Príručka používateľa Zrušiť

Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O opravách kontroly pred výstupom

Pomocou nástroja Kontrola pred výstupom môžete v dokumente opraviť mnoho chýb. To sa vykonáva tak, že sa do profilu vložia takzvané opravy pre opravu chýb. Oprava problém automaticky opraví, ak je to možné, alebo poskytne informácie na to, aby ste mohli problém opraviť v zdrojovom súbore. Vedľa profilu s opravou je ikona sivého kľúča. Obrys kľúča znamená, že v profile nie sú priradené žiadne opravy.

Kontrola pred výstupom obsahuje niekoľko preddefinovaných opráv, ktoré môžete pridať do profilu. Tie pokrývajú širokú škálu chýb týkajúcich sa farieb, písiem, obrázkov, produkcie tlače, súladu s medzinárodnými štandardmi, ako je PDF/X a PDF/A, a ďalších oblastí. Kontrola pred výstupom obsahuje aj sadu nástrojov na vytváranie vlastných samostatných opráv.

Poznámka:

Oprava dokument trvalo zmení.

Opravy môžu pri odstraňovaní problémov vykonávať napríklad tieto akcie:

 • Previesť farebné priestory, rovnako ako to robí funkcia Previesť farby.

 • Opraviť dokumenty a odstrániť nepotrebný obsah, aby sa zmenšila veľkosť súboru, rovnako ako to robí funkcia Optimalizácia PDF.

 • Previesť PDF do inej verzie.

 • Rozšíriť vlasové čiary.

 • Zlúčiť priehľadnosť.

 • Odstrániť objekty mimo orezávacích rámčekov a rámčekov spadávky.

 • Pripraviť PDF na prevod do PDF/X, PDF/E alebo PDF/A.

 • Nastaviť informácie o dokumente.

Pridávanie opráv do profilu

Nástroj Kontrola pred výstupom obsahuje sadu opráv, ktoré môžete pridať do profilu. Všetky tieto opravy sú dostupné v sekcii Opravy v každom profile.

 1. Otvorte dialógové okno Kontrola pred výstupom (Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom), vyberte profil a kliknite na odkaz Upraviť vedľa názvu profilu.

 2. Rozbaľte kategóriu s požadovaným profilom a potom rozbaľte profil.

 3. V prípade potreby profil odomknite, aby ste ho mohli zmeniť. Z rozbaľovacej ponuky v hornej časti vyberte Odomknutý.

 4. Z položiek pod profilom vyberte položku Vlastné opravy.

  Opravy sú dostupné v sekcii Opravy v jednotlivých profiloch.

 5. Z pravého stĺpca vyberte opravu a kliknutím na ľavú šípku presuňte vybratú opravu do ľavého stĺpca.

  Môžete pridať ľubovoľný počet opráv.

  Poznámka:

  Ak chcete opravu z profilu odstrániť, vyberte ju v zozname vľavo a kliknite na pravú šípku.

Prehľad dialógového okna Upraviť opravu

V dialógovom okne Upraviť opravu je zoznam typov preddefinovaných opráv, ktoré môžete pridať do profilu, a hodnôt priradených ku každej oprave. Pomocou dialógového okna Upraviť opravu môžete zmeniť hodnoty priradené k oprave alebo môžete vytvoriť vlastnú opravu založenú na existujúcej oprave. Podobne ako kontroly v kategóriách sú usporiadané i opravy.

Dialógové okno Edit Fixup

A. Názov opravy B. Kategórie opráv C. Hľadanie D. Oblasti v oprave, ktoré je možné zmeniť  E. Kritériá opravy F. Tlačidlo na zobrazenie profilov, ktoré používajú opravu 

Vytvorenie alebo úpravy opráv

Môžete si vytvoriť vlastnú opravu pre určité úlohy alebo výstupné zariadenia. Nastavenia, ktoré stanovíte, určujú napríklad to, aký výstupný zámer sa použije, aké prevody farieb sa vykonajú, ako sa obrázky skomprimujú a prevzorkujú a akú úroveň kompatibility PDF musí PDF podporovať. Aj keď môžete upraviť ktorúkoľvek z preddefinovaných opráv, ak ju odomknete, je lepšie existujúcu opravu duplikovať a potom zmeniť jej hodnoty. Táto technika je užitočná, ak oprava patrí do niekoľkých zamknutých profilov a vám sa nechce všetky tieto profily vyhľadať a odomknúť. Duplikovaná oprava je štandardne odomknutá, pretože ešte nepatrí do žiadneho profilu. Môžete tiež vytvoriť samostatnú opravu, ktorú je možné rýchlo spustiť bez toho, aby bola súčasťou profilu.

Vytvorenie opravy pre profil

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať profily .

 2. Vyberte profil a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa názvu profilu.

 3. Na ľavej strane dialógového okna vyberte pod profilom položku Opravy.

 4. V prípade potreby vyberte z rozbaľovacieho menu položku Odomknutý.

 5. V časti Opravy v tomto profile kliknite na ikonu Nová .

 6. Pomenujte opravu a zadajte jej kritériá.

Vytvorenie opravy na základe existujúcej opravy

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 pre vytvorenie opravy pre profil.
 2. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil vyberte opravu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Duplikovať  napravo.

 3. V dialógovom okne Duplikovať opravu podľa potreby upravte informácie alebo vytvorte nový stĺpec.
 4. Ak chcete zistiť, ktoré profily v súčasnosti túto opravu používajú, kliknite na Použitie. Predtým než budete môcť opravu zmeniť, možno budete musieť odomknúť ďalšie profily.

 5. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov a potom kliknite na tlačidlo OK:

  • Ak chcete opravu premenovať, do poľa Name (Názov) v hornej časti uveďte nový názov.

  • Ak chcete zmeniť spôsob spracovania chyby, určite voľby alebo hodnoty pre každú vybratú voľbu opravy.

Vytvorenie samostatnej opravy

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .

 2. Vyberte položku Voľby > Vytvoriť opravu.

 3. Pomenujte opravu a zadajte jej kritériá.

  Nová oprava sa zobrazí v skupine, ktorá zodpovedá jej kategórii a typu.

Duplikovanie samostatnej opravy

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .

 2. Vyberte existujúcu opravu a potom položku Voľby > Duplikovať opravu.

Nastavenie obľúbených samostatných opráv

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy .

 2. Rozbaľte skupiny podľa potreby.
 3. Vyberte samostatnú opravu, kliknite na príznak vedľa názvu a potom vyberte položku Obľúbené.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu