Příručka uživatele Zrušit

Publikování interaktivních webových formulářů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, přejděte do nápovědy podle svého prostředí.

O webových formulářích

Formuláře PDF představují užitečný způsob, jak shromažďovat a odesílat informace online. Fungují pomocí tlačítek s akcemi, které provádějí funkce podobné skriptovacím makrům HTML. Ke shromáždění a odeslání dat do databáze budete na svém webovém serveru potřebovat aplikaci CGI (Common Gateway Interface). Můžete použít jakoukoli existující aplikaci CGI, která shromažďuje data z formulářů ve formátu HTML, FDF nebo XML.

Než budete formuláře připravovat pro web, ujistěte se, že názvy polí formulářů odpovídají názvům v aplikaci CGI.

Poznámka:

Prostředí pro vytváření skriptů CGI není součástí aplikace Adobe Acrobat. Skripty je třeba vytvořit samostatně mimo software Acrobat.

Odesílání webových formulářů

Chcete-li e-mailem nebo na webový server odesílat data z formulářů, například naskenované obrázky nebo soubory, použijte akci „Odeslat formulář“ zadáním adresy URL. Tlačítko Odeslat umožňuje na server nebo databázi snadno odeslat veškerá data formuláře spolu s připojenými soubory. 

Pokud váš formulář PDF obsahuje tlačítko pro odeslání e-mailem, můžete pro usnadnění distribuce ostatním uživatelům použít pracovní postup Rozeslat formulář.

Postupujte pomocí následujících kroků a povolte tlačítko „Odeslat formulář“:

 1. Otevřete dokument PDF a poté z nabídky Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář

 2. Na zobrazené stránce vyberte možnost Vytvořit formulář

 3. V levém panelu vyberte možnost Tlačítko a poté umístěte souřadnice tlačítka tam, kam chcete tlačítko umístit.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko a poté nastavte vlastnosti tlačítka následujícím způsobem:

  1. Vyberte kartu Akce a poté z rozevírací nabídky Vybrat spouštěcí událost vyberte možnost Myš nahoru.
  2. Z rozevírací nabídky Vybrat akci vyberte možnost Odeslat formulář.
  3. Vyberte možnost Přidat.
 5. V dialogovém okně Odeslat výběr z formuláře zadejte adresu URL do pole Zadejte URL pro tento odkaz.

  • Chcete-li odeslat data formuláře na webový server, zadejte cílovou adresu URL.

  • Pokud chcete data formuláře zaslat na e-mailovou adresu, zadejte text mailto: následovaný e-mailovou adresou. Zapište například mailto:nikdo@adobe.com.

 6. Vyberte jednu z následujících možností formátů exportu:

  • FDF: Můžete vybrat jednu nebo více z dostupných možností: uživatelem zadaná data, poznámky a postupné změny souboru PDF. Možnost Postupné změny PDF je užitečná při exportu digitálního podpisu takovým způsobem, že ho může server snadno načíst a rekonstruovat.
   Poznámka: Pokud server vrací data uživateli ve formátu FDF nebo XFDF, musí URL adresa serveru končit příponou #FDF, například http://mujserver/cgi-bin/mujskript#FDF.
  • HTML: Exportuje jako soubor HTML.
  • XFDFExportuje jako soubor XML. Můžete zvolit export dat z polí formuláře, poznámek nebo obě tyto možnosti.
  • PDF Kompletní dokumentExportuje celý soubor PDF, který je vaším formulářem. Dojde tak k vytvoření většího souboru než s možností FDF. Tato možnost je ale užitečná pro zachování digitálních podpisů.
  Poznámka:

   Pokud uživatelé, kteří vyplňují formulář PDF, používají Adobe Reader, musíte jako Formát exportu zvolit buď FDF nebo XFDF.

 7. Podle potřeby upřesněte možnosti Výběr pole a formát data. Po dokončení vyberte možnost Ok.

  • Všechna poleExportuje všechna pole formuláře, a to i v případě, že pole neobsahuje hodnotu.
  • Pouze vybranéExportují se pouze pole formuláře, která určíte kliknutím na Vybrat pole a označením polí formuláře, která se zahrnou, a nastavením volby, zda se zahrnou i prázdná pole.
  • Převést datum na standardní formátExportuje všechna data ve formuláři v jednom formátu, bez ohledu na způsob jejich zadání ve formuláři.
 8. Podle potřeby změňte další nastavení v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka a poté vyberte možnost Zavřít.

Obnovení webových formulářů

Pomocí tlačítka „Obnovit formulář“ lze vymazat všechna data zadaná do formuláře, stejně jako pomocí funkce „Všechny nástroje > Připravit formulář > Další > Vymazat formulář“, která je k dispozici při vytváření a úpravách formulářů aplikace Acrobat. Pomocí tlačítka Obnovit však můžete v případě potřeby vymazat konkrétní pole.

Postupujte pomocí následujících kroků a povolte tlačítko „Obnovit formulář“:

 1. Otevřete dokument PDF a poté z nabídky Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář

 2. Na zobrazené stránce vyberte možnost Vytvořit formulář

 3. V levém panelu vyberte možnost Tlačítko a poté umístěte souřadnice tlačítka tam, kam chcete tlačítko umístit.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko a poté nastavte vlastnosti tlačítka následujícím způsobem:

  1. Vyberte kartu Akce a poté z rozevírací nabídky Vybrat spouštěcí událost vyberte možnost Myš nahoru.
  2. Z rozevírací nabídky Vybrat akci vyberte možnost Obnovit formulář.
  3. Vyberte možnost Přidat.
 5. V dialogovém okně Obnovit formulář:

  1. Zaškrtněte políčka pro určitá pole nebo vyberte možnost Vybrat vše
  2. Vyberte možnost OK.

  Seznam na kartě Akce nyní zobrazuje možnost Obnovit formulář vnořenou pod akcí Myš nahoru.

 6. Podle potřeby změňte další nastavení v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka a poté vyberte možnost Zavřít.

Import dat webového formuláře

Akce Importovat data formuláře umožňuje vyplňovat obvyklá pole formuláře, jako je jméno a e-mailová adresa, importem dat z jiného formuláře. Kromě toho můžete použít funkci Importovat data formuláře za účelem automatického vyplnění těchto polí osobními údaji z profilu. Aktualizují se pouze odpovídající pole formuláře, zatímco neodpovídající pole budou ignorována. Před nastavením akce Importovat data formuláře se ujistěte, že máte k dispozici formulář s běžnými informačními poli, ze kterého budou data exportována.

Podle následujících kroků povolte tlačítko „Importovat data formuláře“:

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář a poté ze stránky, která se otevře, vyberte možnost Vytvořit formulář.

 2. V levém panelu vyberte možnost Tlačítko a poté umístěte souřadnice tlačítka tam, kam chcete tlačítko umístit.

 3. Dvakrát klikněte na tlačítko a poté nastavte vlastnosti tlačítka následujícím způsobem:

  1. Vyberte kartu Akce a poté z rozevírací nabídky Vybrat spouštěcí událost vyberte možnost Myš nahoru.
  2. Z rozevírací nabídky Vybrat akci vyberte možnost Importovat data formuláře.
  3. Vyberte možnost Přidat.
 4. Najděte a vyberte soubor FDF a poté vyberte možnost Otevřít.

 5. Podle potřeby změňte další nastavení v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka a poté vyberte možnost Zavřít.

  Poznámka:

  Akce Importovat data formuláře hledá datový soubor, ze kterého se budou importovat data, na různých místech ve Windows a v Mac OS. V systému Windows akce Importovat data formuláře prohledá složku aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader, aktuální složku, systémovou složku, složku systému Windows, složku Dokumenty\Adobe\Acrobat a složky, které jsou uvedeny v systémové proměnné PATH V systému Mac OS akce Importovat data formuláře prohledá složku aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader a složku Předvolby systému.

Exportní hodnoty pro CGI

Exportní hodnota je informace, která se posílá do aplikace CGI, aby se identifikovalo pole formuláře, které uživatel vybral. Exportní hodnotu musíte určit pouze v případě, že platí následující podmínky:

 • Data se shromažďují elektronicky v databázi přes intranet organizace nebo přes web.

 • Data jsou odlišná od položky, určené polem formuláře, nebo je pole formuláře přepínací tlačítko.

Při definování exportních hodnot postupujte podle těchto pokynů:

 • U zaškrtávacích políček nebo přepínačů použijte k označení výběru výchozí exportní hodnotu (Ano).

 • V rozevíracích seznamech zadejte exportní hodnotu pouze v případě, že se musí lišit od uvedené položky, například pokud se shoduje s názvem databázového pole. Pokud není zadána žádná explicitní exportní hodnota, zvolená položka slouží jako exportní hodnota.

 • Příbuzná přepínací tlačítka musí mít stejný název pole, ale různé exportní hodnoty. To umožňuje správné přepínání a zajišťuje přesné shromažďování údajů v databázi.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?