Příručka uživatele Zrušit

Přidávání poznámek k 3D návrhům v souborech PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Naučte se, jak přidávat poznámky k 3D návrhům v souborech PDF pomocí různých nástrojů pro přidávání poznámek aplikace Adobe Acrobat. 

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Poznámky přidané k 3D modelu jsou spojené s určitými pohledy, které se definují při přidání poznámek. Pokud se například změní pohled, když 3D objekt otočíte nebo přesunete, poznámky už nebudou viditelné.

Do 3D modelu v PDF lze přidat poznámky následujícími třemi způsoby:

 • Možnost Přidat 3D poznámku na panelu nástrojů 3D slouží k přidávání poznámek ke konkrétním částem 3D modelu.
 • Možnost Přidat poznámky  v panelu Všechny nástroje slouží k přidávání různých typů poznámek ke 3D pohledu.
 • Převedení 3D měření na poznámku.
Poznámka:

Chcete-li přidávat poznámky do pohledů 3D modelů, musíte mít Acrobat nebo Reader verze 7.0.7 nebo novější.

Když se změní zobrazení 3D objektu, zmizí všechny poznámky spojené s tímto objektem (vpravo)
Když se změní zobrazení 3D objektu, zmizí všechny poznámky spojené s tímto objektem (vpravo).

Poznámka:

Pokud nechcete, aby byla poznámka přiřazená k 3D pohledu, přidejte poznámku mimo plochu 3D objektu.

Přidávání poznámek z panelu nástrojů 3D

Nástroj 3D poznámka slouží k přidání měření různých částí 3D modelu. Tyto poznámky jsou propojeny s těmito konkrétními částmi. Přidáním 3D poznámek vytvoříte nový pohled, které se nazývá Zobrazení 3D poznámky a je uveden jako komponent ve Stromu modelu. 3D poznámky můžete upravovat a odstraňovat stejným způsobem, jako upravujete a odstraňuje měření.

 1. Na panelu nástrojů 3D vyberte možnost Přidat 3D poznámku.

  Poznámka:

  Pokud není možnost Přidat 3D poznámku na panelu nástrojů viditelná, klikněte pravým tlačítkem myši na 3D model a poté vyberte možnost Nástroje > Přidat 3D poznámku. Výchozí panel nástrojů 3D můžete také rozbalit kliknutím pravým tlačítkem na 3D model a výběrem možnosti Nástroje > Rozbalit 3D nástroje.

 2. Vyberte část z 3D modelu, do které chcete přidat 3D poznámku.

 3. V dialogovém okně Zadat řetězec poznámky zadejte svou poznámku.

Přidávání poznámek ze sady nástrojů Poznámka

Když přidáváte poznámky s použitím sady nástrojů Poznámka, vytvoří se ve Stromu modelu nový pohled nazvaný PoznámkovýPohled.

Poznámka:

Uživatelé aplikace Adobe Reader mohou přidávat poznámky do PDF pouze v případě, že autor dokumentu přidávání poznámek pro tento soubor PDF povolí.

 1. Přejděte do nabídky Všechny nástroje > Přidat poznámky.

  Na panelu nástrojů Rychlé akce se zobrazí sada nástrojů Poznámka.

 2. Vyberte možnost Přidat poznámku z panelu nástrojů Rychlé akce.

 3. Vyberte oblast 3D modelu, do které chcete poznámku přidat. Poznámka je přidána.

  Ve stromu modelu se také vytvoří nová definice pohledu s výchozím názvem, například „DPoznámka1.“

 4. Chcete-li přidat více poznámek, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit další poznámku v některém pohledu, zkontrolujte, zda je ve Stromu modelu vybráno požadované zobrazení přidávání poznámek. Poté vyberte oblast 3D modelu.

  • Chcete-li vytvořit další poznámku v novém komentovaném pohledu, ujistěte se, že ve Stromu modelu není vybraný žádný komentovaný pohled. Poté vyberte oblast 3D modelu.

Poznámka:

Když odstraníte některý z těchto automaticky vygenerovaných pohledů s poznámkami, příslušné poznámky zůstanou dostupné. Můžete je prohlížet a vybírat v panelu Poznámky v pravém horním rohu obrazovky nebo ve Stromu modelu, kde se zobrazuje jejich seznam pod položkou Pohledy. Když vyberete poznámku, přepnete 3D model do stejné konfigurace zobrazení, v jaké byl při přidání poznámky.

Převádění 3D měření na poznámky

Jednotlivá měření lze převést na poznámky, které je možné recenzovat a opatřovat dalšími poznámkami stejně jako obvyklé poznámky.

 1. Kliknutím pravým tlačítkem na znaménko plus vedle pohledu měření v panelu Pohled stromu modelu zobrazte seznam jednotlivých měření.

  Poznámka:

  Zobrazení měření je dostupné pouze v případě, že jste přidali měření pomocí nástroje 3D měření .

 2. Klikněte pravým tlačítkem na název měření a poté vyberte možnost Převést na poznámku.

  Převedení měření na poznámky
  Převedení měření na poznámky

Zobrazení poznámek pro 3D model

 1. Chcete-li zobrazit poznámku na 3D modelu, zkuste provést jeden z následujících postupů:

  • Ve Stromu modelu vyberte pohled, který obsahuje poznámky.

  • Vyberte možnost Všechny nástroje > Přidat poznámky a poznámky se zobrazí v seznamu poznámek na pravém panelu.

  • Ve panelu Zobrazení ve Stromu modelu vyberte položku MožnostiSeznam poznámek.

  Seznam poznámek
  Zapnutí možnosti Seznam poznámek na panelu Zobrazení ve stromu modelu

 2. Dvakrát klikněte na poznámku a otevřete její okno.
 3. Opakováním kroků 1 a 2 si můžete prohlédnout ostatní poznámky spojené s jinými pohledy.

Když vyberete poznámku, 3D model se zobrazí ve stejném pohledu, v němž byl při přidání poznámky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online