Příručka uživatele Zrušit

Převod barev a správa tiskových barev (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Informace o převodu barev

Barvy se musí často převádět, když se zobrazují na obrazovce nebo posílají do tiskárny. Převod je nezbytný, když se barevné modely neshodují (například když se barvy CMYK zobrazují na monitoru RGB nebo když se dokument s obrazy v barevném prostoru RGB posílá do tiskárny).

Acrobat použije zdrojové barevné prostory objektů v PDF, aby určil, jaký (pokud nějaký) převod barev je požadovaný, například z RGB do CMYK. U obrázků a objektů obsahujících vložené profily barev používá aplikace Acrobat ke správě vzhledu barev informace z tohoto profilu. U souborů splňujících požadavky standardů PDF/X se ke správě barev v souboru používá Výstupní záměr. Nespravované barvy ale nepoužívají profily, takže pro převod je nutné dočasně použít nějaký profil. Panel Správa barev v dialogovém okně Předvolby poskytuje profily pro převod barev, které nejsou řízené správou barev. Můžete také vybrat specifické profily na základě svých lokálních podmínek tisku.

Dialogové okno Převést barvy – přehled

Pokud se PDF bude posílat na výstup na vysoce kvalitní zařízení nebo bude začleněn do předtiskového pracovního postupu, můžete převést barevné objekty do barevného prostoru CMYK nebo do jiného barevného prostoru. Na rozdíl od ostatních funkcí aplikace Acrobat, které dočasně převádějí barvy během tisku nebo zobrazování, funkce Převést barvy změní hodnoty barev v dokumentu. V dialogovém okně Převést barvy můžete převést barvy na jedné stránce nebo v celém dokumentu.

Poznámka:

Dialogové okno Převést barvy převádí všechny barvy v dokumentu nebo všechny barvy pro určené typy objektů na cílový barevný prostor. Chcete-li převést pouze barvy vybraného objektu, použijte nástroj Upravit objekt.

Dialogové okno Převést barvy
Dialogové okno Převést barvy

A. Atributy převodu B. Barvy dokumentu 

Otevření dialogového okna Převést barvy

 1. Vyberte Všechny nástroje  > Použít tiskovou produkci > Převést barvy.

Převod barev do jiného barevného prostoru

V závislosti na barevných prostorech, které vyberete, dojde při převodu barev k zachování, převedení nebo mapování (zastoupení) barevných hodnot ze zdrojového barevného prostoru do cílového prostoru následujícími způsoby:

 • Objekty s netagovanými daty (daty zařízení) jsou převedeny do cílového prostoru pomocí pracovních profilů prostoru jako zdroje. Tento převod se používá u všech netagovaných prostorů, RGB, CMYK a stupně šedi, bez ohledu na to, jestli jsou samostatné nebo slouží jako alternativní hodnoty za přímé barvy.

 • Objekty v barevných prostorech nezávislých na zařízení (CalGray, CalRGB nebo Lab) je možné zachovat nebo převést. V případě převedení použije aplikace Acrobat na zařízení nezávislé informace o objektu.

 • Objekty nastavené na přímé barvy se mohou zachovat, převést nebo mapovat (zastoupit) na jakoukoliv jinou tiskovou barvu, která se v dokumentu vyskytuje. Objekty zahrnují barevné prostory Separation, DeviceN a NChannel. Přímé barvy se také mohou mapovat na výtažkové barvy CMYK, pokud výtažkový barevný model cílového prostoru je CMYK. Pro přímé barvy mapované na jiné tiskové barvy lze zobrazit náhled v dialogovém okně Náhled výstupu.

Poznámka:

Chcete-li převést konkrétní výtažky přímých barev, použijte Správce tiskových barev v kombinaci s nástrojem Převést barvy. Chcete-li na výtažkové barvy převést pouze konkrétní výtažky přímých barev, namapujte je na výtažkové barvy ve Správci tiskových barev. V opačném případě budou – pokud jako typ barev vyberete možnost Přímá barva – na výtažkové převedeny všechny přímé barvy v dokumentu.

Převod barev dokumentu

 1. V dialogovém okně Převést barvy vyberte příkaz převodu. Pokud v seznamu nejsou žádné existující příkazy, přidejte výchozí příkaz převodu kliknutím na tlačítko Přidat.

 2. Vyberte příkaz převodu, který chcete upravovat, a poté vyberte možnost z nabídky Srovnávací kritéria:

  Typ objektu

  Určuje, zda chcete převést barvy pro všechny objekty, nebo pro konkrétní typ objektu v rámci dokumentu.

  Typ barvy

  Určuje barevný prostor objektů, které mají být převedeny.

  Velikost textu

  Určuje minimální a maximální velikost textu u textových objektů, které mají být převedeny.

 3. Zvolte jeden z dostupných příkazů převodu:

  Zachovat

  Ponechá při výstupu dokumentu objekty ve vybraném barevném prostoru.

  Převést do profilu

  Použije profil cílového prostoru pro převedení barevných objektů do společného profilu ICC pro výstupní zařízení.

  Zrušit kalibraci

  Odstraní vložené profily z odpovídajících objektů.

 4. Zadejte profil převodu.
 5. Vyberte reprodukční záměr, který chcete použít pro převod. Výchozí hodnota je Použít záměr dokumentu. Pokud vyberete kterýkoli z ostatních záměrů, vybraný záměr přepíše záměr dokumentu pro převod.
 6. Profil vložíte výběrem možnosti Vložit. V případě výběru vložení budou všechny objekty otagovány vybraným profilem převodu. Dokument může například obsahovat pět objektů: jeden ve stupních šedi a po dvou v barevných prostorech RGB a CMYK. V tomto případě můžete vložit samostatný profil barev pro kalibrování barev v každém barevném prostoru, to znamená celkem tři profily. Tento proces je užitečný, pokud procesor RIP provádí správu barev v souborech PDF nebo pokud sdílíte soubory PDF s jinými uživateli.

 7. Vyberte možnost Převést barvy na výstupní záměr a určete profil výstupního záměru, který se použije místo aktuálního výstupního záměru dokumentu. Výstupní záměr popisuje charakteristiky reprodukce barev možného výstupního zařízení nebo produkčního prostředí, ve kterém se dokument tiskne. Tato možnost není dostupná, pokud dokument neobsahuje výstupní záměr. (Dokumenty PDF neodpovídající standardům, jako jsou PDF/X nebo PDf/A, často nemají výstupní záměr.)
 8. Určete stránky, které chcete převést.
 9. Vyberte případné další možnosti převodu:

  Zachovat černou

  Zachová všechny černé objekty vykreslené při převodu v CMYK, RGB nebo stupních šedi. Tato možnost zabrání tomu, aby se při převodu do CMYK převedl text v RGB černé na sytou černou.

  Změnit šedou na černou CMYK

  Převede šedou barvu zařízení na CMYK.

  Zachovat základní barvy CMYK

  Při transformaci barev za účelem přípravy dokumentů CMYK pro jiný cílový tiskový profil zachová základní barvy. Pro barvy s pouze jednou barevnou složkou aplikace Acrobat použije tuto barevnou složku. Pro barvy s více barevnými složkami aplikace Acrobat nalezne barvu s nejmenší barevnou odchylkou.

 10. Kliknutím na Barvy dokumentu zobrazíte seznam barevných prostorů a přímých barev v dokumentu.

 11. Po kliknutí na Správce tiskových barev můžete zadat nastavení tiskových barev a vytvořit zástupce tiskové barvy. Pokud je ve Správci tiskových barev zástupce nastaven, bude jeho název zobrazen vedle tlačítka Správce tiskových barev v dialogovém okně Převést barvy.
 12. Vyberte příkaz ze seznamu příkazů převodu a pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů změňte pořadí převodu.
 13. Chcete-li na základě daných nastavení vytvořit přednastavení, klikněte na tlačítko Uložit příkazy. Později můžete nastavení importovat kliknutím na tlačítko Načíst příkazy.

Převod barev objektů

Pokud některé objekty v PDF nesouhlasí s barevným prostorem dokumentu, můžete k jejich opravě použít nástroj Upravit objekt . Nástroj Upravit objekt může změnit barevný prostor vybraných objektů. Pokud například umístíte obrázek RGB do dokumentu CMYK, můžete pomocí tohoto nástroje změnit pouze tento obrázek RGB a neovlivnit při tom jiné barvy v souboru PDF. Můžete vložit profil do objektu.

Poznámka:

Nástroj Upravit objekt neumožňuje změnu výstupního záměru, protože ten ovlivňuje celý dokument.

 1. Vyberte Všechny nástroje  > Použít tiskovou produkci > Upravit objekt.

 2. Vyberte objekty, které chcete převést.
  Poznámka:

  Máte-li potíže s výběrem objektu, zkuste použít kartu Obsah (Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Obsah). Karta Obsah obsahuje seznam všech prvků dokumentu PDF v pořadí, ve kterém se zobrazují na stránce.  

 3. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

 4. Klikněte na záložku Barvy.

 5. Z nabídky Převést na zvolte profil, který bude nový barevný prostor objektu. Současný barevný prostor pro jeden objekt (nebo identické barevné prostory pro více objektů) se objeví nahoře v záložce Barvy. Různé barevné prostory pro více objektů se nezobrazí.
 6. Z nabídky Záměr reprodukce zvolte příslušnou metodu převodu pro objekt.
 7. (Volitelné) Vyberte některé z následujících možností převodu:

  Vložit profil

  Vloží profil barev do objektu.

  Zachovat černou

  Zachová všechny černé objekty vykreslené při převodu v CMYK, RGB nebo stupních šedi. Tato možnost zabrání tomu, aby se při převodu do CMYK převedl text v RGB černé na sytou černou.

  Změnit šedou na černou CMYK

  Převede šedou barvu zařízení na CMYK.

  Zachovat základní barvy CMYK

  Při transformaci barev za účelem přípravy dokumentů CMYK pro jiný cílový tiskový profil zachová základní barvy. Pro barvy s pouze jednou barevnou složkou aplikace Acrobat použije tuto barevnou složku. Pro barvy s více barevnými složkami aplikace Acrobat nalezne barvu s nejmenší barevnou odchylkou.

 8. Klikněte na Převést barvy.

Odstranit vložené profily z jednotlivých objektů

Vložené profily barev můžete odstranit z obrázků a dalších objektů dokumentu PDF. Bez vloženého profilu použije aplikace Acrobat k určení způsobu zpracování vzhledu barvy profil pracovního prostoru objektu.

 1. Zvolte Všechny nástroje > Použít tiskovou produkci > Upravit objekt a vyberte objekty, které chcete převést.

 2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

 3. Klikněte na záložku Barvy.

 4. Klikněte na možnost Zrušit kalibraci barev.

Správce tiskových barev – přehled

Správce tiskových barev umožňuje kontrolu tiskových barev při vytváření výstupu. Změny provedené pomocí Správce tiskových barev ovlivní výstup, ale ne způsob definování barev v dokumentu.

Předvolby Správce tiskových barev jsou obzvláště užitečné pro poskytovatele tiskových služeb. Pokud například úloha s výtažkovými barvami obsahuje přímou barvu, poskytovatel služeb může otevřít dokument a změnit přímou barvu na ekvivalentní výtažkovou barvu CMYK. Pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je vyžadovaná pouze jedna nebo pokud má jedna přímá barva dva různé názvy, může poskytovatel služeb namapovat tyto dvě barvy na jednoho zástupce (alias).

Při pracovním postupu s vytvářením přesahů (trapping) umožňuje Správce tiskových barev nastavit hustotu (denzitu) tiskové barvy, která určí, kdy se přesahy vytvoří, a nastavit správný počet a posloupnost tiskových barev.

Poznámka:

InDesign a Acrobat používají stejnou technologii Správce tiskových barev. Ale možnost Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy je pouze v aplikaci InDesign.

Správce tiskových barev v aplikaci Acrobat
Správce tiskových barev

A. Výtažková tisková barva B. Přímá tisková barva se zástupcem C. Přímá tisková barva 

Otevření okna Správce tiskových barev v aplikaci Acrobat

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte Všechny nástroje  > Použít tiskovou produkci > Správce tiskových barev.
 • Zvolte  nabídku ikony tří čar (Windows) nebo nabídku Soubor (macOS) > Tisk a vyberte možnost Další volby. Na panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku vyberte položku Správce tiskových barev.
 • Zvolte  nabídku ikony tří čar (Windows) nebo nabídku Soubor  (macOS) > Uložit jako jiné > Více možností > Formát EPS nebo PostScript. Zvolte možnost Nastavení a pak Správce tiskových barev.

Separace přímých barev jako výtažkových

Pomocí Správce tiskových barev můžete převést přímé barvy na výtažkové. Když převedete přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy, tisknou se pak ve výtažcích CMYK, ne na samostatných výtažcích. Převedení přímých barev je užitečné, pokud jste omylem přidali přímou barvu do dokumentu s výtažkovými barvami nebo když dokument obsahuje příliš mnoho přímých barev.

 1. Ve Správci tiskových barev proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li separovat jednotlivé přímé barvy, klikněte na ikonu typu tiskové barvy vlevo od přímé barvy nebo zástupce přímé barvy. Objeví se ikona výtažkové barvy. Chcete-li změnit barvu zpátky na přímou, klikněte na tuto ikonu znovu.

  • Chcete-li separovat všechny přímé barvy, vyberte Převést všechny přímé na výtažkové. Ikony vlevo od přímých barev se změní na ikony výtažkových barev. Chcete-li přímé barvy obnovit, vypněte možnost Převést všechny přímé na výtažkové.

  Poznámka:

  Příkaz Převést všechny přímé na výtažkové odstraní všechny zástupce tiskových barev, které jste vytvořili ve Správci tiskových barev, a může také ovlivnit nastavení přetisků a přesahů v dokumentu.

 2. (Pouze InDesign) Chcete-li pro přímou barvu použít hodnoty Lab místo definice CMYK, zvolte Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy.

Vytvoření zástupce tiskové barvy pro přímou barvu

Přímou barvu můžete mapovat na jinou přímou nebo výtažkovou barvu, když vytvoříte zástupce. Zástupce je užitečný, pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je potřeba jenom jedna, nebo když obsahuje příliš mnoho přímých barev. Efekty použití zástupců tiskových barev můžete vidět na vytištěném výstupu a tyto efekty uvidíte také na obrazovce, pokud je zapnutá možnost Náhled přetisků.

 1. V okně Správce tiskových barev vyberte přímou tiskovou barvu, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
 2. Zvolte požadovanou možnost v nabídce Zástupce tiskové barvy. Ikona typu tiskové barvy a popis tiskové barvy se odpovídajícím způsobem změní.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online