Príručka používateľa Zrušiť

Práca s profilmi farieb

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Čo sú profily farieb

Precízna, konzistentná správa farieb vyžaduje presné profily kompatibilné so štandardom ICC pre všetky farebné zariadenia. Napríklad bez presného profilu skenera môže bezchybne naskenovaný obrázok vyzerať v inom programe nesprávne, jednoducho z dôvodu akéhokoľvek rozdielu medzi skenerom a programom zobrazujúcim obrázok. Toto zavádzajúce zobrazenie môže spôsobiť, že vykonáte nepotrebné, časovo náročné a potenciálne škodlivé „opravy“ obrázka, ktorý je už uspokojivý. Pomocou presného profilu môže program importujúci obrázok korigovať všetky odlišnosti zariadenia a zobraziť skutočné farby naskenovaného obrázka.

Systém správy farieb používa nasledujúce druhy profilov:

Profily monitorov

Popisujú, ako monitor reprodukuje farby. Toto je prvý profil, ktorý by ste mali vytvoriť, pretože presné zobrazenie farieb na monitore umožňuje prijímať kritické rozhodnutia týkajúce sa farieb počas návrhu. Ak zobrazenie na monitore nepredstavuje skutočné farby v dokumente, nebudete môcť zachovať konzistentnosť farieb.

Profily vstupných zariadení

Popisujú farby, ktoré je vstupné zariadenie schopné zachytiť alebo naskenovať. Ak váš digitálny fotoaparát ponúka profily na výber, spoločnosť Adobe odporúča vybrať profil Adobe RGB. V opačnom prípade použite profil sRGB (ktorý je pri väčšine fotoaparátov predvolený). Pokročilí užívatelia môžu zvážiť aj použitie rôznych profilov pre rôzne zdroje svetla. V prípade profilov skenerov niektorí fotografi vytvárajú samostatné profily pre každý typ alebo značku filmu naskenovaného pomocou skenera.

Profily výstupných zariadení

Popisujú farebný priestor výstupných zariadení, napríklad stolových tlačiarní alebo tlačiarenských strojov. Systém správy farieb používa profily výstupných zariadení na správne priradenie farieb v dokumente farbám v rámci gamutu farebného priestoru výstupného zariadenia. Výstupný profil by mal zohľadňovať aj špecifické podmienky tlače, napríklad typ papiera a tlačovej farby. Napríklad lesklý papier môže zobrazovať iné farby ako matný papier.

Väčšina ovládačov tlačiarní sa dodáva so vstavanými profilmi farieb. Skôr než sa rozhodnete investovať do vlastných profilov, môže byť užitočné vyskúšať tieto profily.

Profily dokumentov

(Neplatí pre dokumenty PDF) Definovanie špecifického farebného priestoru RGB alebo CMYK dokumentu. Priradením alebo tagovaním dokumentu pomocou profilu aplikácia definuje aktuálny vzhľad farieb v dokumente. Napríklad R = 127, G = 12 a B = 107 je iba množina čísel, ktorú rôzne zariadenia zobrazia odlišne. Ale keď sa označia farebným priestorom Adobe RGB, tieto čísla špecifikujú konkrétnu farbu alebo vlnovú dĺžku svetla – v tomto prípade ide konkrétne o purpurovú farbu.

Keď je zapnutá správa farieb, aplikácie Adobe automaticky priradia novým dokumentom profil podľa volieb na Pracovný priestor v možnosti Správa farieb v dialógovom okne Predvoľby. Dokumenty bez priradených profilov sa označujú ako netagované a obsahujú iba neupravené čísla farieb. Aplikácie Adobe pri práci s neoznačenými dokumentmi zobrazujú a upravujú farby pomocou aktuálneho profilu pracovného priestoru.

Správa farieb pomocou profilov
Správa farieb pomocou profilov

A. Profily popisujú farebné priestory vstupného zariadenia a dokumentu. B. Pomocou popisov profilov systém správy farieb identifikuje skutočné farby dokumentu. C. Profil monitora informuje systém správy farieb o tom, ako má previesť číselné hodnoty dokumentu do farebného priestoru monitora. D. Pomocou profilu výstupného zariadenia systém správy farieb prevádza číselné hodnoty dokumentu na hodnoty farieb výstupného zariadenia, aby sa vytlačil správny vzhľad farieb. 

O kalibrácii a charakterizácii monitora

Softvér na vytváranie profilov dokáže skalibrovať a charakterizovať monitor. Kalibrácia monitora zodpovedá vopred definovanému štandardu - napríklad nastavenie monitora na zobrazenie farieb pomocou štandardnej teploty bieleho bodu pre grafické umenie 5000° K (Kelvin). Pri charakterizácii monitora sa jednoducho vytvorí profil, ktorý popisuje, ako monitor v súčasnosti reprodukuje farby.

Kalibrácia monitora zahŕňa úpravu nasledujúcich nastavení obrazu:

Jas a kontrast

Celková úroveň a rozsah intenzity zobrazenia. Tieto parametre fungujú rovnako ako pri televízoroch. Pomôcka na kalibráciu monitora vám pomôže nastaviť optimálny rozsah jasu a kontrastu pre kalibráciu.

Gama

Jas hodnôt stredných tónov. Hodnoty vytvárané monitorom od čiernej po bielu sú nelineárne – ak hodnoty zobrazíte v grafe, tvoria krivku a nie rovnú čiaru. Gama definuje hodnotu tejto krivky v strede medzi čiernou a bielou farbou.

Luminofory

Látky, ktoré používajú monitory CRT na vyžarovanie svetla. Rôzne luminofory majú rôzne charakteristiky farieb.

Biely bod

Farba a intenzita najsvetlejšej bielej farby, ktorú dokáže monitor reprodukovať.

Kalibrácia monitora a vytvorenie jeho profilu

Pri kalibrácii monitora ho nastavíte tak, aby zodpovedal známej špecifikácii. Po skalibrovaní monitora vám pomôcka na vytváranie profilov umožní uložiť profil farieb. Profil popisuje farebné správanie monitora – ktoré farby možno alebo nemožno na monitore zobraziť a ako treba previesť číselné hodnoty farieb na obrázku, aby sa farby presne zobrazili.

 1. Uistite sa, že je monitor zapnutý aspoň pol hodiny. Tým mu poskytnete dostatok času na zahriatie a vytváranie konzistentnejšieho výstupu.

 2. Skontrolujte, či monitor zobrazuje tisíce farieb alebo viac. V ideálnom prípade je potrebné zabezpečiť, aby zobrazoval milióny farieb alebo 24-bitové či vyššie rozlíšenie.

 3. Z pracovnej plochy na monitore odstráňte farebné vzory pozadia a nastavte pracovnú plochu tak, aby na nej bola zobrazená iba neutrálna sivá. Živé vzory alebo svetlé farby okolo dokumentu narúšajú presné vnímanie farieb.

 4. Jedným z nasledujúcich spôsobov monitor skalibrujte a vytvorte jeho profil:

  • V systéme Windows nainštalujte a použite pomôcku na kalibráciu monitora.

  • V operačnom systéme Mac OS použite nástroj Kalibrácia.  Prejdite do časti Systémové nastavenia > Displeje.  Vyberte možnosť Prednastavenia v rozbaľovacej ponuke karta Farba a potom vyberte možnosť Kalibrovať displej.

  • Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite softvér a meracie zariadenia od iných výrobcov. Vo všeobecnosti platí, že pomocou meracieho zariadenia, napríklad kolorimetra, spolu so softvérom môžete vytvoriť presnejšie profily, pretože prístroj dokáže zmerať farby zobrazené na monitore oveľa presnejšie ako ľudské oko.

  Poznámka:

  Výkon monitoru sa časom mení a klesá. Každý mesiac monitor rekalibrujte a profilujte, aby ste zachovali jeho výkon. Ak je ťažké alebo nemožné kalibrovať monitor podľa normy, je možné, že je príliš starý a slabý.

Väčšina softvéru na vytváranie profilov automaticky priradí nový profil ako predvolený profil monitora. Pokyny k ručnému priradeniu profilu monitora nájdete v systéme pomocníka pre operačný systém.

Inštalácia profilu farieb

Profily farieb sa často nainštalujú pri pridaní zariadenia do systému. Presnosť týchto profilov (ktoré sa často nazývajú všeobecné profily alebo hotové profily) sa líši od výrobcu k výrobcovi. Profily zariadení môžete získať aj od svojho poskytovateľa služieb, môžete ich prevziať z webu alebo môžete vytvoriť vlastné profily pomocou profesionálnych zariadení na vytváranie profilov.

 • V systéme Windows kliknite pravým tlačidlom myši na profil a vyberte položku Install Profile (Nainštalovať profil). Prípadne skopírujte profily do priečinka WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V systéme Mac OS skopírujte profily do priečinka /Library/ColorSync/Profiles alebo /Users/[meno užívateľa]/Library/ColorSync/Profiles.

  Po nainštalovaní profilov farieb reštartujte aplikácie Adobe.

Vloženie profilu farieb

Do objektu môžete vložiť profil farieb. Aplikácia Acrobat priloží príslušný profil špecifikovaný v dialógovom okne Previesť farby k vybratým objektom v dokumente PDF. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod farieb a správa tlačových farieb (Acrobat Pro).

Prevod farieb do iného profilu (Acrobat Pro)

Farby v dokumente PDFmôžete previesť pomocou Nástroja na prevod farieb dostupného v položke Produkcia tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod farieb a správa tlačových farieb (Acrobat Pro).

Ďalšie informácie o pracovných priestoroch farieb nájdete v časti O pracovných priestoroch farieb.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?