Handboek Annuleren

Inline-afbeeldingen

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Overeenkomsten wijzigen
   9. Naam van overeenkomst
   10. Talen
   11. Privéberichten
   12. Toegestane handtekeningtypes
   13. Herinneringen
   14. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   15. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   16. Inhoudsbeveiliging
   17. Transacties met notaris inschakelen
   18. Documentverloopdatum
   19. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   20. Handtekeningvolgorde
   21. Liquid Mode
   22. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   23. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   24. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
   6. Meldingen zonder koppeling inschakelen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Inline-afbeeldingsvelden zijn beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijf en Enterprise.


Beschrijving van de functie

Adobe Acrobat Sign biedt ondersteuning voor het uploaden van een afbeeldingsbestand naar een veld met een tijdelijke aanduiding dat door de afzender is gedefinieerd.  Deze afbeelding wordt (net als andere formuliervelden) in het document opgenomen en bestaat als een te extraheren bestand dat de afzender op een later tijdstip kan gebruiken:

 • Universiteiten kunnen hun studenten vragen om een foto in te dienen zodat de studenten tijdens oriëntatiedagen of examens kunnen worden geïdentificeerd.
 • Vastgoedmakelaars vereisen soms foto's van verkoper en koper voor hun administratie
 • Bij sollicitatieprocessen zijn documentscans vereist (persoonsbewijs, burgerservicenummer, enz.)

Het inline-afbeeldingsveld kan op elk formulier worden toegevoegd met de functie voor slepen en neerzetten van de ontwerpomgeving, met normale tekstlabels of met behulp van PDF-formulieren die in Acrobat zijn gemaakt.

Opmerking:
 • Inline-afbeeldingen worden alleen ondersteund in de nieuwe verzendomgeving. 
 • Afzenders die de klassieke verzendpagina gebruiken, worden omgeleid naar de nieuwe verzendpagina als ze een document met tekstlabels voor inline-afbeeldingen uploaden. 
 • Sjablonen die inline-afbeeldingen gebruiken, zijn niet beschikbaar op klassieke pagina's met sjabloonlijsten

Hoe werkt dit?

Voor afzenders kunnen inline-afbeeldingen worden toegevoegd aan sjablonen door deze te plaatsen met behulp van de ontwerpomgeving of tekstlabels, of door de naam van een tekstveld te bewerken bij het bouwen van een formulier in Acrobat.

Afbeeldingsvelden werken net als andere veldtypen:

 • Meerdere unieke afbeeldingsvelden zijn toegestaan
 • Afbeeldingsvelden kunnen worden gekloond en op meerdere locaties geplaatst, zodat 'veldbestuiving' mogelijk wordt
 • Afbeeldingsvelden kunnen worden toegewezen aan elke ontvangersrol die kan werken met velden, inclusief de rol Vooraf invullen
 • Afbeeldingsvelden worden opgenomen in rapportages en retourneren een URL die wijst naar het oorspronkelijk geüploade afbeeldingsbestand

Momenteel kan het inline-afbeeldingsobject alleen een png- of jpg/jpeg-bestand accepteren.


Authoring met slepen en neerzetten gebruiken

U kunt afbeeldingsvelden het beste in een document plaatsen vanuit de ontwerpomgeving, omdat u daar de 'voetafdruk' van het veld nauwkeurig kunt instellen. Voor sterk gereguleerde afbeeldingen zoals een pasfoto, kan dit een groot verschil maken.

In de ontwerpweergave kunt u het afbeeldingsobject vinden in de sectie Gegevensvelden

Het afbeeldingsveld is verankerd aan de linkerbovenhoek en kan worden aangepast door het hoekpunt rechtsonder 'vast te pakken' en naar de gewenste breedte en hoogte te slepen.

De uiteindelijke afbeeldingsgrootte wordt aangegeven in het afbeeldingsveld.


Syntaxis van tekstlabels

Een tekstlabel voor een inline-afbeelding komt niet vaak voor omdat het label een hoogte moet opgeven voor de tijdelijke aanduiding die groter is dan het font dat wordt gebruikt om het label te maken (dit is de manier waarop de veldhoogte doorgaans wordt gedefinieerd).

Het argument voor het maken van een inline-afbeelding is :inlineimage(X)

Waarbij X staat voor het aantal regels dat moet worden toegevoegd aan de hoogte van het veld.

De hoogte van een 'regel' wordt bepaald door de tekengrootte die wordt gebruikt om het label te maken.

Bijvoorbeeld: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: hoogte van veld = 4 regels

Hieronder ziet u een voorbeeld van het tekstlabel aan de rechterkant en het resulterende veld aan de linkerkant.

Houd er rekening mee dat het veld aan de bovenkant wordt verankerd door het label en dat het aantal toegevoegde regels zich uitbreidt tot onder de regel waarin het label wordt beschreven.

Hiermee wordt het precies aangeven van de veldgrootte enigszins moeilijk, dus als u een exacte veldgrootte wilt instellen, kunt u het veld het beste in de ontwerpweergave aanpassen voordat u de sjabloon opslaat of de overeenkomst verzendt.


Formulieren samenstellen in Acrobat

Als u een inline-afbeelding wilt toevoegen wanneer u formulieren maakt in Acrobat, moet u de syntaxis van het tekstlabel insluiten in de naameigenschap van het tekstveld (min de accolades op elk einde).

Deze hybride benadering doet twee nuttige dingen:

 1. De grootte en de vorm van het tekstveld dat u op het formulier plaatst, blijven behouden wanneer het document in Acrobat Sign wordt gegenereerd. Dit is handig om te garanderen dat uw veld precies in de toegewezen ruimte past, zonder dat u het aantal regels hoeft te raden dat moet worden toegevoegd.
 2. De argumenten die u aan het tekstlabel hebt toegevoegd, worden ook gerespecteerd. Dit betekent dat u Showif/Hideif-argumenten kunt gebruiken, naast de meeste andere algemene argumenten voor tekstlabels.
Het tekstlabel van de inline-afbeelding toevoegen aan de Acrobat-veldnaam

Opmerking:

Bij het plaatsen van een veld kunnen de grootte en de vorm van het veld niet worden gewijzigd door een argument.  Als u een willekeurig aantal regels opneemt in de syntaxis van het tekstlabel, worden deze waarden genegeerd en blijft de veldgrootte precies zoals u deze expliciet hebt geplaatst.


Interactie van ontvangers met het veld

Ontvangers zullen hun afbeeldingen uploaden via slepen en neerzetten.  Afbeeldingen van elke grootte worden geaccepteerd en afbeeldingen worden automatisch uitgerekt of gecomprimeerd om binnen de veldranden te passen. 

Zodra de afbeelding op de juiste plek staat, wordt er een grote zwarte X weergegeven in de rechterbovenhoek van het veld. Als u hierop klikt, wordt de afbeelding uit het veld verwijderd en wordt de oorspronkelijke staat hersteld.

Geplaatste afbeelding

Inline-afbeeldingsvelden accepteren alleen png-, jpg- en jpeg-bestanden.

Als een ander bestandstype wordt uitgevoerd, wordt een fout weergegeven:

Nuttige Tips...

:label()

Het argument :label() is met name nuttig met het veld voor inline-afbeeldingen. Zo kunt u namelijk duidelijke instructies geven aan de ontvanger.

De waarde die door :label() wordt doorgegeven, wordt tijdens het ontwerpen in het veld weergegeven (in plaats van de veldnaam), en wordt toegevoegd aan het einde van de standaardinstructie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een afbeeldingsveld in de ontwerpomgeving inclusief

:label("Passport Photo") 

 

Dit is de weergave voor de ontvanger tijdens het ondertekeningsproces.

Houd er rekening mee dat de tekenreeks Klik op Slepen en neerzetten om te uploaden niet kan worden bewerkt.


De meeteenheid aanpassen

De standaard meeteenheid van de applicatie is inches (in), maar dit kan eenvoudig door de gebruiker worden gewijzigd in centimeters voor persoonlijk gebruik.

Individuele gebruikers kunnen deze wijziging op hun profielpagina doorvoeren door de muisaanwijzer boven hun naam in de rechterbovenhoek van het venster te plaatsen en vervolgens Mijn profiel te selecteren en te klikken op Bewerken om het profiel te openen in de modus voor bewerken.

Wijzig de eenheid in de gewenste standaard en klik op Opslaan

Mijn profiel - Maateenheid

Beheerders kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van Acrobat Sign als ze de standaardinstelling op account- of groepsniveau willen wijzigen.

Opmerking:

Het wijzigen van de maateenheid is van invloed op alle maatindelingen die in de toepassing worden weergegeven, en niet alleen in de afbeeldingsvelden.

Afbeeldingen extraheren

Inline-afbeeldingen kunnen via de rapportfunctie uit het formulier worden 'geëxtraheerd'.

Voor afzenders

 • Navigeer naar het tabblad Beheren, zoek de overeenkomst met de afbeelding die u nodig hebt en selecteer deze met een enkele klik
 • Klik op het tabblad Historie, uiterst rechts in het venster.
 • Klik op de koppeling Gegevens exporteren
Formuliergegevens exporteren

Een CSV-bestand wordt naar uw browser gedownload.

 • Open het CSV-bestand (in Excel voor de meeste gebruikers, maar elke toepassing voor de weergave van CSV-bestanden kan worden gebruikt)
 • Zoek de koptekst die het afbeeldingsveld aanduidt. De veldnaam wordt gebruikt in de CSV-koptekst
  • De inhoud van de cel is een URL die naar het afbeeldingsbestand wijst. 
 • Kopieer en plak die URL in uw browser
 • Het afbeeldingsbestand wordt naar uw browser gedownload

Voor beheerders

De rechtstreekse URL's naar het afbeeldingsbestand zijn beveiligd op gebruikersniveau en alleen beschikbaar voor de afzender van de overeenkomst via de koppeling voor gegevensexport.

Beheerders die toegang krijgen tot de veldinhoud door rapporten uit te voeren, krijgen geen URL te zien. In plaats zien ze de 'raw'-versie van de documentID van het bestand, en kunnen ze deze extraheren met de API.

Opmerking:

De gedownloade afbeelding is gelijk aan de oorspronkelijk geüploade afbeelding.  

De wijzigingen die u op de afbeelding toepast om deze passend te maken voor het veld, worden alleen in het veld weergegeven. Het daadwerkelijke afbeeldingsbestand wordt nooit bewerkt.

De functie in- of uitschakelen

Inline-afbeeldingen zijn standaard beschikbaar voor de serviceniveaus Bedrijf en Enterprise. Er is geen aanvullende configuratie vereist om dit veldtype beschikbaar te maken.

Als u deze functie wilt uitschakelen op account- of groepsniveau, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Acrobat Sign.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?