Stempelafbeeldingen

De stempelafbeeldingsvelden zijn beschikbaar voor de serviceniveaus Individual, Team, Business en Enterprise


Overzicht

Stempelafbeeldingen bieden iets extra's binnen het elektronische ondertekeningsproces, namelijk de mogelijkheid om een document te 'stempelen' met een officieel bedrijfslogo, of om een document te markeren met een aangepaste stempel zoals 'Ontvangen', 'Voltooid', enzovoort.

Stempelafbeeldingen vullen de ruimte tussen het gebruik van een afbeelding als een handtekening, en de inline-afbeeldingen die zijn ontworpen om afbeeldingsgegevens van ontvangers te verzamelen.

Voorbeelden van gebruiksmogelijkheden:

 • Een document waarbij een Hanko-stempel wordt vereist als enige handtekening.
 • Een document waarbij een handtekening en een Hanko-stempel (Japanse stempel) naast elkaar moeten worden gebruikt. De ondertekenaar gebruikt het handtekeningveld voor zijn schriftelijke handtekening en heeft een ander afbeeldingsveld nodig om de Hanko-stempel toe te voegen
 • Bedrijven die elke te ondertekenen overeenkomst ook willen markeren met hun bedrijfsstempel, als onderdeel van het juridische proces
 • Overheidsinstanties die 'stempels' op documenten plaatsen als onderdeel van hun verificatieproces
 • Bedrijven die overeenkomsten alleen elektronisch willen ondertekenen met hun bedrijfsstempel

Hoe werkt dit?

Voor afzenders kunnen stempels worden toegevoegd aan sjablonen door deze te plaatsen met behulp van de ontwerpomgeving of tekstlabels, of door de naam van een tekstveld te bewerken bij het bouwen van een formulier in Acrobat.

Stempelafbeeldingen zijn ontworpen ter ondersteuning van het ondertekeningsproces. Bedrijven kunnen nu het gebruik van bedrijfsstempels verplichten, of ze kunnen het handtekeningveld bij het ondertekenen vervangen door een eigen logo of bedrijfszegel. Als gevolg hiervan neemt de stempelafbeelding veel eigenschappen van handtekeningvelden over:

Stempelafbeeldingen gebruiken
Klikken om video te openen

 • Stempels kunnen zowel vanaf desktop- als mobiele apparaten worden aangebracht, net als een handtekeningafbeelding.
 • Elke ondertekenaar mag maar één stempelafbeelding hebben, maar een document kan wel meerdere exemplaren van de stempel bevatten. De ene stempelafbeelding wordt gerepliceerd naar alle stempelvelden
 • Stempelafbeeldingen kunnen niet uit het document worden geëxtraheerd
 • Als er wel een stempelafbeelding, maar geen handtekeningveld is opgenomen voor een ontvanger, wordt de stempelafbeelding geaccepteerd als handtekeningveld en wordt er geen handtekeningenblok toegevoegd aan het document (als het programma zo is geconfigureerd)
 • Stempelafbeeldingen worden niet automatisch opgeslagen als de browser door de ondertekenaar wordt afgesloten
 • De naam van de ondertekenaar wordt nog wel vastgelegd (net als bij handtekeningen)
 • Het stempelveld kan worden aangepast, dat wil zeggen: de hoogte en de breedte van het kader dat dient als tijdelijke vervanging voor de stempel kunnen worden aangepast
 • Ondertekenaars kunnen de afbeelding passend maken voor deze tijdelijke plaatsaanduiding
 • Met het stempelveld kan een ondertekenaar een afbeelding uploaden met behulp van een functie voor het vastleggen van handtekeningen met een ander apparaat

Momenteel kan het stempelobject alleen een png- of jpg/jpeg-bestand accepteren


Authoring met slepen en neerzetten gebruiken

U kunt stempelvelden het beste in een document plaatsen vanuit de ontwerpomgeving, omdat u daar de 'voetafdruk' van het veld nauwkeurig kunt instellen.

In de ontwerpweergave kunt u het stempelobject vinden in de sectie Handtekeningen

Het stempelveld is verankerd aan de linkerbovenhoek en kan worden aangepast door het hoekpunt rechtsonder 'vast te pakken' en naar de gewenste breedte en hoogte te slepen.

De uiteindelijke afbeeldingsgrootte wordt aangegeven in het stempelveld.

Wanneer u een stempelveld plaatst met gebruik van de ontwerpomgeving, wordt het veld standaard gemarkeerd als Vereist. U kunt dit wijzigen door de veldeigenschappen te openen (dubbelklik op het veld) en het selectievakje Vereist uit te schakelen.


Syntaxis van teksttags

Een tekstlabel voor een stempel komt niet vaak voor omdat het label een hoogte moet opgeven voor de tijdelijke aanduiding die groter is dan het font dat wordt gebruikt om het label te maken (dit is de manier waarop de veldhoogte doorgaans wordt gedefinieerd).

Het argument voor het maken van een stempelveld is :stampimage(X)

Waarbij X staat voor het aantal regels dat moet worden toegevoegd aan de hoogte van het veld.

De hoogte van een 'regel' wordt bepaald door de tekengrootte die wordt gebruikt om het label te maken.

Bijvoorbeeld: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: hoogte van veld = 28 regels

Hieronder ziet u een voorbeeld van het tekstlabel aan de rechterkant en het resulterende veld aan de linkerkant.

Houd er rekening mee dat het veld aan de bovenkant wordt verankerd door het label en dat het aantal toegevoegde regels zich uitbreidt tot onder de regel waarin het label wordt beschreven.

Hiermee wordt het precies aangeven van de veldgrootte enigszins moeilijk, dus als u een exacte veldgrootte wilt instellen, kunt u het veld het beste in de ontwerpweergave aanpassen voordat u de sjabloon opslaat of de overeenkomst verzendt.

Opmerking:

De stempelvelden kunnen niet worden gedefinieerd als 'Alleen-lezen'.

Als u een ! toevoegt aan het begin van het tekstlabel, heeft dat geen effect en is het veld is toegankelijk voor de toegewezen ontvanger.


Formulieren samenstellen in Acrobat

Als u een stempelveld wilt toevoegen wanneer u formulieren maakt in Acrobat, moet u de syntaxis van het tekstlabel insluiten in de naameigenschap van het tekstveld(min de accolades op elk einde).

Deze hybride benadering doet twee nuttige dingen:

 1. De grootte en de vorm van het tekstveld dat u op het formulier plaatst, worden gerespecteerd wanneer het document in Adobe Acrobat Sign wordt gegenereerd. Dit is handig om te garanderen dat uw veld precies in de toegewezen ruimte past, zonder dat u het aantal regels hoeft te raden dat moet worden toegevoegd.
 2. De argumenten die u aan het tekstlabel hebt toegevoegd, worden ook gerespecteerd. Dit betekent dat u Showif/Hideif-argumenten kunt gebruiken, naast de meeste andere algemene argumenten voor tekstlabels.

Opmerking:

Bij het plaatsen van een veld kunnen de grootte en de vorm van het veld niet worden gewijzigd door een argument. Als u een willekeurig aantal regels opneemt in de syntaxis van het tekstlabel, worden deze waarden genegeerd en blijft de veldgrootte precies zoals u deze expliciet hebt geplaatst.


Hoe ontvangers omgaan met het veld

Ontvangers kunnen de stempelafbeelding uploaden door in het veld te klikken en te kiezen uit twee methoden voor importeren:

 • Uploaden vanaf het lokale systeem met de optie Afbeelding
  • Deze optie opent een venster waarin u kunt navigeren naar een afbeelding op uw lokale systeem en de afbeelding vervolgens kunt selecteren.
 • Uploaden vanaf een mobiel apparaat met de optie Mobiel (dit activeert de functie voor uploaden vanaf andere apparaten)
  • De optie Mobiel instrueert de ontvanger om een telefoonnummer voor een mobiel apparaat in te voeren waarmee vervolgens een afbeelding van de galerie op het desbetreffende apparaat kan worden gekoppeld en teruggestuurd naar de overeenkomst

Zodra de afbeelding op de juiste plek staat, wordt een grote X weergegeven in de rechterbovenhoek van het veld. Als u hierop klikt, wordt de afbeelding uit het veld verwijderd en wordt de oorspronkelijke staat hersteld.

In alle gevallen blijft de hoogte-breedteverhouding van de geüploade afbeelding behouden. De afbeelding zal niet worden vervormd door uitrekking of compressie, alleen maar om de voetafdruk van het veld te vullen.

Als de afbeelding kleiner is dan de veldvoetafdruk. De afbeelding wordt weergegeven met de werkelijke afmetingen zoals geüpload, en gecentreerd geplaatst in de veldvoetafdruk.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een te kleine afbeelding die in het veld wordt gecentreerd.

Als de afbeelding groter is dan de voetafdruk van het veld (breder of hoger), wordt de afbeelding proportioneel verkleind totdat de hele afbeelding in de veldvoetafdruk kan worden weergegeven. Dit betekent soms dat een van de dimensies (hoogte of breedte) kleiner is dan de toegestane veldruimte.

Hieronder ziet u een afbeelding die is verkleind zodat de breedte overeenkomst met de breedte van het veld. De afbeelding is minder hoog dan de toegestane veldhoogte. De afbeelding wordt dus gecentreerd in het veld weergegeven met wat ruimte boven en onder de afbeelding.


Het stempelveld gebruiken als handtekeningveld

Als de accountbeheerder de functie voor stempelafbeeldingen heeft ingeschakeld, kunnen deze worden gebruikt als vervanging voor een handtekeningveld.

In het controlelogbestand worden het e-mailadres en de naam van de persoon die de afbeelding toepast nog steeds vastgelegd, maar de tekst of de schriftelijke handtekening worden vervangen door het bedrijfszegel of de afbeelding die het bedrijf plaatst.

Er zijn een paar dingen die u moet onthouden wanneer u het stempelveld gebruikt als een handtekeningveld:

 • Het stempelveld moet een vereist veld zijn
  • Als alle stempelvelden 'optioneel' zijn, geldt (net als bij handtekeningvelden) dat u een handtekeningenblok moet plaatsen om de handtekening vast te leggen
 • Stempelafbeeldingen kunnen worden opgeslagen als handtekeningen voor gebruikers. Als u stempels moet gebruiken als afbeelding voor de handtekening, moet u ze elke keer opnieuw uploaden
 • Stempels kunnen ter ondersteuning van teksthandtekeningen worden gebruikt.
  • Bijvoorbeeld als een ondertekenaar moet ondertekenen met een teksthandtekening en een Hanko-stempel
 • Er kan slechts één stempelveld worden toegewezen aan een ontvanger. Als u meerdere stempels moet toepassen als afbeelding, kunt u Inline-afbeeldingen gebruiken.

 

Nuttige Tips...


De meeteenheid aanpassen

De standaard meeteenheid van de applicatie is inches (in), maar dit kan eenvoudig door de gebruiker worden gewijzigd in centimeters voor persoonlijk gebruik.

Individuele gebruikers kunnen deze wijziging op hun profielpagina doorvoeren door de muisaanwijzer boven hun naam in de rechterbovenhoek van het venster te plaatsen en vervolgens Mijn profiel te selecteren en te klikken op Bewerken om het profiel te openen in de modus voor bewerken.

Wijzig de eenheid in de gewenste standaard en klik op Opslaan

Beheerders kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van Adobe Acrobat Sign of hun succesmanager als ze de standaardinstelling op account- of groepsniveau willen wijzigen.

Opmerking:

Het wijzigen van de maateenheid is van invloed op alle maatindelingen die in de toepassing worden weergegeven, en niet alleen in de afbeeldingsvelden.


De standaard minimumgrootte aanpassen

De minimale grootte van een stempelveld is standaard 1,6 tot de tweede macht (in inches of centimeters).  

Tijdens het ontwerpen kunt u de stempel wel groter maken, maar niet kleiner dan deze waarde.

U kunt de standaardwaarde voor de minimumgrootte van het stempelveld wijzigen door een verzoek in te dienen bij het ondersteuningsteam van Acrobat Sign. Deze absolute minimale grootte kan echter niet lager worden ingesteld dan 1 centimeter (of 0,393700787401575 inch).

Wanneer u de veldgrootte onder de absolute mimimumgrootte forceert, krijgt u alsnog een veld van 1 cm.

De functie in- of uitschakelen

Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra Instellingen

Stempelinstellingen kunnen op groepsniveau worden in- of uitgeschakeld door een aanvraag in te dienen bij het ondersteuningsteam van het Acrobat Sign.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account