Import poznámek

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou funkce pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Poznámky můžete importovat z dokumentu PDF. Poznámky také můžete importovat ze souboru FDF (Forms Data Format) nebo souboru XFDF, což je soubor FDF založený na standardu XML. Soubory FDF nebo XFDF nemůžete samostatně otevřít a zobrazit.

 1. V dokumentu, v němž chcete přijmout poznámky, v nabídce Možnosti v seznamu poznámek, vyberte možnost Importovat datový soubor.

  Poznámka:

  Seznam poznámek otevřete vybráním možnosti Nástroje > Poznámky.

 2. Z nabídky zvolte Všechny soubory (*.*) z nabídky typu souboru. Pokud znáte formát souboru s poznámkami, který chcete importovat, zvolte ho z nabídky.

 3. Dvakrát klikněte na název dokumentu s poznámkami.

  Umístění poznámek bude odpovídat jejich umístění v souboru, ze kterého byly importovány. Pokud se poznámky objeví na nesprávných místech, bude to pravděpodobně tím, že zdrojový dokument PDF a dokument, do kterého byly importovány, jsou různé. Když například importujete poznámky z dokumentu s deseti stránkami do dokumentu se dvěma stránkami, objeví se pouze poznámky z prvních dvou stránek.

Export poznámek

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou funkce pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Pokud přidáte poznámky do PDF, který není součástí spravované recenze, můžete poznámky exportovat a někomu je poslat, nebo naopak importovat poznámky, které jste přijali. (V souborech PDF v pracovním postupu spravované recenze jsou speciální možnosti, umožňující odeslat nebo publikovat poznámky místo jejich exportu.)

Když exportujete poznámky, vytvoří se soubor FDF (Forms Data Format), který obsahuje pouze poznámky. Proto jsou soubory FDF většinou menší než soubory PDF. Vy nebo jiný recenzent pak můžete poznámky importovat ze souboru FDF do původního PDF.

Export poznámek do datového souboru

 1. Z nabídky Možnosti v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat vše do datového souboru.

 2. Pojmenujte soubor a jako typ souboru zvolte buď možnost Soubory Acrobat FDF (*.fdf) nebo Soubory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Určete umístění souboru a pak klikněte na možnost Uložit.

Export vybraných poznámek

Poznámka:

Exportování vybraných poznámek není v aplikaci Acrobat Reader dostupné.

 1. V seznamu poznámek vyberte poznámky, které chcete exportovat.

  Poznámka:

  Seznam poznámek otevřete vybráním možnosti Nástroje > Poznámky.

 2. Z nabídky Možnosti v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat vybrané do datového souboru.

 3. Pojmenujte soubor a jako typ souboru zvolte buď možnost Soubory Acrobat FDF (*.fdf) nebo Soubory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Určete umístění souboru a pak klikněte na možnost Uložit.

Export poznámek do Wordu (Windows)

V některých případech recenzenti přidávají poznámky do PDF, který byl vytvořen z dokumentu aplikace Microsoft Word. Pomocí exportu těchto poznámek z PDF můžete změnit originální dokument Wordu. Například text, který byl vložen, přeškrtnut nebo nahrazen pomocí nástrojů pro úpravy textu v PDF, se může přidat nebo odstranit přímo ve zdrojovém dokumentu Wordu. Formátování přidané do poznámek (například tučný text) se během tohoto procesu ztratí a musí se do dokumentu Word přidat ručně.

Pokud chcete provádět korektury dokumentu Word, musíte vytvořit tagovaný dokument PDF z dokumentu Word. Před přenosem úprav textu z dokumentu PDF odeberte všechna přebytečná slova nebo informace a proveďte jejich sloučení do jednoho dokumentu PDF (pokud máte poznámky od více recenzentů). Pokud chcete poznámky importovat více než jednou, měli byste si před importem poznámek udělat kopii dokumentu aplikace Word, jinak se poznámky nemusí naimportovat správně.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z možností  na seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat do aplikace Word.

  • V aplikaci Word otevřete zdrojový dokument a pak zvolte Poznámky aplikace Acrobat > Importovat poznámky z aplikace Acrobat. V aplikaci Word 2013 klikněte na položku Acrobat a vyberte možnost Poznámky aplikace Acrobat > Importovat poznámky z aplikace Acrobat.

 2. Přečtěte si pokyny a klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Import poznámek z aplikace Adobe Acrobat vyberte soubory PDF a aplikace Word, pak vyberte následující možnosti a klikněte na možnost Pokračovat:

  Převzít poznámky z tohoto souboru PDF

  Přejděte na soubor PDF obsahující poznámky.

  Umístit poznámky do souboru Word

  Přejděte na soubor Word, do něhož chcete poznámky importovat.

  Všechny poznámky

  Naimportuje všechny poznámky.

  Všechny poznámky se zaškrtnutím

  Naimportuje pouze poznámky, které jsou označené zaškrtnutím.

  Pouze úpravy textu: vložení, odstranění a nahrazení

  Naimportuje pouze ty poznámky, které jste přidali pomocí příkazů pro úpravy textu v pruhu Anotace.

  Použít vlastní filtr poznámek

  Importuje pouze poznámky, které určíte podle autora, typu nebo stavu.

  Zapnout sledování změn před importem poznámek

  Zobrazí změny provedené importovanými poznámkami v aplikaci Word.

 4. (Volitelně) Pokud jste importovali úpravy textu, klikněte na možnost Integrovat úpravy textu dialogového okna Úspěšný import, a projděte a aplikujte jednotlivé úpravy individuálně. Pro každou úpravu vyberte jednu z následujících možností:

  Použít

  Provede změnu v dokumentu a odstraní bublinu poznámky. Pokud poznámka vypadá prázdná, zkuste ji začlenit, abyste viděli, zda to není mezera nebo konec odstavce.

  Vypustit

  Odmítne změnu a odstraní bublinu poznámky.

  Další

  Přeskočí na následující úpravu textu. Úpravy textu, které přeskočíte nebo nezačleníte, se v dokumentu Wordu objeví jako bubliny.

  Aplikovat všechny Zbývající

  Začlení všechny zbývající úpravy textu a odstraní bubliny poznámek.

  Poslední zpět

  Odvolá poslední úpravu textu, včetně všech ručních změn.

 5. Odstranění všech bublin s poznámkami v dokumentu aplikace Word:
  • Klikněte na bublinu poznámky pravým tlačítkem a zvolte Odstranit poznámku.

  • Zvolte možnost Poznámky aplikace Acrobat > Vymazat všechny poznámky v dokumentu. V aplikaci Word 2013 a vyšší je tato možnost umístěna na pásu karet aplikace Acrobat.

Export poznámek do aplikace AutoCAD (Acrobat Pro v systému Windows)

Recenzenti mohou přidat poznámky do PDF, který byl vytvořen z výkresu AutoCAD. Pokud k vytvoření PDF použijete modul PDFMaker v AutoCADu, můžete místo stálého přepínání mezi softwarem AutoCAD a aplikací Acrobat DC poznámky importovat do výkresu softwaru AutoCAD. Můžete importovat většinu typů poznámek, včetně kreslených označení, lístků s poznámkou, razítek a úprav textu.

 1. Uložte PDF, abyste zajistili, že se zahrnou i nedávno přidané poznámky.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky možností v seznamu poznámek vyberte možnost Exportovat do aplikace AutoCAD a v dialogovém okně Importovat poznámky určete soubor PDF a soubor AutoCAD.

  • V aplikaci AutoCAD zvolte možnost Označení aplikace Acrobat > Importovat poznámky z aplikace Acrobat DC.

 3. V dialogovém okně Import poznámek určete PDF obsahující poznámky a které poznámky chcete importovat, a klikněte na Pokračovat. Pokud importujete vlastní sadu poznámek, určete nastavení a zkontrolujte, že jsou vybrané pouze požadované vlastnosti. Musíte vybrat alespoň jednu možnost z každé kategorie.

  Zobrazit podle recenzentů

  Importuje poznámky od jednotlivých recenzentů.

  Zobrazit podle typu

  Importuje poznámky podle typu, například úpravy textu nebo lístky s poznámkou.

  Zobrazit podle stavu

  Importuje poznámky podle stavu v recenzi.

  Zobrazit podle stavu zaškrtnutí

  Importuje zaškrtnuté poznámky.

  Všechny importované poznámky se objeví ve vrstvě Označení Adobe Acrobat jako uživatelské objekty, které můžete upravovat, filtrovat nebo odstraňovat.

 4. Chcete-li změnit importovanou poznámku (změnit její stav, přidat zaškrtnutí nebo změnit text), klikněte na ni pravým tlačítkem, vyberte možnost Poznámky aplikace Acrobat a vyberte požadovanou možnost.