Začleňte do souborů PDF zvuk, video a interaktivní objekty 3D. Přidávejte soubory přímo do PDF nebo vytvářejte odkazy na soubory na webu.

Multimédia a PDF (Acrobat Pro)

Přidání videa, zvuku a interaktivního obsahu přemění soubory PDF ve všestranné komunikační nástroje, které zvýší zájem o vaše dokumenty a jejich přijímání.

V aplikacích Adobe Reader 9 a novějších lze přehrávat všechna multimédia odpovídající standardu H.264. (Standard H.264, známý také jako MPEG-4 part 10, je standard komprimace, který zachovává vysokou kvalitu videa, aniž by se podstatně zvětšila velikost souboru.) Standardu H.264 mohou vyhovovat soubory videa různých formátů a s různými příponami souborů.

Multimediální soubory v jiných formátech lze přehrát ve starších verzích aplikace Adobe Reader. Pokud však uživatelé chtějí multimédia přehrát, musí nainstalovat příslušnou aplikaci (například QuickTime nebo Windows Media Player).

Jiným způsobem přidání multimédií je zadání adresy URL, která odkazuje na soubor videa nebo streamovaná média. Použít lze tři typy adresy URL: RTMP, HTTP a HTTPS. Na serverech HTTP a HTTPS jsou podporovány soubory MOV a MP4 odpovídající standardu H.264.

Přidávání multimediálních souborů do PDF

Aplikace Acrobat Pro podporuje formáty .mp3, .mov a další soubory kódované v H.264 (pomocí kodeku AAC). Ostatní typy souborů můžete převést do jednoho z podporovaných formátů pomocí aplikace Adobe Media Encoder. Do souborů PDF lze také přidat zvukové soubory MP3, které je možné přehrát na kterékoli platformě.

Poznámka:

Aplikace Acrobat a PDFMaker již nepodporují soubory ve formátu FLV a F4V. Soubory ve formátu FLV a F4V již nemůžete vložit ani pomocí aplikace Acrobat ani PDFMaker.

 1. Otevřete PDF.
 2. Zvolte možnost Nástroje > Rich media a poté vyberte nástroj Přidat 3D, Přidat video nebo Přidat zvuk.

 3. Tažením nebo dvojitým kliknutím vyberte na stránce oblast, ve které chcete, aby se zobrazovalo video nebo zvuk. Otevře se dialogové okno Vložit.

  Pokud na stránce dvakrát kliknete, umístí aplikace Acrobat Pro levý horní roh videa na místo, kde jste kliknuli. Pokud na stránce vyberete oblast tažením, médium se umístí do této oblasti. Oblast přehrávání videa má přesnou velikost snímku videa (pokud může aplikace Acrobat Pro rozměry videoklipu přečíst).

 4. Do pole Název zadejte adresu URL, nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor médií vyhledejte. Poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  U adres URL používejte úplnou adresu, včetně přípony souboru videa, např. .mov nebo .mp4.

 5. V případě potřeby použijte rozšířené možnosti v dialogovém okně Vložit ke změně média a potom klikněte na tlačítko OK.

  Některé z těchto možností nejsou dostupné pro všechny typy médií.

  Přizpůsobit poměru stran obsahu

  Zaručuje, že přehrávací oblast zachovává poměr výšky a šířky původního videa nebo interaktivního obsahu.

  Zobrazit další možnosti

  Otevře dialogové okno pro další nastavení, jako jsou nastavení spuštění, ovládací prvky přehrávání a nastavení videa. Dostupné možnosti závisí na formátu vkládaného média.

Rozšířené možnosti multimédií (Acrobat Pro)

Chcete-li při vkládání videa, zvuku nebo interaktivního obsahu zobrazit rozšířené možnosti multimédií, vyberte v dialogovém okně Vložit možnost Zobrazit další možnosti.

Tyto možnosti můžete rovněž změnit až po přidání multimédií do PDF. Dvakrát klikněte na multimédia nástrojem pro výběr objektu (Nástroje > Rich media > Výběr objektu).

Poznámka:

Nastavení kvality videa a zvuku je možné upravit pouze při přidávání souboru do souboru PDF.

Karta Nastavení spuštění

Tato nastavení se používají k určení způsobu spouštění a zastavování přehrávání multimédií, místa jejich zobrazení a zobrazeného obsahu, když tato média nejsou spuštěna.

Nastavení aktivace

Výběrem možností určete, kdy se multimédia přehrávají a zastavují. Výběrem možnosti Přehrát obsah v plovoucím okně z nabídky Styl přehrávání určíte, že se má video nebo interaktivní obsah spouštět mimo příslušnou stránku. Obsah v plovoucím okně umožňuje uživatelům číst stránku a současně si prohlížet video nebo aplikaci.

Šířka rámečku

Vytvoří černý rámeček kolem videa nebo interaktivního obsahu. U zvuku tento rámeček ohraničuje titulní snímek.

Titulní snímek

Chcete-li použít obrázek, který není součástí souboru, který přidáváte, vyberte možnost Vytvořit titulní snímek ze souboru. Po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte obrázek, který se má zobrazovat, když video, zvuk nebo interaktivní obsah nejsou aktivované.

Karta Ovládací prvky

Používá se k nastavení ovládacích prvků přehrávání (vzhledů), které mají být k dispozici.

Vzhled

Vyberte sadu ovládacích prvků přehrávání (vzhledů), které chcete zobrazit u videa.

Barva

Kliknutím otevřete barevnou paletu a zvolte barvu pro ovládací prvky.

Krytí

Vyberte úroveň průhlednosti pro ovládací prvky přehrávání.

Automatické skrývání ovládacích prvků

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, budou ovládací prvky skryty, když nad multimédii nebude umístěn ukazatel myši.

Karta Video

Dostupná, když přidáváte video.

Náhled a zkrácení

Přetažením značky počátku a konce pod pruh jezdce odstraňte nežádoucí snímky z klipu. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když se videoklip poprvé přidá do PDF.

Nastavit titulní snímek z aktuálního snímku

Titulní snímek se zobrazuje, když se video nepřehrává. Přetáhněte značku v horní části pruhu jezdce na snímek, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Nastavit titulní snímek z aktuálního snímku.

Začátky kapitol

Možnost Začátky kapitol se používá pro vytvoření značek ve videu, od kterých se spouštějí určité akce. Například ve školicím videu se mohou začátky kapitol svázat s dalšími informacemi v souboru nebo na webu.

Chcete-li vytvořit začátek kapitoly, přesuňte jezdec na snímek, který chcete použít. V oblasti Začátky kapitol klikněte na znaménko plus. Chcete-li přidat akci, zvýrazněte začátek kapitoly v seznamu a klikněte na možnost Akce.

Poznámka:

Obecně lze akce začátků kapitol přidat až po vytvoření multimédií. Pak lze upravit oblast přehrávání a přidat akce začátků kapitol.  

Úpravy plochy pro přehrávání (Acrobat Pro)

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Rich media > Vybrat objekt a klikněte na multimediální objekt.

  Když umístíte tento nástroj nad oblast pro přehrávání, objeví se na okrajích této oblasti táhla, a to i v případě, že jsou okraje neviditelné.

 2. Kliknutím vyberte oblast pro přehrávání a potom proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Přemístěte klip přetažením jeho ikony na nové místo na stránce.

  • Odstraňte klip tak, že ho vyberete a stisknete klávesu Delete.

  • Velikost oblasti klipu upravte tažením za jeden z rohů rámečku, až dosáhnete požadované velikosti. Chcete-li zachovat správné proporce videoklipu, podržte klávesu Shift.