Príručka používateľa Zrušiť

Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O dropletoch a akciách

Ak na kontrolovanie dokumentov bežne používate rovnaký profil kontroly pred výstupom, na spracovanie súborov môžete použiť droplet alebo akciu kontroly pred výstupom.

Droplet v kontrole pred výstupom je malá aplikácia, ktorá vykoná kontrolu pred výstupom jedného alebo viacerých PDF, ktoré pretiahnete na ikonu dropletu . Droplet môžete uložiť na pracovnú plochu alebo na iné miesto v počítači.

Podobne ako droplety môže i akcia kontroly pred výstupom skontrolovať viacero súborov naraz, oddeliť úspešné súbory od problémových súborov a vytvoriť správy v určených umiestneniach. Navyše sledované priečinky môžu previesť viac typov súborov (JPEG, HTML, RTF a podobne) do PDF alebo do PDF/X s použitím určeného nastavenia prevodu; skontrolovať súbory s použitím určených profilov kontroly; poslať ich do výstupu v akomkoľvek formáte, ktorý aplikácia Acrobat podporuje vrátane PDF a PostScript.

Poznámka:

Ak iba kontrolujete súbory, nebudete pravdepodobne nebudete ukladať zmeny ani kópie súborov do výstupných priečinkov.

Vytvorenie a úprava dropletu na spustenie kontroly pred výstupom

Keď kontrolujete súbory pomocou dropletu, môžete oddeliť súbory, ktoré sú v poriadku, od problémových súborov a prezrieť si výsledky vo voliteľnej správe.

Vytvorenie dropletu

 1. Vyberte položku Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom a potom položku Vytvoriť droplet z ponuky Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom.

 2. Z rozbaľovacieho menu vyberte profil kontroly pred výstupom. Ak nie je požadovaný profil v zozname, vytvorte nový profil.
 3. Určite nastavenia na spracovanie PDF po kontrole pre výstupom a potom droplet uložte.

Úpravy nastavení dropletu

 1. Dvakrát kliknite na ikonu  Droplet   a  vyberte položku Upraviť droplet z ponuky Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom (Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom).

 2. Zmeňte nastavenia, ktoré chcete upraviť, a potom uložte droplet.

Nastavenie dropletu

Pomocou volieb dropletu určite, akým spôsobom bude nástroj kontroly pred výstupom spracovávať PDF po pretiahnutí na ikonu dropletu.

Poznámka:

Tieto voľby sa nastavujú aj pri spustení kontroly pred výstupom pomocou funkcie Akcie. (Pozrite si časť Sprievodca akciou.)

Zachovať profil [profil]

(Úpravy nastavení dropletu) Použije aktuálne vybratý profil kontroly pred výstupom.

Zachytiť

(Úpravy nastavení dropletu) Vloží profil použitý v droplete do zoznamu profilov v kategórii Imported Profiles (Importované profily).

Zmeniť profil

(Úpravy nastavení dropletu) Zobrazí menu všetkých dostupných profilov. Môžete vybrať iný profil kontroly pred výstupom.

Spustiť profil kontroly pred výstupom bez aplikovania opráv

Vykoná kontrolu a nahlási problémy, ale neopraví ich. Táto voľba je dostupná, len ak vyberiete profil, ktorý zahŕňa opravu na vyriešenie problémov.

Kopírovať súbor PDF

Umiestni kópiu súboru PDF do priečinka na úspechy alebo na chyby.

Presunúť súbor PDF

Presunie skontrolovaný súbor PDF do priečinka na úspechy alebo na chyby.

Uložiť zástupcu súboru PDF

Umiestni do priečinka úspechov alebo do priečinka chýb odkaz na PDF, ale pôvodný súbor sa nepremiestni.

Vytvoriť správu a uložiť ju do priečinka úspechov/chýb

Umožňuje určiť typ správy a množstvo podrobností. Táto správa ukazuje výsledky kontroly pred výstupom.

Nastavenia

Umožňuje zmeniť voľby správy.

Priečinok úspechov/chýb

Umožňuje určiť priečinok a umiestnenie na súbory a voliteľné správy.

Zobraziť PDF s prehľadom

Vytvorí správu o súboroch, v ktorých sa pri kontrole zobrazili problémy. Správa ukazuje umiestnenie každého súboru; cesta k súboru je aktívna väzba.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?