Príručka používateľa Zrušiť

Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Dokumenty PDF sa vyvinuli zo statických strán na zložité dokumenty s funkciami ako interaktívne formuláre, multimediálny obsah, skripty a iné možnosti. Tieto funkcie robia dokumenty PDF zraniteľnými voči škodlivým skriptom alebo akciám, ktoré môžu poškodiť váš počítač alebo ukradnúť vaše dáta. Zvýšené zabezpečenie umožňuje chrániť počítač pred týmito hrozbami blokovaním akcií alebo ich selektívnym povolením pre umiestnenia a súbory, ktorým dôverujete.

Keď je povolené zvýšené zabezpečenie a dokument PDF sa pokúsi vykonať obmedzenú akciu z nedôveryhodného umiestnenia alebo súboru, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Typ upozornenia závisí od činnosti a verzie aplikácie Acrobat Acrobat alebo Acrobat Reader. (Pozrite si časť Upozornenia zabezpečenia.)

Ďalšie informácie o rozšírenej bezpečnosti určenej hlavne pre administrátorov nájdete v Sprievodcovi bezpečnosťou aplikácie Acrobat.

Povolenie zvýšeného zabezpečenia

V aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader je zvýšené zabezpečenie predvolene povolené. Spoločnosť Adobe odporúča povoliť zvýšené zabezpečenie, ak ešte nie je povolené, a obísť obmedzenia len pri dôveryhodnom obsahu.

 1. Vyberte voľbu Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).
 3. Vyberte voľbu Povoliť zvýšené zabezpečenie.
 4. (Voliteľné – len v systéme Windows) Ak váš pracovný postup zahŕňa medzidoménový prístup pomocou súboru zásad uloženého na serveri, vyberte voľbu Denník medzidoménového prístupu na riešenie problémov.

Obídenie obmedzení zvýšeného zabezpečenia

Keď je povolené zvýšené zabezpečenie, obmedzenia zvýšeného zabezpečenia sa netýkajú len dôveryhodných súborov, priečinkov a umiestnení. Dôveryhodné umiestnenia a súbory môžete určiť viacerými spôsobmi v závislosti od akcie, ktorú sa dokument PDF pokúša vykonať.

 • Na určenie dôveryhodných súborov, priečinkov a hostiteľských domén (adries URL koreňových lokalít) môžete použiť funkciu privilegovaných umiestnení na paneli Zvýšené zabezpečenie.

 • Nakonfigurujte prístup na Internet pomocou Správcu dôveryhodnosti. (Pozrite si časť Nastavenia adresy URL.)

 • Pri certifikovaných dokumentoch PDF označte certifikát autora podpisu za dôveryhodný pre privilegované sieťové operácie, napríklad pripojenie na sieť, tlač a prístup k súborom. (Pozrite si časť Nastavenie úrovne dôveryhodnosti certifikátu.)

 • Riaďte medzidoménový prístup pomocou súboru zásad uloženého na serveri. (Pozrite si sekciu medzidoménová bezpečnosť v Sprievodcovi bezpečnosťou aplikácie Acrobat.)

Určenie privilegovaných umiestnení pre dôveryhodný obsah

Zvýšené zabezpečenie poskytuje spôsob určenia umiestnení pre dôveryhodný obsah. Tieto privilegované umiestnenia môžu byť jednotlivé súbory, priečinky alebo hostiteľské domény (adresy URL koreňových lokalít). Obsah, ktorý sa nachádza v privilegovanom umiestnení, je dôveryhodný. Zvýšené zabezpečenie napríklad normálne blokuje súbory PDF v načítavaní dát z neznámych webových lokalít. Ak do zoznamu privilegovaných umiestnení pridáte zdroj dát (ich hostiteľskú doménu), aplikácie Acrobat a Acrobat Reader povolia načítanie týchto dát. Pre viac informácií si pozrite sekciu Rozšírená bezpečnosťSprievodcovi bezpečnosťou aplikácie Acrobat.

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Zabezpečenie (zvýšené).
 2. Vyberte možnosť Povoliť zvýšené zabezpečenie

 3. Zadajte zoznam lokalít v časti Privilegované umiestnenia a potom vyberte položku OK.

  • Ak chcete dôverovať lokalitám, ktoré sú nastavené ako dôveryhodné v aplikácii Internet Explorer, vyberte voľbu Automaticky dôverovať lokalitám zón zabezpečenia operačného systému Windows.

  • Ak chcete z umiestnenia pridať iba jeden alebo dva dokumenty PDF, kliknite na položku Pridať súbor.

  • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viac dokumentov PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.

  • Ak chcete povoliť načítavanie dát z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Môžete zadať napríklad adresu www.adobe.com, ale nie adresu www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať iba súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte voľbu Len zabezpečené pripojenia (https:).

  Poznámka:

  Možnosť Automaticky dôverovať lokalitám zón zabezpečenia operačného systému Windows platí, keď je Zabezpečené zobrazenie nastavené pre súbory z potenciálne nebezpečných lokalít.

  Ak nastavíte Zabezpečené zobrazenie pre všetky súbory, dôveryhodné lokality sa predvolene otvoria v zabezpečenom zobrazení, pokiaľ lokality nepridáte do zoznamu privilegovaných umiestnení.

Medzidoménový prístup

Zvýšené zabezpečenie zabraňuje komunikácii dokumentu PDF v jednej hostiteľskej doméne s inou doménou. Takto sa zabráni tomu, aby dokument PDF získal škodlivé dáta z nedôveryhodného zdroja. Keď sa dokument PDF pokúsi o medzidoménový prístup, aplikácie Acrobat a Acrobat Reader sa automaticky pokúsia načítať súbor zásad z danej domény. Ak sa v súbore zásad nachádza doména dokumentu, ktorý sa pokúša získať prístup k dátam, v tom prípade sú dáta automaticky prístupné.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete v Sprievodcovi bezpečnosťou aplikácie Acrobat.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online