Příručka uživatele Zrušit

Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Přečtěte si, jak nastavit tlačítka akcí ve formuláři PDF pomocí aplikace Acrobat.

O tlačítkách

Tlačítka jsou nejčastěji spojená s formuláři, ale můžete je přidat do jakéhokoliv dokumentu. Tlačítka mohou otevírat soubory, přehrávat zvukové nebo filmové klipy, odesílat data na webový server a provádět mnoho dalších operací. Když se rozhodujete, jak budete spouštět akce, nezapomeňte, že tlačítka nabízejí následující možnosti, které odkazy a záložky nemají:

 • Tlačítko může aktivovat jednu akci nebo posloupnost akcí.

 • Vzhled tlačítka se může změnit jako odpověď na akce myši.

 • Tlačítko lze snadno zkopírovat na mnoho dalších stránek.

 • Akce myši mohou aktivovat různé akce tlačítka. Například každá z událostí Myš dolů (kliknutí), Myš nahoru (uvolnění po kliknutí), Myš dovnitř (přemístění ukazatele nad tlačítko) a Myš ven (přemístění ukazatele ven z tlačítka) může spustit různou akci pro stejné tlačítko.

  Tlačítka představují pro uživatele jednoduchou a intuitivní metodu, jak spustit akce v dokumentech PDF. Vzhled tlačítek může být kombinací popisů a ikon, které se mohou měnit při pohybu myši, a tím vést uživatele řadou akcí nebo událostí. Můžete například vytvořit tlačítka s popisy „Spustit“, „Pauza“ a „Stop“ a s příslušnými ikonami. Pak můžete k těmto tlačítkům přiřadit akce pro spuštění, pozastavení a ukončení filmového klipu. Pro tlačítko můžete vybrat jakoukoli kombinaci chování myši a určit jakoukoli kombinaci akcí pro toto chování myši.

Přidání tlačítka do formuláře Acrobat PDF

 1. Výběrem příkazu Nástroje > Připravit formulář přejděte do režimu úprav a poté vyberte na panelu nástrojů položku Tlačítko . Kurzor myši se změní na zaměřovací kříž.

 2. Klikněte na stránce na místo, kam chcete přidat tlačítko a vytvořte tlačítko výchozí velikosti. Pokud chcete vytvořit tlačítko s jinou velikostí, nakreslete obdélník a určete rozměry tlačítka.
 3. Dvakrát klikněte na pole s tlačítkem, zadejte jeho název, text popisu nástroje a další obvyklé vlastnosti.
 4. Klikněte na kartu Vzhled a zadejte možnosti definující vzhled tlačítka na stránce. Pamatujte, že pokud vyberete barvu pozadí, neuvidíte žádné obrázky ležící pod tlačítkem. Možnosti pro text ovlivňují popis, který zadáte v záložce Možnosti, ne název tlačítka v záložce Všeobecné.
  Poznámka:

  Pokud je vybraná možnost Zapnout jazykové možnosti zprava doleva v panelu Mezinárodní v dialogovém okně Předvolby, záložka Vzhled bude obsahovat možnosti pro změnu stylu číslic a směru textu pro tlačítka.

 5. Klikněte na záložku Možnosti a nastavte možnosti, které určují vzhled popisů a ikon na tlačítku.
 6. Klikněte na kartu Akce. Zadejte možnosti definující akci, která nastane po kliknutí na tlačítko, jako je například přechod na jinou stránku nebo přehrání multimediálního klipu.
 7. Klikněte na Zavřít.

  Poznámka:

  Pokud vytváříte sadu tlačítek, můžete objekt přichytit k mřížce nebo k vodítkům.

 8. Kliknutím na tlačítko Náhled v pravém rohu panelu nástrojů spustíte náhled a test tlačítka. Až budete hotovi, můžete buď kliknout na tlačítko Upravit a vrátit se do nástroje Připravit formulář, nebo kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů zavřít nástroj.

Přidání tlačítka Odeslat

Při distribuci formuláře provede aplikace Acrobat automaticky jeho kontrolu. Pokud nenalezne tlačítko k odeslání, přidá do pruhu zpráv dokumentu tlačítko Odeslat formulář. Uživatel vám kliknutím na tlačítko Odeslat formulář může vyplněné formuláře zaslat zpět. Pokud nechcete tlačítko Odeslat formulář vytvořené aplikací Acrobat použít, můžete do svého formuláře přidat tlačítko vlastní.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Tažením nástrojem Tlačítko označte oblast, kde se má objevit tlačítko. Na tlačítko dvakrát klikněte a nastavte jeho možnosti na kartě Všeobecné a Možnosti.

 3. Na kartě Možnosti, v nabídce Uspořádání, vyberte možnost pro popis tlačítka, obrázek ikony nebo obojí. Proveďte jeden nebo oba následující úkony:

  • Do pole Popis zadejte text, který bude tlačítko identifikovat jako tlačítko odeslání.

  • Klikněte na Vybrat ikonu a buď zadejte cestu k souboru obrázku nebo klikněte na Procházet a najděte obrazový soubor, který chcete použít.

 4. Na kartě Akce, v nabídce Vybraná akce, vyberte možnost Odeslat formulář a klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Odeslat výběr formuláře proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li shromáždit data formuláře na serveru, zadejte umístění v poli Zadat URL pro tento odkaz. Například: http://www.[doména]/[složka]/[podsložka]/ pro internetovou adresu nebo \\[server]\[složka]\ [podsložka]\ pro umístění v místní síti.

  • Chcete-li shromažďovat data z formuláře jako přílohy e-mailů, zadejte mailto: a e-mailovou adresu. Například mailto:nikdo@adobe.com.

 6. Vyberte možnosti pro Formát exportu, Vybrat pole a Možnosti pro datum a klikněte na OK.

 7. Klikněte na Zavřít.

 8. Kliknutím na tlačítko Náhled v pravém rohu panelu nástrojů spustíte náhled a test tlačítka. Až budete hotovi, můžete buď kliknout na tlačítko Upravit a vrátit se do nástroje Připravit formulář, nebo kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů zavřít nástroj.

Poznámka:

Pokud se data vrací data uživateli ve formátu FDF nebo XFDF, musí URL adresa serveru končit příponou #FDF, například http://mujserver/cgi-bin/mujskript#FDF.

Možnosti odeslání výběru z formuláře

V dialogovém okně Odeslat výběr z formuláře jsou dostupné následující možnosti:

Zadejte adresu URL pro tento odkaz

Tato funkce určí adresu URL pro shromáždění dat formuláře.

FDF

Vrátí vstup od uživatele bez vrácení celého souboru PDF. Možnosti můžete vybrat tak, aby zahrnovaly Data polí, Poznámky a Postupné změny PDF.

Poznámka:

Zaškrtnutí možnosti pro postupné změny je užitečné pro získání digitálních podpisů takovým způsobem, že je může server snadno načíst a rekonstruovat.

HTML

Vrátí formulář v jazyce HTML.

XFDF

Vrátí vstup od uživatele jako soubor XML. S daty polí lze zahrnout i poznámky, nebo lze poslat pouze data polí.

PDF

Vrátí se vstupem od uživatele také celý soubor PDF.

Vybrat pole

Určuje, která pole se vrátí. Chcete-li dostat pouze data z některých vyplněných polí, vyberte Pouze tato, klikněte na Vybrat pole a v dialogovém okně Vybraná pole určete, která pole chcete zahrnout nebo vyloučit.

Pomocí této možnosti můžete například vyloučit některá počítaná nebo duplikovaná pole, která se ve formuláři objevují pro pohodlí uživatele, ale nepřidávají nové informace.

Možnosti pro datum

Standardizuje formát pro kalendářní data, zadávaná uživatelem.

Nastavení změny vzhledu tlačítek

Tlačítko může mít popis, ikonu nebo obojí. Můžete změnit vzhled tlačítka pro každý stav myši (nahoře, dole a rollover). Můžete například vytvořit tlačítko, které má popis „Domů“ dokud nad něj neumístíte ukazatel, pak se popis může změnit na „Kliknutím se vrátíte na domovskou stránku“.

Ikony tlačítek můžete vytvořit ze souboru v libovolném formátu, který umí Acrobat zobrazit, včetně PDF, JPEG, GIF a dalších obrazových formátů. Z kteréhokoli vybraného formátu se použije celá stránka, chcete-li proto jako ikonu použít pouze část stránky, musíte obrázek nebo stránku oříznout ještě před provedením tohoto postupu. Nejmenší povolená velikost stránky PDF je 1 krát 1 palec (2,54 krát 2,54 cm). Pokud chcete, aby zobrazená ikona byla menší než 1 krát 1 palec, zmenšete měřítko jejího zobrazení tak, aby vyplnila rámeček, nakreslený nástrojem tlačítko. Kliknutím na Další možnosti na kartě Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka můžete určit, jak se velikost ikony přizpůsobí, aby se vešla do tlačítka.

Uspořádání tlačítek
Uspořádání tlačítek

A. Pouze popis B. Pouze ikona C. Ikona nahoře, popis dole D. Popis nahoře, ikona dole E. Ikona vlevo, popis vpravo F. Popis vlevo, ikona vpravo G. Popis přes ikonu 

Úprava tlačítka

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Vyberte pole Tlačítko a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete upravit vlastnosti pole s tlačítkem, dvakrát klikněte na něj.

  • Pokud chcete změnit vzhled tlačítek, použijte možnosti vzhledu na kartě Vzhled v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka.

  • Pokud chcete tlačítko zarovnat, vystředit nebo rozmístit s ostatními poli formuláře, nebo pokud chcete změnit velikost tlačítka nebo ho duplikovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příslušnou možnost z kontextové nabídky.

 3. Zavřete všechny otevřené dialogy, pokud existují. Nástroj zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů Připravit formulář.

Určení vlastností zobrazení tlačítka aplikace Acrobat

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Dvakrát klikněte na existující tlačítko a pak klikněte na záložku Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka.
 3. V možnosti Uspořádání zvolte požadovaný typ zobrazení popisu. (Informace o změně velikosti ikon tlačítka najdete v následujícím postupu.)
 4. V možnosti Chování určete vzhled tlačítka při kliknutí.
 5. Chcete-li určit popis nebo ikonu, která se zobrazí na tlačítku, proveďte následující úkony:
  • Pokud je z nabídky Uspořádání vybraná možnost s popisem, zadejte text do pole Popis.

  • Pokud je z nabídky Uspořádání vybraná možnost s ikonou, klikněte na možnost Vybrat ikonu, potom na možnost Procházet a vyberte soubor. (Klikněte na možnost Vymazat, chcete-li vybranou ikonu odstranit.)

 6. Zavřete všechny otevřené dialogy, pokud existují. Nástroj zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů Připravit formulář.

Možnosti chování tlačítka

Žádný

Zachová stále stejný vzhled tlačítka.

Stisknout

Určí různé vzhledy pro stavy myši Nahoře, Dole a Rollover. Vyberte možnost pro Stav a pak určete možnost popisu nebo ikony:

Nahoře

Určuje vzhled tlačítka, když není stisknuté tlačítko myši.

Dole

Určuje vzhled tlačítka, když na něj myší kliknete, ale ještě před jeho uvolněním.

Rollover

Určuje vzhled tlačítka, když je ukazatel umístěný nad tlačítkem.

Obrys

Zvýrazní hranice tlačítka.

Invertovat

Obrátí tmavé a světlé odstíny tlačítka.

Změna velikosti a umístění tlačítek

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Dvojitým kliknutím na existující tlačítko otevřete dialogové okno Vlastnosti tlačítka.
 3. Klikněte na záložku Možnosti, vyberte jednu z možností pro ikony z nabídky Uspořádání a pak klikněte na možnost Další možnosti.

  Poznámka:

  Pokud v nabídce Uspořádání vyberete možnost Pouze popis, není tlačítko Další možnosti dostupné.

 4. Vyberte možnost z nabídky Kdy přizpůsobit velikost:

  Vždy

  Upraví velikost ikony vždy, bez ohledu na to, v jakém poměru je její velikost k velikosti tlačítka.

  Nikdy

  Zachová původní velikost ikony. Pokud se ikona do tlačítka nevejde, ohraničení tlačítka ji ořízne. Pokud vyberete Nikdy, možnosti změny měřítka nebudou dostupné.

  Ikona je příliš velká

  Upraví velikost ikony podle určeného nastavení, pouze pokud je větší než tlačítko.

  Ikona je příliš malá

  Upraví velikost ikony podle určeného nastavení, pouze pokud je menší než tlačítko.

 5. Z nabídky Měřítko vyberte, zda se má velikost ikony měnit proporcionálně. Když se velikost ikony změní neproporcionálně, může se zkreslit.

 6. Chcete-li zajistit, aby buď horní a dolní nebo levá a pravá strana ikony byly zarovnány s okraji tlačítka, vyberte možnost Vyplnit po okraje.

 7. Tažením šipek jezdců určete polohu ikony uvnitř tlačítka. Umístění ikony je určeno hodnotami v procentech, vyjadřujícími velikost odstupu mezi ikonou a levým okrajem pole a mezi ikonou a dolním okrajem pole. Ve výchozím nastavení (50, 50) se ikona umístí do středu pole. Kliknutím na tlačítko Obnovit se můžete kdykoli vrátit k tomuto výchozímu umístění.

 8. Klikněte na tlačítko OK a pak klikněte na tlačítko Zavřít.

 9. Kliknutím na tlačítko Náhled v pravém rohu panelu nástrojů spustíte náhled a test tlačítka. Až budete hotovi, můžete buď kliknout na tlačítko Upravit a vrátit se do nástroje Připravit formulář, nebo kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů zavřít nástroj.

Skrytí tlačítka aplikace Acrobat, když nad ním není ukazatel

V některých případech můžete chtít, aby tlačítko bylo neviditelné, dokud se nad něj nepřesune ukazatel. Střídavým zobrazením a skrytím tlačítka můžete v dokumentu vytvořit zajímavé vizuální efekty. Když například umístíte ukazatel nad město na mapě, může se zobrazit podrobná mapa města, která zase zmizí, když posunete ukazatel jinam.

Zobrazení a skrytí ikon
Zobrazení a skrytí ikon

A. Ukazatel není nad tlačítkem B. Ukazatel se přesunul nad tlačítko C. Ukazatel opouští tlačítko 

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Tažením nástrojem tlačítko označte oblast, kde se má objevit rozbalovací tlačítko. Pokud například soubor PDF obsahuje mapu Francie, tažením označte oblast, ve které se má objevit detailní mapa Paříže.

 3. Dvojitě klikněte na tlačítko, klikněte na kartu Možnosti a poté v nabídce Rozvržení vyberte možnost Pouze ikona.

 4. Zvolte možnost Stisknutí nabídky Chování a pak zvolte možnost Rollover seznamu Stav.

 5. Klikněte na položku Vybrat ikonu a pak klikněte na možnost Procházet. Vyberte typ souboru z nabídky Soubory typu, přejděte do umístění s obrazovým souborem a dvojitě na něj klikněte. V tomto příkladu byste vybrali mapu Paříže. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte použití zobrazeného obrázku pro tlačítko.

 6. Klikněte na záložku Vzhled. Pokud je to potřeba, zrušte výběr možností Barva okraje a Barva výplně a pak klikněte na tlačítko Zavřít.

 7. Pokud se nacházíte v režimu úprav, klikněte na tlačítko Náhled. Pole obrázku, které jste právě definovali, se objeví, když je ukazatel nad plochu tlačítka a zmizí, když ji ukazatel opustí.

  Poznámka:

  Pokud chcete, aby obrázek byl větší než oblast rolloveru, nebo chcete, aby obrázek byl na jiném místě než obrazové tlačítko, které způsobí jeho zobrazení, použijte akci Zobrazit/Skrýt pole. Nejdříve určete ikonu pro tlačítko, které se bude zobrazovat a skrývat. Pak vytvořte druhé tlačítko, které bude fungovat jako aktivní místo, když se nad něj umístí kurzor myši. Druhému tlačítku nemusíte přiřadit ikonu vzhledu. Místo toho použijte záložku Akce k zobrazení prvního tlačítka, když se ukazatel posune nad druhé tlačítko, a k jeho skrytí, když ukazatel opustí oblast druhého tlačítka.

 8. Až budete hotovi, můžete buď kliknout na tlačítko Upravit a vrátit se do nástroje Připravit formulář, nebo kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů zavřít nástroj.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?