Změna měřítka nebo velikosti stránek souboru PDF při tisku z aplikace Acrobat nebo Reader

 

 

 

Změny měřítka stránek dovolují zmenšovat nebo zvětšovat stránky při tisku. Je možné:

Automaticky přizpůsobit stránku velikosti papíru

Aplikace Acrobat může změnit velikost stránek PDF, aby odpovídaly vybrané velikosti papíru.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte jednu z následujících možností:
  Přizpůsobit na tisknutelnou plochu Zvětší malé stránky a zmenší velké, aby odpovídaly papíru.
  Zmenšit na tisknutelnou plochu Pouze zmenší velké stránky, aby se vešly na papír, a malé stránky tiskne, jak jsou.

 3. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Tip: (Pouze Acrobat, nikoli Adobe Reader) Můžete nastavit soubor PDF jako výchozí pomocí možností měřítka nebo tisku. Zvolte položky Soubor > Vlastnosti a klikněte na záložku Další volby. Vyberte možnosti v části Přednastavení tiskového dialogu. Volba Výchozí v rozbalovací nabídce Měřítko stránky je Zmenšit na tisknutelnou plochu. Uložte soubor, aby se zavedly nové výchozí hodnoty. Další informace naleznete v části Přednastavení tiskového dialogu v nápovědě pro Acrobat.

Ruční změna velikosti pomocí procent

Není k dispozici v aplikaci Adobe Reader 9: Velikost lze v aplikaci Adobe Reader 9 nebo starší měnit pomocí přednastavených možností měřítka.

Soubor PDF je možné zvětšit nebo zmenšit na přesnou procentní hodnotu. 

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V rozbalovací nabídce Měřítko stránky vyberte možnost Všechny stránky dlaždicově a zobrazí se možnost Měřítko stránky %.
  Poznámka: Pokud se v nabídce nenacházejí možnosti dlaždic, přesvědčte se, že v dialogovém okně Další nastavení tisku nejsou vybrány tyto volby: Tisknout jako obraz, nebo pouze v aplikaci Acrobat, Výtažky nebo In-RIP výtažky.

 3. V případě měřítka dlaždic zadejte procentní hodnoty požadovaného zvětšení nebo zmenšení souboru PDF. Kliknutím na libovolnou jinou možnost se aktualizuje náhled vpravo. 4. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisknout.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.