Příručka uživatele Zrušit

Rozšířené kontroly před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Zobrazení problémů kontroly před výstupem ve struktuře PDF

Podrobné informace o struktuře PDF naleznete v části Centrum technologií Adobe PDF. Pokud jste podrobně seznámeni s formátem souboru PDF, zkontrolujte interní strukturu PDF a příslušná písma, která mohou být příčinou technických nesrovnalostí kontroly před výstupem. Kontrola před výstupem zahrnuje tři možnosti pro důkladnou kontrolu PDF. Technicky zkušení uživatelé mohou pomocí těchto nástrojů analyzovat objekty a písma, která způsobila problém.

Důležitá je důkladná znalost vnitřních struktur a specifikací pro písma Type 1, TrueType a OpenType. Specifikace písem jsou uvedeny v seznamu literatury v příručce.

Poznámka:

V oknech, která se zobrazí, můžete PDF a písma prohlížet, ale strukturu PDF ani písma nemůžete upravit.

Procházení vnitřní struktury PDF

Umožňuje zobrazit strukturu PDF, jak je definována streamy obsahu a objekty Cos, v podobě stromu. Streamy obsahu představují stránky, objekty Form XObject, znaky písem Type 3 a vzhled poznámek a polí formulářů. Objekty Cos zahrnují takové položky, jako je barevný prostor, obrázky a objekty XObject.

Zkontrolujte syntaxi PDF, prohlédněte si výsledky opravy nebo určete příčinu neshody. Můžete si zvolit z 5 režimů zobrazení, ve kterých jsou streamy obsahu uspořádány různými způsoby. PDF nelze upravit v okně Vnitřní struktura PDF.

Poznámka:

Nezaměňujte vnitřní strukturu s logickou strukturou v tagovaných PDF, která usnadňuje přístup pro zrakově postižené nebo nevidomé čtenáře. Vnitřní struktura je nadmnožinou všech objektů v dokumentu, včetně tagů.

Než budete moci procházet vnitřní strukturu PDF, je třeba spustit kontrolu před výstupem.

 1. Otevřete dokument PDF a z nabídky Všechny nástroje v levém podokně vyberte možnost Použít tiskovou produkci > Kontrola před výstupem. V dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte Možnosti a poté zvolte možnost Procházet interní strukturu PDF.

  Otevře se okno Vnitřní struktura PDF, ve kterém se zobrazí strom informací o dokumentu a katalog (kořen hierarchie objektů dokumentu).

 2. Rozbalením jednotlivých položek stromu můžete zobrazit strukturu dokumentů.
 3. Chcete-li zobrazit strukturu každé stránky, v levém horním rohu vyberte možnost Logická struktura .

 4. Chcete-li změnit způsob, jakým se ve stromu zobrazují streamy obsahu, vyberte v pruhu nástrojů režim zobrazení:

  Klasicky

  Zobrazí stream obsahu jako posloupnost operátorů obsahu stránky. Rozbalením podstromu pro operátor zobrazíte jeho operandy. To je výchozí zobrazení.

  Q

  Seskupí ve streamu obsahu všechny operátory se stejnou úrovní vnoření grafického stavu v rámci dvojice operátorů q/Q. Rozbalením podstromu pro dvojici q/Q zobrazíte operátor a parametry uvnitř.

  BMC

  Podobné volbě Q, avšak streamy obsahu se uspořádají podle úrovní vnoření označeného obsahu (BMC/EMC).

  BT/ET

  Uspořádá streamy obsahu podle textových bloků, které jsou uzavřeny operátory BT a ET.

  Zlomky kódu

  Zobrazí streamy obsahu jako řadu zlomků kódu. Zlomek kódu je souvislá skupina objektů sdílejících stejný grafický stav. V tomto zobrazení představuje každý zlomek kódu typ operace kreslení (například vykreslit oblast) a její grafický stav.

Procházení vnitřní struktury písma

Umožňuje prohlížet vnitřní strukturu vložených písem v PDF ve větších detailech než v případě výsledků kontroly před výstupem v grafickém zobrazení, ve kterém je vyznačen obrys a souřadnice každého glyfu. Můžete rovněž určit zdroj různých problémů kontroly před výstupem, jako jsou neshody způsobené nekonzistentními šířkami glyfů.

Než budete moci procházet vnitřní strukturu písem, je třeba spustit kontrolu před výstupem.

 1. Otevřete dokument PDF a z nabídky Všechny nástroje v levém podokně vyberte možnost Použít tiskovou produkci > Kontrola před výstupem. V okně Kontrola před výstupem vyberte Možnosti a poté zvolte možnost Procházet vnitřní strukturu všech písem dokumentů.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit strukturu jednoho písma, rozbalte položku Písma v nabídce Výsledky > Přehled. Vyberte písmo a v nabídce Možnosti zvolte Procházet vnitřní strukturu písma.

 2. Chcete-li zobrazit detaily glyfů, vyberte některé z následujících tlačítek:

  Zobrazit mřížku 

  Zobrazí počátek prostoru souřadnic glyfu, vyznačený dvěma zeleně zbarvenými čarami svírajícími pravý úhel.

  Zobrazit rámečky

  Zobrazí oblast používanou vybraným glyfem a maximální oblast zabranou všemi glyfy pomocí modrých čar spojujících se nahoře a dole.

  Zobrazit výplň

  Zobrazí oblasti vyplněného glyfu pomocí středně šedé barvy.

  Zobrazit body

  Zobrazí všechny body použité k definování obrysu glyfu. Černé body opisují obrys. Červené body označují Beziérovy křivky a jsou odsazeny od obrysu.

  Zobrazit kurzor

  Zobrazí pozici aktuálně vybraného bodu, indikovaného dvěma purpurově zbarvenými čarami svírajícími pravý úhel. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je vybrána volba Zobrazit body.

 3. Chcete-li upravit velikost oblasti zobrazení glyfu, přetáhněte táhlo mezi zobrazením stromu a oblastí zobrazení glyfu nahoru nebo dolů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online