Vytvoření zprávy s výsledky

Výsledky kontroly před výstupem můžete zachytit v různých typech zpráv. Výsledky můžete zachytit jako textový soubor, jako soubor XML nebo jako samostatný soubor PDF. Zpráva PDF může zahrnovat pouze přehled nebo podrobné informace, prezentované různými způsoby.

Zpráva PDF zahrnuje informace o dokumentu a problémových objektech ve vrstvách, které můžete zapnout nebo vypnout v navigačním panelu Vrstvy.

Poznámka:

Můžete také vytvořit seznam všech objektů a zdrojů použitých v PDF.

Vytvoření zprávy s výsledky kontroly před výstupem

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte v panelu Výsledky na Vytvořit zprávu nebo z nabídky Volby zvolte Vytvořit zprávu.
 2. Zadejte název a umístění zprávy. K názvu zprávy se automaticky přidá přípona „_zprava“ (nebo _report).
 3. Vyberte typ zprávy a klikněte na Uložit.

Typy zpráv

Zpráva PDF

Vytvoří souhrn problémů spolu s podrobnostmi, které se zobrazí pomocí průhledných masek, poznámek nebo vrstev pro každý problémový objekt.

Přehled

Zhustí výsledky kontroly před výstupem do krátkého dokumentu, který obsahuje použité opravy, souhrn výsledků a informace o dokumentu.

Podrobnosti

Zpráva bude obsahovat rozšířené informace o každém problémovém objektu – například kde je objekt umístěný na stránce. Volba Zvýraznit problémy průhlednými maskami umístí přes problémové oblasti barevnou masku, podobnou masce ve Photoshopu, aby se tyto problémové oblasti zvýraznily. Barvu masky můžete změnit pomocí předvoleb Kontrola před výstupem. Volba Zvýraznit problémy poznámkami vloží výsledky kontroly jako poznámky. Volba Zvýraznit problémy vrstvami zobrazí soubor rozdělený do vrstev nesrovnalostí nebo nalezených objektů podle kritérií použitých v samotném profilu. Další vrstva s názvem Ostatní objekty obsahuje objekty, které nemají s použitým profilem nic společného.

Zpráva XML

Vytvoří strukturovanou zprávu pro systémy pracovních postupů, které umějí interpretovat a zpracovat výsledky kontroly. Podrobnosti si vyžádejte od svého poskytovatele tiskových služeb.

Textová zpráva

Vytvoří zprávu ve formátu prostý text, kde každý řádek je odsazený podle hierarchie v dialogovém okně Výsledky kontroly před výstupem. Tuto zprávu si můžete otevřít v textovém editoru.

Skrytí a zobrazení vrstev ve zprávě PDF

 1. V navigačním panelu pro zprávu PDF klikněte na tlačítko Vrstvy , aby se otevřel panel Vrstvy.
 2. V panelu Vrstvy rozbalte zprávu a kliknutím na čtvereček vlevo od názvu vrstvy tuto vrstvu skryjte nebo zobrazte.

O přehledových zprávách

Přehledová zpráva zobrazuje zdroje použité v PDF, včetně barevných prostorů, obrazů, vzorků, stínování, metadat a písem a glyfů v jednotlivých rodinách písem. Související informace jsou seskupeny dohromady a uspořádány na stránce PDF tak, abyste mohli požadované položky vyhledat. Přehledovou zprávu můžete vygenerovat před nebo po kontrole před výstupem. Na rozdíl od zprávy s výsledky kontroly před výstupem, která poskytuje pouze informace požadované kontrolami ve vybraném profilu, přehledová zpráva obsah PDF nefiltruje. Zpráva o kontrole před výstupem spolu s přehledovou zprávou vám mohou pomoci identifikovat a odstranit problémy.

Informace v přehledové zprávě mohou být užitečné při provádění takových úkonů, jako:

 • Zkoumání souborů, které vypadají neobvykle, například souborů vytvořených neznámou aplikací nebo souborů, které se pomalu překreslují na obrazovce, případně u nich nefungují akce kopírování a vložení.

 • Zkoumání problémů se zpracováním, například nesprávného tisku nebo problémů při převodu barev, vyřazení stránek, umístění na stránku InDesignu a podobně.

 • Identifikování aspektů PDF, které nejsou ideální, jako je neúmyslné vložení písma kvůli nezpozorovanému znaku mezery na vzorové stránce, oříznuté obrazy s nadbytečnými obrazovými daty, nebo objekty jiného než očekávaného typu (například text nebo vektorové objekty převedené na obrazy nebo sloučené s obrazem).

 • Získání dalších informací o objektu kromě upozornění na jeho přítomnost. Například vyhledáním přímé barvy v přehledové zprávě můžete určit, zda je použita samostatně, nebo v kombinaci s jinými tiskovými barvami, například v duplexovém obrazu. Nebo můžete určit, které glyfy v písmu jsou vložené, jak vypadají a který znak mají představovat. Tyto informace vám mohou pomoci vyřešit chybu chybějícího glyfu.

 • Zkoumání metadat XMP vložených do souboru, jako je jméno autora, rozlišení, barevný prostor, informace o copyrightu a klíčová slova aplikovaná na dokument. Tyto informace se ukládají standardizovaným způsobem s použitím standardu XMP (Extensible Metadata Platform).

Vytvoření seznamu obsahu PDF

 1. Z nabídky Volby v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Vytvořit přehled.
 2. Vyberte typy objektů a zdrojů, které chcete do přehledu zahrnout. Kromě písem, barev, obrazů a podobně můžete zahrnout také následující informace:

  XObjekty formy

  Objekty, na které se v PDF odkazuje. Pokud například PDF obsahuje mnoho výskytů stejného objektu, bude tento objekt existovat jako jeden zdroj, na který ukazuje mnoho odkazů.

  Zahrnout metadata XMP

  Zahrne informace vložené v PDF, které může využít aplikace nebo zařízení podporující XMP v pracovním postupu. Tyto informace mohou zahrnovat smysluplné popisy a tituly, prohledávatelná klíčová slova, jméno autora a informace o copyrightu. Pokud vyberete Včetně rozšířených polí, můžete zahrnout pole a struktury používané pro ukládání metadat s použitím jmenných prostorů a vlastností. Tyto rozšířené informace se zobrazují jako textový pohled na stromovou strukturu všech dat XMP v PDF, a to jak pro dokument, tak i pro ty obrazy v PDF, pro které jsou obsažena metadata XMP.

  Poznámka:

  Metadata pro celý dokument PDF můžete také zobrazit v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu. Zvolte Soubor > Vlastnosti, klikněte na záložku Popis a pak klikněte na Další metadata. Chcete-li zobrazit rozšířená pole, klikněte v seznamu vlevo na Rozšířené.  

 3. (Volitelně) Zprávu uložte.