O miniaturách stránek

Miniatury stránek jsou zmenšené náhledy stránek dokumentu. Pomocí miniatur stránek můžete rychle přejít na vybranou stránku nebo nastavit zobrazení stránky. Když přemístíte, zkopírujete nebo odstraníte miniaturu stránky, ve skutečnosti přemístíte, zkopírujete nebo odstraníte odpovídající stránku.

Poznámka:

Pokud nevidíte miniatury stránek v navigačním panelu, zkuste pomocí klávesy F4 otevřít navigační panel. Nebo vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Miniatury stránek.

Miniatury stránek v Acrobatu

Vytvoření miniatur stránek

Miniatury stránek zvětšují velikost souboru, takže je Acrobat nevytváří automaticky.

Poznámka:

Acrobat již nepodporuje vkládání a rušení vložení miniatur stránek. Alternativní metodu vkládání miniatur stránek poskytuje aplikace Acrobat Distiller®.®

Vytvoření miniatur stránek

 1. Klikněte na tlačítko Miniatury stránek na levé straně.

  V navigačním panelu se objeví miniatury stránek. Tento proces může vyžadovat několik sekund, zejména ve velkých dokumentech. Vykreslování miniatur stránek se může přerušit, když během tohoto procesu s aplikací dále pracujete.

Změna velikosti miniatur stránek

 1. Na panelu Miniatury stránek zvolte z nabídky voleb možnost Zmenšit miniatury stránek nebo Zvětšit miniatury stránek. Zavřením a opětovným otevřením PDF se obnoví výchozí velikost miniatur stránek.
  Volby miniatur stránek v Acrobatu

Určení pořadí procházení tabulátorem

Na panelu Miniatury stránek můžete pro každou stránku nastavit pořadí, ve kterém bude uživatel procházet pole formuláře, vazby a poznámky pomocí tabulátoru.

 1. Klikněte na tlačítko Miniatury stránek na levé straně.
 2. Vyberte miniaturu stránky a z nabídky Volby zvolte Vlastnosti stránky .
 3. V dialogovém okně Vlastnosti stránky klikněte na možnost Pořadí polí a vyberte pořadí procházení pomocí tabulátoru:

  Použít pořadí po řádcích

  Prochází po řádcích zleva doprava nebo zprava doleva pro stránky s vazbou zprava doleva.

  Použít pořadí po sloupcích

  Prochází po sloupcích zleva doprava a shora dolů nebo zprava doleva pro stránky s vazbou zprava doleva.

  Použít strukturu dokumentu

  Prochází podle pořadí určeného v původní aplikaci.

  Poznámka:

  Pro strukturované dokumenty — PDF, které byly vytvořeny z DTP aplikací, nebo které obsahují tagy – je nejlepší vybrat volbu Použít strukturu dokumentu, aby pořadí souhlasilo se záměry určenými ve zdrojové aplikaci.

  Pokud byl dokument vytvořen ve starší verzi aplikace Acrobat, bude pořadí procházení standardně nastavené na Neurčené. S tímto nastavením se nejdříve procházejí pole formuláře, poté vazby a pak poznámky, v pořadí po řádcích.

O záložkách

Záložka je typ vazby s reprezentativním textem v panelu Záložky v navigačním panelu. Každá záložka odkazuje na určité zobrazení nebo stránku v dokumentu. Záložky se generují automaticky při vytváření PDF z položek obsahu dokumentů, vytvořených ve většině programů pro DTP. Tyto záložky jsou často tagované a lze je použít k provádění úprav v PDF.

Záložka zpočátku zobrazí stránku, která byla zobrazena při vytvoření záložky; tato stránka je cíl záložky. V aplikaci Acrobat můžete při vytváření jednotlivých záložek nastavit jejich cíl. Někdy je však snadnější vytvořit skupinu záložek a určit jejich cíle později.

V aplikaci Acrobat můžete záložky použít pro označení místa v souboru PDF, na které se chcete vrátit, nebo k přechodu do cílového místa v dokumentu PDF, v jiném dokumentu nebo na webové stránce. Záložky mohou také provádět akce, jako je například spuštění příkazu z nabídky nebo odeslání formuláře.

Poznámka:

Uživatel aplikace Acrobat může do dokumentu přidávat záložky pouze v případě, že to nastavení zabezpečení povoluje.

Volby záložek stránek v Acrobatu
Pro některé PDF fungují záložky jako obsah.

Vytvoření záložky

 1. Kliknutím na tlačítko Záložky na levé straně otevřete panel Záložky.
 2. Otevřete stránku, na kterou má vést vazba ze záložky, a upravte nastavení zobrazení.
 3. Pomocí nástroje pro výběr vyberte oblast stránky, kterou chcete přidat do záložek:
  • Chcete-li vytvořit záložku pro jeden obraz, klepněte v obrazu nebo kolem něj tažením nakreslete obdélník.

  • Chcete-li vytvořit záložku pro část obrazu, tažením nakreslete obdélník kolem této části.

  • Chcete-li vytvořit záložku pro text, tažením ho vyberte. Vybraný text se použije jako popis nové záložky. Tento popis můžete upravit.

 4. Vyberte záložku, pod kterou chcete umístit novou záložku. Pokud žádnou záložku nevyberete, přidá se nová záložka automaticky na konec seznamu.
 5. Zvolte Nástroje > Upravit PDF > Více > Přidat záložku.

 6. Na panelu Záložka zadejte nebo upravte název nové záložky.

Úpravy záložky

V aplikaci Reader můžete vytvořit čitelnější záložky, když změníte vzhled jejich textu.

V aplikaci Acrobat můžete atributy záložky kdykoliv změnit.

Přejmenování záložky

 1. Vyberte záložku na panelu Záložky, z nabídky možností zvolte Přejmenovat záložku a zadejte nový název záložky.

Zalomení textu dlouhé záložky

 1. Klepněte na tlačítko Záložky a z nabídky Volby zvolte Zalamovat dlouhé záložky .

  Bez ohledu na šířku navigačního panelu se zobrazí celý text dlouhých záložek. (Tato volba je zapnutá, když je zaškrtnutá.)

Změna vzhledu textu záložky

Můžete změnit vzhled záložky a tím na ni uživatele upozornit.

 1. V panelu Záložky vyberte jednu nebo více záložek.
 2. (Pouze aplikace Acrobat) Pokud chcete změnit barvu a styl textu, zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > Pruh vlastností.

  Poznámka:

  Po nadefinování vzhledu záložky můžete nastavení vzhledu použít znovu. Toho dosáhnete tak, že vyberete záložku a v nabídce voleb vyberete příkaz Použít současný vzhled jako nové výchozí hodnoty.

 3. Pokud chcete změnit velikost písma, vyberte v nabídce voleb příkaz Velikost textu > [ velikost].

Změna cíle záložky

 1. V panelu Záložky vyberte záložku.
 2. V panelu dokumentu přejděte na místo, které chcete určit jako nové cílové místo.
 3. Podle potřeby nastavte zvětšení zobrazení.
 4. V nabídce možností vyberte příkaz Nastavit cíl záložky.

  Poznámka:

  Volba Nastavit cíl záložky je kontextově závislá. Zobrazí se pouze tehdy, když je vybraná existující záložka.

Přidání akce k záložce

 1. V panelu Záložky vyberte záložku.
 2. V nabídce možností vyberte Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti záložky klepněte na Akce.
 4. Zvolte akci z nabídky Vybrat akci a klepněte na Přidat.

Odstranění záložky

 1. V panelu Záložky vyberte záložku nebo skupinu záložek a stiskněte možnost Odstranit.

  Poznámka:

  Při odstranění záložky se odstraní i všechny záložky, které jsou pod ní. Při odstranění záložky se neodstraní žádný text z dokumentu.

Vytvoření hierarchie záložek

V seznamu záložek můžete vytvořit hierarchické uspořádání, které znázorní vzájemné vztahy mezi tématy. Vnořením se vytvoří vztah rodič – potomek. Hierarchický seznam můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit.

Vnoření jedné nebo více záložek

 1. Vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete vnořit.
 2. Přetáhněte ikonu nebo ikony přímo pod ikonu rodičovské záložky. Ikona čáry ukazuje polohu ikony nebo ikon.

  Záložka se vnoří do hierarchie, ale skutečné stránky zůstanou na svých původních místech v dokumentu.

  Vnoření záložek v Acrobatu
  Vnoření záložky (vlevo) a výsledek (vpravo)

Přesunutí záložek ven z vnořené polohy

 1. Vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete přesunout.
 2. Přesuňte výběr jedním z následujících úkonů:
  • Přetáhněte ikonu nebo ikony a umístěte šipku přímo pod popis rodičovské záložky.

  • V nabídce Volby vyberte příkaz Vyjmout, vyberte rodičovskou záložku a pak v nabídce voleb vyberte příkaz Vložit pod vybranou záložku.

  Přesunutí záložky ven z vnořené polohy (vlevo) a výsledek (vpravo)
  Přesunutí záložky ven z vnořené polohy (vlevo) a výsledek (vpravo)

Rozbalení nebo sbalení všech záložek nejvyšší úrovně

 1. V nabídce možností vyberte příkaz Rozbalit záložky nejvyšší úrovně nebo Sbalit záložky nejvyšší úrovně.

Přidávání tagovaných záložek

Tagované záložky poskytují větší kontrolu nad obsahem stránek než běžné záložky. Protože k vytvoření tagovaných záložek se používají informace o vnitřní struktuře elementů dokumentu (například úrovně nadpisů, odstavce, názvy tabulek), je možné tagované záložky využít k úpravám dokumentu, například k přeuspořádání odpovídajících stránek v PDF nebo k odstranění stránek. Pokud přemístíte nebo odstraníte rodičovskou tagovanou záložku, její dceřiné tagované záložky se přesunou nebo odstraní zároveň s ní.

Mnoho DTP aplikací, například Adobe InDesign® a Microsoft Word, vytváří strukturované dokumenty. Když převádíte tyto dokumenty do PDF, struktura se převede na tagy, které umožňují přidávání tagovaných záložek. Převedené webové stránky obvykle obsahují tagované záložky.

Pokud dokument neobsahuje tagy, můžete je kdykoliv přidat v aplikaci Acrobat.

 1. V nabídce možností na panelu Záložky vyberte příkaz Nové záložky ze struktury. (Pokud není tato volba dostupná, dokument není strukturovaný.)
 2. Vyberte elementy struktury, pro které chcete vytvořit tagované záložky. Chcete-li do výběru přidat elementy, klepněte na ně myší se stisknutou klávesou Ctrl.

  Tagované záložky budou vnořené pod novou, nepojmenovanou záložkou.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online