Zobrazení problémů kontroly před výstupem ve struktuře PDF

Podrobné informace o struktuře PDF najdete v dokumentech v technickém centru Adobe PDF Technology Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_cz (pouze v angličtině). Pokud jste podrobně seznámeni s formátem souboru PDF, zkontrolujte interní strukturu PDF a příslušná písma, která mohou být příčinou technických nesrovnalostí kontroly před výstupem. Kontrola před výstupem zahrnuje tři volby pro důkladnou kontrolu PDF. Technicky zkušení uživatelé mohou pomocí těchto nástrojů analyzovat objekty a písma, která způsobila problém.

Důležitá je důkladná znalost vnitřních struktur a specifikací pro písma Type 1, TrueType a OpenType. Specifikace písem jsou uvedeny v seznamu literatury v příručce.

Poznámka:

V oknech, která se zobrazí, můžete PDF a písma prohlížet, ale strukturu PDF ani písma nemůžete upravit.

Procházení vnitřní struktury PDF

Umožňuje zobrazit strukturu PDF, jak je definována streamy obsahu a objekty Cos, v podobě stromu. (Streamy obsahu představují stránky, objekty Form XObject, znaky písem Type 3 a vzhled poznámek a polí formulářů. Objekty Cos zahrnují takové položky, jako je barevný prostor, obrazy a objekty XObject.)

Zkontrolujte syntaxi PDF, prohlédněte si výsledky opravy nebo určete příčinu neshody. Můžete si zvolit z 5 režimů zobrazení, ve kterých jsou streamy obsahu uspořádány různými způsoby. PDF nelze upravit v okně Vnitřní struktura PDF.

Poznámka:

Nezaměňujte vnitřní strukturu s logickou strukturou v tagovaných PDF, která usnadňuje přístup pro zrakově postižené nebo nevidomé čtenáře. Vnitřní struktura je nadmnožinou všech objektů v dokumentu, včetně tagů.

Než budete moci procházet vnitřní strukturu PDF, je třeba spustit kontrolu před výstupem.

 1. V nabídce Volby v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Procházet vnitřní strukturu PDF.

  Otevře se okno Vnitřní struktura PDF, ve kterém se zobrazí strom informací o dokumentu a katalog dokumentu (kořen hierarchie objektů dokumentu).

 2. Rozbalením jednotlivých položek stromu můžete zobrazit strukturu dokumentů.
 3. Kliknutím na tlačítko Stránka zobrazíte strukturu každé stránky.

 4. Chcete-li změnit způsob, jakým se ve stromu zobrazují streamy obsahu, vyberte v pruhu nástrojů režim zobrazení:

  Klasicky

  Zobrazí stream obsahu jako posloupnost operátorů obsahu stránky. Rozbalením podstromu pro operátor zobrazíte jeho operandy. To je výchozí zobrazení.

  Q

  Seskupí ve streamu obsahu všechny operátory, které náležejí ke stejné úrovni vnoření grafického stavu v rámci dvojice operátorů q/Q. Rozbalením podstromu pro dvojici q/Q zobrazíte operátor a parametry uvnitř.

  BMC

  Podobné volbě Q, avšak streamy obsahu se uspořádají podle úrovní vnoření označeného obsahu (BMC/EMC).

  BT/ET

  Uspořádá streamy obsahu podle textových bloků, které jsou uzavřeny operátory BT a ET.

  Zlomky kódu

  Zobrazí streamy obsahu jako řadu zlomků kódu. Zlomek kódu je souvislá skupina objektů sdílejících stejný grafický stav. V tomto zobrazení představuje každý zlomek kódu typ operace kreslení (například vykreslit oblast) a její grafický stav.

Procházení vnitřní struktury písma

Umožňuje prohlížet vnitřní strukturu vložených písem v PDF ve větších detailech než v případě výsledků kontroly před výstupem v grafickém zobrazení, ve kterém je vyznačen obrys a souřadnice každého glyfu. Můžete rovněž určit zdroj různých problémů kontroly před výstupem, jako jsou neshody způsobené nekonzistentními šířkami glyfů.

Než budete moci procházet vnitřní strukturu písem, je třeba spustit kontrolu před výstupem.

 1. V nabídce Volby v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Procházet vnitřní strukturu všech písem dokumentu.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit strukturu jednoho písma, rozbalte položku Písma v nabídce Výsledky > Přehled. Poté vyberte písmo a v nabídce Volby vyberte možnost Procházet vnitřní strukturu písma.

 2. Chcete-li zobrazit detaily glyfů, klepněte na některé z následujících tlačítek:

  Zobrazit mřížku 

  Zobrazí počátek prostoru souřadnic glyfu, vyznačený dvěma zeleně zbarvenými čarami svírajícími pravý úhel.

  Zobrazit rámečky

  Zobrazí oblast používanou vybraným glyfem a maximální oblast zabranou všemi glyfy pomocí modrých čar spojujících se nahoře a dole.

  Zobrazit výplň

  Zobrazí oblasti vyplněného glyfu pomocí středně šedé barvy.

  Zobrazit body

  Zobrazí všechny body použité k definování obrysu glyfu. Černé body opisují obrys. Červené body označují Beziérovy křivky a jsou odsazeny od obrysu.

  Zobrazit kurzor

  Zobrazí pozici aktuálně vybraného bodu, indikovaného dvěma purpurově zbarvenými čarami svírajícími pravý úhel. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je vybrána volba Zobrazit body.

 3. Chcete-li upravit velikost oblasti zobrazení glyfu, přetáhněte táhlo mezi zobrazením stromu a oblastí zobrazení glyfu nahoru nebo dolů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online