Príručka používateľa Zrušiť

Články v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

O článkoch

V mnohých tradičných tlačených dokumentoch, ako sú napríklad časopisy a noviny, je text usporiadaný do viacerých stĺpcov. Text správy pokračuje z jedného stĺpca do druhého, niekedy aj cez niekoľko strán. Zatiaľ čo v tlačenej podobe je tento formát efektívny, na obrazovke môžu byť so sledovaním tejto štruktúry problémy kvôli nutnosti posúvať a prispôsobovať veľkosť zobrazenia.

Články umožňujú previesť čitateľa materiálom prezentovaným vo viacerých stĺpcoch a na viacerých stranách.

Tok zreťazenia článku
Tok zreťazenia článku. Užívateľ prečíta text A, preskočí text B a C, a prejde znovu na text A.

Tvorba článkov

Článok vytvoríte tak, že určíte postupnosť rámčekov okolo rôznych častí obsahu v takom poradí, v akom sa má obsah čítať. Navigačná cesta, ktorú tým pre článok definujete, sa nazýva zreťazenie článku. Vytvoríte zreťazenie spájajúce rôzne rámčeky, čím ich spojíte do súvislého toku textu.

Poznámka:

Väčšina programov pre DTP umožňuje generovanie reťazcov článkov automaticky pri prevode súborov do Adobe PDF. Ak si prezeráte súbor, ktorý obsahuje články, názvy článkov môžete zobraziť na príslušnej karte a použiť ich na jednoduchú navigáciu.   

 1. Otvorte dokument PDF alebo prázdny dokument a potom v ponuke Všetky nástroje vyberte možnosť Upraviť PDF.

 2. Na ľavom paneli rozbaľte ponuku Pridať obsah výberom položky Viac. Potom vyberte položku Rámček článku.
  Ukazovateľ sa v okne dokumentu objaví ako zameriavací kríž.

 3. Ťahaním vytvorte obdĺžnik, určujúci rámček prvého článku. Okolo textu sa objaví rámček článku a kurzor sa zmení na ukazovateľ článku.

  Každý rámček článku, ktorý vytvoríte, má popis, ktorý sa skladá z čísla článku a z poradového čísla v rámci článku. Napríklad prvý rámček v prvom článku bude označený 1-1, druhý rámček 1-2 a tak ďalej. Rámčeky druhého článku v rovnakom dokumente budú označené 2-1, 2-2, 2-3 a tak ďalej.

 4. Prejdite k ďalšej časti dokumentu, ktorú chcete začleniť do článku, a nakreslite rámček okolo tohto textu. Opakujte tento krok, kým nebudete mať vyznačený celý článok.
  Poznámka:

  Ak chcete zmeniť veľkosť rámčeka článku alebo ho presunúť, musíte najskôr článok ukončiť.

 5. Stlačte kláves Enter a potom v dialógovom okne Vlastnosti článku, ktoré sa otvorí, zadajte názov článku, predmet, autora a všetky kľúčové slová, ktoré opisujú článok. Potom vyberte možnosť OK.

Prehliadanie a úpravy článku

Na vytvorenie, zobrazenie a uskutočnenie zmien rámčeka článku v dokumente PDF sa používa nástroj článok.

 • Ak chcete zobraziť články na stránke, v ponuke Všetky nástroje vyberte položku Upraviť PDF  > Viac > Rámček článku.
 • Ak chcete zobraziť zoznam článkov v PDF, v   ponuke vyberte položku Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Články.

Zobrazí sa pravý panel so zoznamom článkov na stránke.

 • Ak si chcete prečítať článok, dvakrát kliknite na názov článku.
 • Ak chcete po otvorení článku skryť panel Články, vyberte položku   > Skryť po použití.

Odstránenie článku alebo rámčeka článku

 1. Ak chcete odstrániť celý článok, vyberte ho na paneli Články a stlačte kláves Delete.

 2. Ak chcete z článku odstrániť len jeden textový rámček kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Odstrániť. Potom vo varovnom hlásení vyberte položku Rámček.
  Ak vyberiete Článok, odstráni sa celý článok.

  Zostávajúce články alebo rámčeky článkov sa automaticky prečíslujú.

Vloženie rámčeka článku do zreťazenia článku

 1. V okne dokumentu vyberte rámček článku, za ktorý chcete vložiť nový rámček článku.
 2. Vyberte znak plus (+) v spodnej časti vybraného poľa. Keď sa zobrazí výzva na potiahnutie a vytvorenie nového poľa článku, vyberte položku OK. 

  Príklad výberu článku nástrojom článok
  Príklad výberu článku nástrojom článok

 3. Nakreslite nový rámček článku. Nový rámček sa vloží do zreťazenia článku a všetky nasledujúce rámčeky sa prečíslujú.

Zmena polohy alebo veľkosti rámčeka článku

 1. Nástrojom článok vyberte rámček článku a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete rámček premiestniť, pretiahnite ho do novej polohy.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť rámčeka, ťahajte za stredové tiahlo, aby ste zmenili len výšku alebo šírku, alebo ťahajte za rohové tiahlo, aby ste zmenili obidva rozmery.

  Príklad zmeny veľkosti rámčeka článku
  Príklad zmeny veľkosti rámčeka článku

Úpravy vlastností článku

 1. Nástrojom článok vyberte rámček článku, ktorý chcete upraviť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole a vyberte položku Vlastnosti.

 3. Zmeňte informácie v dialógovom okne Vlastnosti článku a kliknite na tlačidlo OK.

Skombinovanie dvoch článkov

 1. Na table dokumentu vyberte ľubovoľný rámček článku, ktorý sa má čítať ako prvý.
 2. Vyberte znamienko plus (+) v dolnej časti poľa článku a potom v zobrazenom dialógovom okne vyberte položku OK.

 3. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na rámček článku, ktorý chcete čítať ako ďalší. Druhý článok sa automaticky pridá na koniec prvého článku. Všetky rámčeky článku sa automaticky prečíslujú.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?