Příručka uživatele Zrušit

Barva přesahů (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O vytváření přesahů tiskových barev

Když offsetově tištěný dokument používá na jedné stránce více než jednu tiskovou barvu, musí být každá tisková barva vytištěna v soutisku (dokonale zarovnaná) s ostatními tiskovými barvami, na které navazuje, aby nevznikla mezera v místech, kde se setkávají různé tiskové barvy. Nelze ale zajistit přesný soutisk u všech objektů na všech listech papíru procházejících tiskařským lisem, takže může nastat nepřesný soutisk. Nepřesný soutisk způsobuje nechtěnou mezeru mezi tiskovými barvami.

Nepřesný soutisk můžete kompenzovat mírným rozšířením jednoho objektu tak, aby překrýval objekt s jinou barvou - tomuto procesu se říká vytváření přesahů. Umístění jedné tiskové barvy na druhou implicitně vysekne, neboli odstraní, všechny tiskové barvy umístěné pod touto barvou, aby se zabránilo nechtěnému míchání barev. Vytváření přesahů ale vyžaduje, aby docházelo k přetisku, neboli tisku jedné tiskové barvy na druhou tak, aby se dosáhlo alespoň částečného překrytí.

Nepřesný soutisk bez přesahu (vlevo) a s přesahem (vpravo)
Nepřesný soutisk bez přesahu (vlevo) a s přesahem (vpravo)

Většina přesahů používá metodu rozšíření - roztažení světlého objektu do tmavého objektu. Jelikož viditelný okraj objektu nebo textu definuje tmavší ze dvou přiléhajících barev, mírné roztažení světlejší barvy do tmavší barvy zachová viditelný okraj.

Adobe In-RIP Trapping

Acrobat může automaticky vytvářet přesahy v barevných dokumentech pomocí modulu Adobe In-RIP Trapping, který je dostupný ve výstupních zařízeních s Adobe PostScriptem, která podporují Adobe In-RIP Trapping.

Adobe In-RIP Trapping umí v dokumentu přesně spočítat a aplikovat všechny potřebné úpravy okrajů textu i grafik. Může aplikovat efektivní techniky vytváření přesahů v různých částech jednoho objektu, i když objekt překrývá několik různých barev pozadí. Nastavení přesahů se provádějí automaticky a pomocí definice přednastavení přesahů můžete řešit požadavky přesahů pro určité rozsahy stránek. Efekty přesahů jsou vidět pouze na výtažcích barev vytvořených pomocí modulu pro přesahy; výsledky nelze zobrazit na obrazovce v programu.

Modul pro přesahy rozhoduje, kde přesah vytvořit, detekcí kontrastních barevných okrajů. Pak vytvoří přesahy na základě neutrálních denzit (světlosti nebo tmavosti) sousedících barev, ve většině případů rozšířením světlejší barvy do sousedící tmavší barvy. Nastavení přesahů, která určíte v paletě Přednastavení přesahů, změní výsledky modulu pro přesahy.

Požadavky

Adobe In-RIP Trapping vyžaduje následující software a hardware:

 • Soubor PPD (soubor popisu PostScriptové tiskárny) pro tiskárnu, která podporuje Adobe in-RIP Trapping. Tento soubor PPD musíte vybrat pomocí ovladače v operačním systému.

 • Výstupní zařízení s Adobe PostScriptem Level 2 nebo novějším, které používá RIP podporující Adobe in-RIP Trapping. Chcete-li zjistit, zda PostScriptové výstupní zařízení podporuje Adobe in-RIP Trapping, kontaktujte jeho výrobce nebo svého poskytovatele tiskových služeb.

Vytváření přesahů v PDF

Vytváření přesahů je složitý proces, který závisí na interakcích různých faktorů barev, tiskových barev a tisku; správná nastavení se liší podle specifických podmínek tisku. Neměňte výchozí nastavení přesahů, pokud jste to nekonzultovali se svým poskytovatelem tiskových služeb.

 1. Pokud je to potřeba, zvolte Nástroje > Tisková produkce > Přednastavení přesahů, abyste vytvořili přednastavení přesahů s vlastním nastavením pro daný dokument a podmínky tiskařského stroje.
 2. Přiřaďte přednastavení přesahů k rozsahu stránek.
 3. Zvolte Soubor > Tisknout, abyste otevřeli tiskové dialogové okno, a pak klikněte na Další možnosti.
 4. Ze seznamu vlevo vyberte Výstup.
 5. V možnosti Barvy zvolte In-RIP výtažky.
 6. V možnosti Přesahy zvolte Adobe in-RIP.
  Poznámka:

  Tato možnost funguje pouze v případě, že cílové výstupní zařízení podporuje Adobe in-RIP Trapping.

 7. Klikněte na Správce tiskových barev. Podle potřeby vyberte tiskovou barvu, určete následující možnosti (pouze pokud změny nastavení doporučil poskytovatel tiskových služeb), a pak klikněte na OK:

  Typ

  Zvolte typ tiskové barvy, který popisuje vybranou tiskovou barvu.

  Neutrální denzita

  Zadejte hodnotu, která se liší od výchozí.

  Pořadí vytváření přesahů

  Zadejte hodnotu, abyste nastavili pořadí, ve kterém se tiskové barvy tisknou.

 8. Pokračujte nastavením dalších tiskových možností, a pak kliknutím na OK dokument vytiskněte.

Určení nastavení s použitím přednastavení přesahů

Přednastavení přesahů je sada nastavení přesahů, kterou můžete aplikovat na stránky v PDF. Použijte dialogové okno Přednastavení přesahů pro zadání nastavení přesahů a uložení sady nastavení jako přednastavení přesahů. Pokud na rozsah stránek neaplikujete přednastavení přesahů, pro tento rozsah stránek se použije přednastavení přesahů [Výchozí], sada typických nastavení přesahů, která se standardně aplikuje na všechny stránky v novém dokumentu.

Poznámka:

V aplikaci Acrobat se přednastavení přesahů a jejich přiřazení aplikují na dokument pouze dokud je otevřený; nastavení přesahů se neukládá do PDF. Toto chování je rozdílné oproti InDesignu, kde se přednastavení přesahů a jejich přiřazení ukládají do dokumentu InDesignu.

Vytvoření nebo úpravy přednastavení přesahů

 1. Zvolte Nástroje > Tisková produkce > Přednastavení přesahů.
 2. Vyberte existující přednastavení a potom klikněte na Vytvořit.
 3. Určete následující možnosti a pak klikněte na OK:

  Název

  Zadejte název přednastavení. Nemůžete změnit název žádného ze dvou vestavěných přednastavení: [Přednastavení bez přesahů] a [Výchozí].

  Šířka přesahů

  Zadejte hodnoty, které určí velikost překrytí tiskových barev.

  Vzhled přesahů

  Zadejte možnosti určující spoje a zakončení přesahů.

  Obrázky

  Určete, jak se vytvoří přesahy pro obrázky.

  Prahy přesahů

  Zadejte hodnoty určující podmínky, za kterých dojde k vytvoření přesahů. Hodnoty, které zde musíte zadat, jsou ovlivněny řadou proměnných. O další informace požádejte svého poskytovatele tiskových služeb, a také se podívejte na ostatní témata o vytváření přesahů.

Odstranění přednastavení přesahů

 1. V dialogovém okně Přednastavení přesahů vyberte jedno nebo více přednastavení a pak klikněte na tlačítko Odstranit.
  Poznámka:

  Nemůžete odstranit žádné ze dvou standardních přednastavení: [Přednastavení bez přesahů] a [Výchozí].

Přiřazení přednastavení přesahů ke stránkám

Přednastavení přesahů můžete přiřadit k dokumentu nebo k rozsahu stránek v dokumentu. Stránky, na kterých spolu barvy nesousedí, se budou tisknout rychleji, když na těchto stránkách vypnete vytváření přesahů. Přesahy se ve skutečnosti nevytvoří, dokud dokument netisknete.

Dialogové okno Přiřadit přednastavení přesahů
Pole Přiřazení přesahů obsahuje seznam přednastavení, aplikovaných na různé stránky; přiřazení se aktualizuje pokaždé, když kliknete na Přiřadit.

 1. V dialogovém okně Přednastavení přesahů klikněte na možnost Přiřadit.
 2. V poli Přednastavení přesahů zvolte přednastavení, které chcete aplikovat.
 3. Vyberte stránky, na které chcete aplikovat přednastavení přesahů.
 4. Klikněte na Přiřadit.
  Poznámka:

  Pokud kliknete na OK bez kliknutí na Přiřadit, dialogové okno se zavře beze změny přiřazení přesahů. Přiřazení přesahů provedená dříve pomocí tlačítka Přiřadit se zachovají.

 5. Po dokončení přiřazování přednastavení přesahů klikněte na OK.

Vypnutí vytváření přesahů na stránkách

 1. V dialogovém okně Přednastavení přesahů klikněte na možnost Přiřadit.
 2. Vyberte stránky, na kterých chcete vypnout vytváření přesahů, a v nabídce Přednastavení přesahů zvolte [Přednastavení bez přesahů].
 3. Klikněte na Přiřadit.
 4. Po dokončení aktualizace dialogového okna klikněte na OK.

Možnosti přednastavení přesahu

Možnosti přednastavení přesahu můžete měnit kdykoli vytváříte nebo upravujete přednastavení přesahu. Možnosti přednastavení přesahu jsou stejné v aplikacích Acrobat a InDesign. V aplikaci Acrobat můžete zobrazit přednastavení vytváření přesahů pomocí příkazu Nástroje > Tisková produkce > Přednastavení přesahů. V aplikaci InDesign zvolte Okna > Výstup > Přednastavení přesahů.

Šířky přesahů

Šířka přesahů je velikost překrytí jednotlivých přesahů. Různé šířky přesahů jsou nutné kvůli rozdílům ve vlastnostech papíru, hustotě rastru a podmínkách tiskařského lisu. Se stanovením šířky přesahů vám u jednotlivých úloh pomohou pracovníci vaší komerční tiskárny.

Výchozí

Určuje šířku přesahů v bodech pro přesahy všech barev s výjimkou těch, které se týkají plné černé. Výchozí hodnotou je 0p0,25.

Černá

Označuje vzdálenost, na kterou se tiskové barvy rozšíří do plné černé, neboli velikost zadržení - vzdálenost mezi černými okraji a podložními tiskovými barvami pro vytvoření přesahů syté černé. Výchozí hodnota je 0p0,5. Tato hodnota se často nastavuje na 1,5 až 2 násobek hodnoty výchozí šířky přesahů.

V aplikaci InDesign určuje hodnota nastavená pro černou barvu hodnotu plné černé, nebo syté černé, výtažkové černé (K) tiskové barvy smíchané s barevnými tiskovými barvami za účelem dosažení vyššího krytí a sytější barvy.

Poznámka:

(InDesign) Pokud zvolíte přesahy zabudované v aplikaci a zadáte výchozí šířku přesahů nebo šířku přesahů černé větší než 4 body, bude výsledná šířka přesahů omezena na 4 body. Vámi zadaná hodnota se bude ale i nadále zobrazovat, protože pokud přejdete do přesahů Adobe In-RIP, použijí se přesahy větší než 4 body tak, jak bylo zadáno.

Vzhled přesahů

Spoj je místo, kde se dva přesahy setkávají ve společném koncovém bodu. Můžete ovládat tvar vnějšího spoje dvou segmentů přesahů a průsečík tří přesahů.

Styl spojů

Ovládá tvar vnějšího spoje dvou segmentů přesahů. Zvolte mezi možnostmi Ostrý, Oblý, Zkosený. Výchozí je Ostrý spoj, který odpovídá dřívějším výsledkům vytváření přesahů a zachová kompatibilitu s předcházejícími verzemi modulu Adobe pro vytváření přesahů.

Ukázky spojů přesahů
Ukázky spojů přesahů, zleva doprava: ostrý spoj, oblý spoj, zkosený spoj

Styl konců

Ovládá průsečík třísměrných přesahů. Ostrý (výchozí nastavení) tvaruje konec přesahu tak, aby nezasahoval do protínajícího objektu. Přesahování ovlivňuje tvar přesahu vytvářeného nejsvětlejším objektem o neutrální denzitě zasahujícím do dvou nebo více tmavších objektů. Konec nejsvětlejšího přesahu je obalen kolem bodu, kde se tyto tři objekty protínají.

Ukázky zvětšení konců přesahů
Ukázky zvětšení konců přesahů: ostrý (vlevo) a přesahující (vpravo)

Prahy přesahů

Krok

Určuje práh změny barvy, při jehož dosažení modul pro přesahy vytvoří přesah. Některé úlohy vyžadují použití přesahů pouze u těch nejvýraznějších změn barev, některé vyžadují přesahy i u mnohem jemnějších změn barev. Hodnota Krok udává míru, do jaké se musejí lišit komponenty (například hodnoty CMYK) přiléhajících barev, aby se začaly vytvářet přesahy.

Chcete-li změnit, do jaké míry se mohou lišit tiskové barvy komponent přiléhajících barev, aniž by došlo k vytvoření přesahu těchto barev, zvyšte nebo snižte hodnotu Krok v dialogovém okně Nové přednastavení přesahu nebo Modifikovat možnosti přednastavení přesahů. Výchozí hodnota je 10%. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím hodnoty od 8% do 20%. Nižší hodnota zvýší citlivost na rozdíly barev a způsobí vytváření více přesahů.

Černá barva

Udává minimální množství černé tiskové barvy nutné k tomu, aby se použilo nastavení Šířka přesahu černé. Výchozí hodnota je 100%. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím hodnoty nižší než 70%.

Denzita černé

Udává hodnotu neutrální denzity, při jejímž dosažení nebo překročení bude aplikace InDesign považovat tiskovou barvu za černou. Pokud například chcete, aby tmavá přímá tisková barva používala nastavení Šířka přesahu černé, zadejte zde hodnotu neutrální denzity. Tato hodnota se obvykle blíží výchozí hodnotě 1,6.

Klouzavé přesahy

Určuje, kdy se modul přesahů začne rozkládat po obou stranách středové osy barevného rozhraní. Tato hodnota označuje poměr hodnoty neutrální denzity světlejší barvy k neutrální denzitě tmavší, přiléhající barvy. Například nastavení hodnoty klouzavého přesahu na 70 % posune bod, ve kterém se přesah začne vytvářet kolem půlící čáry, do místa, kde světlejší barva překročí 70 % neutrální denzity tmavší barvy (neutrální denzita světlejší barvy dělená neutrální denzitou tmavší barvy > 0,70). Barvy s identickými neutrálními denzitami budou mít vždy přesahy přesně kolem osy rozhraní, pokud nebudou klouzavé přesahy nastaveny na 100 %.

Redukce barvy přesahu

Označuje míru, do jaké komponenty z přiléhajících barev snižují barvu přesahu. Toto nastavení brání tomu, aby určité přiléhající barvy (například pastelové barvy) nevytvořily nevzhledný přesah, tmavší než kterákoli z těchto dvou barev. Při určení redukce barvy přesahu pod 100 % se začne barva přesahu zesvětlovat; s hodnotou redukce 0 % se vytvoří přesah s neutrální denzitou, která se rovná neutrální denzitě tmavší barvy.

Přesahy u importované grafiky

Můžete vytvořit taková přednastavení přesahu, která budou řídit přesahy v obrázcích a také mezi bitmapovými obrázky (například fotografiemi a obrázky uloženými v rastrových PDF souborech) a vektorovými objekty (například objekty z kreslícího programu a vektorových PDF souborů). Každý modul pro přesahy zpracovává importovanou grafiku jinak. Proto je důležité na tyto rozdíly pamatovat při nastavování možností přesahů.

Umístění přesahů

Obsahuje možnosti určující, kde se bude přesah nacházet, když vytvoříte přesahy vektorových objektů (včetně objektů nakreslených v aplikaci InDesign) a bitmapových obrázků. Všechny možnosti kromě Neutrální denzita vytvoří vizuálně sjednocený okraj. Možnost Střed vytvoří přesah rozkládající se po obou stranách okraje mezi objekty a obrázky. Možnost Vyseknutí způsobí, že objekty budou přesahovat přes přiléhající obrázek. Možnost Neutrální denzita aplikuje stejná pravidla přesahů, jaká jsou používána jinde v dokumentu. Vytvoření přesahů objektu do fotografie s nastavením Neutrální denzita může způsobit viditelně nestejnoměrné okraje, jak se přesah přesunuje z jedné strany okraje na druhou. Rozšíření způsobí, že bitmapový obrázek bude přesahovat přes přiléhající objekt.

Přesahy objektů do obrázků

Zajišťuje, že vektorové objekty (například rámy používané jako orámování) budou přesahovat do obrázků na základě nastavení Umístění přesahů. Pokud vektorové objekty nepřesahují přes obrázky v rozsahu stránek vytváření přesahů, zkuste tuto možnost vypnout, aby se urychlilo vytváření přesahů v tomto rozsahu stránek.

Přesahy obrázků do obrázků

Zapne vytváření přesahů podél rozhraní překrývajících se nebo přiléhajících bitmapových obrázků. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

Vnitřní přesahy v obrazech

Zapne vytváření přesahů mezi barvami v jednotlivých bitmapových obrazech (nejen tam, kde se dotýkají vektorové grafiky a textu). Tuto možnost používejte pouze u rozsahů stránek obsahujících jednoduché, vysoce kontrastní obrázky, jako jsou například snímky obrazovek nebo komiksy. Nepoužívejte ji u obrázků se spojitými polotóny a u jiných složitých obrázků, protože jinak dojde k vytvoření špatných přesahů. Vytváření přesahů je rychlejší, když je tato možnost vypnutá.

Přesahy pro 1bitové obrázky

Zajišťuje vytvoření přesahů 1bitových obrázků do přiléhajících objektů. Tato možnost nepoužívá nastavení Umístění přesahů obrázku, protože 1bitové obrázky používají pouze jednu barvu. Ve většině případů nechte tuto možnost zapnutou. V některých případech, například když jsou obrazové body 1bitových obrázků vzdáleny daleko od sebe, může zapnutí této možnosti způsobit ztmavnutí obrázku a zpomalení vytváření přesahů.

O vytváření přesahů černé

Hodnota, kterou při vytváření nebo úpravách přednastavení nastavíte v možnosti Černá barva, určuje, co se považuje za plnou černou a sytou černou. Sytá černá je jakákoli černá barva používající podpůrný rastr - určité procento jedné nebo více výtažkových tiskových barev, které tuto černou zesilují.

Nastavení Černá barva je užitečné, když musíte kompenzovat extrémní nárůst bodu (například při použití málo kvalitního papíru). V těchto situacích dochází k tomu, že i černá s procentuelní hodnotu nižší než 100% se vytiskne jako plná plocha. Snížením hustoty rastru černých nebo sytých černých (použitím odstínů plné černé) a zmenšením nastavení Černá barva z výchozí hodnoty 100 % můžete kompenzovat nárůst bodu a zajistit, že funkce vytváření přesahů použije pro černé objekty správné šířky a umístění přesahů.

Když barva dosáhne hodnoty Černá barva, použije se hodnota šířky přesahu černé na všechny přiléhající barvy a na plochy syté černé se použijí zadržované přesahy s hodnotou šířky přesahu černé.

Pokud se podpůrné rastry rozprostírají až k okrajům černých ploch, způsobí jakýkoli nepřesný soutisk, že začnou být viditelné okraje podpůrných rastrů a dojde ke vzniku nežádoucího hala, neboli zkreslení okrajů objektů. Modul přesahů používá u sytých černých barev tzv. zadržení, které udržuje podpůrné rastry na určitou vzdálenost od okrajů inverzních nebo světlých elementů na popředí, takže si světlé elementy zachovají svoji ostrost. Vzdálenost podpůrných rastrů od okrajů černých ploch můžete ovládat nastavením hodnoty Šířka přesahů černé.

Poznámka:

Pokud je element, u kterého vytváříte přesah, tenký, například černé orámování kolem grafiky, bude modul přesahů ignorovat nastavení Šířka přesahu černé a omezí přesah na polovinu šířky tenkého elementu.

Nastavení hodnot neutrální denzity tiskových barev

Nastavením hodnot neutrální denzity (ND) tiskové barvy, používané zvoleným modulem přesahů, můžete určit přesné umístění přesahů. Výchozí hodnoty neutrální denzity pro výtažkové tiskové barvy jsou založeny na hodnotách neutrální denzity vzorků výtažkových tiskových barev odpovídajících průmyslovým standardům v různých částech světa. Jazyková verze určuje, který standard se používá. Například hodnoty neutrální denzity u verzí Angličtina USA a Kanada odpovídají hodnotám denzity plných tiskových barev podle specifikací pro ofsetové publikace na webu (SWOP) publikovaných nadací Graphic Arts Technical Foundation of North America. Neutrální denzitu výtažkových tiskových barev můžete upravit tak, aby odpovídala tiskařským průmyslovým standardům v jiných částech světa.

Modul přesahů odvozuje hodnoty ND přímých barev z odpovídajícího ekvivalentu CMYK. U většiny přímých barev jsou hodnoty ND odpovídajících ekvivalentů CMYK dostatečně přesné, aby bylo možné vytvořit správné přesahy. Přímé tiskové barvy nelze jednoduše simulovat pomocí výtažkových tiskových barev, například metalických tiskových barev a laků, a mohou vyžadovat upravení hodnot ND tak, aby u nich mohl modul přesahů vytvořit správné přesahy. Zadáním nových hodnot zajistíte, že tisková barva, která je viditelně tmavší nebo světlejší, bude takto rozpoznána i modulem přesahů. Odpovídající umístění přesahů bude poté již provedeno automaticky.

Správnou hodnotu neutrální denzity určité tiskové barvy vám sdělí pracovníci vaší komerční tiskárny. Nejpřesnějším způsobem stanovení hodnoty ND určité tiskové barvy je změřit vzorek tiskové barvy komerčním denzitometrem. Přečtěte hodnotu „V“, neboli vizuální denzitu tiskové barvy (nepoužívejte procesní filtry). Pokud se tato hodnota liší od výchozího nastavení, zadejte tuto novou hodnotu do textového pole ND.

Poznámka:

Změna neutrální denzity u přímé barvy ovlivní vytváření přesahů pouze u této barvy. Nijak se nezmění vzhled této barvy v dokumentu.

Při úpravě hodnot ND postupujte následovně:

Metalické a neprůhledné tiskové barvy

Metalické tiskové barvy jsou obvykle tmavší než jejich CMYK ekvivalenty, zatímco neprůhledné tiskové barvy zakrývají všechny tiskové barvy nacházející se pod nimi. Obecně je vhodné nastavit neutrální denzitu jak u metalických, tak u neprůhledných přímých barev na mnohem vyšší hodnoty než jsou hodnoty výchozí, aby nedocházelo k rozšiřování těchto přímých barev.


Poznámka:

Nastavíte-li ve Správci tiskových barev v nabídce Text možnost tiskové barvy na Neprůhledná nebo Ignorovat neprůhledné, zabráníte tak rozšiřování neprůhledné tiskové barvy do ostatních barev, pokud ovšem nemá jiná neprůhledná tisková barva vyšší hodnotu ND.

Pastelové tiskové barvy

Tyto tiskové barvy jsou obvykle světlejší než jejich výtažkové ekvivalenty. Může být vhodné nastavit neutrální denzitu těchto tiskových barev na nižší hodnotu než je výchozí hodnota, abyste zajistili, že se budou rozšiřovat do okolních tmavších barev.

Ostatní přímé tiskové barvy

Některé přímé barvy, například tyrkysová nebo neonová oranžová, jsou výrazně tmavší nebo světlejší než jejich CMYK ekvivalenty. Lze to zjistit porovnáním vytištěných vzorků skutečných přímých tiskových barev s vytištěnými vzorky jejich CMYK ekvivalentů. Podle potřeby můžete zvýšit nebo snížit hodnotu ND přímé barvy.

Přizpůsobení přesahů pro speciální tiskové barvy

Při používání určitých tiskových barev je nutné vzít v úvahu zvláštní nároky na vytváření přesahů. Pokud například používáte v dokumentu lak, bylo by nežádoucí, aby tento lak nějak ovlivňoval přesahy. Pokud ale přetiskujete některé oblasti naprosto neprůhlednou tiskovou barvou, nemusíte vytvářet přesahy u zakrytých položek. Pro tyto situace máte k dispozici možnosti tiskové barvy. Obvykle je nejlepší neměnit výchozí hodnoty, pokud vás ovšem poskytovatel předtiskových služeb o to nepožádá.

Poznámka:

Speciální tiskové barvy a laky použité v dokumentu mohou být vytvořeny smícháním dvou přímých tiskových barev nebo smícháním přímé tiskové barvy s jednou nebo několika výtažkovými tiskovými barvami.

 1. Otevřete správce tiskových barev a vyberte tiskovou barvu vyžadující zvláštní nastavení.
 2. V nabídce Typ zvolte jednu z následujících možností a poté klikněte na tlačítko OK:

  Normální

  Používá se pro tradiční výtažkové tiskové barvy a pro většinu přímých tiskových barev.

  Průhledný

  Používá se pro průhledné tiskové barvy a zajišťuje, že dojde k vytvoření přesahů u položek pod nimi. Použijte tuto možnost pro laky a linie pro vysekávání.

  Neprůhledná

  Používá se pro těžké, neprůhledné tiskové barvy bránící vytvoření přesahů u podložních barev, ale umožňující vytvoření přesahů podél okrajů tiskové barvy. Tuto možnost použijte u metalických tiskových barev.

  Ignorovat neprůhledné

  Používá se pro těžké, neprůhledné tiskové barvy bránící vytvoření přesahů u podložních barev k zabránění vytvoření přesahů podél okrajů tiskové barvy. Tuto možnost použijte u tiskových barev, jako jsou například metalické barvy nebo laky vykazující nežádoucí interakce s ostatními tiskovými barvami.

Nastavení pořadí vytváření přesahů

Pořadí vytváření přesahů (nazývané také řazení přesahů) odpovídá pořadí, ve kterém jsou tiskové barvy vytištěny v tiskařském lisu, ale neodpovídá pořadí, ve kterém jsou ve výstupním zařízení vytvořeny separace.

Pořadí přesahů je obzvláště důležité při tisku několika neprůhledných barev, například metalických barev. Neprůhledné tiskové barvy s nižším pořadovým číslem jsou natištěny pod neprůhledné tiskové barvy s vyšším pořadovým číslem. Tento postup brání rozšíření poslední použité tiskové barvy a vytváří slušné přesahy.

Poznámka:

Neměňte výchozí pořadí přesahů, aniž byste se nejprve poradili s poskytovatelem předtiskových služeb.

 1. Otevřete okno Správce tiskových barev. Aktuální pořadí přesahů se zobrazí ve sloupci Pořadí v seznamu tiskových barev.
 2. Vyberte tiskovou barvu, zadejte novou hodnotu pro pořadí přesahů a stiskněte tabulátor. Číslo pořadí vybrané tiskové barvy se změní a odpovídajícím způsobem se také změní ostatní pořadová čísla.
 3. Opakujte předchozí krok pro všechny tiskové barvy, u kterých potřebujete změnu provést, a poté klikněte na tlačítko OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.