Vybírání a kopírování textu a obrázky

Nástroj pro výběr umožňuje vybrat v PDF vodorovný nebo svislý text, sloupce textu, obrázky, vektorové objekty a tabulky v souboru PDF. Nástroj pro výběr rozpozná typ obsahu pod kurzorem a automaticky jej změní. Ke kopírování vybraného textu do jiné aplikace můžete použít příkazy Kopírovat, Kopírovat s formátováním, Exportovat výběr jako a Vložit. Zapamatujte si následující pravidla:

 • Pokud nemůžete text vybrat, možná je tento text součástí obrazu. Chcete-li v aplikaci Acrobat exportovat text obrázku jako text, který lze vybrat, zvolte příkaz Nástroje > Vylepšit skeny > Rozpoznat text > V tomto souboru.
 • Pokud jsou příkazy Vyjmout, Kopírovat, Kopírovat s formátováním a Vložit po vybrání textu nedostupné, autor PDF pravděpodobně nastavil omezení zabraňující kopírování textu.
 • Pokud kopírovaný text používá písmo, které v systému nemáte, nahradí se podobným nebo výchozím písmem.
Nástroj pro výběr
Vyberte text tažením od textového kurzoru ke koncovému bodu (vlevo) nebo šikmým tažením přes text (vpravo).

Výběr textu a obrazů

 1. Klikněte na nástroj pro výběr a najeďte nad prázdnou část stránky. Případně stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), aby ukazatel zobrazil obdélník.
 2. Přetáhněte jej a nakreslením obdélníku vyberte část stránky.

Výběr sloupce textu

 1. S použitím nástroje pro výběr přesuňte ukazatel ke sloupci textu. Když se ukazatel změní na rámeček přeškrtnutý svislou čárou, je nástroj pro výběr v režimu výběru sloupce.

  Poznámka:

  Režim výběru sloupce můžete vynutit stisknutím klávesy Alt při tažení rámečku přes sloupec textu.

 2. Táhněte rámeček přes sloupec textu. Chcete-li vybrat text ve více než jednom sloupci, táhněte od začátku textu v prvním sloupci ke konci textu, který chcete vybrat.

Výběr veškerého textu na stránce

 1. Zvolte možnost Zobrazení > Zobrazení stránky > Zobrazení jedné stránky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Vybrat vše.

  • Klepněte čtyřikrát za sebou do textu. Tato metoda vybere všechen text na stránce bez ohledu na uspořádání stránek.

  Poznámka:

  Pokud zvolíte jakékoliv jiné uspořádání stránek, vybere se veškerý text v dokumentu.

Kopírování vybraného textu

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte libovolnou část textu na stránce.
 2. Zkopírujte text:
  • Pomocí příkazu Úpravy > Kopírovat zkopírujte vybraný text do jiné aplikace.

  • Klepněte pravým tlačítkem na vybraný text a zvolte Kopírovat.

  • Klikněte pravým tlačítkem na vybraný text a zvolte Kopírovat s formátováním.

   Zkopírovaný text můžete vložit do poznámek a záložek, stejně jako do dokumentů, vytvářených v jiných aplikacích.

Převod vybraného obsahu do jiných formátů

Jiné formáty vybraného obsahu lze převést exportováním výběru. Můžete například vybrat obsah a uložit jej jako dokument aplikace Word, tabulku aplikace Excel nebo hodnoty oddělené čárkami.

 1. Klepněte na nástroj pro výběr . Stisknutím klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) vytvoříte výběr obdélníku.

 2. Přetažením obdélníku nad obsahem provedete kopírování. Při výběru textu ve sloupcích stiskněte klávesu Alt.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat tabulky přesahující jednu stránku, zkuste před vybráním tabulek změnit zobrazení stránky na Jedna stránka průběžná. (Zobrazení > Zobrazení stránky > Zapnout rolování)

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr, vyberte možnost Exportovat výběr a zadejte název souboru.
 4. V závislosti na povaze obsahu v nabídce Uložit jako typ vyberte následující možnost:

  Dokument Word nebo Word 97-2003

  Uloží obsah jako soubor Word.

  Sešit Excel, tabulka XML nebo CSV

  Uloží obsah jako tabulku.

  RTF nebo HTML

  Uloží obsah jako soubor RTF nebo HTML.

  Poznámka:

  Chcete-li zkopírovat tabulku v RTF, přetáhněte vybranou tabulku do otevřeného dokumentu v cílové aplikaci.

  PowerPoint

  Uloží obsah jako soubor PowerPoint (.pptx).

Kopírování obrazů

Pomocí nástroje pro výběr můžete kopírovat a vkládat jednotlivé obrazy z PDF do schránky, do jiné aplikace nebo do souboru.

Pokud nelze vybrat obrázek, protože je překrytý textem, otevřete dialogové okno Předvolby a v části Kategorie vyberte položku Obecné. Poté vyberte možnost Nástroj pro výběr vybere obrazy před textem.

 1. S nástrojem pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat celý obraz, klikněte na něj nebo kolem něj tažením nakreslete rámeček.

  • Chcete-li vybrat část obrazu, podržte ukazatel nad obrazem, až se objeví ikona zaměřovacího kříže , a pak tažením vytvořte rámeček kolem požadované části.

  Poznámka:

  Chcete-li zrušit výběr obrazu a začít znovu, klepněte mimo obraz.

 2. Zkopírujte obraz:
  • Zvolte Úpravy > Kopírovat a pak příkazem Úpravy > Vložit vložte obraz do otevřeného dokumentu v jiné aplikaci.

  • Klepněte na obraz pravým tlačítkem myši a vyberte volbu kopírování obrazu do schránky nebo do nového souboru.

  • Přetáhněte obraz do otevřeného dokumentu v jiné aplikaci.

Export objektů do samostatného PDF

Pomocí nástroje Upravit objekt můžete ukládat objekty do samostatného PDF.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Tisková produkce > Upravit objekt.

 2. Vyberte jeden nebo více objektů.

 3. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit výběr jako.

 4. V dialogu Uložit jako určete, kam chcete soubor uložit, pojmenujte soubor a klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření snímku stránky

Nástroj snímek můžete použít ke zkopírování veškerého vybraného obsahu (textu, obrazů nebo obojího) do schránky nebo do jiné aplikace. Text i obrazy se zkopírují jako obraz.

Snímek lze pořídit oběma metodami: pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje Snímek. Pomocí nástroje pro výběr nakreslete obdélník, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit snímek.

Chcete-li použít nástroj Snímek, postupujte následovně:

 1. Vyberte Nástroj snímek volbou Úpravy > Pořídit snímek.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepnutím kdekoliv na stránce zachyťte všechen obsah, zobrazený na obrazovce.

  • Tažením vytvořte rámeček kolem textu, obrazů nebo kombinace textu i obrazů.

  • Chcete-li zkopírovat pouze část obrazu, vytvořte tažením rámeček uvnitř obrazu.

   Barvy ve vybrané oblasti se na okamžik invertují, aby se výběr zvýraznil. Výběr se automaticky zkopíruje do schránky, když uvolníte tlačítko myši. Pokud je v jiné aplikaci otevřený dokument, můžete zvolit Úpravy > Vložit, abyste vložili zkopírovaný výběr přímo do cílového dokumentu.


  Poznámka:

  Chcete-li přidat nástroj Snímek do pruhu nástrojů Běžné nástroje, klikněte pravým tlačítkem na tento pruh nástrojů a vyberte příkaz Úpravy > Vytvořit snímek. Pruh nástrojů Běžné nástroje se nachází vlevo od panelů Nástroje, Poznámka a Sdílení. Viz Panely nástrojů.

  Poznámka:

  Můžete uložit všechny obrazy z PDF. Viz Export obrazů do jiného formátu. Tato funkce není v aplikaci Reader dostupná.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online