Přidávání poznámek k 3D návrhům v souborech PDF

Poznámky přidané k 3D objektu jsou spojené s určitými pohledy, které se definují při přidání poznámek. Pokud se tento pohled změní — například když se 3D objekt natočí nebo posune — poznámky již nebudou viditelné.

Máte k dispozici tři způsoby přidávání poznámek do 3D objektu:

 • Přidávání poznámek do určitých součástí 3D modelu s použitím nástroje 3D poznámek v pruhu nástrojů 3D.

 • Pomocí nástrojů poznámek nacházejících se na sekundárním panelu nástrojů nástroje poznámek můžete do 3D zobrazení přidávat celou řadu typů poznámek.

 • Převedení 3D měření na poznámku.

Poznámka:

Chcete-li přidávat poznámky do pohledů 3D modelů, musíte mít Acrobat nebo Reader verze 7.0.7 nebo novější.

Když se změní zobrazení 3D objektu, zmizí všechny poznámky spojené s tímto objektem (vpravo)
Když se změní zobrazení 3D objektu, zmizí všechny poznámky spojené s tímto objektem (vpravo).

Poznámka:

Pokud nechcete, aby byla poznámka přiřazená k 3D pohledu, přidejte poznámku mimo plochu 3D objektu.

Přidání 3D poznámky k objektu

Poznámky vytvořené s použitím nástroje 3D poznámek jsou podobné měřením v tom ohledu, že jsou spojené s určitou součástí 3D geometrie. Když přidáte 3D poznámky do výchozího pohledu na model, vytvoří se nový pohled, nazvaný Zobrazení 3D poznámky. 3D poznámky přidané do jiných pohledů jsou uvedeny v seznamu jako komponenty tohoto pohledu do Stromu modelu. 3D poznámky můžete upravovat a odstraňovat stejným způsobem, jako upravujete a odstraňuje měření.

 1. Klikněte v pruhu nástrojů 3D na nástroj Přidat 3D poznámku.

  Poznámka:

  Pruh nástrojů 3D se zobrazí, když podržíte kurzor nad 3D modelem. Pokud není nástroj Přidat 3D poznámku viditelný na panelu nástrojů, klikněte na 3D model a zvolte položku Nástroje > Přidat 3D poznámku. Výchozí panel nástrojů 3D můžete také rozbalit kliknutím pravým tlačítkem na model 3D a vybráním možnosti Nástroje > Rozbalit 3D nástroje.

 2. Vyberte součást modelu, ke které chcete přidat 3D poznámku.
 3. V dialogovém okně Zadat řetězec poznámky zadejte příslušnou poznámku.

Přidávání poznámek ze sady nástrojů Poznámka

Když přidáváte poznámky s použitím nástrojů ze sady nástrojů Poznámka, vytvoří se ve Stromu modelu nový pohled nazvaný PoznámkovýPohled.

Poznámka:

Uživatelé Adobe Readeru mohou přidávat poznámky do PDF, pokud autor dokumentu přidávání poznámek pro tento soubor PDF povolí.

 1. Zvolte Nástroje > Poznámka.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Poznámka.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů vyberte nástroj na přidávání poznámek a potom klikněte dovnitř plochy 3D objektu.

 3. Po kliknutí dovnitř plochy 3D objektu vytvořte příslušnou poznámku. Ve stromu modelu se také vytvoří nová definice pohledu s výchozím názvem, například „DPoznámka1.“
 4. Chcete-li přidat více poznámek, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit další poznámku v některém pohledu, zkontrolujte, zda je ve stromu modelu vybrané požadované zobrazení přidávání poznámek. Potom klikněte dovnitř plochy 3D objektu.

  • Chcete-li vytvořit další poznámku v novém komentovaném pohledu, ujistěte se, že ve stromu modelu není vybrané žádné zobrazení přidávání poznámek. Potom klikněte dovnitř plochy 3D objektu.

Poznámka:

Když odstraníte některý z těchto automaticky vygenerovaných pohledů s poznámkami, příslušné poznámky zůstanou dostupné. Můžete je prohlížet a vybírat v panelu Poznámky nebo ve Stromu modelu, kde se zobrazuje jejich seznam pod pohledy. Když vyberete poznámku, přepnete 3D model do stejné konfigurace zobrazení, v jaké byl při přidání poznámky.

Převádění 3D měření na poznámky

Jednotlivá měření lze převést na poznámky, které je možné recenzovat a opatřovat dalšími poznámkami stejně jako jiné typy poznámek.

 1. Kliknutím pravým tlačítkem na znaménko plus vedle pohledu měření v panelu Pohled stromu modelu zobrazte seznam jednotlivých měření.
  Poznámka:

  Zobrazení měření je dostupné pouze v případě, že jste přidali měření pomocí 3D měření Nástroj .

 2. Klikněte pravým tlačítkem na název měření a klikněte na tlačítko Převést na poznámku.
  Převedení měření na poznámky
  Převedení měření na poznámky

Zobrazení poznámek pro 3D objekt

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Ve Stromu modelu vyberte pohled, který obsahuje poznámky.

  • Vyberte možnost Nástroje > Poznámka a poznámky se zobrazí v seznamu poznámek na pravém panelu.

  • Ve panelu Zobrazení ve Stromu modelu klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte příkaz Seznam poznámek.

  Seznam poznámek
  Zapnutí možnosti Seznam poznámek na panelu Zobrazení ve stromu modelu

 2. Dvakrát klikněte na poznámku a otevřete její okno.
 3. Opakováním kroků 1 a 2 zobrazte ostatní poznámky spojené s jinými pohledy.

Když vyberete poznámku, 3D model se zobrazí ve stejném pohledu, ve kterém se zobrazoval, když byla poznámka přidána.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.