Príručka používateľa Zrušiť

Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite ako do súborov PDF vkladať zvuk, videá a interaktívne 3D objekty. Pridávajte súbory priamo do dokumentu PDF alebo do odkazov na súbory na webe.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Multimediálny obsah a dokumenty PDF (Acrobat Pro)

Zahrnutím videa, zvuku a interaktívnych prvkov možno dokumenty PDF zmeniť na dynamické komunikačné nástroje, ktoré efektívne upútajú a zapájajú čitateľov.

Aplikácia Acrobat Reader dokáže prehrávať všetky multimédiá vyhovujúce štandardu H.264, čo je štandard kompresie videa, ktorý ponúka vysokokvalitné video bez výrazného zväčšenia veľkosti súboru. To zahŕňa video súbory s rôznymi formátmi a príponami súborov.

Hoci mediálne súbory v iných formátoch je možné prehrávať v starších verziách aplikácie Acrobat Reader, používatelia si musia nainštalovať príslušnú aplikáciu, napríklad QuickTime alebo Windows Media Player, aby umožnili prehrávanie multimédií.

Ďalšou možnosťou, ako pridať multimédiá, je vloženie adresy URL odkazujúcej na videosúbor alebo streamingové mediá. Kompatibilné sú tri typy adries URL: RTMP, HTTP a HTTPS. Servery HTTP a HTTPS podporujú súbory MOV a MP4 kompatibilné so štandardom H.264.

Pridávanie multimediálnych súborov do súboru PDF

Aplikácia Acrobat Pro dokáže prehrávať súbory zakódované vo formáte H.264 so zvukom AAC, ako sú formáty .mp3 a .mov. Na konverziu iných typov súborov do niektorého z podporovaných formátov môžete použiť nástroj Adobe Media Encoder. Okrem toho možno do dokumentov PDF pridať zvukové súbory mp3 a prehrávať ich na akejkoľvek platforme.

Poznámka:

Súbory vo formáte FLV a F4V už nie sú podporované v aplikáciách Acrobat a PDFMaker. Súbory vo formáte FLV a F4V nie je možné vložiť pomocou aplikácie Acrobat alebo PDFMaker.

 1. Otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte súbor PDF, do ktorého chcete pridať multimediálne súbory. K svojim súborom môžete prejsť pomocou ľavého panela, ako je to znázornené nižšie:

  Prejsť na súbor pdf

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ponuku Všetky nástroje. Na ľavom bočnom paneli vyberte možnosť Zobraziť viac a prejdite na možnosť Pridať multimediálny obsah. Potom vyberte nástroj 3D médiá Video alebo Zvuk v závislosti od typu multimediálneho súboru, ktorý chcete pridať.

  Pridanie multimediálneho obsahu

 3. Ak chcete pridať video alebo zvuk do určitej oblasti na strane, môžete ich potiahnuť alebo dvakrát kliknúť na požadované miesto. Táto činnosť otvorí dialógové okno vloženia.

  Ak dvakrát kliknete na stranu, aplikácia Acrobat umiestni ľavý horný roh videa na miesto, na ktoré ste klikli. Ak oblasť vyberiete posúvaním myši, médium sa umiestni na vybratú oblasť. Aplikácia Acrobat automaticky upraví plochu na prehrávanie videa tak, aby zodpovedala veľkosti snímky videa (ak dokáže čítať rozmery videoklipu).

 4. Ak chcete pridať mediálny súbor, zadajte adresu URL do poľa Súbor alebo vyberte položku Vybrať na vyhľadanie mediálneho súboru a potom vyberte položku Otvoriť.

  Insert-rich-media

  Poznámka:

  Keď pridávate adresy URL, nezabudnite uviesť úplnú adresu súboru spolu s príponou súboru videa, ako je napríklad .mov alebo .mp4.

 5. V prípade potreby prispôsobte média pomocou rozšírených volieb v dialógovom okne Vložiť a potom vyberte položku OK.

  Nie všetky z týchto volieb sú k dispozícii pre všetky typy médií.

  Pritiahnutie k pomeru strán obsahu

  Otvorí dialógové okno pre ďalšie nastavenia, ako napríklad nastavenia spúšťania, ovládacie prvky prehrávania a nastavenia videa. Dostupné voľby závisia od formátu vkladaného média.

  Zobraziť rozšírené voľby

  Zabezpečí, aby si plocha na prehrávanie zachovala pomery výšky a šírky pôvodného videa alebo interaktívneho obsahu.

Ďalšie možnosti multimédií (Acrobat Pro)

Ak chcete zobraziť rozšírené voľby pre multimédiá pri vkladaní videa, zvuku alebo interaktívneho obsahu, vyberte voľbu Zobraziť rozšírené voľby v dialógovom okne Vložiť.

Tieto voľby môžete po pridaní multimédií do dokumentu PDF aj zmeniť. Dvakrát kliknite na multimédia pomocou nástroja Výber objektu (na úpravu oblasti prehrávania použite nástroj Výber objektu z panela nástrojov s rýchlymi akciami).

Poznámka:

Nastavenia pre kvalitu videa a zvuku je možné zmeniť iba po pridaní súboru do dokumentu PDF.

Karta Nastavenie spustenia

Pomocou týchto nastavení môžete určiť spôsob spúšťania a zastavovania médií, miesto ich zobrazovania a položku, ktorá sa zobrazuje, keď médium nie je spustené.

Nastavenie aktivácie

Vyberte voľby, ktoré určujú, kedy sa médium prehrá a zastaví. V ponuke Štýl prehrávania vyberte položku Prehrať obsah v plávajúcom okne, ak chcete, aby sa interaktívny obsah spúšťal mimo strany. Obsah v plávajúcom okne umožňuje používateľom súčasne čítať obsah strany a zobraziť video alebo aplikáciu.

Šírka rámu

Vytvára čierny rám okolo videa alebo interaktívneho obsahu. Ak ide o zvuk, rám ohraničuje úvodný obraz.

Úvodný obraz

Ak chcete použiť obraz, ktorý nie je súčasťou pridávaného súboru, vyberte voľbu Vytvoriť úvodný obraz zo súboru. Vyberte položku Prehľadávať a vyhľadajte obraz, ktorý sa má zobrazovať, keď video, zvuk alebo interaktívny obsah nie sú aktivované.

Vlastnosti

Karta Ovládacie prvky

Slúži na nastavenie dostupnosti jednotlivých ovládacích prvkov prehrávania (obalov).

Obal

Vyberte množinu ovládacích prvkov prehrávania (obal), ktorá sa má zobrazovať na videu.

Farba

Po výbere tejto položky môžete otvoriť paletu farieb a vybrať farbu pre ovládacie prvky.

Krytie

Nastavuje stupeň priehľadnosti ovládacích prvkov prehrávania.

Automaticky skryť ovládacie prvky

Pri výbere tejto voľby sa ovládacie prvky prehrávania skryjú vždy, keď sa ukazovateľ myši nenachádza na ploche na prehrávanie multimédia.

Karta Video

Táto voľba je dostupná pri pridávaní videa.

Náhľad a orezanie

Ak chcete z klipu odstrániť nežiaduce rámy, myšou posúvajte značky začiatku a konca pod posúvačom. Táto voľba je k dispozícii až po pridaní videoklipu do dokumentu PDF.

Nastaviť úvodný obraz z aktuálnej snímky

Úvodný obraz sa zobrazuje, keď sa video neprehráva. Myšou posuňte značku v hornej časti posúvača na snímku, ktorú chcete použiť, a potom vyberte položku Nastaviť úvodný obraz z aktuálnej snímky.

Body kapitol

Voľbu Body kapitol použite na vytvorenie značiek vo videu, z ktorých chcete spúšťať špecifické akcie. Napríklad vo videu na školenie môžu body kapitol odkazovať na ďalšie informácie v súbore alebo na webe.

Ak chcete vytvoriť bod kapitoly, posuňte posúvač na snímku, ktorú chcete použiť. V časti Body kapitol vyberte znamienko plus. Ak chcete pridať akciu, zvýraznite bod kapitoly v zozname a vyberte položku Akcie.

Poznámka:

Akcie bodov kapitol je vo všeobecnosti možné pridať až po vytvorení multimédií. Potom môžete upraviť plochu na prehrávanie a pridať akcie bodov kapitol.   

Upravenie plochy na prehrávanie (Acrobat Pro)

Ak chcete upraviť oblasť prehrávania, musíme prispôsobiť Panel nástrojov s rýchlymi akciami pridaním nástroja Vybrať objekt.

 1. Vyberte tri bodky na paneli nástrojov s rýchlymi akciami, ako je to znázornené:

  Výber troch bodiek

 2. Na časti Prispôsobiť panel nástrojov s rýchlymi akciami prejdite na položku Multimediálny obsah a potom vyberte nástroj Vybrať objekt. Potom vyberte položku Pridať na panel s nástrojmi, ako je to znázornené. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

  Pridanie nástroja Vybrať objekt

Použite nástroj Výber objektu z panela nástrojov s rýchlymi akciami na úpravu oblasti prehrávania. Postupujte podľa uvedených krokov:

 1. Pomocou panela nástrojov s rýchlymi akciami vyberte nástroj Výber objektu a potom vyberte multimediálny objekt.

  Keď umiestnite nástroj nad plochu na prehrávanie, na okrajoch tejto plochy sa zobrazia tiahla, a to aj v prípade, že okraje nie sú viditeľné.

 2. Výberom plochy na prehrávanie vyberte túto plochu a potom vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete premiestniť klip, jednoducho potiahnite jeho ikonu na nové miesto na strane.
  • Ak chcete odstrániť klip, vyberte ho a stlačte kláves Delete.
  • Ak chcete upraviť veľkosť klipu, uchopte jeden z rohov jeho rámčeka a ťahajte ho, kým nezískate požadované rozmery. Pri videoklipoch môžete podržaním klávesu Shift zachovať pomer strán.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?