Príručka používateľa Zrušiť

Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O miniatúrach strán

Miniatúry strán sú zmenšené náhľady strán dokumentu. Pomocou miniatúr strán môžete rýchlo prejsť na vybratú stranu alebo upraviť zobrazenie strany. Ak premiestnite, skopírujete alebo odstránite miniatúru strany, súčasne premiestnite, skopírujete alebo odstránite aj zodpovedajúcu stranu.

Poznámka:

Ak sa na navigačnej table nezobrazujú miniatúry strán, otvorte navigačnú tablu stlačením klávesu F4. Prípadne vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán.

Miniatúry strán v aplikácii Acrobat

Vytvorenie miniatúr strán

Miniatúry strán zväčšujú veľkosť súboru, a preto ich aplikácia Acrobat nevytvára automaticky.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat už nepodporuje vloženie alebo zrušenie vloženia miniatúr strán. Aplikácia Acrobat Distiller® však poskytuje alternatívnu metódu vkladania miniatúr strán.

Vytvorenie miniatúr strán

 1. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej strane.

  Na navigačnej table sa zobrazia miniatúry strán. Tento proces môže vyžadovať niekoľko sekúnd, hlavne vo veľkých dokumentoch. Vykresľovanie miniatúr strán sa môže prerušiť, keď počas tohto procesu s aplikáciou naďalej pracujete.

Zmena veľkosti miniatúr strán

 1. Na paneli Miniatúry strán vyberte položku Zmenšiť miniatúry strán alebo Zväčšiť miniatúry strán v menu volieb . Ak zavriete súbor PDF a znova ho otvoríte, obnoví sa predvolená veľkosť miniatúr strán.
  Voľby položky Miniatúry strán v aplikácii Acrobat

Určenie poradia prechádzania tabulátorom

Na paneli Miniatúry strán môžete pre každú stranu nastaviť poradie, v ktorom bude užívateľ prechádzať poľami formulára, odkazmi a poznámkami pomocou tabulátora.

 1. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej strane.
 2. Vyberte miniatúru strany a vyberte položku Vlastnosti strán v menu volieb  .
 3. V dialógovom okne Vlastnosti strán kliknite na položku Poradie polí a vyberte poradie prechádzania pomocou tabulátora:

  Použiť poradie po riadkoch

  Prechádza po riadkoch zľava doprava alebo sprava doľava pre strany s väzbou sprava doľava.

  Použiť poradie po stĺpcoch

  Prechádza po stĺpcoch zľava doprava a zhora dole alebo sprava doľava pre strany s väzbou sprava doľava.

  Použiť štruktúru dokumentu

  Prechádza podľa poradia určeného v pôvodnej aplikácii.

  Poznámka:

  Pri štruktúrovaných dokumentoch (dokumenty PDF, ktoré boli vytvorené v aplikácii DTP alebo ktoré obsahujú tagy) odporúčame vybrať voľbu Použiť štruktúru dokumentu, aby poradie súhlasilo so zámermi určenými v zdrojovej aplikácii.

  Ak bol dokument vytvorený v staršej verzii aplikácie Acrobat, bude poradie prechádzania štandardne nastavené na Neurčené. Pri tomto nastavení sa najskôr prechádza poľami formulára, potom odkazmi a potom poznámkami, v poradí po riadkoch.

O záložkách

Záložka je typ odkazu s reprezentatívnym textom na paneli Záložky na navigačnej table. Každá záložka odkazuje na určité zobrazenie alebo stranu v dokumente. Záložky sa generujú automaticky pri vytváraní PDF z položiek obsahu dokumentov vytvorených vo väčšine programov pre DTP. Tieto záložky sú často tagované a je možné ich použiť na vykonávanie úprav v PDF.

Na začiatku zobrazí záložka stranu, ktorá bola zobrazená pri vytvorení záložky; táto strana je cieľ záložky. V aplikácii Acrobat môžete cieľové miesta záložiek nastaviť pri vytváraní jednotlivých záložiek. Niekedy je však jednoduchšie vytvoriť skupinu záložiek a cieľ nastaviť neskôr.

V aplikácii Acrobat môžete použiť záložky na označenie miesta v dokumente PDF, na ktoré sa chcete vrátiť, alebo na prechod do určitého cieľa v dokumente PDF, v inom dokumente alebo na webovej stránke. Pomocou záložiek je tiež možné vykonávať akcie, ako je napríklad spustenie príkazu v menu alebo odosielanie formulára.

Poznámka:

Užívateľ môže pridávať záložky do dokumentu len v prípade, že to nastavenie zabezpečenia povoľuje.

Voľby položky Záložky strán v aplikácii Acrobat
Pre niektoré PDF fungujú záložky ako obsah.

Vytvorenie záložky

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky v ľavej časti, čím otvoríte panel Záložky.
 2. Otvorte stranu, na ktorú má viesť odkaz zo záložky a upravte nastavenie zobrazenia.
 3. Pomocou nástroja na výber vyberte oblasť strany, ku ktorej chcete vytvoriť záložku:
  • Ak chcete vytvoriť záložku k jednému obrázku, kliknite do obrázka alebo ťahaním okolo obrázka vytvorte obdĺžnik.

  • Ak chcete vytvoriť záložku pre časť obrázka, vytvorte okolo tejto časti obdĺžnik posúvaním myšou.

  • Ak chcete vytvoriť záložku pre text, vyberte ho ťahaním. Vybratý text sa použije ako popis novej záložky. Tento popis môžete upraviť.

 4. Vyberte záložku, pod ktorú chcete umiestniť novú záložku. Ak žiadnu záložku nevyberiete, nová záložka sa automaticky pridá na koniec zoznamu.
 5. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF  > Viac > Pridať záložku.

 6. Na paneli Záložky zadajte alebo upravte názov novej záložky.

Úpravy záložky

V aplikácii Reader môžete zmenou vzhľadu textu záložiek zlepšiť čitateľnosť záložiek.

V aplikácii Acrobat môžete atribúty záložky kedykoľvek zmeniť.

Premenovanie záložky

 1. Vyberte požadovanú záložku na paneli Záložky, v menu volieb vyberte voľbu Premenovať záložku a zadajte nový názov záložky.

Zalomenie textu dlhej záložky

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky a vyberte položku Zalamovať dlhé záložky v menu volieb  .

  Bez ohľadu na šírku navigačnej tably sa zobrazí celý text dlhých záložiek. (Táto voľba je zapnutá, keď je začiarknutá.)

Zmena vzhľadu textu záložky

Môžete zmeniť vzhľad záložky a tým na ňu užívateľa upozorniť.

 1. Na paneli Záložky vyberte jednu alebo viac záložiek.
 2. (Len v aplikácii Acrobat) Ak chcete zmeniť farbu a štýl textu, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky panela s nástrojmi > Lišta vlastností.
  Poznámka:

  Po zadefinovaní vzhľadu záložky môžete znova použiť nastavenia vzhľadu. Ak to chcete urobiť, vyberte záložku a v menu volieb vyberte voľbu Použiť súčasný vzhľad ako nové predvolené hodnoty.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, v menu volieb vyberte voľby Veľkosť textu > [veľkosť].

Zmena cieľa záložky

 1. Vyberte príslušnú záložku na paneli Záložky.
 2. Na table dokumentu prejdite na miesto, ktoré chcete určiť ako nové cieľové miesto.
 3. Podľa potreby nastavte zväčšenie zobrazenia.
 4. Vyberte položku Nastaviť cieľ záložky v menu volieb  .
  Poznámka:

  Voľba Nastaviť cieľ záložky je citlivá na kontext. Zobrazí sa len vtedy, ak je vybratá existujúca záložka.

Pridanie akcie k záložke

 1. Vyberte príslušnú záložku na paneli Záložky.
 2. V menu volieb vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. V dialógovom okne Vlastnosti záložky kliknite na Akcia.
 4. Vyberte akciu v menu Vybrať akciu a kliknite na Pridať.

Nastavenie predvolenej úrovne zväčšenia pre záložky

Platí pre Acrobat Pro a Acrobat Std

 1. Na paneli Záložky kliknite na ponuku volieb .

 2. Kliknite na možnosť Nastavenie predvolenej úrovne zväčšenia pre záložky a vyberte požadovanú úroveň zväčšenia. Predvolene je vybratá možnosť Zdediť zväčšenie.

  Nastavenie predvolenej úrovne zväčšenia pre záložky

Zmena čísla strany počas úpravy úrovne zväčšenia pre viacero záložiek

Keď upravíte úroveň zväčšenia pre viacero záložiek, cieľové číslo strany pre vybraté záložky sa predvolene zachová.

Možnosť zachovania cieľového čísla strany pri úprave úrovne zväčšenia pre záložky
Záložka > Vlastnosti > Akcie > Prejsť na stranu v tomto dokumente > Upraviť

Ak chcete zmeniť cieľové číslo strany pre záložky, postupujte takto:

 1. Vyberte dve alebo viac záložiek, pre ktoré chcete zmeniť úroveň zväčšenia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na záložku a vyberte položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti záložky kliknite na položku Akcie.

 4. Vyberte možnosť Prejsť na stranu v tomto dokumente a kliknite na položku Upraviť.

 5. Zrušte výber možnosti Ponechať číslo strany nezmenené.

Odstránenie záložky

 1. Na paneli Záložky vyberte záložku alebo rozsah záložiek a potom stlačte kláves Delete.
  Poznámka:

  Pri odstránení záložky sa odstránia všetky záložky, ktoré sú pod ňou. Pri odstránení záložky sa neodstráni žiadny text z dokumentu.

Vytvorenie hierarchie záložiek

V zozname záložiek môžete vytvoriť hierarchické usporiadanie, ktoré znázorní vzájomné vzťahy medzi témami. Vnorením sa vytvorí vzťah rodič – potomok. Hierarchický zoznam môžete podľa potreby rozbaliť alebo zbaliť.

Vnorenie jednej alebo viacerých záložiek

 1. Vyberte záložku alebo skupinu záložiek, ktoré chcete vnoriť.
 2. Pretiahnite ikonu alebo ikony priamo pod ikonu rodičovskej záložky. Ikona čiary ukazuje polohu ikony alebo ikon.

  Záložka sa vnorí do hierarchie, ale skutočné strany zostanú na svojich pôvodných miestach v dokumente.

  Vnáranie záložiek v aplikácii Acrobat
  Vnorenie záložky (vľavo) a výsledok (vpravo)

Presunutie záložiek von z vnorenej polohy

 1. Vyberte záložku alebo skupinu záložiek, ktoré chcete presunúť.
 2. Presuňte výber jedným z týchto úkonov:
  • Pretiahnite ikonu alebo ikony a umiestnite šípku priamo pod popis rodičovskej záložky.

  • V menu volieb vyberte voľbu Vystrihnúť, vyberte rodičovskú záložku a potom v menu volieb vyberte voľbu Vložiť pod vybratú záložku.

  Presunutie záložky von z vnorenej polohy (vľavo) a výsledok (vpravo)
  Presunutie záložky von z vnorenej polohy (vľavo) a výsledok (vpravo)

Rozbalenie alebo zbalenie všetkých záložiek najvyššej úrovne

 1. V menu volieb vyberte voľbu Rozbaliť záložky najvyššej úrovne alebo voľbu Zbaliť záložky najvyššej úrovne.

Pridávanie tagovaných záložiek

Tagované záložky poskytujú väčšiu kontrolu nad obsahom strán ako bežné záložky. Pretože sa na vytvorenie tagovaných záložiek používajú informácie o vnútornej štruktúre elementov dokumentu (napríklad úrovne nadpisov, odseky, názvy tabuliek), je možné tagované záložky využiť na úpravy dokumentu, napríklad na preusporiadanie zodpovedajúcich strán v PDF alebo na odstránenie strán. Ak premiestnite alebo odstránite rodičovskú tagovanú záložku, jej dcérske tagované záložky sa presunú alebo odstránia zároveň s ňou.

Mnoho aplikácií DTP, napríklad Adobe InDesign® a Microsoft Word, vytvára štruktúrované dokumenty. Keď prevádzate tieto dokumenty do PDF, štruktúra sa prevádza na tagy, ktoré umožňujú pridávanie tagovaných záložiek. Prevedené webové stránky zvyčajne obsahujú tagované záložky.

Ak dokument neobsahuje tagy, môžete ich kedykoľvek pridať v aplikácii Acrobat.

 1. Na paneli Záložky vyberte položku Nové záložky zo štruktúry v menu volieb . (Ak nie je táto voľba dostupná, dokument nie je štruktúrovaný.)
 2. Vyberte elementy štruktúry, pre ktoré chcete vytvoriť tagované záložky. Ak chcete do výberu pridať položky, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na požadované položky.

  Tagované záložky budú vnorené pod novou, nepomenovanou záložkou.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu