Formulieren maken met Acrobat

Overzicht

Adobe Acrobat Sign-tekstlabels kunnen in combinatie met Acrobat-formuliervelden worden gebruikt om de specifieke eigenschappen van een veld te bepalen. Terwijl tekstlabels rechtstreeks aan een document worden toegevoegd conform de inhoud, worden PDF-tags gebruikt om velden een naam te geven, regels te definiëren en het fysieke geplaatste veld te valideren. Acrobat-formuliervelden combineren het gebruiksgemak van slepen en neerzetten met de veelzijdigheid van tekstlabels.

Wanneer een document naar de Acrobat Sign-documentbibliotheek wordt geüpload of wordt verzonden ter ondertekening, worden de Acrobat-formuliervelden verwerkt door het systeem en omgezet in Acrobat Sign-formuliervelden. Het systeem bekijkt specifiek de naam van het veld en controleert of een Acrobat Sign-label is gedefinieerd. Vervolgens wordt een Acrobat Sign-formulierveld gemaakt met de eigenschappen die u hebt gedefinieerd.

Met labels kunt u specifieke eigenschappen instellen voor de velden. U kunt professioneel ogende en volledig functionele documenten maken dankzij de combinatie van tekstlabels en de gereedschappen voor het plaatsen van Acrobat-formuliervelden.

De versie van tekstlabels

In dit document wordt de huidige 2.0-syntaxis van Acrobat Sign-tekstlabels beschreven. Deze syntaxis moet worden gebruikt voor alle nieuwe documenten en revisies van bestaande documenten. Als u niet vertrouwd bent met tekstlabels in Acrobat Sign, raadpleegt u de documentatie over tekstlabels.

Formulieren maken voor Acrobat Sign

Met Acrobat kunt u formuliervelden rechtstreeks op de pagina's van een document plaatsen. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u formuliervelden toevoegt. Ook worden de opties besproken die u kunt gebruiken voor een uniforme weergave van de velden in het document.


Het formulier voorbereiden

 1. Open in Acrobat de PDF die u wilt converteren naar een Acrobat Sign-formulier.

 2. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden.

  Op Formulier voorbereiden klikken

 3. Klik op Start. Het formulier wordt in Acrobat gemaakt en in de modus Formulier bewerken geopend. Het rechterdeelvenster geeft de bewerkingsopties voor het formulier weer. De werkbalk bevat gereedschappen voor formuliervelden waarmee u extra velden kunt toevoegen.

  Op Start klikken

  Acrobat zoekt in het document naar tekst (te herkennen aan onderstreepte spaties of lege vakjes) die in formuliervelden kan worden omgezet en probeert op die locatie een geschikt veld te plaatsen. 

  Opmerking:

  Als het document nog geen spaties of vakjes heeft die kunnen worden omgezet, wordt een dialoogvenster weergegeven met de mededeling dat er geen formuliervelden zijn gevonden. Klik op OK om door te gaan.

 4. Klik in het deelvenster aan de rechterkant op Meer en kies vervolgens Converteren naar Acrobat Sign-formulier.

 5. Klik in het bericht dat Acrobat formuliervelden verwijdert die niet door Acrobat Sign worden ondersteund, op Volgende.

  Omzetwaarschuwing

 6. Klik in de daaropvolgende waarschuwing op OK.

  Veldwaarschuwing

Automatische veldplaatsing corrigeren

Bij het maken van velden zoekt Acrobat naar oriëntatiepunten, zoals regels met onderstrepingstekens, vakken en cirkels die velden, selectievakjes en keuzerondjes zouden kunnen zijn. Bovendien wordt de omringende tekst geëvalueerd om de gegenereerde velden een betekenisvolle naam te geven.  Het kan echter gebeuren dat enkele velden onjuist worden geplaatst of een onjuiste naam krijgen. U dient deze velden handmatig aan te passen.

Velden plaatsen in Acrobat

 

 Controleer uw formulier, verwijder eventuele overbodige velden en verplaats de velden die niet goed zijn geplaatst.

Veldplaatsing corrigeren

Opmerking:

Alle automatisch geplaatste velden krijgen een unieke naam, die niet altijd even duidelijk is (zoals vullen_3). 

Neem de tijd om uw velden een logische naam te geven. Dat is handig als u rapporten wilt uitvoeren voor het document en de veldgegevens moet evalueren.

Als u de naam van een veld wilt wijzigen, dubbelklikt u op het veld (of klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Eigenschappen in het menu). De veldnaam wordt boven aan het eigenschappenvenster weergegeven. 


Formuliervelden handmatig plaatsen

Als de geautomatiseerde veldplaatsing niet al uw velden vindt, moet u de velden handmatig toevoegen. Dit kunt u eenvoudig doen met een aantal klikken in de werkbalk boven aan het Acrobat-venster.

 1. Als u een veld aan het formulier wilt toevoegen, klikt u op het pictogram voor het gewenste veld op de werkbalk.

  Werkbalk voor Adobe Sign in Acrobat

  Op deze werkbalk vindt u van links naar rechts de volgende velden:

  • Object selecteren: hiermee kan de cursor een willekeurig object op de pagina selecteren.
  • Tekstveld: het algemene tekstveld voor het toestaan van tekstinvoer. Dit is het meest gebruikte veld voor de meeste formulieren.
  • Selectievakje: wordt gebruikt om een aantal regelitems weer te geven waarbij de gebruiker meerdere opties kan selecteren.
  • Keuzerondjes: worden gebruikt om een aantal regelitems weer te geven waarbij de gebruiker maar één optie kan selecteren.
  • Vervolgkeuzelijst: een keuzelijst met opties. De gebruiker kan in deze lijst één optie selecteren.
  • Handtekeningenveld: een handtekening met één veld.
  • Handtekeningenblok: een handtekening bestaande uit meerdere velden, minimaal de velden Handtekening en E-mail, maar desgewenst ook de Titel en het Bedrijf van de ondertekenaar, afhankelijk van de instellingen van het Acrobat Sign-account waarmee het document wordt verzonden.
  • Initialen: één veld voor initialen dat maximaal vier tekens kan bevatten.
  • Titel: een verplicht veld waarin om de titel van de ontvanger wordt gevraagd.
  • Bedrijf: een verplicht veld waarin om de naam van het bedrijf van de ontvanger wordt gevraagd.
  • Volledige naam: een alleen-lezen veld dat een typografische versie retourneert van de tekst die wordt ingevoerd in het veld Handtekening.
  • E-mail: een alleen-lezen veld dat het e-mailadres van de ontvanger retourneert.
  • Datum: een alleen-lezenveld dat de huidige tijd-en datumstempel retourneert wanneer de ontvanger de overeenkomst opent.
  • Gereedschap geselecteerd houden: klik op dit pictogram om het plaatsen van meerdere velden in of uit te schakelen.  Wanneer deze optie is uitgeschakeld, krijgt de cursor weer de vorm van een keuzepijl nadat u het veld hebt geplaatst. Wanneer deze optie is ingeschakeld, behoudt de cursor de vorm van de voetafdruk van het veld, zodat u meerdere velden kunt plaatsen zonder het pictogram opnieuw te moeten selecteren..
  Opmerking:

  De verplichte velden en de alleen-lezenvelden zijn ontvangerspecifiek, dat wil zeggen dat ze alleen informatie verzamelen over de ontvanger aan wie ze zijn toegewezen. Gebruik een tekstveld als u andere inhoud dan de persoonlijke gegevens van de ontvanger nodig hebt. Als u bijvoorbeeld een andere datum dan de ondertekeningsdatum nodig hebt, gebruikt u een tekstveld waarvoor u een datumnotatie valideert.

 2. De cursor neemt de vorm aan van de voetafdruk van het door u geselecteerde veld. Klik om het veld op de gewenste positie te plaatsen. 

  Voetafdruk van het veld

 3. Wanneer het veld in eerste instantie op de pagina wordt geplaatst, wordt een klein venster weergegeven waarin u de naam van het veld kunt wijzigen en waarin de deelnemersfunctie kan worden gedefinieerd. Het is handig een logische naam in te stellen, maar u dient de functie van de deelnemer alleen in te stellen als u het ondertekeningsproces van het document goed begrijpt en precies weet welke deelnemersfuncties moeten worden toegepast.

  Eigenschappen van geplaatste velden

 4. Klik op een van de blauwe vakken (of handgrepen) in het kader van het veld en sleep deze om de grootte van het veld te wijzigen.

  De grootte van het veld wijzigen


Velden uitlijnen en de grootte afstemmen

Als het veld bij benadering in het document is geplaatst, kunt u de gereedschappen in Acrobat gebruiken om de velden een consistente grootte te geven en ze consistent uit te lijnen, zodat het formulier professioneel overkomt.

Opmerking:

Als u meerdere velden wilt selecteren, kunt u Ctrl/Cmd ingedrukt houden en op afzonderlijke velden klikken. U kunt ook in de PDF klikken en de cursor slepen om een vak te vormen. Alle velden die zich ten minste gedeeltelijk in het gevormde vak bevinden, worden geselecteerd. Klik ergens anders in de PDF om de selectie van de velden op te heffen.

 1. De eerste stap bij het uitlijnen van velden is om één veld precies goed te plaatsen. In het onderstaande voorbeeld heeft het veld Adres de juiste afmetingen gekregen door handmatig te klikken en te slepen.

  Formuliervelden bij benadering plaatsen

  U ziet dat het veld Contactpersoon rechts even hoog wordt en dat de velden Telefoon, Fax en Bestelnummer even breed worden. 

 2. Selecteer zowel het veld Adres als het veld Contact. De randen van deze velden krijgen een andere kleur dan de overige velden, ten teken dat ze zijn geselecteerd.

  Geselecteerde velden

  Opmerking:
  • In het "sjabloon"veld ziet u de blauwe handgreepvakken Wanneer u de gereedschappen voor uitlijning of afstemming van de grootte gebruikt, worden alle velden uitgelijnd of afgestemd op het sjabloonveld.
  • U kunt het sjabloonveld wijzigen nadat alle velden zijn geselecteerd door met de rechtermuisknop te klikken op het veld dat u als sjabloonveld wilt instellen.
  • As u buiten de geselecteerde velden klikt, wordt de selectie van alle velden opgeheven.
 3. Rechtsboven in het Acrobat-venster ziet u de uitlijningsgereedschappen. Klik op het pictogram Aanpassen aan breedte en hoogte

  Gereedschap Aanpassen aan breedte en hoogte

  De grootte van het veld Contactpersoon wordt aangepast aan de grootte van het veld Adres:

  Qua breedte en hoogte uitgelijnde velden

 4. Zorg dat beide velden nog steeds geselecteerd zijn en klik op het pictogram Boven uitlijnen om het veld Contactpersoon goed uit te lijnen op de bovenrand van de velden.

 5. Klik met de linkermuisknop op het veld Contactpersoon om alleen dat veld te selecteren en pas vervolgens de handgrepen aan de linker- en rechterzijde van het veld aan om het veld op de juiste positie te plaatsen.

  De breedte van het veld handmatig afstemmen

 6. Selecteer vervolgens alle velden in een kolom. Zorg ervoor dat uw sjabloonveld correct is.

  Alle velden in een kolom selecteren

 7. Klik op het pictogram Aanpassen aan breedte om alle velden even breed te maken.

  Velden met dezelfde breedte

 8. Controleer of alle velden nog steeds zijn geselecteerd en klik op het pictogram Links uitlijnen

  Links uitgelijnde velden

 9. Pas de hoogte van de velden aan.  U kunt dit, indien nodig, handmatig doen voor elk veld. Maar u kunt ook handmatig één veld aanpassen en vervolgens de andere velden selecteren en deze uitlijnen op dezelfde hoogte.

  Velden die zijn uitgelijnd op veldhoogte

 10. De preciezere veldaanpassingen kunnen worden uitgevoerd met de pijltoetsen op het toetsenbord.  Selecteer een of meer velden en gebruik de pijlen om de velden in zeer kleine stappen te verplaatsen.

  Alle velden hebben de juiste grootte

  Opmerking:

  Vergeet niet dat u kunt inzoomen op de PDF, zodat de veldobjecten groter worden en u ze nauwkeuriger kunt aanpassen.

 11. Ga op dezelfde manier te werk, dus stem de resterende velden af op de toepasselijke sjablonen:

  In dit voorbeeld zou u:

  • De velden Contactpersoon, E-mail en Website selecteren en even breed maken
  • De velden links uitlijnen
  • De velden in de rij (Telefoon en E-mail) selecteren en deze even hoog maken
  • De velden vervolgens uitlijnen met het gereedschap Boven uitlijnen
  • Doe hetzelfde voor de velden in de rij Fax en Website.
  Alle velden hebben nu het juiste formaat en zijn goed geplaatst

   

  Zodra alle velden zijn geplaatst, is het document klaar om door Acrobat Sign te worden verzonden.

  Alle velden hebben een herkenbare naam, maar geen enkel veld is expliciet toegewezen aan een ontvanger en de inhoud van de velden is niet gevalideerd.

  Als u veldeigenschappen wilt opnemen, zoals identificatie van de ontvanger, validatie van de inhoud, voorwaardelijke weergave of berekeningen, dient u argumenten toe te voegen aan de veldnaam, net zoals u zou doen in het geval van tekstlabels.

   

   

Tags gebruiken in geplaatste formuliervelden

Als u velden toevoegt aan het formulier, wordt rechts op de Acrobat-pagina een lijst met veldnamen weergegeven. Gebruik deze lijst om snel een willekeurig formulierveld in het document te zoeken of te openen, zonder naar de pagina te moeten navigeren. U kunt zo ook zien of een veldnaam op meerdere plaatsen in het formulier voorkomt aan de hand van de '# 1' achter de veldnaam.

Opmerking:

Unieke veldnamen kunnen unieke inhoud bevatten. Velden die dezelfde naam hebben, bevatten dezelfde inhoud.  Door één veld te vullen, wordt deze inhoud automatisch ingevuld in elk ander veld met dezelfde naam. Dit is handig als u een formulier hebt waarin dezelfde informatie meerdere malen moet worden ingevuld.

Als u de velden gebruikt die automatisch door Acrobat zijn geplaatst, zijn de namen van uw velden gewoon beschrijvende tekenreeksen. (Als de namen niet relevant zijn, kunt u ze beter aanpassen.)

Veldnamen zonder argumenten

 

Velden die via de werkbalk zijn geplaatst, kunnen een langere naam hebben, aangezien deze de argumenten bevatten die voorkomen in de Tekstlabel-opmaak. 

Veldnamen waaraan argumenten zijn toegevoegd


Formuliervelden een naam geven

Door het wijzigen van de naam van een formulierveld in een Acrobat Sign-label kunt u alle veldeigenschappen toepassen die door Acrobat Sign worden herkend, zonder ruimte in het document te hoeven gebruiken zoals in het geval van een tekstlabel.

Voor toegang tot het eigenschappenmenu van het formulierveld kunt u op het veld dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen kiezen in het menu.

Op het tabblad Algemeen in het venster Eigenschappen ziet u de Naam, de Knopinfo, het Veldtype, de Rol van deelnemer en de

Algemene eigenschappen van het veld.

Eigenschappen voor tekstvelden

 • Naam: hier wordt de tag voor het formulierveld toegevoegd.
 • Tooltip: informatie die als pop-up wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden.
 • Veldtype: beschrijft het type veld, zoals Tekst, Handtekening, Datum, enzovoort.
 • Rol van deelnemer: bepaalt welke ondertekende partij met dat veld moet communiceren, zoals Afzender, Ondertekenaar, Vooraf invullen, enzovoort.
 • Alleen-lezen: met deze instelling kan het veld niet worden geopend en bewerkt. Deze optie wordt doorgaans gebruikt als het veld wordt ingevuld via een integratie of met gebruik van een CSV-bestand.
 • Vereist: markeert het veld als vereist, zodat het ondertekeningsproces alleen kan worden voltooid als er gegevens in dit veld zijn ingevoerd.

Terwijl de authoringomgeving van Acrobat Sign met sleepfunctionaliteit geen ondersteuning biedt (of geen optie heeft) voor velden met meerdere regels, kunt u een veld wel zo instellen in Acrobat en het laten werken via Acrobat Sign. Gebruik daarvoor de optie Veld met meer regels in het tabblad Opties.

Raadpleeg de documentatie over tekstlabels voor informatie over de labels die in de formuliervelden in uw document moeten worden gebruikt.

Opmerking:

In de documentatie over tekstlabels vindt u alle labels die moeten worden ingesloten in accolades ("{{}}") om te worden geparseerd. Deze accolades zijn niet nodig als u velden maakt in Acrobat. In dat geval dient u ze weg te laten.

Andere objecten plaatsen

Naast standaardtekstvelden komen in Acrobat selectievakjes, keuzerondjes en vervolgmenu's voor die in Acrobat Sign werken. De opties voor deze objecten kunnen worden toegepast met behulp van de argumenten in het label of door middel van de objecteigenschappen in Acrobat.

Als u de objecteigenschappen in Acrobat wilt gebruiken, moet u nog steeds een basislabel voor de naam van het object opgeven. Als u bijvoorbeeld een selectievakje hebt en alle instellingen zijn ingesteld in het venster Eigenschappen, geeft u het label CB1_es_:signer1 op. Zo krijgt het object een naam en wordt het aan de bedoelde ontvanger toegewezen.


Selectievakjes

Als u de optie Selectievakje selecteert op de balk Object selecteren, krijgt de cursor een andere vorm en kunt u het selectievakje plaatsen. Zie Formuliervelden handmatig plaatsen voor meer informatie.

Voor toegang tot het eigenschappenmenu van het selectievakje kunt u op het veld dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen kiezen in het menu.

De volgende instellingen zijn beschikbaar onder Opties: Stijl van selectievakje, Exportwaarde en Selectievakje. Deze laatste optie is standaard ingeschakeld. Het wijzigen van Stijl van selectievakje heeft geen invloed op de weergave van het selectievakje in Acrobat Sign, maar in het resulterende PDF-document wordt de gekozen stijl wel weergegeven.

Eigenschappen voor het veld van het selectievakje


Keuzerondjes

Als u de optie Keuzerondje selecteert op de werkbalk Object selecteren, krijgt de cursor een andere vorm en kunt u het keuzerondje plaatsen. Zie Formuliervelden handmatig plaatsen voor meer informatie.

Wanneer u het keuzerondje plaatst, ziet u een waarschuwing in het standaarddialoogvenster Eigenschappen met de mededeling dat er minimaal twee keuzerondjes in de groep moeten staan, omdat keuzerondjes alternatieve oplossingen bieden.

U kunt nog een keuzerondje toevoegen door op de koppeling Nog een knop toevoegen te klikken of door nogmaals Keuzerondje te selecteren op de werkbalk Object selecteren, het object te plaatsen en het dezelfde groepsnaam te geven.

Waarschuwing voor keuzerondje

Voor toegang tot het eigenschappenmenu van het keuzerondje kunt u op het veld dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen kiezen in het menu.

Eigenschappen voor het veld Keuzerondje

Onder Opties vindt u de volgende instellingen: Knopstijl, Keuze voor keuzerondje en de twee opties Knop is standaard ingeschakeld en Knoppen met dezelfde naam en waarde worden gelijktijdig geselecteerd die knoppen met dezelfde naam aan elkaar koppelt. De naam van het keuzerondje bepaalt tot welke groep het keuzerondje behoort. Dus als u een serie opties voor keuzerondjes maakt, moeten deze dezelfde naam hebben om deel te kunnen uitmaken van dezelfde groep.


Vervolgkeuzemenu's

Als u de optie Vervolgkeuzelijst selecteert op de werkbalk Object selecteren, krijgt de cursor een andere vorm en kunt u het vervolgmenu plaatsen. Zie Formuliervelden handmatig plaatsen voor meer informatie.

Voor toegang tot het eigenschappenmenu voor de vervolgkeuzelijst kunt u op het veld dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen kiezen in het menu.

Eigenschappen van het veld Vervolgkeuzelijst

U kunt onder Opties de volgende instellingen kiezen: Item, Exportwaarde, Itemlijst, Items sorteren, Gebruiker mag aangepaste tekst invoeren, Spelling controleren en Geselecteerde waarde meteen vastleggen.

Typ de naam van de optie in het veld Item. Bovendien wordt een exportwaarde aanbevolen. Als bijvoorbeeld het item "Rood" is, zou de exportwaarde "R" kunnen zijn. Deze waarde kan vervolgens tijdens het ondertekeningsproces worden geëxporteerd.

Nadat u de keuze in de vervolgkeuzelijst hebt ingesteld, klikt u op de knop Toevoegen. De opties worden omlaag verplaatst naar de itemlijst waar ze kunnen worden gesorteerd en beheerd.

Opties van het vervolgkeuzelijstveld

Gerelateerde informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account