O článcích

V mnoha tradičních tištěných dokumentech, jako jsou například časopisy a noviny, je text uspořádán do více sloupců. Text zprávy pokračuje z jednoho sloupce do druhého, někdy i přes několik stránek. Zatímco v tištěné podobě je tento formát efektivní, na obrazovce mohou být se sledováním této struktury problémy, kvůli nutnosti posouvat a přizpůsobovat velikost zobrazení.

Články umožňují provést čtenáře materiálem, prezentovaným ve více sloupcích a na více stránkách.

Tok zřetězení článku
Tok zřetězení článku. Uživatel přečte text A, přeskočí text B a C, a přejde znovu na text A.

Definice článků

Článek vytvoříte tak, že určíte posloupnost rámečků kolem různých částí obsahu v takovém pořadí, v jakém se má obsah číst. Navigační cesta, kterou tím pro článek definujete, se nazývá zřetězení článku. Vytvoříte zřetězení spojující různé rámečky, čímž je spojíte do souvislého toku textu.

Poznámka:

Většina programů pro DTP umožňuje generování zřetězení článků automaticky při převodu souborů do Adobe PDF. Pokud si prohlížíte soubor, který obsahuje články, můžete názvy článků zobrazit v příslušné záložce a použít je pro snadnou navigaci.  

 1. Vyberte Nástroje > Upravit PDF > Více > Přidat rámeček článku. Ukazatel se v okně dokumentu objeví jako zaměřovací kříž.

 2. Tažením vytvořte obdélník, určující rámeček prvního článku. Kolem textu se objeví rámeček článku, a kurzor se změní na ukazatel článku.

  Každý rámeček článku, který vytvoříte, má popis, který se skládá z čísla článku a z pořadového čísla v rámci článku. Například první rámeček v prvním článku bude označen 1-1, druhý rámeček 1-2 a tak dále. Rámečky druhého článku ve stejném dokumentu budou označeny 2-1, 2-2, 2-3 a tak dále.

 3. Přejděte k další části dokumentu, kterou chcete začlenit do článku, a nakreslete obdélník kolem tohoto textu. Opakujte tento krok, dokud nebudete mít vyznačený celý článek.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit velikost rámečku článku nebo ho přesunout, musíte nejdříve článek ukončit.

 4. Článek ukončíte stiskem klávesy Enter.
 5. V dialogovém okně Vlastnosti článku zadejte titul článku, předmět, autora a klíčová slova popisující obsah článku a klepněte na OK.

Prohlížení a úpravy článku

K vytvoření, zobrazení a provádění změn rámečku článku v dokumentu PDF se používá nástroj článek.

Prohlížení článků na stránce

 1. Vyberte Nástroje > Upravit PDF > Více > Přidat rámeček článku.

Prohlížení článků v PDF

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Články.
 2. Chcete-li číst článek, poklepejte na něj, nebo ho vyberte a zvolte možnost Číst článek z nabídky Volby v panelu Články.

  První řádek článku se zobrazí v levém horním rohu.

 3. Chcete-li po otevření článku skrýt panel Články, vyberte v nabídce voleb v panelu Články příkaz Po použití skrýt.

Odstranění článku nebo rámečku článku

 1. V panelu Články proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odstranit celý článek, vyberte ho v panelu Články a stiskněte klávesu Delete.

  • Chcete-li odstranit pouze jeden textový rámeček z článku, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit. Ve výstražné zprávě vyberte Rámeček. Pokud vyberete Článek, odstraní se celý článek.

   Zbývající články nebo rámečky článků se automaticky přečíslují.

Vložení rámečku článku do zřetězení článku

 1. V okně Dokument vyberte rámeček článku, za který chcete vložit nový rámeček článku.
 2. Klepněte na znak plus (+) ve spodní části vybraného rámečku a po zobrazení výzvy, abyste tažením vytvořili nový rámeček článku, klepněte na tlačítko OK.
  Příklad výběru článku nástrojem článek
  Příklad výběru článku nástrojem článek

 3. Nakreslete nový rámeček článku. Nový rámeček se vloží do zřetězení článku a všechny následující rámečky se přečíslují.

Změna polohy nebo velikosti rámečku článku

 1. Nástrojem článek vyberte rámeček článku a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li rámeček přemístit, přetáhněte ho do nové polohy.

  • Chcete-li změnit velikost rámečku, táhněte za středové táhlo, abyste změnili pouze výšku nebo šířku, nebo táhněte za rohové táhlo, abyste změnili oba rozměry.

  Příklad změny velikosti rámečku článku
  Příklad změny velikosti rámečku článku

Úpravy vlastností článku

 1. Nástrojem článek vyberte rámeček článku, který chcete upravit.
 2. Klepněte na rámeček pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Změňte informace v dialogovém okně Vlastnosti článku a klepněte na OK.

Zkombinování dvou článků

 1. V panelu dokumentu vyberte libovolný rámeček článku, který se má číst jako první.
 2. Vyberte znak plus (+) ve spodní části rámečku článku a klepnutím na tlačítko OK zavřete výzvu k vytvoření nového rámečku článku.
 3. Klepněte s klávesou Ctrl na rámeček článku, který chcete číst jako následující. Druhý článek se automaticky přidá na konec prvního článku. Všechny rámečky článku se automaticky přečíslují.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online