Handboek Annuleren

E-mailsjablonen aanpassen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success

De aangepaste e-mailsjabloon van Adobe Acrobat Sign (CEMT) is beschikbaar voor accounts op ondernemingsniveau onder een ETLA-licentieovereenkomst.

Overzicht

Alle e-mails die vanuit Adobe Acrobat Sign worden verzonden, worden gegenereerd vanaf een sjabloon op basis van HTML die variabele velden gebruikt, zodat elke e-mail wordt aangepast aan de specifieke overeenkomst en ontvangers. De grote structuren, zoals de paginalay-out, blijven onveranderd en slechts een paar variabelen (zoals de naam en het bericht van de overeenkomst) veranderen voor elke overeenkomst die wordt verzonden.

Met de functie voor aangepaste e-mailsjablonen (CEMT) past u de HTML-sjabloon aan waarmee e-mails vanuit uw Acrobat Sign-account worden gegenereerd. Met CEMT kunt u de standaard e-mail aanpassen aan het merk van uw bedrijf met uw eigen vertrouwde branding, kleurschema, afbeeldingen en tekst. U kunt ook de meestal statische structuren wijzigen en onder andere de paginalay-out, de gebruikte terminologie en de ingevoegde afbeeldingen aanpassen.

Accounts op ondernemingsniveau kunnen onder een ETLA-licentie samenwerken met ons Professionele services-team om de perfecte e-mailsjabloon samen te stellen voor uw account als geheel of voor elke groep binnen uw account, indien nodig. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht.

De e-mail 'Controleren en ondertekenen' voor ontvangers

Gebruik

Acrobat Sign bevat momenteel vier aanpasbare sjablonen.

Aangepaste sjablonen kunnen worden geïnstalleerd op account- of groepsniveau. Sjablonen op accountniveau worden gedistribueerd naar groepen en vervolgens naar gebruikers. Account > Groep > Gebruiker

Sjablonen op groepsniveau vervangen de accountsjablonen. De sjabloon op groepsniveau wordt vervolgens gedistribueerd naar de gebruikers in die groep. Zo krijgen individuele groepen de kans hun e-mailsjablonen naar wens te ontwerpen.

Als er bijvoorbeeld een Photoshop-groep is die deel uitmaakt van het Adobe-account, kunnen er speciale e-mails worden ontworpen die specifiek aantrekkelijk zijn voor de Photoshop-doelgroep. Op dezelfde manier kan de juridische groep eigen e-mailsjablonen ontwerpen die weer heel anders van toon zijn.

Als de sjablonen zijn bijgewerkt, publiceert de Professionele services-contactpersoon deze naar een groep in uw account, zodat u ze kunt testen. U kunt dan controleren of de sjablonen naar behoren werken en desgewenst meer wijzigingen aanvragen. Zodra de Acrobat Sign-beheerder de sjabloon heeft geverifieerd, zal de PS-contactpersoon de sjabloon live naar de juiste groep of account sturen.

 

Gebruikers en beheerders

Zodra de e-mailsjablonen gereed staan, hoeven gebruikers en beheerders niets meer te doen. De e-mailsjablonen worden automatisch toegepast.

Wat kan worden aangepast

CEMT biedt u de mogelijkheid om de e-mailsjablonen aan te passen die worden gebruikt voor transactie-e-mails van uw Acrobat Sign-account.

Afzenders (de partij die de overeenkomst ter ondertekening verzendt) kunnen de aangepaste e-mailsjabloon niet weergeven, aangezien hun e-mail is ingesteld op een ander type sjabloon. Afzenders blijven hun bestaande standaard e-mailsjabloon zien.

Elk sjabloontype kan meerdere versies hebben (één versie voor elke ondersteunde taal). Als u de tekst bijwerkt voor een e-mailsjabloon die in het Spaans is opgesteld, moet u de juiste tekst opgeven, zodat uw Professionele services-contactpersoon de Spaanse sjabloon met de juiste bewoordingen kan bijwerken.

Bijvoorbeeld: Controleren en ondertekenen:Engels verwijst naar de sjabloon Controleren en ondertekenen en de Engelse landinstelling.

U kunt de e-mailsjablonen die voor uw account of uw groepen in Acrobat Sign worden gebruikt, op twee manieren aanpassen:

 1. Begin met de basissjabloon (de standaardsjabloon) en vertel uw Professionele services-contactpersoon welke aanpassingen u in die sjabloon wilt aanbrengen.
 2. Begin met uw eigen, intern samengestelde HTML-document met behulp van de hieronder vermelde referentiehandleiding en de boilerplates in onze openbare GitHub-repository. 

In- of uitschakelen

De functie voor aangepaste e-mailsjablonen kan in het Acrobat Sign-systeem alleen worden ingeschakeld en geconfigureerd door het Professional services-team van Acrobat Sign.

Als u deze functie wilt inschakelen en momenteel een actieve overeenkomst hebt met Professionele services, neemt u contact met hen op om de omvang van het werk en de extra kosten te bepalen. Anders kunt u een supportticket indienen om toegang te krijgen tot de functie voor aangepaste e-mailsjablonen. U wordt dan doorverwezen naar het Professional Services-team.

Sjablonen kunnen worden geconfigureerd op account- en/of groepsniveau en voor elk sjabloon en elke landinstelling.

Klanten kunnen de ontwikkelingstijd verkorten en de servicekosten verlagen door hun sjablonen intern te ontwerpen met behulp van deze handleiding:

Bekende problemen

Als uw account is geconfigureerd om documenten in de definitieve e-mail op te splitsen in hun originele bestanden en de overeenkomst acht of meer bestanden bevat, worden er geen bestanden geretourneerd. Er is een harde limiet voor het aantal bestanden dat kan worden bijgevoegd bij gebruik van de CEMT-mailservice.

 • Het verwijderen van de voorwaarde om alle bestanden te splitsen lost het probleem op voor klanten die meerdere bestanden moeten bijvoegen bij het maken van een overeenkomst.
 • Het gesplitste document kan zonder problemen gedownload worden van de pagina Beheren.

Veelgestelde vragen:

Nee.

Er is momenteel geen gebruikersinterface voor e-mailsjablonen die klanten kunnen gebruiken. U kunt uw eigen HTML-sjabloon maken, maar deze dient te worden nagekeken en geïnstalleerd door uw Professional Services-contactpersoon bij Adobe.

Aanpassing is beschikbaar op account- of groepsniveau. Adobe biedt geen ondersteuning voor aanpasbare e-mailsjablonen voor individuele gebruikers. We bieden ook geen ondersteuning voor het aanpassen van e-mails voor bepaalde ontvangers

Ja, aanpassing is beschikbaar voor alle regio’s

Nee.

We bieden momenteel alleen aangepaste e-mailsjablonen voor vier standaarde-mails:

 • Wilt u alstublieft ondertekenen
 • Ondertekend en gearchiveerd
 • Herinnering
 • Geannuleerd.

Ja, wanneer u vraagt om een aangepaste e-mailsjabloon te laten installeren, dient u het type (Wilt u alstublieft ondertekenen?) en de taal voor de sjabloon aan te geven.

Klanten dienen de vertaalde tekst op te geven in hun aangepaste HTML-sjabloon. Elke type:taal-combinatie wordt als een afzonderlijke sjabloon beschouwd. (Bijvoorbeeld: Wilt u alstublieft ondertekenen?:Spaans) 

Verzenders ontvangen de aangepaste e-mail voor de geannuleerde e-mail alleen als een ontvanger weigert te ondertekenen.

Andere e-mailberichten die naar de afzender worden verzonden, maken gebruik van de standaard basis-e-mail die is gekoppeld aan Adobe Acrobat Sign.

Nee.

U kunt de koptekstafbeelding van uw e-mails bijwerken in uw accountinstellingen: Account -> Accountinstellingen -> E-mailinstellingen

Deze sjablonen gelden voor het hele account, waarbij groepen de sjablonen van het account overnemen en gebruikers de sjablonen van de groep. CEMT kan worden toegepast op groepsbasis, zodat alle gebruikers in de groep de sjabloon op groepsniveau overnemen.

Bijvoorbeeld: de CEMT-functie is niet geïmplementeerd in het Adobe-account, maar voor de Acrobat Sign-groep in het account is de aangepaste sjabloon "Wilt u alstublieft ondertekenen" geïmplementeerd. Jo, een gebruiker in de Acrobat Sign-groep, kan dan de aangepaste sjabloon gebruiken bij het verzenden van overeenkomsten. Alle andere groepen in het Adobe-account gebruiken echter gewoon de standaard e-mailsjabloon.

 

Ja, dat kan.

Als de HR-groep in uw account bijvoorbeeld een andere uitstraling wil dan de juridische afdeling, kunnen de sjablonen voor de HR-groep dienovereenkomstig worden aangepast. Let wel dat er aan elke sjabloon afzonderlijke kosten verbonden zijn. 

Nee, er is geen andere sjabloon. CEMT is momenteel alleen van toepassing op directe deelnemers aan het ondertekeningsproces. (Ondertekenaars, fiatteurs, gedelegeerden) 

Afbeeldingen leveren natuurlijk een belangrijke bijdrage aan het overbrengen van uw boodschap in een e-mail en Acrobat Sign ondersteunt afbeeldingen in de aangepaste sjablonen. Afbeeldingen dienen echter extern te worden gehost door uw team of bedrijf. Adobe host geen afbeeldingen. 

Het gebruik van op tabellen gebaseerde lay-outs wordt aangeraden om de HTML consistent weer te geven in meerdere e-mailclients. Het wordt ook aanbevolen om de ouderwetse attribuutstyling te gebruiken voor tabellen en alleen eenvoudige inline-stijlen te gebruiken. <style>tags worden door veel e-mailclients genegeerd.

CEMT is getest met de volgende e-mailclients:

 • Microsoft Outlook
 • Apple Mail
 • Gmail
 • AOL mail
 • Yahoo! mail

Nee.

CEMT is alleen van toepassing op de e-mails die tijdens een overeenkomst naar de deelnemers worden gestuurd.

In het geval van een webformulier ontvangt de ondertekenaar die het webformulier invult een op maat gemaakte ondertekende en gearchiveerde versie, maar de Startpagina kan na het invullen van het webformulier niet worden aangepast via CEMT.

De Startpagina kan wel worden gewijzigd als u onze API gebruikt om het webformulier te maken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online