Adobe Acrobat obsahuje propracované nástroje pro tiskovou produkci, které umožňují kompletní pracovní postup s PDF pro kvalitní barevný výstup. Nástroje pro tiskovou produkci otevřete vybráním možnosti Nástroje > Tisková produkce.

Otevřete nástroje Tisková produkce

  1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

    Nástroje pro tiskovou produkci jsou zobrazeny na pravém panelu.

    Nástroje pro tiskovou produkci v Acrobatu
    Nástroje pro tiskovou produkci na pravém panelu.

Náhled výstupu

Kombinuje náhled výtažků, kontrolní náhled na obrazovce, výstrahy barev a další možnosti v jednom praktickém dialogovém okně.

Kontrola před výstupem

Umožňuje provést více než 400 předdefinovaných kontrol pro všechny běžné chyby výstupu a potom opravit všechny opravitelné chyby.

Upravit objekt

Umožňuje vybrat, přesunout a upravit jak rastrové, tak vektorové objekty. Můžete upravit jednotlivé vlastnosti objektů, například tagy, barevný prostor nebo záměr reprodukce.

Převést barvy

Umožňuje převést libovolný barevný prostor v dokumentu na cílový barevný prostor.

Náhled sloučení průhledností

Umožňuje definovat a aplikovat nastavení sloučení pro průhledné objekty. Obsahuje náhled pro zobrazení průhledných objektů a efektů, jaké bude mít vybrané nastavení na tyto objekty. Tato nastavení si můžete uložit jako předvolby a aplikovat je na další stránky nebo dokumenty PDF.

Uložit jako PDF/X

Umožňuje uložit aktuální dokument podle standardů PDF/X.

Nastavit rámečky stránky

Umožňuje určit na stránce ořezový a řezací rámeček a rámečky spadávky, obrazu a média. Tyto elementy jsou důležité pro správné umístění stránky a tiskových značek, zejména pro vyřazování stránek.

Přidat tiskové značky

Přidá k stránce PDF standardní tiskové značky pro umísťování. Tyto značky se vloží do PDF.

Opravit vlasové čáry

Na základě uživatelského nastavení vyhledá vlasové čáry a nahradí je tlustšími čárami.

Správce tiskových barev

Modifikuje způsob, jakým se zpracují tiskové barvy v otevřeném PDF. Správce tiskových barev v Acrobatu používá stejné volby a ovladače jako v ostatních aplikacích Adobe.

Přednastavení přesahů

Umožňuje vytvářet a aplikovat nastavení přesahů (trappingu) pro pozdější provedení v Adobe RIP, který licencuje Adobe In-RIP Trapping.

Přidat rámeček článku

Umožňuje definovat řadu rámečků článků.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online