní spoločnosti Adobe:

 • V poli Názov použite vhodný popisný názov. Názov súboru dokumentu by sa mal zobraziť v dialógovom okne s výsledkami hľadania.
 • Pre podobné informácie používajte vždy rovnakú voľbu (pole). Nepridávajte napríklad dôležité informácie v niektorých dokumentoch do poľa s predmetom a v iných dokumentoch do poľa Kľúčové slová.
 • Používajte stále ten istý termín pre tú istú informáciu. Nepoužívajte napríklad v niektorých dokumentoch termín geografia a v iných dokumentoch termín zemepis.
 • Na identifikáciu osoby alebo skupiny osôb, ktoré zodpovedajú za obsah dokumentu, použite pole s autorom. Autorom dokumentu o náborovej politike firmy by mohlo byť napríklad Personálne oddelenie.
 • Ak používate evidenčné čísla dokumentov, pridajte ich ako Kľúčové slová. Zadajte napríklad do poľa Kľúčové slová doc#=m234, aby ste označili špecifický dokument medzi stovkami dokumentov na určitú tému.
 • Na kategorizáciu dokumentov podľa typu použite pole s predmetom alebo Kľúčové slová alebo obidve tieto polia naraz. Ako hodnotu v poli s predmetom dokumentu napríklad môžete použiť výraz správa o stave a ako hodnotu v poli s kľúčovými slovami mesačná alebo týždenná.
 • Ak už máte špeciálne znalosti o dokumentoch Adobe PDF, môžete pri vytváraní indexu definovať vlastné dátové pole, napríklad Typ dokumentu, Číslo dokumentu alebo Identifikátor dokumentu. Tento postup sa odporúča iba pre pokročilých používateľov a nie je popísaný ani v úplnom pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Vytvorenie indexu pre kolekciu (Acrobat Pro)

Keď zostavujete nový index, aplikácia Acrobat vytvorí súbor s príponou .Pdx a nový pomocný priečinok, ktorý obsahuje jeden alebo viac súborov s príponou .idx. Súbory IDX obsahujú položky indexu. Všetky tieto súbory musia byť dostupné pre užívateľa, ktorý chce index prehľadávať.

 1. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pridať index vyhľadávania.

  V ľavom paneli sa zobrazí súprava nástrojov Index.

 2. Na paneli Index vyberte položku Fulltextový index s katalógom.

 3. V dialógovom okne Katalóg vyberte položku Nový index.

  Zobrazí sa dialógové okno Definícia nového indexu.

  Definícia nových indexov v aplikácii Acrobat
  Zobrazí sa dialógové okno Definícia nového indexu.

 4. V poli Názov indexu zadajte názov pre súbor indexu.

 5. Do poľa Popis indexu napíšte pár slov o type indexu a jeho účelu.

 6. Vyberte položku Možnosti a vyberte ľubovoľné ďalšie voľby, ktoré chcete na index aplikovať. Po dokončení vyberte položku OK.

  Dialógové okno Voľby v aplikácii Acrobat
  V dialógovom okne Voľby môžete zadať ľubovoľné ďalšie voľby pre nový index.

 7. Pod položkou Zahrnúť tieto priečinky kliknite na položku Pridať, vyberte priečinok, ktorý obsahuje niektoré alebo všetky súbory PDF, ktoré chcete indexovať, a kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete pridať viac priečinkov, zopakujte tento krok.

  Poznámka:

  Všetky priečinky vnorené pod zahrnutý priečinok budú tiež zahrnuté do procesu vytvárania indexu. Ak nebudete premiestňovať index ani jednotlivé súbory v kolekcii dokumentov, môžete pridať priečinky z viacerých serverov alebo diskov.

 8. Pod položkou Vylúčiť tieto podpriečinky kliknite na položku Pridať a vyberte ľubovoľný vnorený priečinok obsahujúci súbory PDF, ktoré nechcete indexovať. Kliknite na tlačidlo OK a tento krok opakujte podľa potreby.

 9. Skontrolujte voľby. Ak chcete upraviť zoznam zahrnutých alebo vylúčených priečinkov, vyberte priečinok, ktorý chcete zmeniť, a kliknite na položku Odstrániť.

 10. Kliknite na Vytvoriť a potom určite umiestnenie súboru indexu. Kliknite na Uložiť a potom:

  • Kliknite na Zatvoriť, keď vytváranie indexu skončí.

  • Kliknite na Stop, ak chcete vytváranie indexu zrušiť.

  Poznámka:

  Ak vytváranie indexu zastavíte, nemôžete pokračovať v rovnakom procese indexovania, ale nemusíte voľby znova zadávať. Výber volieb a priečinkov zostane bez zmien. Môžete kliknúť na Otvoriť index, vybrať čiastočne dokončený index a opraviť ho.

  Poznámka:

  Ak sa dlhé cesty vo voľbách Zahrnúť tieto priečinky a Vylúčiť tieto podpriečinky skrátia, podržte ukazovateľ nad tromi bodkami (...), kým sa neobjaví popis, v ktorom sa zobrazí celá cesta zahrnutého alebo vylúčeného priečinka.

Pozrite si možnosti indexovania

 • Nezahrnúť číslaVyberte túto voľbu, ak chcete z indexu vylúčiť všetky čísla, ktoré sa vyskytujú v texte dokumentu. Vylúčením čísel môžete dosiahnuť podstatné zmenšenie indexu a tým zrýchlenie prehľadávania.
 • Pridať ID k súborom Adobe PDF v 1.0Vyberte túto voľbu, ak chcete z indexu vylúčiť všetky čísla, ktoré sa vyskytujú v texte dokumentu. Identifikačné čísla sú potrebné, keď sa dlhé názvy súborov macOS skrátia pri ich prevode na názvy súborov MS-DOS®. Aplikácia Acrobat 2.0 a novšie verzie pridávajú identifikátory automaticky.
 • Pri hľadaní neupozorňovať na zmenené dokumentyKeď táto voľba nie je vybratá, pri prehľadávaní dokumentov, ktoré boli zmenené od posledného vytvorenia indexu, sa zobrazí správa.
 • Používateľské vlastnostiPoužite túto voľbu, ak chcete do indexu zahrnúť používateľské vlastnosti dokumentu. Budú sa indexovať iba používateľské vlastnosti dokumentu, ktoré už v indexovaných PDF existujú. Zapíšte vlastnosť, vyberte z menu Typ a potom kliknite na Pridať. Tieto vlastnosti sa zobrazia ako ďalšie kritériá v rozbaľovacích menu volieb hľadania v okne Prehľadať PDF pri prehľadávaní výsledného indexu. Ak napríklad zadáte používateľskú vlastnosť Názov dokumentu a v menu Typ vyberiete, že je to textová vlastnosť, môže potom používateľ prehľadávajúci index hľadať v tejto používateľskej vlastnosti, keď vyberiete Názov dokumentu z menu Použiť tieto ďalšie kritériá.
Poznámka:

Keď vytvoríte používateľské polia v aplikácii balíka Microsoft® Office a v aplikácii PDFMaker je vybratá voľba Previesť informácie o dokumente, pole sa prenesie do všetkých súborov PDF, ktoré vytvoríte.   

 • Polia XMP: Použite túto voľbu, ak chcete zahrnúť používateľské polia XMP Používateľské polia XMP sa budú indexovať a zobrazia sa v rozbaľovacích menu ďalších kritérií, aby ste ich mohli prehľadávať vo vybratých indexoch.
 • Vylúčené slová: Použite na vylúčenie určitých slov (maximálne 500) z výsledkov prehľadávania indexu. Zadajte slovo, kliknite na Pridať a opakujte to podľa potreby. Vylúčenie slov z indexu môže index zmenšiť o 10 až 15 %. Vylúčené slová môžu mať až 128 znakov a rozlišujú sa v nich malé a veľké písmená.
 • Tagy štruktúry: Použite túto voľbu, aby bolo možné prehľadávať špecifické tagy elementov v dokumentoch, ktoré majú tagovanú logickú štruktúru.
Poznámka:

Ak chcete predísť tomu, aby užívatelia skúšali hľadať frázy obsahujúce tieto slová, uveďte zoznam neindexovaných slov v súbore ReadMe katalógu.

Poznámka:

Nastavenia pre Používateľské vlastnosti, Vylúčené slová a Tagy sa vzťahujú iba na aktuálny index. Ak chcete aplikovať tieto nastavenia globálne na všetky vytvárané indexy, môžete zmeniť predvolené nastavenia pre používateľské polia, vylúčené slová a tagy na paneli Katalóg v dialógovom okne Predvoľby.   

Súbory ReadMe (Čítajte) katalógu (Acrobat Pro)

Často je vhodné vytvoriť samostatný súbor ReadMe (Čítajte) a umiestniť ho do priečinka s indexom. Tento súbor ReadMe (Čítajte) môže obsahovať detaily o indexe, napríklad:

 • Druh indexovaných dokumentov.

 • Podporované voľby prehľadávania.

 • Kontaktná osoba alebo telefónne číslo pre prípadné otázky.

 • Zoznam čísiel alebo slov, ktoré sú z indexu vylúčené.

 • Zoznam priečinkov obsahujúcich dokumenty zaradené do indexu v sieti LAN alebo zoznam dokumentov zaradených do indexu na disku. Môžete pripojiť aj stručný popis obsahu každého priečinka alebo každého dokumentu.

 • Zoznam hodnôt pre každý dokument, ak ste hodnoty priradili do polí v dialógovom okne Informácie o dokumente.

  Ak katalóg obsahuje mimoriadne veľký počet dokumentov, zvážte vloženie tabuľky s prehľadom hodnôt priradených jednotlivým dokumentom. Táto tabuľka môže byť súčasťou súboru ReadMe (Čítajte) alebo môže byť v samostatnom súbore. Pri vytváraní indexu môžete túto tabuľku použiť na zabezpečenie jednotnosti.

Aktualizácia indexu (Acrobat Pro)

Existujúci index môžete aktualizovať, obnoviť alebo vyčistiť.

 1. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pridať index vyhľadávania.

  V ľavom paneli sa zobrazí súprava nástrojov Index.

 2. Na paneli Index vyberte položku Fulltextový index s katalógom.

  Zobrazí sa dialógové okno Katalóg.

 3. V dialógovom okne Katalóg vyberte položku Otvoriť index.

 4. Nájdite a vyberte súbor definície indexu (PDX) a vyberte položku Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Definícia indexu vykonajte požadované zmeny a potom vyberte funkciu, ktorú má aplikácia Acrobat vykonať:

  • VytvoriťVytvorí nový súbor IDX s existujúcimi informáciami a aktualizuje ho pridaním nových položiek a označením zmenených a zastaraných položiek ako neplatných. Ak ste vykonali veľké množstvo zmien, alebo ste túto voľbu použili opakovane namiesto vytvorenia indexu, môžu sa časy prehľadávania predĺžiť.
  • Znova vytvoriťVytvorí nový index a pritom prepíše existujúci priečinok indexu a jeho obsah (súbory IDX).
  • VyčistiťOdstráni obsah indexu (súbory IDX), ale neodstráni vlastný súbor indexu (PDX).

Predvoľby katalógu (Acrobat Pro)

Môžete nastaviť predvoľby pre indexovanie, ktoré sa použijú globálne pre všetky ďalšie vytvárané indexy. Niektoré z týchto predvolieb potom môžete na jednotlivé indexy zmeniť, keď pri vytváraní indexu vyberiete nové voľby.

V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Katalóg. Mnohé z volieb sú rovnaké ako tie popísané pre proces vytvárania indexu.

Poznámka:

Voľba Vynútiť kompatibilitu priečinkov s ISO 9660 je užitočná, keď nechcete pri príprave dokumentov na indexovanie meniť dlhé názvy súborov PDF na názvy MS‑DOS®. Aj tak však musíte používať konvenciu názvov MS‑DOS® pre názvy priečinkov (osem alebo menej znakov), aj keď pre názvy súborov to nie je nutné.

Plánované aktualizácie indexu (Acrobat Pro)

Na automatizáciu procesu vytvárania, opätovného vytvárania, aktualizácie a čistenia indexu môžete použiť funkciu Katalóg spolu s dávkovým súborom PDX (.Bpdx) pre katalóg. Tento súbor obsahuje zoznam ciest a príznakov indexového súboru katalógu. Pomocou aplikácie na plánovanie, ako je napríklad plánovač v systéme Windows®, môžete naplánovať, kedy a ako často sa majú tieto úlohy automaticky vykonávať. Ak to chcete urobiť, jednoducho zobrazíte súbor BPDX v aplikácii Acrobat a aplikácia Acrobat znova vytvorí index podľa príznakov v súbore BPDX.

Ak chcete použiť súbory BPDX, prejdite do časti Preferencie > Katalóg a potom začiarknite políčko Povoliť spustenie dávkových súborov pre katalóg (. Bpdx).

Premiestnenie kolekcií a ich indexov (Acrobat Pro)

Kolekciu indexovaných dokumentov môžete vytvoriť a otestovať na lokálnom pevnom disku a potom dokončenú kolekciu dokumentov premiestniť na sieťový server alebo na iný disk. Definícia indexu obsahuje relatívne cesty medzi definičným súborom indexu (PDX) a priečinkami obsahujúcimi indexované dokumenty. Ak sa tieto relatívne cesty nezmenia, nie je potrebné index vytvárať znovu po tom, čo ste sadu indexovaných dokumentov premiestnili. Ak je súbor PDX v rovnakom priečinku ako priečinky obsahujúce indexované dokumenty, môžete zachovať ich relatívne cesty tým, že jednoducho premiestnite celý tento priečinok.

Ak sa relatívne cesty zmenia, musíte po premiestnení kolekcie indexovaných dokumentov vytvoriť index. Môžete k tomu ale použiť pôvodný súbor PDX. Aby ste tento pôvodný súbor PDX mohli ďalej používať, premiestnite najskôr indexované dokumenty. Potom skopírujte súbor PDX do priečinka, kde chcete vytvoriť index, a podľa potreby upravte zoznamy zahrnutých a vylúčených priečinkov a podpriečinkov indexu.

Ak je index umiestnený na lokálnom disku alebo na sieťovom disku nezávisle od akejkoľvek časti kolekcie indexovaných dokumentov, potom premiestnením indexu alebo sady dokumentov sa index poškodí. Ak chcete kolekciu dokumentov premiestniť na iné miesto na sieti alebo na disk CD, vytvorte index na rovnakom mieste, na ktorom je kolekcia dokumentov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online