O pracovních barevných prostorech

Pracovní prostor je pomocný barevný prostor používaný k definování a úpravám barev v aplikacích Adobe. Ke každému barevnému modelu je přiřazený profil pracovního prostoru. Profily pracovních prostorů můžete vybrat v dialogovém okně Nabídka Nastavení kategorie Správa barev v dialogovém okně Předvolby.

Je-li v dokumentu vložený profil barev, který neodpovídá profilu pracovního prostoru, aplikace použije zásady správy barev k určení způsobu zpracování barevných dat. Ve většině případů je výchozí možností zásad zachovat vložený profil.

Možnosti pracovního prostoru

v dialogovém okně Předvolby vyberte kategorii Správa barev.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis profilu, vyberte profil. Dole v dialogovém okně se objeví jeho popis.

RGB

Určuje pro aplikaci barevný prostor RGB. Všeobecně je lepší vybrat možnost Adobe RGB nebo sRGB, spíše než profil pro určité zařízení (jako je profil monitoru).

sRGB je vhodné využít při přípravě obrázků určených pro web nebo mobilní zařízení, protože určuje barevný prostor standardního monitoru používaného k zobrazené těchto webových obrázků. sRGB je také dobrá volba, když pracujete s obrázky z běžně používaných digitálních fotoaparátů, protože většina z nich používá sRGB jako svůj výchozí barevný prostor.

Barevný prostor Adobe RGB se doporučuje, když připravujete dokumenty pro tisk, protože gamut prostoru Adobe RGB zahrnuje některé tisknutelné barvy (zejména azurovou a modrou), které nelze definovat pomocí barevného prostoru sRGB. Barevný prostor Adobe RGB je také dobrá volba, když pracujete s obrázky z profesionálních digitálních fotoaparátů, protože většina těchto fotoaparátů používá prostor Adobe RGB jako svůj výchozí barevný prostor.

CMYK

Určuje pro aplikaci barevný prostor CMYK. Všechny pracovní prostory CMYK jsou závislé na zařízení. To znamená, že jsou založeny na skutečných kombinacích tiskových barev a papíru. Pracovní prostory CMYK, které dodává Adobe, jsou založeny na standardních podmínkách komerčního tisku.

Stupně šedi

Určuje pro aplikaci barevný prostor stupňů šedi.

Poznámka:

Pro zobrazování a tisk můžete použít barevný prostor z vloženého výstupního barevného prostoru. Další informace o výstupních záměrech najdete v části Převod barev a správa inkoustů (Acrobat Pro).

Aplikace Adobe se dodávají se standardní sadou profilů pracovních prostorů, které jsou doporučené a testované v Adobe pro většinu pracovních postupů se správou barev. Standardně se v nabídce pracovních prostorů objeví pouze tyto profily.

Chybějící a nesouhlasící profily barev

Není-li uvedeno jinak, dokument využívá profil pracovního prostoru související s režimem barev pro vytváření a úpravu barev. Některé stávající dokumenty ale nemusí používat specifikovaný profil pracovního prostoru a některé stávající dokumenty nemusí používat správu barev. Běžně se setkáte s následujícími výjimkami z pracovního postupu se správou barev:

  • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data (například kopírováním a vložením nebo přetažením) z dokumentu, který není profilem označený. K tomu často dochází při otevření dokumentu vytvořeného v aplikaci, která buď správu barev nepodporuje, nebo v ní správa barev byla vypnutá.

  • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data z dokumentu, který je označen jiným profilem, než je platný pracovní prostor. K tomu dochází při otevření dokumentu vytvořeného s jiným nastavením správy barev nebo dokumentu, který byl naskenován a označen profilem skeneru.

V obou těchto případech aplikace použije zásady správy barev pro rozhodnutí, jak zpracovat barevná data v dokumentu.

Možnosti převodu barev

Předvolby převodu barev umožňují určit, jak má aplikace zpracovat barvy dokumentu při přechodu z jednoho barevného prostoru do jiného. Tyto možnosti byste měli měnit pouze v případě, že máte dostatek znalostí o správě barev a jste si zcela jisti změnami, které provádíte. Chcete-li zobrazit možnosti převodu, vyberte v dialogovém okně Předvolby kategorii Správa barev.

Modul

Určuje modul správy barev (Color Management Module – CMM) používaný k mapování gamutu jednoho barevného prostoru do gamutu jiného barevného prostoru. Většině uživatelů bude postačovat výchozí modul Adobe (ACE).

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis modulu nebo záměru reprodukce, vyberte požadovanou možnost. Dole v dialogovém okně se objeví jeho popis.

Použít kompenzaci černého bodu

Zajistí zachování detailů ve stínech obrázku simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení. Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít kompenzaci černého bodu při tisku (což se ve většině situací doporučuje).

Co jsou záměry reprodukce

Záměr reprodukce určuje, jakým způsobem systém správy barev převádí barvy z jednoho barevného prostoru do jiného. Různé záměry reprodukce používají různá pravidla k určení toho, jak se změní zdrojové barvy; například barvy, které spadají do rámce cílového gamutu, mohou zůstat nezměněné nebo se mohou nastavit tak, aby se po převodu do menšího cílového gamutu zachovaly původní vizuální vztahy. Výsledek možnosti záměru reprodukce závisí na grafickém obsahu dokumentů a na profilech použitých ke specifikování barevných prostorů. Některé profily vytvářejí identické výsledky pro různé reprodukční záměry.

Poznámka:

Běžně se doporučuje použít pro vybrané nastavení barev výchozí záměr reprodukce, který je testovaný společností Adobe, aby splnil příslušné oborové normy. Pokud například zvolíte nastavení barev pro Severní Ameriku nebo Evropu, výchozí záměr reprodukce bude Relativní kolorimetrický.. Pokud zvolíte nastavení barev pro Japonsko, výchozí záměr reprodukce bude Perceptuální.

Záměr reprodukce můžete vybrat při nastavení možnosti převodu barev pro systém správy barev, barvy kontrolních náhledů a tištěné kresby:

Perceptuální

Snaží se zachovat vizuální vztahy mezi barvami způsobem, který je lidským okem vnímán jako přirozený, přestože samotné barevné hodnoty se přitom mohou změnit. Tento záměr se hodí u fotografických obrázků s velkým množstvím barev mimo rámec gamutu. Je to standardní záměr reprodukce v japonském polygrafickém průmyslu.

Sytost

Snaží se v obraze vytvořit živé barvy i na úkor přesnosti barev. Tento záměr reprodukce se hodí pro obchodní grafiky, jako jsou grafy nebo diagramy, kde jsou jasné syté barvy důležitější než přesné vztahy mezi barvami.

Relativní kolorimetrický

Porovná extrémní světlo zdrojového barevného prostoru s extrémním světlem cílového barevného prostoru a podle toho posune všechny barvy. Barvy mimo rámec gamutu se přemění na nejbližší reprodukovatelné barvy v cílovém barevném prostoru. Relativní kolorimetrický záměr zachová více původních barev obrázku než záměr Perceptuální. Je to standardní záměr reprodukce pro tisk v Severní Americe a v Evropě.

Absolutní kolorimetrický

Nechá nezměněné barvy, které spadají do rámce cílového gamutu. Barvy mimo rámec gamutu se oříznou. Neprovádí se žádné přizpůsobení barev podle cílového bílého bodu. Tento záměr reprodukce se snaží zachovat přesnost barev na úkor zachování vztahů mezi barvami a hodí se k vytváření kontrolních náhledů nebo nátisků, kdy simuluje výstup na konkrétní zařízení. Tento záměr je zvlášť užitečný ke zobrazení náhledu vlivu barvy papíru na vytištěné barvy.