Príručka používateľa Zrušiť

Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Keď zdieľate formulár, Acrobat automaticky vygeneruje Portfólio PDF na zhromažďovanie údajov odoslaných používateľom. V predvolenom nastavení uloží tento súbor do rovnakého priečinka ako pôvodný formulár s názvom "filename_responses". V nasledujúcich témach je vysvetlené:

Zhromažďovanie dát používateľov

 1. Keď vám používateľ odošle formulár, otvorte ho.
 2. V dialógovom okne Pridať vyplnený formulár do súboru odpovedí vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Pridať do existujúceho súboru odpovedí: Táto možnosť skompiluje údaje v súbore odpovedí, ktorý bol pôvodne vytvorený pri rozoslaní formulára pomocou sprievodcu rozoslania formulára. V prípade potreby kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“, aby ste našli súbor s odpoveďami.

  • Vytvoriť nový súbor odpovedí: Táto možnosť vytvorí nový súbor s odpoveďami, pričom použije vami zadaný názov a umiestnenie.

 3. Vyberte OK.

  Otvorí sa súbor s odpoveďami. Každý vrátený formulár pridaný do súboru odpovedí sa zobrazí ako súbor súčasti Portfolio PDF
  .

Pridanie dát používateľov do existujúceho súboru odpovedí

 1. Otvorte súbor odpovedí v aplikácii Acrobat.

 2. Na ľavej table vyberte položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridať vrátené formuláre kliknite na voľbu Pridať súbor.

 4. Vyhľadajte a vyberte vrátené formuláre a potom vyberte položku Otvoriť

 5. Opakovaním predchádzajúceho kroku pridajte vrátené formuláre z ďalších priečinkoch. Po dokončení vyberte možnosť Ok.

Keď skončíte, každý pridaný formulár PDF sa zobrazí ako čiastkový súbor v portfóliu PDF.

Export dát používateľov zo súboru odpovedí

Ak chcete uložiť všetky položky v súbore odpovedí portfólio PDF do tabuľky alebo do súboru XML, použite tento postup.

 1. Otvorte súbor s odpoveďami v programe Acrobat a vyberte údaje, ktoré chcete exportovať.

 2. V ponuke Všetky nástroje, vyberte položku Exportovať PDF, vyberte formát a potom vyberte položku Konvertovať do (vybraný formát).

 3. V dialógovom okne Vyberte priečinok pre uloženie súboru zadajte názov, umiestnenie a formát súboru (CSV alebo XML) pre dáta formulára a potom vyberte položku Uložiť.

Správa súborov dát formulára

Odpovede vo formulári PDF môžete prevádzať do iných alebo z iných formátov súborov, ktoré na zachovanie všetkých dát potrebujú oveľa menej miesta ako úplný dokument PDF.

Import dát do formulára

V niektorých prípadoch odosielajú používatelia vyplnené formuláre ako súbory obsahujúce len údaje, a nie ako kompletné súbory PDF. Tieto súbory nie sú súbory PDF, ale používajú iný formát súborov, napríklad FDF alebo XML. Ak chcete zobraziť dáta odoslané jednotlivými príjemcami v kontexte súboru PDF, otvorte pôvodný súbor a importujte informácie v dátovom súbore.

 1. V programe Acrobat otvorte formulár PDF, do ktorého chcete importovať údaje.

 2. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pripraviť formulár.

 3. Na paneli Pripraviť formulár vľavo:

  • Vyberte položku  > Vymazať formulár.
  • Vyberte položku  > Importovať údaje.
  Poznámka:

  Import údajov z iného súboru do PDF formulára nahradí všetky existujúce informácie v jednotlivých poliach formulára. Ak však importovaný súbor údajov obsahuje jedno alebo viac prázdnych polí formulára, pôvodné údaje sa pri importe nevymažú.

 4. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Typ súboru formát zodpovedajúci dátovému súboru, ktorý chcete importovať. Potom vyhľadajte a vyberte tento súbor a vyberte položku Otvoriť.

  Poznámka:

  Niektoré formáty sú k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF, čo závisí od aplikácie použitej na vytvorenie formulára, ako je napríklad aplikácia Acrobat alebo Designer ES2. Dáta, ktoré importujete z textového súboru (.txt), musia byť naformátované do riadkov položiek oddelených tabulátormi, ktoré predstavujú stĺpce.

Export dát súboru

Ak chcete informácie vo vyplnenom formulári PDF uložiť ako dátový súbor v inom formáte, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V aplikácii Acrobat otvorte súbor dokončeného formulára.

 2. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Pripraviť formulár a potom na ľavom paneli, ktorý sa otvorí, vyberte položku Exportovať údaje.

 3. V dialógovom okne Exportovať údaje formulára ako vyberte formát (FDF, XFDF, XML alebo TXT), v ktorom chcete údaje formulára uložiť. Potom vyberte umiestnenie a názov súboru a vyberte položku Uložiť.

  Poznámka:

  V závislosti od spôsobu vytvorenia formulára sú niektoré formáty súborov k dispozícii len pre určité typy formulárov PDF.

Zlučovanie exportovaných dátových súborov do tabuľky

Ak chcete zostaviť údaje z formulárov, ktoré ešte nie sú v súbore údajov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na paneli Príprava formulára vyberte položku > Zlúčiť dátové súbory do tabuľky.

 2. V dialógovom okne Exportovať dáta z viacerých formulárov kliknite na voľbu Pridať súbory.

  Zlučovanie exportovaných dátových súborov do tabuľky

 3. V dialógovom okne Vyberte súbor obsahujúci dáta formulára vyberte v časti Súbory typu príslušný formát súboru (Dátové súbory formulárov aplikácie Acrobat alebo Všetky súbory). Potom vyhľadajte a vyberte súbory formulárov, ktoré chcete zlúčiť do tabuľky, a vyberte položku Otvoriť.

 4. Predchádzajúci krok zopakujte podľa potreby, ak chcete pridať súbory s údajmi formulára z iných miest.

 5. Vyberte položku Exportovať, potom vyberte priečinok a názov súboru pre tabuľku a vyberte položku Uložiť.

 6. V dialógovom okne Postup exportu kliknite na voľbu Zobraziť súbor teraz a otvorte súbor tabuľky alebo sa kliknutím na voľbu Zatvoriť dialógové okno vráťte do aplikácie Acrobat.

Poznámka:

Ak sa vrátené formuláre nachádzajú v súbore odpovedí, použite tlačidlo Exportovať údaje na ľavom navigačnom paneli pre súbor odpovedí Portfólia PDF na efektívnejší export informácií do tabuľkového procesora.

Používanie sledovania formulárov

Na správu rozoslaných alebo prijatých formulárov použite aplikáciu Tracker. Umožňuje sledovať odpovede, upravovať umiestnenie súboru s odpoveďami, pridávať ďalších príjemcov, posielať e-maily všetkým príjemcom a prezerať odpovede na formuláre.

 1. Vyberte položku Upraviť PDF > Možnosti formulára > Sledovanie alebo Zobraziť > Sledovanie.

 2. Na ľavom navigačnom paneli rozbaľte položku Formuláre.

 3. Vyberte formulár a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zobraziť všetky odpovede, vyberte položku Zobraziť odpovede.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru s odpoveďami, v časti Umiestnenie súboru odpovedí vyberte položku Upraviť umiestnenie súboru.

  • Ak chcete získať prístup k pôvodnému formuláru, vyberte položku Otvoriť pôvodný formulár.

  • Ak chcete odoslať formulár viacerým príjemcom, vyberte položku Pridať príjemcov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online