Příručka uživatele Zrušit

Tisk barevných PDF (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Zobrazení náhledu přetisku barev (Acrobat Pro)

Náhled přetisků poskytuje na obrazovce simulaci, která aproximuje vzhled prolnutí a přetisků ve výstupu s barevnými výtažky. Efekty přetisku lze také simulovat při výstupu na tiskové zařízení se složenými barvami. Obě tyto metody jsou užitečné pro kontrolu dokumentů se separovanými barvami.

Kresba na obrazovce (vlevo) a vytištěná (vpravo)
Porovnání vzhledu kresby na obrazovce (vlevo) a vytištěné kresby (vpravo).

Správa barev (Acrobat Pro)

Když tisknete dokument RGB nebo CMYK se správou barev, můžete určit další možnosti správy barev, abyste zachovali stejné barvy ve výstupu. Předpokládejme například, že dokument obsahuje profil přizpůsobený pro výstup na osvit, ale vy chcete vytisknout kontrolní nátisk barev na stolní tiskárně. V panelu Správa barev v dialogovém okně Další nastavení tisku můžete dočasně převést barvy dokumentu do barevného prostoru stolní tiskárny – při tisku se použije profil stolní tiskárny místo současného profilu dokumentu. Navíc můžete data barev posílat do tiskárny jako RGB hodnoty s použitím různých profilů RGB.

O složeném tisku (Acrobat Pro)

Při tisku barevného souboru PDF se vytisknou se barvy použité v souboru v jednom tiskovém výtažku. Tento proces se nazývá složený tisk. Možnosti dostupné v panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku závisí na vybrané tiskárně.

Jednotlivé barvy grafických návrhů, které se budou komerčně reprodukovat a obsahují více než jednu barvu, se musí tisknout na samostatné tiskové desky. Tento proces se nazývá separace barev. Pokud vytváříte barevné výtažky, můžete vytisknout složený zkušební tisk v barvách nebo ve stupních šedi, abyste zkontrolovali svou práci.

Při tisku složených barev si pamatujte následující pravidla:

 • Všechny možnosti přetisku, které vyberete, se vytisknou správně pouze na tiskárně, která podporuje přetisk. Protože většina stolních tiskáren přetisk nepodporuje, můžete simulovat efekty přetisku tím, že vyberete možnost Simulovat přetisk v panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku. Když vyberete Simulovat přetisk, převedou se pro tisk přímé barvy na výtažkové barvy. Pokud chcete použít soubor pro konečný výstup, nevybírejte tuto možnost.

 • Když tisknete na černobílé tiskárně, vytvoří se složená verze stránek ve stupních šedi (pokud nevyberete možnost Tisknout barvy jako černou v hlavním tiskovém dialogovém okně – s touto možností se tisknou všechny barvy jako černá). Pokud dokument obsahuje barvy, k simulaci určité barvy se použije vizuálně správný stupeň šedi. Například šedá, která simuluje 20 % odstín žluté, je světlejší než 20 % odstín černé, protože žlutá je vizuálně světlejší než černá.

Poznámka:

Pamatujte si, že i barevné tiskárny se podobně jako monitory výrazně liší v kvalitě reprodukce barev; proto nejlepším způsobem, jak ověřit vzhled výsledného výstupu, jsou zkušební nátisky od poskytovatele služeb.

 1. Zvolte Soubor > Tisk a vyberte tiskárnu.
 2. Určete možnosti zpracování stránek.
 3. V nabídce Poznámky a formuláře vyberte možnost Dokument a razítka, aby se vytisknul všechen viditelný obsah.
 4. Klikněte na Další možnosti a na levé straně dialogového okna vyberte možnost Výstup.
 5. Zvolte možnost složených barev z nabídky Barvy.
 6. Zadejte další možnosti barev a výstupu a klikněte na OK.
 7. Pokud dokument obsahuje objekty s nastavením průhlednosti, vyberte z nabídky Přednastavení možnost Sloučení průhledností.
 8. (Pouze pro PostScriptový tisk) Upřesněte možnosti v panelu Možnosti PostScriptu.

O separacích (Acrobat Pro)

Chcete-li tvořit vysoce kvalitní separace, je vhodné se seznámit se základy tisku, včetně řádkových rastrů, rozlišení, výtažkových barev a přímých barev.

Pokud využíváte služeb poskytovatele tiskových služeb, který vytváří barevné výtažky, před začátkem každé zakázky i v průběhu procesu byste měli spolupracovat s jejich experty.

Při reprodukci barevných obrázků a obrázků se spojitými tóny tiskaři obvykle rozkládají kresbu do čtyř výtažků – jeden výtažek pro každou část obrázku: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Pokud se výtažky vytisknou příslušnými tiskovými barvami a s přesným soutiskem, barvy se zkombinují a reprodukují originální kresbu. Proces rozdělení obrázku do dvou nebo více barev se nazývá tvorba barevných výtažků (nebo separace barev) a filmy, ze kterých se tvoří tiskové desky, se nazývají výtažky.

Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)
Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)

Aplikace Acrobat podporuje separace na hostiteli a separace v RIPu (in-RIP). Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, kde se výtažky tvoří – na hostitelském počítači (systém používá aplikaci Acrobat a ovladač tiskárny) nebo v RIPu výstupního zařízení.

Pro separace na hostiteli tvoří aplikace Acrobat PostScriptové informace pro každý z vyžadovaných výtažků pro dokument a posílá tyto informace na výstupní zařízení. Pro separace v RIPu (in-RIP) provádí separaci souboru RIP. To často zabere méně času než tvorba výtažků na hostiteli, ale vyžaduje to výstupní zařízení s PostScriptem 3 se schopností in-RIP separací. Pro vytváření in-RIP separací musíte mít soubor PPD, který podporuje in-RIP separace, a libovolné výstupní zařízení s PostScriptem 3 nebo zařízení s PostScriptem Level 2, jehož RIP podporuje in-RIP separace.

Příprava na tisk výtažků

Před tiskem výtažků proveďte následující úkony:

Poznámka:

Pokud využíváte služeb poskytovatele tiskových služeb, který vytváří barevné výtažky, měli byste spolupracovat s jejich experty před začátkem každé zakázky a v průběhu celého procesu.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisk a vyberte tiskárnu.
 2. Vyberte možnost z nabídky Poznámky a formuláře.
 3. Zvolte rozsah tisku stránek a možnosti zpracování stránek.
 4. Klikněte na Další možnosti.
 5. Pokud jste vytvořili vlastní soubor nastavení tiskárny s požadovaným nastavením, vyberte ho v nabídce Nastavení v horní části dialogového okna Další nastavení tisku.
 6. Vlevo vyberte Výstup a pak možnost z nabídky Barvy:
  • Vyberte Výtažky, pokud PPD nepodporuje separace v RIPu.

  • Vyberte In-RIP separace, pokud PPD podporuje separace v RIPu. Zobrazí se možnosti pro přesahy. Z nabídky Přesahy vyberte možnost Adobe In-RIP nebo Vypnuto. Pokud jste vybrali Adobe In-RIP, klikněte na možnost Přednastavení přesahů a zvolte přednastavení. Klikněte na možnost OK.

 7. Zadejte nastavení pro hustotu polotónového rastru a úhel, ve kterém se polotónový rastr vybrané tiskové barvy pootočí.
 8. Pokud dokument obsahuje objekty s nastavením průhlednosti, vyberte z nabídky Přednastavení možnost Sloučení průhledností.
 9. V nabídce Správce tiskových barev zrušte výběr všech barev, které nechcete separovat.

  Na začátku seznamu výtažků se vždy objeví čtyři výtažkové barvy (azurová, purpurová, žlutá a černá) a pod nimi se zobrazí přímé barvy v abecedním pořadí.

 10. Klikněte na možnost Správce tiskových barev, chcete-li změnit nastavení tiskových barev pro separace barev.
 11. Vlevo klikněte na Značky a spadávky a vyberte Všechny značky.
 12. Vlevo klikněte na Možnosti PostScriptu a vyberte požadovaná nastavení. Kliknutím na možnost OK zavřete dialogové okno a pak dalším kliknutím na možnost OK vytiskněte výtažky.

Další zdroje

Další informace o tisku vysoce kvalitních PDF naleznete v následujících zdrojích:

 

Deklarace přítomnosti informací o vytváření přesahů (Acrobat Pro)

Pokud posíláte své soubory PDF poskytovateli tiskových služeb, můžete v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu upřesnit, zda PDF obsahuje informace o vytváření přesahů (trappingu). Tato informace vám pomůže zajistit, aby poskytovatel služeb k souboru nepřidával potenciálně konfliktní příkazy pro tvorbu přesahů. Informace o tvorbě přesahů mohou být buď importované spolu s dalšími PostScriptovými informacemi ze zdrojové aplikace, nebo vytvořené v aplikaci Acrobat pomocí přednastavení přesahů, podporovaného Adobe In-RIP Trappingem.

 1. Otevřete soubor PDF a zvolte Soubor > Vlastnosti.
 2. Klikněte na záložku Další možnosti.
 3. Vyberte možnost z nabídky Přesahy a klikněte na OK.

  Ano

  Soubor obsahuje informace o vytváření přesahů (trappingu).

  Ne

  Soubor neobsahuje informace o vytváření přesahů.

  Neznámé

  Není známo, zda soubor obsahuje informace o vytváření přesahů.

Uložení výtažků jako PostScriptu (Acrobat Pro)

Podle dostupného prepress softwaru může být poskytovatel služeb schopen provést takové předtiskové operace, jako je tvorba přesahů (trapping), vyřazení stránek, separace a OPI náhrady v RIPu výstupního zařízení. Poskytovatel služeb proto může chtít, abyste mu spíše než předseparovaný PostScriptový soubor předali složený PostScriptový soubor dokumentu, optimalizovaný pro in-RIP separace.

Při uložení souboru jako PostScriptu se uloží také nastavení výtažků, informace PPD a všechny převody barev, které jste upřesnili v dialogovém okně Další nastavení tisku.

Nejlepší výsledky při generování PostScriptu pro opětovné použití v pracovním postupu získáte, pokud místo tisku do souboru použijete příkaz Uložit jako.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.