Príručka používateľa Zrušiť

Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O výsledkoch kontroly pred výstupom

Výsledky kontroly si môžete prezrieť v podobe zoznamu, ako poznámky alebo jednotlivo v dialógovom okne Kontrola pred výstupom. V zozname Výsledky sú nezrovnalosti zoradené podľa ich závažnosti, najskôr všetky chyby, za nimi upozornenia a potom informácie. Vedľa každej kontroly, pri ktorej neboli splnené kritériá určené v profile kontroly pred výstupom, sa zobrazí výstražná ikona.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom s problémovými objektmi
Dialógové okno Kontrola pred výstupom s problémovými objektmi

Ikony v hornej časti dialógového okna Preflight (Kontrola pred výstupom) označujú, že bol zistený najmenej jeden zvlášť závažný problém: červená ikona chyby , žltá ikona upozornenia  a modrá ikona informácie  len ako informácia (bez chýb a upozornení). Zelená značka zaškrtnutia  znamená, že neboli zistené žiadne problémy.

Zobrazenie výsledkov v zozname

V dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) je zoznam označených problémov zistených pri vykonaní testov podľa kritérií vo vybratom profile.

 1. Vykonajte kontrolu pred výstupom.
 2. Po zobrazení výsledkov vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak sú k dispozícii podrobnosti o problémovom objekte, zobrazte ich rozbalením príslušnej oblasti. Počet výsledkov v zozname závisí od nastavených predvolieb kontroly pred výstupom.

  • Ak chcete zobraziť objekt v samostatnom pohľade, vyberte položku Show In Snap (Zobraziť vybratý objekt stránky v zobrazení snímky).

  • Ak chcete vložiť kontrolný záznam, kliknite na položku Embed Audit Trail (Vložiť kontrolný záznam). Kontrolný záznam je možné vložiť, iba ak ste na spustenie kontroly pred výstupom použili profil.

  • Ak ste v dialógovom okne Preflight (Kontrola pred výstupom) prepli na iný pohľad, kliknutím na položku Results (Výsledky) prejdite späť na zoznam výsledkov.

  • Ak chcete zobraziť objekt v kontexte na stránke PDF, kliknite dvakrát na položku. Aby bola identifikácia jednoduchšia, objekt sa zvýrazní bodkovanou čiarou. Táto voľba je užitočná, keď sa nejaký objekt, napríklad písmo, vyskytuje v dokumente na viacerých miestach. V niektorých prípadoch je položka atribútom objektu (napríklad farebný priestor). V takýchto prípadoch kontrola pred výstupom nájde objekty, ktoré tento atribút používajú.

  Poznámka:

  Typ, hrúbku a farbu tejto čiary môžete zmeniť na karte Highlighting (Zvýraznenie) v predvoľbách kontroly pred výstupom.

  Problémový objekt na strane PDF
  Problémový objekt na strane PDF

Zobrazenie problémového objektu pomocou zobrazenia snímky

Použite voľbu Zobrazenie snímky na oddelenie položky, keď pracujete so stranami, ktoré obsahujú zložité, navzájom sa prekrývajúce oblasti. Niektoré položky, ako sú polia informácií o dokumente alebo popisy strany, takto nemožno zobraziť.

 1. Ak chcete zobraziť problémové objekty nájdené pri kontrole, rozbaľte príslušnú kategóriu výsledkov.
 2. Vyberte problémový objekt zo zoznamu.
 3. Kliknite na položku Zobraziť vybratý objekt stránky v zobrazení snímky.
 4. V okne Zobrazenie snímky kontroly pred výstupom vyberte voľbu v menu Farba pozadia. Všetky problémové objekty sa v zobrazení snímky zobrazia na pozadí v tejto farbe.
  Poznámka:

  Medzi jednotlivými výsledkami v tomto pohľade môžete prechádzať kliknutím na tlačidlá so šípkami. Ak je panel výsledkov aktívny, môžete použiť aj kurzorové klávesy na klávesnici.

  Zobrazenie snímky problémového objektu
  Zobrazenie snímky problémového objektu

Zobrazenie zdrojov a všeobecných informácií

V sekcii Prehľad dialógového okna kontroly pred výstupom sa zobrazuje zoznam všetkých typov vlastností a zdrojov dokumentu. Obsahuje zoznam farebných priestorov, písiem, vzoriek, nastavení poltónov, grafických stavov a obrázkov použitých v dokumente. Uvádza aj všeobecné informácie o analyzovanom dokumente. Tieto informácie zahŕňajú aplikáciu použitú na vytvorenie dokumentu, dátum jeho vytvorenia a dátum poslednej úpravy.

 1. Ak chcete zobraziť podrobnosti, rozbaľte sekcie Prehľad a Informácie kontroly pred výstupom na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom.
 2. Ak chcete zobraziť zoznam zdrojov, rozbaľte požadovanú vlastnosť v sekcii Prehľad.

Zobrazenie výsledkov ako poznámok

Výsledky kontroly pred výstupom môžete vložiť do PDF ako poznámky a potom si ich prezerať rovnako ako akékoľvek iné poznámky v PDF. Môžete napríklad zobraziť zoznam všetkých poznámok (alebo filtrovaných poznámok) v zozname výberom volieb Nástroje > Poznámka > Zoznam poznámok na pravej table.

Vloženie a zobrazenie poznámok kontroly pred výstupom

 1. Na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte z ponuky Voľby položku Vložiť výsledky ako poznámky.

 2. Ak systém zobrazí otázku, kliknite na Vložiť, ak chcete vložiť poznámky bez ohľadu na ich počet.
 3. Ak chcete zobraziť obsah poznámky v dokumente PDF, podržte nad ňou ukazovateľ myši alebo kliknite na lístok s poznámkou.
  Ukážka správy pre PDF s lístkom s poznámkou
  Ukážka správy pre PDF s lístkom s poznámkou

Odstránenie poznámok kontroly pred výstupom

 1. Z menu Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte položku Odstrániť poznámky kontroly pred výstupom.

Vloženie kontrolného záznamu

Keď vložíte kontrolný záznam, pridá sa digitálny podpis, ako aj informácie kontrolného záznamu. Informácie kontrolného záznamu uvádzajú použitý profil a aplikáciu, ktorá ho vytvorila. Uvádzajú tiež údaj o tom, či bola kontrola pred výstupom úspešná.

 1. Spustite kontrolu pred výstupom použitím úplného profilu.
 2. Po zobrazení výsledkov kliknite na položku Vložiť kontrolný záznam.
 3. Ak sa zobrazí informatívne dialógové okno, kliknite na tlačidlo OK.
 4. Uložte súbor a zatvorte dialógové okno Kontrola pred výstupom.
 5. Ak chcete zobraziť základné informácie kontrolného záznamu, kliknite na ikonu Štandardy na navigačnej table na ľavej strane. Na paneli Štandardy môžete podľa potreby vykonať nasledujúce akcie:
  • Ak si chcete overiť, či je profil použitý v dokumente rovnaký ako profil v lokálnom systéme, kliknite na položku Skontrolovať identifikáciu profilu. Ak ste napríklad požiadali zákazníka, aby použil konkrétny profil, môžete pomocou tejto kontroly určiť, či bol použitý.

  • Ak chcete odstrániť kontrolný záznam, kliknite na položku Remove Preflight Audit Trail (Odstrániť kontrolný záznam kontroly pred výstupom) a uložte súbor.

 6. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie kontrolného záznamu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta na karte Opis. V dialógovom okne potom kliknite na položku Ďalšie voľby. V zozname rozbaľte položku http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Okrem základných informácií kontroly pred výstupom obsahuje tento zoznam aj prehľad výsledkov a dátum a čas vykonania profilu.
Poznámka:

Existujúci kontrolný záznam môžete prepísať vložením nového kontrolného záznamu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu