Príručka používateľa Zrušiť

Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

Z uľahčenia prístupu k súborom PDF môžu mať úžitok všetci užívatelia. Napríklad štruktúra dokumentu, ktorá umožňuje čítačkám obrazovky čítať PDF nahlas, umožňuje aj mobilným zariadeniam efektívnejšie zobrazovať dokument na malých obrazovkách. Okrem toho prednastavené poradie polí vo formulári prístupného PDF uľahčuje vyplnenie formulára všetkým používateľom, nielen používateľom s telesným postihnutím.

Funkcie na uľahčenie prístupu v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader sa delia na dve hlavné kategórie: funkcie, ktoré zlepšujú čítanie dokumentov PDF, a funkcie na vytváranie prístupných súborov PDF. Ak chcete vytvárať ľahko prístupné dokumenty, nepoužívajte aplikáciu Reader, ale aplikáciu Acrobat.

Funkcie na uľahčenie prístupu k dokumentom PDF

 • Uložte ako text prístupný pre tlačiarne s Braillovým písmom a iné asistenčné zariadenia..
 • Vylepšenia navigácie, ako je automatické posúvanie a otváranie dokumentov PDF do poslednej prečítanej strany.
 • Sprievodca nastavením uľahčenia prístupu na jednoduchú konfiguráciu predvolieb.
 • Klávesnica ako alternatíva pre akcie myši.
 • Možnosť preklopenia, zobrazenie textu PDF veľkým písmom a prevod viacstĺpcového rozloženia na jeden čitateľný stĺpec.
 • Prevod textu na reč pomocou funkcie Čítať nahlas.
 • Podpora aplikácií na čítanie z obrazovky a na zväčšenie zobrazenia na monitore.

Funkcie na vytváranie prístupných súborov PDF

 • Zdrojové aplikácie vytvárajú tagované súbory PDF.
 • Prevod netagovaných súborov PDF na tagované PDF.
 • Prístup pre aplikácie na čítanie z obrazovky a zároveň zabránenie kopírovaniu, tlači, úpravám alebo extrakcii textu prostredníctvom nastavení zabezpečenia.
 • Možnosť pridania textu do naskenovaných stránok na zlepšenie prístupnosti.
 • (Acrobat Pro) Nástroje na úpravu poradia čítania a štruktúra dokumentu.
 • (Acrobat Pro) Nástroje na vytváranie prístupných formulárov PDF.

Aplikácia Acrobat Standard poskytuje niektoré funkcie na zmenu existujúcich dokumentov PDF na ľahko prístupné. Aplikácia Acrobat Pro umožňuje vykonávať úlohy, napríklad upravovať poradie čítania alebo tagy štruktúry dokumentu, ktoré sú potrebné na vytváranie dokumentov PDF a formulárov s otvoreným prístupom.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o funkciách uľahčenia prístupu nájdete v týchto zdrojoch informácií:

O ľahko prístupných PDF

Ľahko prístupné súbory PDF majú nasledujúce charakteristiky.

 • Prehľadávateľný textDokument tvorený naskenovanými obrázkami textu je za normálnych okolností neprístupný, pretože obsahom dokumentu sú obrázky, nie prehľadávateľný text. Asistenčný softvér nemôže čítať ani získať slová, užívatelia nemôžu text vyberať ani upravovať a prístupnosť súboru PDF nie je možné zlepšiť. Ďalšie funkcie uľahčenia prístupu je možné používať až po prevode naskenovaných obrázkov textu na prehľadávateľný text pomocou optického rozpoznávania znakov (OCR).
 • Alternatívne popisy textu (Acrobat Pro): Aplikácie na čítanie z obrazovky nemôžu čítať funkcie dokumentov, ako sú napríklad obrázky a interaktívne polia formulárov, ak k nim nie je priradený alternatívny text. Aplikácie na čítanie z obrazovky môžu čítať webové odkazy, ak však použijete alternatívny text, môžete zadať oveľa zmysluplnejšie popisy. Alternatívny text a tipy môžu slúžiť ako pomôcka mnohým užívateľom vrátane užívateľom s poruchami učenia.
 • Písma, ktoré umožňujú extrahovať znaky do textu (Acrobat Pro)Písma v prístupnom dokumente PDF musia obsahovať dostatok informácií, aby Acrobat mohol extrahovať všetky znaky na text aj na iné účely, ako je zobrazovanie textu na obrazovke. Pri čítaní dokumentu PDF s aplikáciou Acrobat na čítanie z obrazovky alebo s použitím funkcie Čítať nahlas aplikácia extrahuje znaky na text s kódovaním Unicode. Aplikácia Acrobat extrahuje znaky do formátu Unicode aj pri uložení vo formáte textu pre Braillovu tlačiareň. Tento prevod sa nepodarí, ak Acrobat nemôže určiť, ako mapovať písmo na znaky Unicode.
 • Tagy poradia čítania a štruktúry dokumentu (Acrobat Pro): Aplikácie na čítanie z obrazovky alebo iné nástroje prevodu textu na reč vyžadujú štruktúrovaný dokument, aby mohli čítať text dokumentu a prezentovať ho spôsobom, ktorý má pre užívateľa význam. Tagy štruktúry dokumentu v PDF definujú poradie čítania a identifikujú nadpisy, odseky, oddiely, tabuľky a ďalšie prvky strany.
 • Interaktívne polia formulára (Acrobat Pro)Niektoré súbory PDF obsahujú formuláre, ktoré môže užívateľ vyplniť pomocou počítača. Ak má byť formulár dostupný, polia formulára musia byť interaktívne, aby do nich mohol užívateľ zadať hodnoty.
 • Navigačné pomôcky (Acrobat Pro): Navigačné pomôcky v dokumente PDF zahŕňajú odkazy, záložky, nadpisy, obsah a prednastavené poradie prechádzania pre polia formulára. Navigačné pomôcky pomáhajú užívateľom lepšie pochopiť dokument bez prečítania celého dokumentu. Užitočné sú najmä záložky, ktoré možno vytvoriť z nadpisov v dokumente.
 • Jazyk dokumentu (Acrobat Pro): Určenie jazyka dokumentu v PDF umožňuje niektorým aplikáciám na čítanie z obrazovky prepnutie do príslušného jazyka.

Zabezpečenie, ktoré nezasahuje do asistenčného softvéru (Acrobat Pro): Niektorí autori dokumentov PDF zabraňujú užívateľom tlačiť, kopírovať, extrahovať, pridávať poznámky alebo upravovať text. Text dokumentu PDF s uľahčením prístupu musí byť dostupný pre aplikácie na čítanie z obrazovky. Pomocou aplikácie Acrobat môžete zabezpečiť, aby nastavenia zabezpečenia nebránili aplikácii na čítanie z obrazovky pri prevode textu na obrazovke na reč.

Ďalšie informácie o uľahčení prístupu pre dokumenty PDF nájdete na adrese www.webaim.org/techniques/acrobat/.

O označení tagmi, uľahčení prístupu, poradí čítania a preformátovaní

Tagy PDF sú v mnohých smeroch podobné tagom XML. Tagy PDF označujú štruktúru dokumentu: ktorý text je nadpis, ktorý obsah tvorí oddiel, ktorý text je záložka atď. Strom logickej štruktúry tagov predstavuje štruktúru usporiadania dokumentu. Tagy preto ukazujú poradie čítania a zlepšujú navigáciu, hlavne pri dlhších a zložitejších dokumentoch, bez zmeny vzhľadu dokumentu PDF.

Asistenčný softvér určuje spôsob prezentácie a interpretácie obsahu dokumentu s použitím stromu logickej štruktúry. Väčšina asistenčného softvéru sa pri určovaní správneho poradia čítania textu riadi tagmi štruktúry dokumentu. Tagy štruktúry dokumentu umožňujú asistenčnému softvéru preniesť význam obrázkov a iného obsahu do alternatívneho formátu, ako je napríklad zvukový formát. Netagovaný dokument neobsahuje žiadne informácie o štruktúre a aplikácia Acrobat musí štruktúru odvodzovať od nastavenia preferovaného poradia čítania. Toto často vedie k čítaniu položiek na strane v nesprávnom poradí alebo k ich vynechaniu pri čítaní.

Preformátovanie dokumentu pre zobrazenie na malej obrazovke mobilného zariadenia využíva tiež rovnaké tagy štruktúry dokumentu.

Poznámka:

Acrobat zvyčajne označuje súbory PDF počas vytvárania. Ak chcete skontrolovať, či PDF obsahuje tagy, prejdite na  > Vlastnosti dokumentu. Na karte Opis začiarknite v podokne Ďalšie voľby „Tagované PDF“.

V aplikácii Acrobat Pro je strom logickej štruktúry zobrazený na paneli Tagy. Je na ňom zobrazený obsah dokumentu ako elementy strán vnorené na rôznych úrovniach.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?