Príručka používateľa Zrušiť

Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako môžete v aplikácií Acrobat prehrávať multimédiá, napr. audio, video alebo interaktívne médiá.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prehrávanie multimédií v dokumentoch PDF

Ak chcete prehrať video alebo zvukový súbor, použite nástroj Ruka alebo nástroj Výber. Keď umiestnite kurzor na plochu pre prehrávanie, zmení sa na ikonu režimu prehrávania .

Ukladanie multimédií z dokumentov PDF (Windows)

Kliknite pravým tlačidlom myši na multimediálny súbor v dokumente PDF a potom vyberte položku Uložiť zvuk ako alebo Uložiť video ako na uloženie súboru.

Podporované multimediálne súbory

Nižšie sú uvedené typy multimédií podporované v dokumentoch PDF vytvorených pomocou aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader alebo starších:

Video

Videosúbory MP3, MP4, MOV, M4V, 3GP a 3G2 používajúce kompresiu H.264. Ak chcete prehrávať súbory používajúce kompresiu H.264, v počítači musí byť nainštalovaný kodek H.264.

Zvuk

MP3 a MP4

Multimediálne súbory je možné prehrávať na strane alebo aktivovať v rámci akcie s odkazom, záložkou, poľom formulára alebo so stranou. Každý súbor má oblasť prehrávania, ktorú môžete použiť na aktiváciu daného média. Oblasť prehrávania sa zvyčajne zobrazuje ako obrázok alebo obdĺžnik na strane dokumentu PDF, ale môže byť tiež neviditeľná.  

Aplikácie Acrobat a Reader vám umožňujú prehrávať staršie multimediálne súbory, ako sú súbory QuickTime, MPEG, ASF, RAM a Windows® Media, ktoré boli vytvorené pomocou staršej verzie aplikácie Acrobat. Pomocou aplikácií Acrobat a Reader X však nemôžete vytvárať staršie multimediálne súbory.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat sa zobrazí otázka, či chcete prehrávať multimediálne súbory z neoverených zdrojov, aby ste tak pomohli ochrániť počítač pred vírusmi. Toto predvolené správanie môžete zmeniť v časti Predvoľby > Dôveryhodnosť multimédií (staršie) > Povoliť operácie s multimédiami.

Nastavenie predvolieb pre multimédiá

Predvoľby pre multimédiá je potrebné nastaviť pre nasledujúce dva typy súborov PDF:

 • Súbory PDF vytvorené v aplikácii Acrobat verzie 8 alebo staršej.

 • Súbory PDF s multimediálnym obsahom, ktorý na prehrávanie potrebujú zásuvný modul alebo externý prehrávač, nie vstavaný prehrávač médií.

Musíte určiť prehrávač médií na prehrávanie týchto súborov.

Ak to chcete urobiť, stlačte kombináciu Ctrl + K (Windows) alebo Command + K (macOS) na otvorenie časti Predvoľby. Vyberte položku  Multimédiá (staršie) > Možnosti prehrávača.

Voľby prehrávača

Vyberte formát, v ktorom chcete spustiť starší multimediálny obsah: QuickTime, Windows Media alebo vstavaný prehrávač systému Windows.

Príčina

Voľby uľahčenia prístupu

Určte, či sa majú pri prehrávaní médií zobrazovať dostupné špeciálne funkcie, ako sú titulky a dabovaný zvuk. Môžete tiež určiť preferovaný jazyk pre multimédiá pre prípad, že je k dispozícii viac jazykov.

Správa externých prehrávačov

Aplikácie Acrobat a Reader majú vstavaný prehrávač médií, ktorý dokáže prehrávať väčšinu multimediálnych súborov, ako je zvuk, video alebo starší multimediálny obsah, ktorý vyžaduje externé zdroje, ako napríklad prehrávač alebo doplnok.  

Podporované multimediálne súbory si môžete pozrieť v aplikácii Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader

Dôveryhodnosť multimédií (právne upozornenie)

V aplikácii Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršej môžete ovládať spôsob prehrávania multimediálnych súborov vložených do dokumentov PDF pomocou položky Predvoľby dôveryhodnosti multimédií. Ak vyberiete prehrávanie multimédií iba v dôveryhodných dokumentoch, ktoré ste schválili vy alebo autor, ktorému dôverujete, môžete znížiť riziko poškodenia počítača programami, makrami alebo vírusmi.

Zoznam dôveryhodných dokumentov a autorov nie je viditeľný a je uložený interne. Ak do tohto zoznamu pridáte certifikovaný dokument, dokument aj certifikát autora sa pridajú do zoznamu dôveryhodných dokumentov. Všetky dokumenty overené autorom sa považujú za dôveryhodné. Upozorňujeme, že medzi dôveryhodné dokumenty patria aj dokumenty PDF od autorov v zozname dôveryhodných identít.

Stlačte kombináciu Ctrl + K (Windows) alebo Command + K (macOS) na otvorenie časti Preferencie. Na pravom paneli vyberte možnosť Dôveryhodnosť multimédií (staršie).

(Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršie) Zobraziť povolenia pre

Túto voľbu vyberte, ak chcete nastaviť povolenia pre dôveryhodné dokumenty alebo iné (nedôveryhodné) dokumenty.

Voľby dôveryhodnosti

Povoliť operácie s multimédiami

Vyberte túto voľbu, ak chcete povoliť prehrávanie multimediálnych klipov. Keď je táto voľba vybratá, môžete zmeniť nastavenia povolení pre určitý prehrávač a zapnúť voľby, ktoré určujú vzhľad multimédií pri prehrávaní.

Zmeniť práva pre vybratý prehrávač médií na

Vyberte prehrávač v zozname a potom z menu vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

 • Vždy: Povolí použitie prehrávača bez zobrazenia otázky.
 • Nikdy: Zakáže použitie prehrávača.
 • Otázka: Spýta sa užívateľa, či sa môže prehrávač použiť. Ak vyberiete túto voľbu a povolíte prehrávaču prehrávanie multimédií v určitom dokumente, stane sa tento dokument dôveryhodným.

Povoliť prehrávanie v plávajúcom okne bez lišty názvu

Túto voľbu vyberte, ak chcete video spúšťať bez lišty názvu. V dôsledku výberu tejto voľby sa nezobrazí žiadny názov ani tlačidlo na zatvorenie okna.

Povoliť dokumentu nastavenie textu lišty názvu v plávajúcom okne prehrávania

Túto voľbu vyberte, ak chcete, aby sa pri prehrávaní videa v plávajúcom okne zobrazovala aj lišta názvu.

Povoliť prehrávanie v okne na celú obrazovku

Video sa automaticky prehráva v režime na celú obrazovku. Zobrazenie na celú obrazovku môže byť v konflikte s nastaveniami zabezpečenia koncového používateľa.

(Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršie) Vymazať zoznam dôveryhodných dokumentov

Odstráni platný zoznam dôveryhodných dokumentov a autorov. Pomocou tejto voľby môžete zabrániť prehrávaniu multimédií v dokumentoch, ktoré boli predtým dôveryhodné alebo ktoré boli vytvorené dôveryhodnými autormi. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, keď je otvorený súbor PDF, ktorý obsahuje multimédiá.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?