V aplikaci Adobe Acrobat je podporována řada řešení pro elektronické a digitální podpisy. Patří mezi ně i podpisy certifikátu, které umožňují podepsat soubory PDF digitálním identifikátorem (ID) založeným na certifikátu. Podpisy certifikátu jsou označovány také jako digitální podpisy. Aplikace Acrobat umožňuje, abyste si vytvořili vlastní ID certifikátu. Běžněji se však používá ID certifikátu vystavené důvěryhodnou nezávislou certifikační autoritou. K dalším možnostem podepisování v aplikaci Acrobat patří integrace se službou Adobe Sign.

Proč se používají elektronické podpisy?

U spousty firemních transakcí, například finančních, právnických či jiných státem řízených transakcí, je nutné zajistit vysokou důvěryhodnost podpisů. Při elektronické distribuci dokumentů je nutné, aby příjemci mohli:

 • ověřit pravost dokumentu – ověřením identity každé osoby, která dokument podepsala,
 • ověřit integritu dokumentu – ověřením skutečnosti, že dokument nebyl při přenosu pozměněn.

Podpisy založené na certifikátu oba typy tohoto zabezpečení poskytují. Řada firem a vládních organizací se rozhodla vytvořit si vlastní infrastrukturu pro digitální podpisy založené na certifikátu. K zajištění nezávislého ověření identity využívají nezávislé certifikační autority. Příklady:

 • společnosti v Evropské unii, které musí splňovat podmínky rozšířených nebo kvalifikovaných elektronických podpisů stanovených normou elektronických podpisů eIDAS a normou ETSI PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures);
 • farmaceutické společnosti, které musí používat podpisy, aby splnily podmínky oborové normy SAFE (Signatures & Authentication For Everyone).

Co mohu s ID certifikátu dělat?

Uživatelé, kterým byla poskytnuta digitální ID založená na certifikátu, mohou v softwaru Acrobat nebo Acrobat Reader podepisovat soubory PDF a ověřovat soubory, které dostanou od jiných uživatelů.

Podepisování dokumentů

 • Můžete podepisovat soubory PDF pomocí ID certifikátu.
 • Můžete kamkoli na stránku vložit pole pro podpis.
 • Můžete na stránku přidat více podpisů.
 • Pokud používáte server časových razítek, můžete do dokumentu přidat časové razítko.
 • Můžete potvrdit pravost dokumentu viditelným či skrytým podpisem a umožnit tak příjemcům, aby jeho pravost ověřili.
 • Můžete automaticky vkládat data certifikátu pro dlouhodobé ověření.

Ověřování dokumentů

 • Můžete ověřit všechny podpisy a potvrdit tak identitu každého, kdo dokument podepsal.
 • Sledováním všech dříve podepsaných verzí dokumentu a kontrolou změn provedených v průběhu životního cyklu dokumentu můžete ověřit integritu dokumentu.

Nastavení oprávnění pro ostatní uživatele

 • Můžete potvrdit pravost dokumentu, přičemž určité jeho části ponecháte k dispozici pro vyplňování formulářů, podepisování či přidávání komentářů.
 • Při použití softwaru Acrobat Pro můžete uživatelům aplikace Reader 9 nebo novější povolit podepisování pomocí ID certifikátu.
 • Při použití aplikace Acrobat Standard nebo Pro můžete dokument PDF pomocí ID certifikátu šifrovat a znemožnit tak například jeho tisk, úpravy nebo kopírování.

Co když moje organizace není na používání podpisů založených na certifikátu připravena?

Můžete se zaregistrovat v online službě Adobe Sign, která v oblasti elektronických podpisů a webových smluv představuje špičku na trhu. Díky službě Adobe Sign můžete rychle vyplňovat, podepisovat a odesílat dokumenty PDF, dokumenty aplikace Microsoft Word či jiné dokumenty. A ze všeho nejlepší je to, že ji společnost Adobe hostí zabezpečeně, takže se vaše oddělení IT nemusí zabývat nastavením infrastruktury pro podpisy.

Zdroje informací

Program Adobe Approved Trust List (AATL): Adobe Approved Trust List je program, který miliónům uživatelů po celém světě umožňuje vytvářet digitální podpisy, které jsou při každém otevření podepsaného dokumentu v softwaru Acrobat nebo Reader považovány za důvěryhodné. Podívejte se na jeho aktuální členy.

Portál Adobe Security and Privacy: Jedná se o dobrý výchozí bod pro všechny záležitosti týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů při používání produktů společnosti Adobe.

Služba Certified Document Services: Služba Certified Document Services (CDS) byla předchůdkyní programu AATL.

Knihovna dokumentů věnovaných zabezpečení obsahu: Tato knihovna obsahuje rozsáhlou dokumentaci týkající se správy podpisů certifikátu společnosti Adobe.

Správa digitálních identifikátorů: Jedná se o stránky nápovědy ke správě digitálních ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online