Příručka uživatele Zrušit

Otevírání PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

PDF lze otevřít mnoha způsoby: z aplikace Acrobat , z e-mailové aplikace, ze souborového systému nebo na síti z webového prohlížeče.

Otevření PDF v aplikaci

 1. Spusťte aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete soubor v nabídce Domovská stránka > Poslední.

  • Vyberte možnost Otevřít z nabídky označené třemi čarami (Windows) nebo z nabídky Soubor (macOS). V dialogovém okně Otevřít vyberte jeden nebo více názvů souborů a vyberte možnost Otevřít. Dokumenty PDF mají obvykle příponu .pdf.

  Poznámka:

  Pokud máte více otevřených dokumentů, můžete mezi nimi přepínat volbou názvu dokumentu v nabídce Okna.

Otevření PDF z plochy počítače nebo z jiné aplikace

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li otevřít PDF připojený k e-mailové zprávě, otevřete danou zprávu a dvakrát klikněte na ikonu PDF.

  • Chcete-li otevřít PDF připojený k otevřené webové stránce, klikněte na odkaz směřující na daný soubor PDF. PDF se obvykle otevře ve webovém prohlížeči.

  • Dvakrát klikněte na ikonu souboru PDF ve svém systému souborů.

  Poznámka:

  V systému Mac OS se může stát, že dvojitým kliknutím na ikonu PDF vytvořeného v systému Windows nepůjde soubor otevřít. Místo toho vyberte Soubor > Otevřít pomocí > Acrobat.

Otevření PDF ve webovém prohlížeči

Ve webové stránce se dokumenty PDF otevřou v režimu ke čtení. V režimu ke čtení se PDF zobrazí bez viditelných nabídek, podoken a panelů nástrojů. Ve spodní části okna se zobrazí plovoucí pruh nástrojů obsahující základní funkce pro zobrazování dokumentu.

 • Chcete-li zobrazit tento pruh nástrojů, sjeďte kurzorem do dolní části okna.
 • Pro listování souborem PDF použijte navigační tlačítka na pruhu nástrojů.
 • Chcete-li zavřít režim Číst a zobrazit pracovní plochu, vyberte ikonu aplikace Acrobat na panelu nástrojů.
 • Chcete-li v prohlížeči zakázat režim Číst, otevřete předvolby aplikace Acrobat nebo Reader. Vyberte možnost Předvolby z nabídky označené třemi čarami (Windows) nebo z nabídky Acrobat/Acrobat Reader(macOS) vlevo nahoře. V levém podokně dialogového okna Předvolby vyberte položku Internet. Zrušte označení možnosti Zobrazit ve výchozím nastavení v režimu Číst.
Poznámka:

Máte-li v počítači více aplikací Adobe PDF, můžete určit, která bude soubory PDF otvírat. V nabídce Všeobecné předvolby nastavte možnost Vybrat výchozí aplikaci PDF.

Informace o zobrazování PDF ve webovém prohlížeči

Možnosti webového prohlížeče řídí, jak se PDF zobrazí, a to buď v prohlížeči nebo v aplikaci Acrobat či Reader. Chcete-li změnit aktuální chování prohlížeče, projděte si dokumentaci k prohlížeči týkající se správy doplňků a modulů plug-in. Otevíráte-li dokumenty PDF v aplikaci Acrobat mimo prohlížeč, nemůžete použít předvolbu prohlížeče Povolit rychlé zobrazování z webu.

Jelikož klávesové příkazy mohou být přesměrovány do webového prohlížeče, některé zkratky aplikace Acrobat nemusí být k dispozici. Obdobně budete možná muset místo pruhu nástrojů nebo nabídky prohlížeče použít nástroje a příkazy v pruhu nástrojů aplikace Acrobat. Chcete-li například dokument PDF vytisknout, musíte místo příkazu pro tisk v prohlížeči použít tlačítko Tisk v pruhu nástrojů aplikace Acrobat. (V aplikaci Microsoft Internet Explorer můžete k volbám Soubor > Tisk, Úpravy > Kopírovat a Úpravy > Hledat na této stránce použít pruh nástrojů aplikace Internet Explorer.)

Poznámka:

Nedoporučuje se používat více nainstalovaných verzí aplikace Acrobat nebo Adobe Reader na jednom počítači. Více verzí v jednom systému může zabránit zobrazování dokumentů PDF ve webovém prohlížeči. Patří sem například kombinace Acrobat XI a Adobe Reader X nebo Acrobat 9 a Reader XI , atd. Další informace o současném používání více instalací viz tato _cztechnická poznámka.

Předvolby pro internet

Standardně zobrazit v režimu čtení

Vyberte pro zobrazení souborů PDF v prohlížeči bez viditelných nabídek, podoken nebo panelů nástrojů.

Povolit rychlé zobrazování z webu

Touto možností umožníte stahování souborů PDF po stránkách uložených s povolenou funkcí Rychlé zobrazování z webu. Se zapnutou funkcí Rychlé zobrazování z webu může webový server odeslat pouze požadovanou stránku a nikoli celé PDF.

Povolit spekulativní stahování v pozadí

Touto možností umožníte, aby prohlížeč pokračoval ve stahování stránek PDF z webu i po zobrazení první stránky.

Rychlost připojení

Zvolte rychlost připojení z nabídky. Rychlost připojení pomáhá aplikaci Acrobat a dalším médiím zajišťovat plynulé zobrazování při načítání obsahu z Internetu.

Nastavení internetu [nebo Síťová nastavení]

Kliknutím otevřete dialogové okno nebo panel internetového nebo síťového připojení vašeho počítače. Další informace najdete v nápovědě k vašemu operačnímu systému nebo vám je dá váš poskytovatel služeb internetu nebo správce místní sítě.

Opětovné otevření souborů PDF z poslední relace aplikace Acrobat

Acrobat může při spuštění automaticky znovu otevřít soubory PDF z předchozí relace. Chcete-li nastavit předvolbu, proveďte následující:

 1. Vyberte možnost Předvolby z nabídky označené třemi čarami (Windows) nebo z nabídky Acrobat/Acrobat Reader(macOS) vlevo nahoře.

 2. V levém podokně dialogového okna Předvolby vyberte možnost Obecné a poté vyberte možnost Otevřít soubory PDF z poslední relace při spuštění aplikace Acrobat.

  Otevřít soubory PDF z poslední relace při spuštění aplikace Acrobat

 3. Vyberte možnost OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?