PDF lze otevřít mnoha způsoby: z aplikace Acrobat , z e-mailové aplikace, ze souborového systému nebo na síti z webového prohlížeče.

Poznámka:

Organizátor a příkazy Organizátoru nejsou k dispozici v aplikaci Acrobat X a novějších.

Otevření PDF v aplikaci

 1. Spusťte aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete soubor v nabídce Domovská stránka > Poslední.

  • Zvolte Soubor > Otevřít. V dialogovém okně Otevřít vyberte jeden nebo více názvů souborů a klikněte na Otevřít. Dokumenty PDF mají obvykle příponu .pdf.

  Poznámka:

  Pokud máte více otevřených dokumentů, můžete mezi nimi přepínat volbou názvu dokumentu v nabídce Okna.

Otevření PDF z plochy počítače nebo z jiné aplikace

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li otevřít PDF připojený k e-mailové zprávě, otevřete danou zprávu a poklepejte na ikonu PDF.

  • Chcete-li otevřít PDF připojený k otevřené webové stránce, klikněte na odkaz směřující na daný soubor PDF. PDF se obvykle otevře ve webovém prohlížeči.

  • Poklepejte na ikonu souboru PDF ve svém systému souborů.

  Poznámka:

  V systému Mac OS se může stát, že dvojitým kliknutím na ikonu PDF vytvořeného v systému Windows nepůjde soubor otevřít. Místo toho vyberte Soubor > Otevřít pomocí > Acrobat.

Otevření PDF ve webovém prohlížeči

Ve webové stránce se dokumenty PDF otevřou v režimu ke čtení. V režimu ke čtení se PDF zobrazí bez viditelných nabídek, podoken a panelů nástrojů. Ve spodní části okna se zobrazí plovoucí pruh nástrojů obsahující základní funkce pro zobrazování dokumentu.

 • Chcete-li zobrazit tento pruh nástrojů, sjeďte kurzorem do dolní části okna.
 • Pro listování souborem PDF použijte navigační tlačítka na pruhu nástrojů.
 • Chcete-li ukončit režim Číst a zobrazit pracovní plochu, klikněte na ikonu Acrobatu  na panelu nástrojů.
 • Chcete-li vypnout režim Číst v prohlížeči, otevřete předvolby aplikace Acrobat nebo Reader (v systému Windows vyberte možnost Úpravy > Předvolby, v systému Mac OS vyberte možnost Acrobat /Acrobat Reader > Předvolby). V levém panelu vyberte možnost Internet. Zrušte výběr položky Standardně zobrazit v režimu čtení.

Poznámka:

Máte-li v počítači více aplikací Adobe PDF, můžete určit, která bude soubory PDF otvírat. V nabídce Všeobecné předvolby nastavte možnost Vybrat výchozí aplikaci PDF.

Informace o zobrazování PDF ve webovém prohlížeči

Volby webového prohlížeče řídí, jak se PDF zobrazí, a to buď v prohlížeči nebo v aplikaci Acrobat či Reader. Chcete-li změnit aktuální chování prohlížeče, projděte si dokumentaci k prohlížeči týkající se správy doplňků a modulů plug-in. Otevíráte-li dokumenty PDF v Acrobatu mimo prohlížeč, nemůžete použít předvolbu prohlížeče Povolit rychlé zobrazování z webu.

Jelikož klávesové příkazy mohou být přesměrovány do webového prohlížeče, některé zkratky Acrobatu nemusí být k dispozici. Obdobně budete možná muset místo pruhu nástrojů nebo nabídky prohlížeče použít nástroje a příkazy v pruhu nástrojů Acrobatu. Chcete-li například dokument PDF vytisknout, musíte místo příkazu pro tisk v prohlížeči použít tlačítko Tisk v pruhu nástrojů Acrobatu. (V aplikaci Microsoft Internet Explorer můžete k volbám Soubor > Tisk, Úpravy > Kopírovat a Úpravy > Hledat na této stránce použít pruh nástrojů aplikace Internet Explorer.)

Poznámka:

Nedoporučuje se používat více nainstalovaných verzí aplikace Acrobat nebo Adobe Reader na jednom počítači. Více verzí v jednom systému může zabránit zobrazování dokumentů PDF ve webovém prohlížeči. Patří sem například kombinace Acrobat XI a Adobe Reader X nebo Acrobat 9 a Reader XI , atd. Další informace o současném používání více instalací viz tato technická poznámka.

Předvolby pro internet

Standardně zobrazit v režimu čtení

Vyberte pro zobrazení souborů PDF v prohlížeči bez viditelných nabídek, podoken nebo panelů nástrojů.

Povolit rychlé zobrazování z webu

Touto volbou umožníte stahování souborů PDF po stránkách uložených s povolenou funkcí Rychlé zobrazování z webu. Se zapnutou funkcí Rychlé zobrazování z webu může webový server odeslat pouze požadovanou stránku a nikoli celé PDF.

Povolit spekulativní stahování v pozadí

Touto volbou umožníte, aby prohlížeč pokračoval ve stahování stránek PDF z webu i po zobrazení první stránky.

Rychlost připojení

Zvolte rychlost připojení z nabídky. Rychlost připojení pomáhá aplikaci Acrobat a dalším médiím zajišťovat plynulé zobrazování při načítání obsahu z Internetu.

Nastavení internetu [nebo Síťová nastavení]

Kliknutím otevřete dialogové okno nebo panel internetového nebo síťového připojení vašeho počítače. Další informace najdete v nápovědě k vašemu operačnímu systému nebo vám je dá váš poskytovatel služeb internetu nebo správce místní sítě.

Opětovné otevření souborů PDF z poslední relace aplikace Acrobat

Acrobat může při spuštění automaticky znovu otevřít soubory PDF z předchozí relace. Chcete-li nastavit předvolbu, proveďte následující:

 1. V aplikaci Acrobat přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac).

 2. V levém podokně vyberte možnost Obecné a poté zaškrtněte políčko Otevřít soubory PDF z poslední relace při spuštění aplikace Acrobat.

  Otevřít soubory PDF z poslední relace při spuštění aplikace Acrobat
 3. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online