Určení počátečního zobrazení Na celou stránku

Režim Na celou obrazovku je vlastnost, kterou můžete nastavit u souborů PDF používaných pro prezentace. V režimu Na celou obrazovku vyplní stránky PDF celou obrazovku a nabídky, pruh nástrojů a ovladače okna Acrobatu se skryjí. Můžete také nastavit jiné počáteční zobrazení, aby se vaše dokumenty nebo sady dokumentů otevíraly ve shodném zobrazení. V každém případě můžete přidat přechody stránek, vylepšující vizuální efekt při procházení stránek dokumentu.

Chcete-li nastavit způsob procházení PDF (například automaticky procházet stránky), použijte volby na panelu Na celou obrazovku v dialogovém okně Předvolby. Tyto předvolby jsou specifické pro systém — ne pro dokument PDF — a ovlivňují všechny soubory PDF, které v daném systému otevřete. Pokud tedy vytvoříte prezentaci na systému, který máte pod kontrolou, můžete nastavit i tyto předvolby.

Zobrazení Normální a Na celou obrazovku
Zobrazení Normální a Na celou obrazovku.

Definice počátečního zobrazení

Když uživatel otevře dokument PDF nebo portfolio PDF, uvidí počáteční zobrazení dokumentu PDF. Pro počáteční zobrazení můžete nastavit požadovanou úroveň zvětšení, stránku a uspořádání stránek. Pokud je dokument PDF prezentací, můžete nastavit počáteční zobrazení do režimu Na celou obrazovku. V aplikaci Acrobat Pro můžete vytvářet průvodce akcí, které mění výchozí nastavení pro více dokumentů.

Po určení počátečního zobrazení PDF můžete k vybraným stránkám nebo k celému dokumentu přidat přechody stránek.

Poznámka:

Acrobat podporuje přechody stránek a animované odrážky z programu PowerPoint.

Definice počátečního zobrazení

 1. Zvolte Soubor > Vlastnosti.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na Počáteční zobrazení.
 3. Vyberte požadované volby a pak klepněte na OK. Abyste tyto efekty viděli, musíte soubor uložit a znovu otevřít.

Definice počátečního zobrazení v režimu Na celou obrazovku

Když nastavujete počáteční zobrazení PDF na režim Na celou obrazovku, musíte určit, jak se dokument otevře.

 1. Zvolte Soubor > Vlastnosti.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu vyberte Počáteční zobrazení.
 3. Abyste dostali co nejlepší výsledky, proveďte následující úkony:
  • Z nabídky Navigační záložka zvolte Pouze stránka.

  • Z nabídky Uspořádání stránek zvolte Jedna stránka.

  • Nastavte volbu Otevřít na stránce na stránku, na které chcete prezentaci začít.

 4. Vyberte Otevřít v režimu Na celou obrazovku, aby se dokument otevřel bez zobrazených nabídek, pruhu nástrojů a ovládacích prvků okna. Klepněte na OK. (Abyste tyto efekty viděli, musíte soubor uložit a znovu otevřít.)

  Poznámka:

  Uživatel může režim Na celou obrazovku ukončit stisknutím klávesy Esc, pokud má tuto možnost povolenou v předvolbách. Ale v režimu Na celou obrazovku nebude moci používat příkazy a vybírat nástroje, pokud nezná příslušné klávesové zkratky. Můžete v dokumentu vytvořit akce stránek, abyste poskytli přístup k těmto funkcím.

Volby počátečního zobrazení dokumentu

Volby Počáteční zobrazení v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu jsou uspořádané do tří oblastí: Uspořádání stránek a zvětšení, Volby okna a Volby uživatelského rozhraní.

Uspořádání stránek a zvětšení

Určuje vzhled dokumentu.

Poznámka:

Rozvržení stránek a zvětšení mohou ovlivňovat dvě podmínky. 1) Někdo již nastavil jednotlivý soubor PDF na jiné počáteční zobrazení pomocí volby Soubor > Vlastnosti. 2) Ve volbě Úpravy > Předvolby > Kategorie dokumentu jste vybrali možnost Při dalším otevírání dokumentů obnovit poslední nastavení zobrazení.

Navigační záložka

Určuje, které panely se zobrazí v navigačním panelu.

Uspořádání stránek

Určuje způsob uspořádání stránek dokumentu.

Zvětšení

Nastaví úroveň zvětšení, se kterým se dokument zobrazí po otevření. Volba Výchozí použije zvětšení, které má uživatel nastavené.

Otevřít na stránce

Určí stránku, která se zobrazí, když se dokument otevře.

Poznámka:

Nastavení Výchozí pro Zvětšení a Uspořádání stránek použije nastavení, která má uživatel nastavená v předvolbách Zobrazení stránky.

Volby okna

Určí, jak se okno přizpůsobí ploše na obrazovce, když uživatel otevře dokument. Tyto volby se aplikují na vlastní okno dokumentu ve vztahu k ploše na obrazovce monitoru uživatele.

Zvětšení okna podle počáteční stránky

Nastaví okno okno dokumentu tak, aby se do něho přesně vešla počáteční stránka podle vybraných voleb v sekci Volby dokumentu.

Okno na střed obrazovky

Umístí okno doprostřed obrazovky.

Otevřít v režimu Na celou obrazovku

Maximalizuje okno dokumentu a zobrazí dokument bez nabídek, pruhu nástrojů a ovládacích prvků okna.

Zobrazit název souboru

Zobrazí v titulním pruhu okna název souboru.

Zobrazit titul dokumentu

Zobrazí v titulním pruhu okna titul dokumentu. Titul dokumentu se získá z panelu Popis v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu.

Volby uživatelského rozhraní

Určuje, které součásti uživatelského rozhraní – nabídky, pruhy nástrojů a ovladače okna – jsou skryté.

Poznámka:

 Pokud skryjete nabídky a pruhy příkazů, uživatelé nebudou moci používat příkazy a vybírat nástroje, pokud neznají příslušné klávesové zkratky. Můžete také v dokumentu vytvořit akce stránky, které dočasně skryjí prvky uživatelského rozhraní, když se stránka zobrazuje. (Viz Přidání akcí pomocí miniatur stránek.)

Přidání přechodů stránek

Pomocí přechodů stránek můžete vytvořit zajímavý efekt, který se objeví pokaždé, když se přechází mezi stránkami.

Můžete také nastavit přechody stránek pro skupinu dokumentů s použitím průvodce akcí v aplikaci Acrobat Pro.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Nástroje > Uspořádat stránky > Více > Přechody stránek.

  • Na panelu Miniatury stránek vyberte miniatury stránek, na které chcete aplikovat přechody, a z nabídky voleb vyberte možnost Přechody stránek.

 2. V dialogovém okně Nastavit přechody zvolte efekt přechodu z nabídky Přechod. Tyto efekty přechodů jsou stejné jako ty, které se nastavují v předvolbách Na celou obrazovku.
 3. Zvolte směr, ve kterém se má efekt přechodu objevit. Dostupné volby závisí na vybraném přechodu.
 4. Zvolte rychlost přechodového efektu.
 5. Vyberte Automaticky listovat a zadejte počet sekund mezi automatickým obracením stránek. Pokud tuto volbu nevyberete, uživatel bude procházet stránky pomocí klávesových příkazů nebo pomocí myši.
 6. Vyberte Rozsah stránek, na které chcete aplikovat přechody.

  Poznámka:

  Pokud uživatel vybere volbu Ignorovat všechny přechody v předvolbách Na celou obrazovku, neuvidí žádné přechody stránek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online