Tisk barevných PDF (Acrobat Pro)

Zobrazení náhledu přetisku barev (Acrobat Pro)

Náhled přetisků poskytuje na obrazovce simulaci, která aproximuje vzhled prolnutí a přetisků ve výstupu s barevnými výtažky. Efekty přetisku lze také simulovat při výstupu na tiskové zařízení se složenými barvami. Obě tyto metody jsou užitečné pro kontrolu dokumentů se separovanými barvami.

Kresba na obrazovce (vlevo) a vytištěná (vpravo)
Porovnání vzhledu kresby na obrazovce (vlevo) a vytištěné kresby (vpravo).

Správa barev (Acrobat Pro)

Když tisknete dokument RGB nebo CMYK se správou barev, můžete určit další možnosti správy barev, abyste zachovali stejné barvy ve výstupu. Předpokládejme například, že dokument obsahuje profil přizpůsobený pro výstup na osvit, ale vy chcete vytisknout kontrolní nátisk barev na stolní tiskárně. V panelu Správa barev v dialogovém okně Další nastavení tisku můžete dočasně převést barvy dokumentu do barevného prostoru stolní tiskárny – při tisku se použije profil stolní tiskárny místo současného profilu dokumentu. Navíc můžete data barev posílat do tiskárny jako RGB hodnoty s použitím různých profilů RGB.

O složeném tisku (Acrobat Pro)

Když tisknete barevný PDF, vytisknou se všechny barvy použité v souboru v jednom tiskovém výtažku. Tento proces se nazývá složený tisk. Možnosti dostupné v panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku závisí na vybrané tiskárně.

Grafické návrhy, které se budou komerčně reprodukovat a obsahují více než jednu barvu, se musí tisknout na samostatné tiskové desky, pro každou barvu jednu. Tento proces se nazývá separace barev. Pokud vytváříte barevné výtažky, můžete vytisknout složený zkušební tisk v barvách nebo ve stupních šedi, abyste zkontrolovali svou práci.

Při tisku složených barev si pamatujte následující pravidla:

 • Všechny možnosti přetisku, které vyberete, se vytisknou správně pouze na tiskárně, která podporuje přetisk. Protože většina stolních tiskáren přetisk nepodporuje, můžete simulovat efekty přetisku tím, že vyberete možnost Simulovat přetisk v panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku. Když vyberete Simulovat přetisk, převedou se pro tisk přímé barvy na výtažkové barvy. Pokud chcete použít soubor pro konečný výstup, nevybírejte tuto možnost.

 • Když tisknete na černobílé tiskárně, vytvoří se složená verze stránek ve stupních šedi (pokud nevyberete možnost Tisknout barvy jako černou v hlavním tiskovém dialogovém okně – s touto možností se tisknou všechny barvy jako černá). Pokud dokument obsahuje barvy, k simulaci určité barvy se použije vizuálně správný stupeň šedi. Například šedá, která simuluje 20 % odstín žluté, je světlejší než 20 % odstín černé, protože žlutá je vizuálně světlejší než černá.

Poznámka:

Pamatujte si, že i barevné tiskárny se podobně jako monitory výrazně liší v kvalitě reprodukce barev; proto nejlepším způsobem, jak ověřit vzhled výsledného výstupu, jsou zkušební nátisky od poskytovatele služeb.

Tisk složených barev (Acrobat Pro)

 1. Zvolte Soubor > Tisknout a vyberte tiskárnu.
 2. Určete možnosti zpracování stránek.
 3. Z nabídky Poznámky a formuláře zvolte Dokument a razítka, aby se tisknul všechen viditelný obsah.
 4. Klikněte na Další možnosti a na levé straně dialogového okna vyberte Výstup.
 5. Zvolte možnost složených barev z nabídky Barvy.
 6. Zadejte další možnosti barev a výstupu a klikněte na OK.
 7. Pokud dokument obsahuje objekty s nastavením průhlednosti, vyberte možnost z nabídky Přednastavení sloučení průhledností.
 8. (Pouze pro PostScriptový tisk) Určete možnosti v panelu Možnosti PostScriptu.

O separacích (Acrobat Pro)

Abyste mohli vytvářet vysoce kvalitní separace, je vhodné se seznámit se základy tisku, včetně řádkových rastrů, rozlišení, výtažkových barev a přímých barev.

Pokud využíváte služeb poskytovatele tiskových služeb, který vytváří barevné výtažky, měli byste spolupracovat s jejich experty před začátkem každé zakázky a v průběhu procesu.

Při reprodukci barevných obrázků a obrázků se spojitými tóny tiskaři obvykle rozkládají kresbu do čtyř výtažků – jeden výtažek pro každou část obrázku: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Když se výtažky vytisknou příslušnými tiskovými barvami a s přesným soutiskem, barvy se zkombinují a reprodukují originální kresbu. Proces rozdělení obrázku do dvou nebo více barev se nazývá vytváření barevných výtažků (nebo separace barev) a filmy, ze kterých se vytvářejí tiskové desky, se nazývají výtažky.

Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)
Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)

Tisk barevných výtažků (Acrobat Pro)

Acrobat podporuje separace na hostiteli a separace v RIPu (in-RIP). Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, kde se výtažky vytvářejí – na hostitelském počítači (systém používá Acrobat a ovladač tiskárny) nebo v RIPu výstupního zařízení.

Pro separace na hostiteli vytváří Acrobat PostScriptové informace pro každý z vyžadovaných výtažků pro dokument a posílá tyto informace na výstupní zařízení. Pro separace v RIPu (in-RIP) provádí separaci souboru RIP. To často zabere méně času než vytváření výtažků na hostiteli, ale vyžaduje to výstupní zařízení s PostScriptem 3 se schopností in-RIP separací. Pro vytváření in-RIP separací musíte mít soubor PPD, který podporuje in-RIP separace, a libovolné výstupní zařízení s PostScriptem 3 nebo zařízení s PostScriptem Level 2, jehož RIP podporuje in-RIP separace.

Příprava na tisk výtažků

Před tiskem výtažků proveďte následující úkony:

Poznámka:

Pokud využíváte služeb poskytovatele tiskových služeb, který vytváří barevné výtažky, měli byste spolupracovat s jejich experty před začátkem každé zakázky a v průběhu celého procesu.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout a vyberte tiskárnu.
 2. Vyberte možnost z nabídky Poznámky a formuláře.
 3. Zvolte rozsah tisku stránek a možnosti zpracování stránek.
 4. Klikněte na Další možnosti.
 5. Pokud jste vytvořili vlastní soubor nastavení tiskárny s požadovaným nastavením, zvolte ho z nabídky Nastavení nahoře v dialogovém okně Další nastavení tisku.
 6. Vlevo zvolte Výstup a pak vyberte možnost z nabídky Barvy:
  • Zvolte Výtažky, pokud PPD nepodporuje separace v RIPu.

  • Zvolte In-RIP separace, pokud PPD podporuje separace v RIPu. Zobrazí se možnosti pro přesahy. Z nabídky Přesahy zvolte Adobe In-RIP nebo Vypnuto. Pokud jste vybrali Adobe In-RIP, klikněte na tlačítko Přednastavení přesahů a zvolte přednastavení. Klikněte na OK.

 7. Zadejte nastavení pro hustotu polotónového rastru a úhel, ve kterém se polotónový rastr vybrané tiskové barvy pootočí.
 8. Pokud dokument obsahuje objekty s nastavením průhlednosti, vyberte možnost z nabídky Přednastavení sloučení průhledností.
 9. Ve Správci tiskových barev zrušte výběr všech barev, které nechcete separovat.

  Na začátku seznamu výtažků se vždy objeví čtyři výtažkové barvy (azurová, purpurová, žlutá a černá), pod nimi jsou přímé barvy v abecedním pořadí.

 10. Klikněte na tlačítko Správce tiskových barev, chcete-li změnit nastavení tiskových barev pro separace barev.
 11. Vlevo klikněte na Značky a spadávky a vyberte Všechny značky.
 12. Vlevo klikněte na Možnosti PostScriptu a vyberte požadovaná nastavení. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno a pak dalším kliknutím na OK vytiskněte výtažky.

Další zdroje

Další informace o tisku vysoce kvalitních PDF naleznete v následujících zdrojích:

 

Deklarace přítomnosti informací o vytváření přesahů (Acrobat Pro)

Pokud posíláte své soubory PDF poskytovateli tiskových služeb, můžete v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu určit, zda PDF obsahuje informace o vytváření přesahů (trappingu). Tento detail může pomoci zajistit, aby poskytovatel služeb k souboru nepřidal potenciálně konfliktní příkazy pro vytváření přesahů. Informace o vytváření přesahů mohou být buď importované spolu s dalšími PostScriptovými informacemi ze zdrojové aplikace nebo vytvořené v aplikaci Acrobat pomocí přednastavení přesahů, podporovaného Adobe In-RIP Trappingem.

 1. Otevřete soubor PDF a zvolte Soubor > Vlastnosti.
 2. Klikněte na záložku Další možnosti.
 3. Vyberte možnost z nabídky Přesahy a klikněte na OK.

  Ano

  Soubor obsahuje informace o vytváření přesahů (trappingu).

  Ne

  Soubor neobsahuje informace o vytváření přesahů.

  Neznámé

  Není známo, zda soubor obsahuje informace o vytváření přesahů.

Uložení výtažků jako PostScriptu (Acrobat Pro)

Podle dostupného prepress softwaru může být poskytovatel služeb schopen provést takové předtiskové operace, jako je vytvoření přesahů (trapping), vyřazení stránek, separace a OPI náhrady v RIPu výstupního zařízení. Poskytovatel služeb proto může chtít, abyste mu spíše než předseparovaný PostScriptový soubor předali složený PostScriptový soubor dokumentu, optimalizovaný pro in-RIP separace.

Při uložení souboru jako PostScriptu se uloží také nastavení výtažků, informace PPD a všechny převody barev, které jste určili v dialogovém okně Další nastavení tisku.

Nejlepší výsledky při generování PostScriptu pro opětovné použití v pracovním postupu získáte, když místo tisku do souboru použijete příkaz Uložit jako.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.