Príručka používateľa Zrušiť

Prehľad portfólií PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O portfóliách PDF

Portfólio PDF obsahuje viaceré súbory zostavené do integrovanej jednotky PDF. Súbory v portfóliu PDF môžu byť rôznych typov a môžu byť vytvorené v rôznych aplikáciách. Portfólio PDF môže napríklad obsahovať textové dokumenty, e-mailové správy, tabuľky, kresby CAD a prezentácie aplikácie PowerPoint. Pôvodné súbory si uchovajú svoju identitu, ale zároveň sú zahrnuté do jedného súboru portfólia PDF. Každý čiastkový súbor môžete otvoriť, čítať, upravovať a formátovať nezávisle od ostatných čiastkových súborov v portfóliu PDF.

Podľa okolností ponúkajú portfóliá PDF niekoľko výhod oproti zlúčeniu viacerých súborov do jedného súboru PDF:

Pridávanie a odstraňovanie

Jednotlivé dokumenty je možné jednoducho pridávať a odstraňovať, pretože nemusíte vyhľadávať a vyberať všetky strany pochádzajúce z daného súboru.

Pretiahnutie

Zmeňte usporiadanie súborov potiahnutím, presuňte súbory do priečinkov alebo priečinok do iného priečinka na rovnakej úrovni na navigačnej table portfólia PDF.

Náhľad

Môžete zobraziť rýchly náhľad čiastkových súborov bez nutnosti otvoriť ich v natívnych aplikáciách.

Úpravy

Jednotlivé súbory v portfóliu PDF možno meniť bez dopadu na ostatné súbory. Môžete napríklad zmeniť číslovanie strán v jednom dokumente bez toho, aby ste menili číslovanie v iných dokumentoch v rámci portfólia PDF. V rámci portfólia PDF tiež môžete upravovať súbory iného typu než PDF v natívnych aplikáciách. Vykonané zmeny sa uložia do súboru v rámci portfólia PDF.

Distribúcia

Portfólio PDF môžete zdieľať s inými a mať istotu, že majú k dispozícii všetky zložky portfólia. Portfólio PDF môžete publikovať na webovú lokalitu, aby si ho mohli pozrieť ostatní.

Usporiadanie

Čiastkové súbory môžete usporadúvať do kategórií, ktoré môžete pridávať, odstraňovať, skryť a prispôsobiť. Ak chcete usporiadať zoznam, jednoducho kliknite na názov stĺpca.

Tlač

Môžete tlačiť všetky súbory PDF v portfóliu PDF alebo môžete vybrať jednotlivé súbory.

Prehľadávanie

Môžete prehľadávať jeden alebo viaceré súbory v portfóliu PDF. Môžete prehľadávať aj čiastkové súbory iného typu než PDF.

Začlenenie iných formátov

Do existujúceho portfólia PDF môžete pridať aj súbory v inom formáte ako PDF bez toho, aby ste ich museli prevádzať do formátu PDF.

Nezávislosť od zdrojových súborov

Zdrojové súbory portfólia PDF (ani pôvodné súbory, ktoré do portfólia PDF pridáte) sa pri vytvorení portfólia PDF nezmenia. Zmeny čiastkových súborov v portfóliu PDF neovplyvnia pôvodné súbory, z ktorých ste portfólio PDF vytvorili. Portfólio PDF môžete v rámci svojho počítača alebo siete kamkoľvek premiestniť bez rizika straty alebo odpojenia jednotlivých súborov.

Opakované použitie

Ten istý súbor môžete zahrnúť do viacerých portfólií PDF.

Prehľad okna Portfólio PDF

V aplikácii Acrobat môžete vytvárať a upravovať portfóliá PDF a pracovať s čiastkovými súbormi pomocou rôznych prvkov, napríklad tabiel, panelov s nástrojmi a okien.

Portfólio PDF v aplikácii Acrobat
Portfólio PDF v aplikácii Acrobat

A. Panel s nástrojmi portfólia PDF B. Čiastkové súbory a priečinky v ľavej navigačnej table  C. Tlačidlá Predchádzajúci a Nasledujúci (šípka) na posúvanie sa po čiastkových súboroch D. Odkaz na otvorenie čiastkového súboru 

 • Panel s nástrojmi portfólia PDF sa nachádza hneď pod hlavným panelom s nástrojmi. Môžete vykonávať bežné úlohy, ako napr. pridávanie súborov alebo priečinkov, vytváranie nových priečinkov, extrahovanie čiastkových súborov alebo odstraňovanie čiastkových súborov.

 • Ľavá navigačná tabla uvádza súbory a priečinky, ktoré sú súčasťou portfólia PDF. Štandardne sa súbory a priečinky zobrazujú v abecednom poradí. Poradie je možné zmeniť konfiguráciou poradia usporiadania v dialógovom okne Vlastnosti portfólia.

  Usporiadanie súborov na ľavej navigačnej table môžete meniť aj potiahnutím súborov alebo presunutím súborov do priečinkov a priečinkov do priečinkov, ak sa nachádzajú na tej istej úrovni v portfóliu.

 • Pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci sa môžete posúvať po súboroch a priečinkoch nachádzajúcich sa v portfóliu PDF. Náhľad vybratého súboru sa zobrazuje štandardne. Ak ale čiastkový súbor nie je súbor PDF, tlačidlo Náhľad sa zobrazí v oblasti dokumentu. Kliknutím na tlačidlo Náhľad zobrazíte samotný obsah súboru v portfóliu PDF.

 • Odkaz Otvoriť dokument otvorí vybratý čiastkový súbor na vykonanie úprav. Ak ide o súbor PDF, otvorí sa v oblasti dokumentu, kde s ním môžete pracovať, ako sa každým iným dokumentom PDF. V opačnom prípade, ak súbor nie je súbor PDF, otvorí sa v natívnej aplikácii. Po vykonaní zmien v čiastkovom súbore a jeho uložení sa v portfóliu PDF sprístupní novší obsah.

 • V rámci možnosti Rozloženie (režim Náhľad) sa zobrazí náhľad čiastkového súboru v portfóliu PDF v závislosti od typu súboru. Informácie o používaní jednotlivých typov náhľadov nájdete v časti Režimy zobrazenia portfólia.

 • V režime Podrobnosti alebo Súbory sú zobrazené podrobnosti súboru v zozname. Kliknutím na názov stĺpca môžete údaje usporiadať vzostupne alebo zostupne.

  Portfólio PDF je prístupné, ak sa otvorí v režime Podrobnosti alebo Súbory. Tento režim umožňuje lepšie čítanie pre osoby s rôznymi druhmi postihnutia, ako sú napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí. Ak chcete otvoriť všetky portfóliá PDF v režime Súbory, otvorte dialógové okno výberom volieb Úpravy > Predvoľby (systém Windows). V aplikácii Acrobat vyberte voľby Acrobat > Predvoľby (systém Mac OS). V časti Kategórie vyberte položku Uľahčenie prístupu a potom vyberte položku Zobraziť portfóliá v režime Súbory.

Režimy zobrazenia portfólia

Čiastkové súbory je možné zobraziť dvoma rôznymi spôsobmi – v režime Rozloženie (alebo Náhľad) a Podrobnosti (alebo režime Súbory). V režime Rozloženie je zoznam čiastkových súborov zobrazený na ľavej navigačnej table, pozri predchádzajúci obrázok. V režime Podrobnosti je zoznam čiastkových súborov zobrazený hneď pod sekundárnym panelom s nástrojmi, pozri nasledujúcu snímku obrazovky:

Portfólio PDF v režime Podrobnosti alebo Súbor
Zobrazenie portfólia PDF v režimoch Podrobnosti alebo Súbor

V oboch zobrazeniach si môžete prezerať náhľady obrazov a strán, prehrávať videá a súbory SWF. V zobrazení Podrobnosti si navyše môžete pozrieť informácie o súbore. Súbor môžete extrahovať (premiestniť) do počítača. Tiež môžete súbor otvoriť v jeho natívnej aplikácii (ak je nainštalovaná v počítači). Medzi zobrazeniami Rozloženie a Podrobnosti môžete prepínať výberom požadovanej voľby v menu Zobrazenie > Portfólio.

K dispozícii je tiež režim Náhľad platformy, v ktorom sa v rámci okna dokumentu zobrazí náhľad v plnej veľkosti. Štandardne sa v okne dokumentu zobrazujú súbory PDF, SWF a HTML. Ak chcete v režime Náhľad platformy otvoriť iné typy súborov, napríklad e-mailové portfóliá a zabezpečené súbory PDF, vyberte voľby Zobrazenia > Portfólio > Náhľad súboru. Ak chcete zatvoriť náhľad platformy, kliknite na ikonu Zatvoriť náhľad (X) za názvom súboru v sekundárnom paneli s nástrojmi.

Režim Náhľad platformy
Kliknite na tlačidlo X pre zatvorenie režimu Náhľad platformy.

Prepínanie medzi režimami Rozloženie, Podrobnosti a Náhľad platformy

Medzi režimami zobrazenia Rozloženie a Podrobnosti môžete prepínať výberom požadovanej voľby v menu Zobrazenie > Portfólio.

Režim Náhľad platformy je možné tiež prepnúť výberom položiek Zobrazenie > Portfólio > Náhľad súboru.

Ďalšie funkcie aktivované v portfóliách PDF

Pri čiastkových súboroch portfólií PDF sú dostupné tieto funkcie:

Zmenšiť veľkosť súboru

Zmenší veľkosť čiastkových súborov PDF. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmenšenie veľkosti súboru jeho uložením.

Zabezpečovanie portfólia heslom

Pridá zabezpečenie dokumentu do portfólia PDF alebo čiastkových súborov PDF v rámci portfólia PDF. Ak chcete pridať zabezpečenie do čiastkových súborov PDF, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti portfólia a vyberte kartu Zabezpečenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečovanie dokumentov heslom. Ak chcete pridať zabezpečenie do celého portfólia PDF, použite titulnú stranu (Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana). Titulnú stranu môžete napríklad použiť na podpísanie nadradeného súboru portfólia PDF alebo na pridanie hesla na otvorenie portfólia PDF. Funkčnosť určená na titulnej strane sa týka všetkých čiastkových súborov v portfóliu PDF.

Poznámka:

Pre portfóliá PDF a čiastkové súbory sú k dispozícii aj ďalšie funkcie zabezpečenia vrátane zabezpečenia certifikátov. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber metódy zabezpečenia pre dokumenty PDF.

Tlač

Vytlačí čiastkové súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač súborov PDF v portfóliu PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu