Inline-afbeeldingen

Inline-afbeeldingsvelden zijn beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijf en Enterprise.


Beschrijving van de functie

Adobe Acrobat Sign biedt ondersteuning voor het uploaden van een afbeeldingsbestand naar een veld met een tijdelijke aanduiding dat door de afzender is gedefinieerd.  Deze afbeelding wordt (net als andere formuliervelden) in het document opgenomen en bestaat als een te extraheren bestand dat de afzender op een later tijdstip kan gebruiken:

 • Universiteiten kunnen hun studenten vragen om een foto in te dienen zodat de studenten tijdens oriëntatiedagen of examens kunnen worden geïdentificeerd.
 • Vastgoedmakelaars vereisen soms foto's van verkoper en koper voor hun administratie
 • Bij sollicitatieprocessen zijn documentscans vereist (persoonsbewijs, burgerservicenummer, enz.)

Het inline-afbeeldingsveld kan op elk formulier worden toegevoegd met de functie voor slepen en neerzetten van de ontwerpomgeving, met normale tekstlabels of met behulp van PDF-formulieren die in Acrobat zijn gemaakt.

Opmerking:
 • Inline-afbeeldingen worden alleen ondersteund in de nieuwe verzendomgeving. 
 • Afzenders die de klassieke verzendpagina gebruiken, worden omgeleid naar de nieuwe verzendpagina als ze een document met tekstlabels voor inline-afbeeldingen uploaden. 
 • Sjablonen die inline-afbeeldingen gebruiken, zijn niet beschikbaar op klassieke pagina's met sjabloonlijsten

Hoe werkt dit?

Voor afzenders kunnen inline-afbeeldingen worden toegevoegd aan sjablonen door deze te plaatsen met behulp van de ontwerpomgeving of tekstlabels, of door de naam van een tekstveld te bewerken bij het bouwen van een formulier in Acrobat.

Afbeeldingsvelden werken net als andere veldtypen:

 • Meerdere unieke afbeeldingsvelden zijn toegestaan
 • Afbeeldingsvelden kunnen worden gekloond en op meerdere locaties geplaatst, zodat 'veldbestuiving' mogelijk wordt
 • Afbeeldingsvelden kunnen worden toegewezen aan elke ontvangersrol die kan werken met velden, inclusief de rol Vooraf invullen
 • Afbeeldingsvelden worden opgenomen in rapportages en retourneren een URL die wijst naar het oorspronkelijk geüploade afbeeldingsbestand

Momenteel kan het inline-afbeeldingsobject alleen een png- of jpg/jpeg-bestand accepteren.


Authoring met slepen en neerzetten gebruiken

U kunt afbeeldingsvelden het beste in een document plaatsen vanuit de ontwerpomgeving, omdat u daar de 'voetafdruk' van het veld nauwkeurig kunt instellen. Voor sterk gereguleerde afbeeldingen zoals een pasfoto, kan dit een groot verschil maken.

In de ontwerpweergave kunt u het afbeeldingsobject vinden in de sectie Gegevensvelden

Het afbeeldingsveld is verankerd aan de linkerbovenhoek en kan worden aangepast door het hoekpunt rechtsonder 'vast te pakken' en naar de gewenste breedte en hoogte te slepen.

De uiteindelijke afbeeldingsgrootte wordt aangegeven in het afbeeldingsveld.


Syntaxis van tekstlabels

Een tekstlabel voor een inline-afbeelding komt niet vaak voor omdat het label een hoogte moet opgeven voor de tijdelijke aanduiding die groter is dan het font dat wordt gebruikt om het label te maken (dit is de manier waarop de veldhoogte doorgaans wordt gedefinieerd).

Het argument voor het maken van een inline-afbeelding is :inlineimage(X)

Waarbij X staat voor het aantal regels dat moet worden toegevoegd aan de hoogte van het veld.

De hoogte van een 'regel' wordt bepaald door de tekengrootte die wordt gebruikt om het label te maken.

Bijvoorbeeld: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: hoogte van veld = 4 regels

Hieronder ziet u een voorbeeld van het tekstlabel aan de rechterkant en het resulterende veld aan de linkerkant.

Houd er rekening mee dat het veld aan de bovenkant wordt verankerd door het label en dat het aantal toegevoegde regels zich uitbreidt tot onder de regel waarin het label wordt beschreven.

Hiermee wordt het precies aangeven van de veldgrootte enigszins moeilijk, dus als u een exacte veldgrootte wilt instellen, kunt u het veld het beste in de ontwerpweergave aanpassen voordat u de sjabloon opslaat of de overeenkomst verzendt.


Formulieren samenstellen in Acrobat

Als u een inline-afbeelding wilt toevoegen wanneer u formulieren maakt in Acrobat, moet u de syntaxis van het tekstlabel insluiten in de naameigenschap van het tekstveld (min de accolades op elk einde).

Deze hybride benadering doet twee nuttige dingen:

 1. De grootte en de vorm van het tekstveld dat u op het formulier plaatst, blijven behouden wanneer het document in Acrobat Sign wordt gegenereerd. Dit is handig om te garanderen dat uw veld precies in de toegewezen ruimte past, zonder dat u het aantal regels hoeft te raden dat moet worden toegevoegd.
 2. De argumenten die u aan het tekstlabel hebt toegevoegd, worden ook gerespecteerd. Dit betekent dat u Showif/Hideif-argumenten kunt gebruiken, naast de meeste andere algemene argumenten voor tekstlabels.
Het tekstlabel van de inline-afbeelding toevoegen aan de Acrobat-veldnaam

Opmerking:

Bij het plaatsen van een veld kunnen de grootte en de vorm van het veld niet worden gewijzigd door een argument.  Als u een willekeurig aantal regels opneemt in de syntaxis van het tekstlabel, worden deze waarden genegeerd en blijft de veldgrootte precies zoals u deze expliciet hebt geplaatst.


Interactie van ontvangers met het veld

Ontvangers zullen hun afbeeldingen uploaden via slepen en neerzetten.  Afbeeldingen van elke grootte worden geaccepteerd en afbeeldingen worden automatisch uitgerekt of gecomprimeerd om binnen de veldranden te passen. 

Zodra de afbeelding op de juiste plek staat, wordt er een grote zwarte X weergegeven in de rechterbovenhoek van het veld. Als u hierop klikt, wordt de afbeelding uit het veld verwijderd en wordt de oorspronkelijke staat hersteld.

Geplaatste afbeelding

Inline-afbeeldingsvelden accepteren alleen png-, jpg- en jpeg-bestanden.

Als een ander bestandstype wordt uitgevoerd, wordt een fout weergegeven:

Nuttige Tips...

:label()

Het argument :label() is met name nuttig met het veld voor inline-afbeeldingen. Zo kunt u namelijk duidelijke instructies geven aan de ontvanger.

De waarde die door :label() wordt doorgegeven, wordt tijdens het ontwerpen in het veld weergegeven (in plaats van de veldnaam), en wordt toegevoegd aan het einde van de standaardinstructie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een afbeeldingsveld in de ontwerpomgeving inclusief

:label("Passport Photo") 

 

Dit is de weergave voor de ontvanger tijdens het ondertekeningsproces.

Houd er rekening mee dat de tekenreeks Klik op Slepen en neerzetten om te uploaden niet kan worden bewerkt.


De meeteenheid aanpassen

De standaard meeteenheid van de applicatie is inches (in), maar dit kan eenvoudig door de gebruiker worden gewijzigd in centimeters voor persoonlijk gebruik.

Individuele gebruikers kunnen deze wijziging op hun profielpagina doorvoeren door de muisaanwijzer boven hun naam in de rechterbovenhoek van het venster te plaatsen en vervolgens Mijn profiel te selecteren en te klikken op Bewerken om het profiel te openen in de modus voor bewerken.

Wijzig de eenheid in de gewenste standaard en klik op Opslaan

Mijn profiel - Maateenheid

Beheerders kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van Acrobat Sign als ze de standaardinstelling op account- of groepsniveau willen wijzigen.

Opmerking:

Het wijzigen van de maateenheid is van invloed op alle maatindelingen die in de toepassing worden weergegeven, en niet alleen in de afbeeldingsvelden.

Afbeeldingen extraheren

Inline-afbeeldingen kunnen via de rapportfunctie uit het formulier worden 'geëxtraheerd'.

Voor afzenders

 • Navigeer naar het tabblad Beheren, zoek de overeenkomst met de afbeelding die u nodig hebt en selecteer deze met een enkele klik
 • Klik op het tabblad Historie, uiterst rechts in het venster.
 • Klik op de koppeling Gegevens exporteren
Formuliergegevens exporteren

Een CSV-bestand wordt naar uw browser gedownload.

 • Open het CSV-bestand (in Excel voor de meeste gebruikers, maar elke toepassing voor de weergave van CSV-bestanden kan worden gebruikt)
 • Zoek de koptekst die het afbeeldingsveld aanduidt. De veldnaam wordt gebruikt in de CSV-koptekst
  • De inhoud van de cel is een URL die naar het afbeeldingsbestand wijst. 
 • Kopieer en plak die URL in uw browser
 • Het afbeeldingsbestand wordt naar uw browser gedownload

Voor beheerders

De rechtstreekse URL's naar het afbeeldingsbestand zijn beveiligd op gebruikersniveau en alleen beschikbaar voor de afzender van de overeenkomst via de koppeling voor gegevensexport.

Beheerders die toegang krijgen tot de veldinhoud door rapporten uit te voeren, krijgen geen URL te zien. In plaats zien ze de 'raw'-versie van de documentID van het bestand, en kunnen ze deze extraheren met de API.

Opmerking:

De gedownloade afbeelding is gelijk aan de oorspronkelijk geüploade afbeelding.  

De wijzigingen die u op de afbeelding toepast om deze passend te maken voor het veld, worden alleen in het veld weergegeven. Het daadwerkelijke afbeeldingsbestand wordt nooit bewerkt.

De functie in- of uitschakelen

Inline-afbeeldingen zijn standaard beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijf en Enterprise. Er is geen aanvullende configuratie vereist om dit veldtype beschikbaar te maken.

Als u deze functie wilt uitschakelen op account- of groepsniveau, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Acrobat Sign.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account