Dokumenty PDF sa vyvinuli zo statických strán na zložité dokumenty s funkciami ako interaktívne formuláre, multimediálny obsah, skripty a iné možnosti. Tieto funkcie robia dokumenty PDF zraniteľnými voči škodlivým skriptom alebo akciám, ktoré môžu poškodiť váš počítač alebo ukradnúť vaše dáta. Zvýšené zabezpečenie umožňuje chrániť počítač pred týmito hrozbami blokovaním akcií alebo ich selektívnym povolením pre umiestnenia a súbory, ktorým dôverujete.

Keď je povolené zvýšené zabezpečenie a dokument PDF sa pokúsi vykonať obmedzenú akciu z nedôveryhodného umiestnenia alebo súboru, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Typ upozornenia závisí od akcie a verzie aplikácie Acrobat alebo Reader. (Pozrite si časť Upozornenia zabezpečenia.)

Technické podrobnosti o zvýšenom zabezpečení, ktoré sú určené najmä pre správcov, nájdete v dokumentoch na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

Povolenie zvýšeného zabezpečenia

V aplikáciách Acrobat a Reader X, 9.3 a 8.2 je zvýšené zabezpečenie štandardne povolené. Spoločnosť Adobe odporúča povoliť zvýšené zabezpečenie, ak ešte nie je povolené, a obísť obmedzenia len pri dôveryhodnom obsahu.

 1. Vyberte voľbu Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).
 3. Vyberte voľbu Povoliť zvýšené zabezpečenie.
 4. (Voliteľné – len v systéme Windows) Ak váš pracovný postup zahŕňa medzidoménový prístup pomocou súboru zásad uloženého na serveri, vyberte voľbu Denník medzidoménového prístupu na riešenie problémov.

Obídenie obmedzení zvýšeného zabezpečenia

Keď je povolené zvýšené zabezpečenie, obmedzenia zvýšeného zabezpečenia sa netýkajú len dôveryhodných súborov, priečinkov a umiestnení. Dôveryhodné umiestnenia a súbory môžete určiť viacerými spôsobmi v závislosti od akcie, ktorú sa dokument PDF pokúša vykonať.

 • Na určenie dôveryhodných súborov, priečinkov a hostiteľských domén (koreňových URL adries) môžete použiť funkciu privilegovaných umiestnení na paneli Zvýšené zabezpečenie.

 • Nakonfigurujte prístup na Internet pomocou Správcu dôveryhodnosti. (Pozrite si časť Nastavenia adries URL.)

 • Pri certifikovaných dokumentoch PDF označte certifikát autora podpisu za dôveryhodný pre privilegované sieťové operácie, napríklad pripojenie na sieť, tlač a prístup k súborom. (Pozrite si časť Nastaviť úroveň dôveryhodnosti pre certifikát.)

 • Riaďte medzidoménový prístup pomocou súboru zásad uloženého na serveri. (Pozrite si dokument o medzidoménovom zabezpečení na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.)

Určenie privilegovaných umiestnení pre dôveryhodný obsah

Zvýšené zabezpečenie poskytuje spôsob určenia umiestnení pre dôveryhodný obsah. Tieto privilegované umiestnenia môžu byť jednotlivé súbory, priečinky alebo hostiteľské domény (adresy URL koreňových lokalít). Obsah, ktorý sa nachádza v privilegovanom umiestnení, je dôveryhodný. Zvýšené zabezpečenie napríklad normálne blokuje súbory PDF v načítavaní dát z neznámych webových lokalít. Ak do zoznamu privilegovaných umiestnení pridáte zdroj dát (ich hostiteľskú doménu), aplikácie Acrobat a Reader povolia načítanie týchto dát. Podrobné informácie nájdete v dokumente o zvýšenom zabezpečení na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Zabezpečenie (zvýšené).
 2. Vyberte voľbu Povoliť zvýšené zabezpečenie.
 3. V časti Privilegované umiestnenia zadajte zoznam umiestnení a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Ak chcete dôverovať lokalitám, ktoré sú nastavené ako dôveryhodné v aplikácii Internet Explorer, vyberte voľbu Automaticky dôverovať lokalitám zón zabezpečenia operačného systému Windows.

  • Ak chcete z umiestnenia pridať iba jeden alebo dva dokumenty PDF, kliknite na položku Pridať súbor.

  • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viac dokumentov PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.

  • Ak chcete povoliť načítavanie dát z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Môžete zadať napríklad adresu www.adobe.com, ale nie adresu www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať iba súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte voľbu Len zabezpečené pripojenia (https:).

Medzidoménový prístup

Zvýšené zabezpečenie zabraňuje komunikácii dokumentu PDF v jednej hostiteľskej doméne s inou doménou. Takto sa zabráni tomu, aby dokument PDF získal škodlivé dáta z nedôveryhodného zdroja. Keď sa dokument PDF pokúsi o medzidoménový prístup, aplikácie Acrobat a Reader sa automaticky pokúsia načítať súbor zásad z danej domény. Ak sa v súbore zásad nachádza doména dokumentu, ktorý sa pokúša získať prístup k dátam, v tom prípade sú dáta automaticky prístupné.

Podrobné informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácií) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_sk.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online