Příručka uživatele Zrušit

Zprávy kontroly před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Vytvoření zprávy s výsledky

Výsledky kontroly před výstupem můžete zachytit v různých typech zpráv. Výsledky můžete zachytit jako textový soubor, jako soubor XML nebo jako samostatný soubor PDF. Zpráva PDF může zahrnovat pouze přehled nebo podrobné informace, prezentované různými způsoby.

Zpráva PDF zahrnuje informace o dokumentu a problémových objektech ve vrstvách, které můžete zapnout nebo vypnout v navigačním panelu Vrstvy.

Poznámka:

Můžete také vytvořit seznam všech objektů a zdrojů použitých v PDF.

Vytvoření zprávy s výsledky kontroly před výstupem

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v panelu Výsledky na Vytvořit zprávu nebo z nabídky Možnosti zvolte Vytvořit zprávu.
 2. Zadejte název a umístění zprávy. K názvu zprávy se automaticky přidá přípona „_zprava“ (nebo _report).
 3. Vyberte typ zprávy a klikněte na Uložit.

Typy zpráv

Zpráva PDF

Vytvoří souhrn problémů spolu s podrobnostmi, které se zobrazí pomocí průhledných masek, poznámek nebo vrstev pro každý problémový objekt.

Přehled

Zhustí výsledky kontroly před výstupem do krátkého dokumentu, který obsahuje použité opravy, souhrn výsledků a informace o dokumentu.

Podrobnosti

Zpráva bude obsahovat rozšířené informace o každém problémovém objektu – například kde je objekt umístěný na stránce. Možnost Zvýraznit problémy průhlednými maskami umístí přes problémové oblasti barevnou masku, podobnou masce ve Photoshopu, aby se tyto problémové oblasti zvýraznily. Barvu masky můžete změnit pomocí předvoleb Kontrola před výstupem. Možnost Zvýraznit problémy poznámkami vloží výsledky kontroly jako poznámky. Možnost Zvýraznit problémy vrstvami zobrazí soubor rozdělený do vrstev nesrovnalostí nebo nalezených objektů podle kritérií použitých v samotném profilu. Další vrstva s názvem Ostatní objekty obsahuje objekty, které nemají s použitým profilem nic společného.

Zpráva XML

Vytvoří strukturovanou zprávu pro systémy pracovních postupů, které umějí interpretovat a zpracovat výsledky kontroly. Podrobnosti si vyžádejte od svého poskytovatele tiskových služeb.

Textová zpráva

Vytvoří zprávu ve formátu prostý text, kde každý řádek je odsazený podle hierarchie v dialogovém okně Výsledky kontroly před výstupem. Tuto zprávu si můžete otevřít v textovém editoru.

Skrytí a zobrazení vrstev ve zprávě PDF

 1. V navigačním panelu pro zprávu PDF klepněte na tlačítko Vrstvy , aby se otevřel panel Vrstvy.
 2. V panelu Vrstvy rozbalte zprávu a kliknutím na čtvereček vlevo od názvu vrstvy tuto vrstvu skryjte nebo zobrazte.

O přehledových zprávách

Přehledová zpráva zobrazuje zdroje použité v PDF, včetně barevných prostorů, obrázků, vzorků, stínování, metadat a písem a glyfů v jednotlivých rodinách písem. Související informace jsou seskupeny dohromady a uspořádány na stránce PDF tak, abyste mohli požadované položky vyhledat. Přehledovou zprávu můžete vygenerovat před nebo po kontrole před výstupem. Na rozdíl od zprávy s výsledky kontroly před výstupem, která poskytuje pouze informace požadované kontrolami ve vybraném profilu, přehledová zpráva obsah PDF nefiltruje. Zpráva o kontrole před výstupem spolu s přehledovou zprávou vám mohou pomoci identifikovat a odstranit problémy.

Informace v přehledové zprávě mohou být užitečné při provádění takových úkonů, jako:

 • Zkoumání souborů, které vypadají neobvykle, například souborů vytvořených neznámou aplikací nebo souborů, které se pomalu překreslují na obrazovce, případně u nich nefungují akce kopírování a vložení.

 • Zkoumání problémů se zpracováním, například nesprávného tisku nebo problémů při převodu barev, vyřazení stránek, umístění na stránku InDesignu a podobně.

 • Identifikování aspektů PDF, které nejsou ideální, jako je neúmyslné vložení písma kvůli nezpozorovanému znaku mezery na vzorové stránce, oříznuté obrázky s nadbytečnými obrazovými daty, nebo objekty jiného než očekávaného typu (například text nebo vektorové objekty převedené na obrázky nebo sloučené s obrázkem).

 • Získání dalších informací o objektu kromě upozornění na jeho přítomnost. Například vyhledáním přímé barvy v přehledové zprávě můžete určit, zda je použita samostatně, nebo v kombinaci s jinými tiskovými barvami, například v duplexovém obrázku. Nebo můžete určit, které glyfy v písmu jsou vložené, jak vypadají a který znak mají představovat. Tyto informace vám mohou pomoci vyřešit chybu chybějícího glyfu.

 • Zkoumání metadat XMP vložených do souboru, jako je jméno autora, rozlišení, barevný prostor, informace o copyrightu a klíčová slova aplikovaná na dokument. Tyto informace se ukládají standardizovaným způsobem s použitím standardu XMP (Extensible Metadata Platform).

Vytvoření seznamu obsahu PDF

 1. Z nabídky Možnosti v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Vytvořit přehled.
 2. Vyberte typy objektů a zdrojů, které chcete do přehledu zahrnout. Kromě písem, barev, obrázků a podobně můžete zahrnout také následující informace:

  XObjekty formy

  Objekty, na které se v PDF odkazuje. Pokud například PDF obsahuje mnoho výskytů stejného objektu, bude tento objekt existovat jako jeden zdroj, na který ukazuje mnoho odkazů.

  Zahrnout metadata XMP

  Zahrne informace vložené v PDF, které může využít aplikace nebo zařízení podporující XMP v pracovním postupu. Tyto informace mohou zahrnovat smysluplné popisy a tituly, prohledávatelná klíčová slova, jméno autora a informace o copyrightu. Pokud vyberete Včetně rozšířených polí, můžete zahrnout pole a struktury používané pro ukládání metadat s použitím jmenných prostorů a vlastností. Tyto rozšířené informace se zobrazují jako textový pohled na stromovou strukturu všech dat XMP v PDF, a to jak pro dokument, tak i pro ty obrázky v PDF, pro které jsou obsažena metadata XMP.

  Poznámka:

  Metadata pro celý dokument PDF můžete také zobrazit v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu. Zvolte Soubor > Vlastnosti, klikněte na záložku Popis a pak klikněte na Další metadata. Chcete-li zobrazit rozšířená pole, klikněte v seznamu vlevo na Rozšířené.  

 3. (Volitelně) Zprávu uložte.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?