Příručka uživatele Zrušit

Import a export poznámek

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Naučte se importovat a exportovat poznámky ze souboru PDF. Poznámky můžete také exportovat do prostředí Word (Windows) nebo AutoCAD pomocí aplikace Acrobat Pro v systému Windows. 

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Import poznámek

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou funkce pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Poznámky můžete importovat z dokumentu PDF. Poznámky také můžete importovat ze souboru FDF (Forms Data Format) nebo souboru XFDF, což je soubor FDF založený na standardu XML. Soubory FDF nebo XFDF nemůžete samostatně otevřít a zobrazit.

 1. Chcete-li v požadovaném dokumentu dostávat poznámky, otevřete ho a vyberte nabídku Možnosti  v seznamu poznámek a poté vyberte Importovat datový soubor.

  Poznámka:

  Chcete-li otevřít seznam poznámek, vyberte možnost Přidat poznámky v části Všechny nástroje v levém podokně.

 2. Vyberte možnost Všechny soubory (*.*) v systému Windows a Všechny soubory v systému macOS z nabídky s typem souboru. Pokud znáte formát souboru s poznámkami, které chcete importovat, přejděte do souboru a poté jej otevřete stiskem klávesy Enter nebo dvojitým kliknutím.

  Poznámka:

  Umístění poznámek bude odpovídat jejich umístění v souboru, ze kterého byly importovány. Pokud se poznámky objeví na nesprávných místech, bude to pravděpodobně tím, že zdrojový dokument PDF a dokument, do kterého byly importovány, jsou různé. Když například importujete poznámky z dokumentu s deseti stránkami do dokumentu se dvěma stránkami, objeví se pouze poznámky z prvních dvou stránek.

Export poznámek

Pokud přidáte poznámky do PDF, který není součástí spravované recenze, můžete poznámky exportovat a někomu je poslat, nebo naopak importovat poznámky, které jste přijali. V souborech PDF v pracovním postupu spravované recenze jsou speciální možnosti umožňující odeslat nebo publikovat poznámky místo jejich exportu.

Když exportujete poznámky, vytvoří se soubor FDF (Forms Data Format), který obsahuje pouze poznámky. Proto jsou soubory FDF většinou menší než soubory PDF. Vy nebo jiný recenzent pak můžete poznámky importovat ze souboru FDF do původního PDF.

Export poznámek do datového souboru

 1. Otevřete dokument, ze kterého chcete poznámky exportovat. Z nabídky Možnosti  v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat vše do datového souboru.

 2. Pojmenujte soubor a jako typ souboru zvolte možnost Soubory Acrobat FDF (*.fdf) nebo Soubory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Určete umístění souboru a pak zvolte možnost Uložit.

Export vybraných poznámek

Poznámka:

Exportování vybraných poznámek není v aplikaci Acrobat Reader dostupné.

 1. V seznamu poznámek vyberte poznámky, které chcete exportovat.

  Poznámka:

  Chcete-li otevřít seznam poznámek, vyberte možnost Nástroje a potom Poznámky.

 2. Z nabídky Možnosti  v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat vybrané do datového souboru.

 3. Pojmenujte soubor a jako typ souboru zvolte možnost Soubory Acrobat FDF (*.fdf) nebo Soubory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Určete umístění souboru a pak zvolte možnost Uložit.

Export poznámek do aplikace Word (Windows)

V některých případech recenzenti přidávají poznámky do PDF, který byl vytvořen z dokumentu aplikace Microsoft Word. Pomocí exportu těchto poznámek z PDF můžete změnit originální dokument Wordu. Například text, který byl vložen, přeškrtnut nebo nahrazen pomocí nástrojů pro úpravy textu v PDF, se může přidat nebo odstranit přímo ve zdrojovém dokumentu Wordu. Formátování přidané do poznámek (například tučný text) se během tohoto procesu ztratí a musí se do dokumentu Word přidat ručně.

Pokud chcete provádět korektury dokumentu Word, musíte vytvořit tagovaný dokument PDF z dokumentu Word. Před přenosem úprav textu z dokumentu PDF odeberte všechna přebytečná slova nebo informace a proveďte jejich sloučení do jednoho dokumentu PDF (pokud máte poznámky od více recenzentů). Pokud chcete poznámky importovat více než jednou, měli byste si před importem poznámek udělat kopii dokumentu aplikace Word, jinak se poznámky nemusí naimportovat správně.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky Možnosti  v seznamu poznámek zvolte možnost Exportovat do aplikace Word.

  • Otevřete zdrojový dokument v aplikaci Word. Vyberte možnost Poznámky aplikace Acrobat a poté Importovat poznámky z aplikace Acrobat. U verze Word 2013 vyberte možnost Acrobat > Poznámky aplikace Acrobat > Importovat poznámky z aplikace Acrobat.

 2. Přečtěte si pokyny a vyberte tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Importovat poznámkyaplikace Adobe Acrobat vyberte soubory PDF a Word, pak vyberte následující volby a klikněte na Pokračovat:

  Převzít poznámky z tohoto souboru PDF

  Přejděte na soubor PDF obsahující poznámky.

  Umístit poznámky do souboru Word

  Přejděte na soubor Word, do něhož chcete poznámky importovat.

  Všechny poznámky

  Naimportuje všechny poznámky.

  Všechny poznámky se zaškrtnutím

  Naimportuje pouze poznámky, které jsou označené zaškrtnutím.

  Pouze úpravy textu: vložení, odstranění a nahrazení

  Naimportuje pouze ty poznámky, které jste přidali pomocí příkazů pro úpravy textu v pruhu Anotace.

  Použít vlastní filtr poznámek

  Importuje pouze poznámky, které určíte podle autora, typu nebo stavu.

  Zapnout sledování změn před importem poznámek

  Zobrazí změny provedené importovanými poznámkami v aplikaci Word.

 4. (Volitelně) Pokud jste importovali úpravy textu, vyberte možnost Integrovat úpravy textu v dialogovém okně Úspěšný import a projděte a aplikujte jednotlivé úpravy individuálně. Pro každou úpravu vyberte jednu z následujících voleb:

  Použít

  Provede změnu v dokumentu a odstraní bublinu poznámky. Pokud poznámka vypadá prázdná, zkuste ji začlenit, abyste viděli, zda to není mezera nebo konec odstavce.

  Použít všechny zbývající

  Začlení všechny zbývající úpravy textu a odstraní bubliny poznámek.

  Zahodit

  Odmítne změnu a odstraní bublinu poznámky.

  Další

  Přeskočí na následující úpravu textu. Úpravy textu, které přeskočíte nebo nezačleníte, se v dokumentu Wordu objeví jako bubliny.

  Poslední zpět

  Odvolá poslední úpravu textu, včetně všech ručních změn.

 5. Odstranění všech bublin s poznámkami v dokumentu aplikace Word:
  • Klikněte na bublinu poznámky pravým tlačítkem a zvolte Odstranit poznámku.

  • Vyberte možnost Poznámky aplikace Acrobat a poté Odstranit všechny poznámky v dokumentu. V aplikaci Word 2013 a vyšší je tato možnost umístěna na pásu karet aplikace Acrobat.

Export poznámek do aplikace AutoCAD (Acrobat Pro v systému Windows)

Recenzenti mohou přidat poznámky do PDF, který byl vytvořen z výkresu AutoCAD. Pokud k vytvoření PDF použijete modul PDFMaker v AutoCADu, můžete poznámky importovat do výkresu AutoCADu, místo stálého přepínání mezi AutoCADem a Acrobatem. Můžete importovat většinu typů poznámek, včetně kreslených označení, lístků s poznámkou, razítek a úprav textu.

 1. Uložte PDF, abyste zajistili, že se zahrnou i nedávno přidané poznámky.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky možností  v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat do aplikace AutoCAD a v dialogovém okně Importovat poznámky určete soubory PDF a AutoCAD.

  • V aplikaci AutoCAD zvolte Označení aplikace Acrobat > Importovat poznámky z aplikace Acrobat.

 3. V dialogovém okně Import poznámek vyberte PDF obsahující poznámky a ty z nich, které chcete importovat, a klikněte na Pokračovat. Pokud importujete vlastní sadu poznámek, určete nastavení a zkontrolujte, že jsou vybrané pouze požadované vlastnosti. Musíte vybrat alespoň jednu možnost z každé kategorie.

  Zobrazit podle recenzentů

  Importuje poznámky od jednotlivých recenzentů.

  Zobrazit podle typu

  Importuje poznámky podle typu, například úpravy textu nebo lístky s poznámkou.

  Zobrazit podle stavu

  Importuje poznámky podle stavu v recenzi.

  Zobrazit podle stavu zaškrtnutí

  Importuje zaškrtnuté poznámky.

  Všechny importované poznámky se objeví ve vrstvě Označení aplikace Adobe Acrobat jako uživatelské objekty, které můžete upravovat, filtrovat nebo odstraňovat.

 4. Chcete-li změnit importovanou poznámku (změnit její stav, přidat zaškrtnutí nebo změnit text), klikněte na ni pravým tlačítkem, vyberte možnost Poznámky aplikace Acrobat a vyberte požadovanou možnost.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?