Dokument nebo aplikace jsou přístupné, pokud je mohou používat lidé s postižením, např. s postižením pohybového aparátu, slepí či slabozrací uživatelé. Funkce usnadnění přístupu v aplikacích Acrobat DC, Adobe Reader DC a ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) umožňují lidem s postižením používat dokumenty PDF s využitím zařízení pro čtení z obrazovky, pro zvětšení obsahu obrazovky a tiskáren Braillova písma nebo bez nich.

Z usnadnění přístupu k souborům PDF mohou mít užitek všichni uživatelé. Struktura dokumentu, která např. umožňuje pomocí čtecího zařízení hlasitě přečíst obsah dokumentu PDF, také umožňuje přeformátování dokumentu a jeho zobrazení na malém displeji mobilních zařízení. Přednastavené pořadí polí ve formuláři PDF s usnadněním přístupu podobně pomůže všem uživatelům, nejen těm s pohybovým postižením, při vyplňování formuláře.

Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Acrobat DC a Acrobat Reader DC spadají do dvou širokých kategorií. Jde o funkce pro větší zpřístupnění četby PDF dokumentů a funkce pro vytváření dostupných PDF dokumentů. K vytváření dokumentů PDF s usnadněním přístupu používejte aplikaci Acrobat, nikoli aplikaci Reader.

Funkce pro usnadnění čtení PDF

 • Předvolby a příkazy pro optimalizaci výstupu pro asistenční software a zařízení, například uložení textu ve zpřístupněné formě pro tisk Braillovým písmem

 • Předvolby a příkazy pro usnadnění navigace v souborech PDF, například automatické rolování a otevírání PDF na naposledy zobrazené stránce

 • Průvodce nastavením usnadnění přístupu pro snadné nastavení většiny předvoleb týkajících se usnadnění přístupu

 • Alternativní kombinace kláves namísto akcí prováděných pomocí myši

 • Možnost přeformátování dokumentu PDF tak, aby bylo text možné zobrazit velkým písmem a dočasně dokument PDF s více sloupci zobrazit v jednom snadno čitelném sloupci.

 • Převod textu na řeč funkcí Číst nahlas

 • Podpora programů pro čtení z obrazovky a pro zvětšení zobrazení na monitoru

Funkce pro vytváření snadno přístupných PDF

 • Vytváření tagovaných PDF z aplikací pro vytváření obsahu

 • Převod netagovaných souborů PDF na tagované PDF

 • Nastavení zabezpečení, která umožňují programům pro čtení z obrazovky přístup k textu a zároveň zabraňují uživatelům kopírovat, tisknout, upravovat a vyjímat text

 • Možnost přidávat text do naskenovaných stránek za účelem usnadnění přístupu

 • (Acrobat Pro DC) Nástroje pro úpravy pořadí čtení a struktury dokumentu

 • (Acrobat Pro DC) Nástroje pro vytváření formulářů PDF s usnadněním přístupu

Aplikace Acrobat Standard DC obsahuje některé funkce pro usnadnění přístupu k existujícím souborům PDF. Aplikace Acrobat Pro DC umožňuje provádět úlohy, například úpravy pořadí čtení nebo úpravy tagů struktury dokumentu, potřebné ke zpřístupnění některých PDF dokumentů a formulářů.

Další zdroje

Další informace o usnadnění přístupu naleznete v následujících zdrojích:

 

O snadno přístupných PDF

Snadno přístupné soubory PDF mají následující charakteristiky.

Prohledávatelný text

Dokument tvořený naskenovanými obrazy textu je ve své podstatě nepřístupný, protože obsahem dokumentu jsou obrazy, ne prohledávatelný text. Asistenční software nemůže číst ani získat slova, uživatelé nemohou text vybírat ani upravovat a přístupnost souboru PDF nelze zlepšit. Před použitím dalších funkcí usnadnění přístupu u dokumentu převeďte naskenované obrazy na vyhledatelný text pomocí optického rozpoznávání znaku (OCR).

Alternativní textové popisy (Acrobat Pro DC)

Zařízení pro čtení z obrazovky nemohou přečíst některé součásti dokumentu, např. obrázky a pole interaktivních formulářů, pokud k nim není připojen alternativní text. Čtecí zařízení mohou přečíst webové odkazy, je k nim však nutné zadat smysluplný popis jako alternativní text. Alternativní text a popisky mohou pomoci mnoha uživatelům, včetně uživatelů s poruchami učení.

Písma, která umožňují převést znaky na text (Acrobat Pro DC)

Písma v dokumentu PDF s usnadněním přístupu musí obsahovat dostatek informací k tomu, aby aplikace Acrobat mohla extrahovat všechny znaky textu i k jiným účelům než k zobrazení na obrazovce. Aplikace Acrobat při čtení dokumentu PDF pomocí čtecího zařízení nebo funkce Číst nahlas extrahuje znaky na text v formátu Unicode. Aplikace Acrobat také extrahuje znaky do formátu Unicode, pokud text uložíte ve formátu pro tiskárnu Braillova písma. Tento převod se nezdaří, pokud aplikace Acrobat nemůže určit, jak má mapovat písmo na znaky Unicode.

Pořadí čtení a tagy struktury dokumentu (Acrobat Pro DC)

K přečtení textu v dokumentu a k jeho prezentaci smysluplným způsobem potřebují čtecí zařízení či jiné nástroje pro čtení textu strukturované dokumenty. Tagy struktury dokumentu v PDF definují pořadí čtení a identifikují nadpisy, odstavce, oddíly, tabulky a další prvky stránky.

Pole interaktivních formulářů (Acrobat Pro DC)

Některé soubory PDF obsahují formuláře, které má uživatel vyplnit pomocí počítače. Aby byla přístupná, musejí být pole formuláře interaktivní a umožňovat uživateli zadávat do nich hodnoty.

Navigační pomůcky (Acrobat Pro DC)

Mezi navigační pomůcky patří v PDF vazby, záložky, nadpisy, obsahy a přednastavená pořadí polí pro pole formulářů. Navigační pomůcky pomáhají uživatelům pochopit dokument, aniž by si jej celý pročetli. Obzvlášť užitečné jsou záložky, které lze vytvořit z nadpisů v dokumentu.

Jazyk dokumentu (Acrobat Pro DC)

Určení jazyka dokumentu v PDF umožňuje některým programům pro čtení z obrazovky přepnutí do příslušného jazyka.

Zabezpečení, které nebrání funkci asistenčního softwaru (Acrobat Pro DC)

Někteří autoři PDF zakazují uživatelům tisknout, kopírovat, vyjmout obsah, přidávat poznámky nebo upravovat text. Text snadno přístupného PDF musí být dostupný pro programy pro čtení z obrazovky. Pomocí aplikace Acrobat můžete zajistit, aby nastavení zabezpečení nebránila programu pro čtení z obrazovky převádět text na obrazovce na řeč.

Další informace o usnadnění přístupu k souborům PDF naleznete na webu www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Označení tagy, usnadnění přístupu, pořadí čtení a přeformátování

Tagy PDF jsou v mnoha směrech podobné tagům XML. Tagy PDF označují strukturu dokumentu: který text je nadpis, který obsah tvoří oddíl, který text je záložka, a tak dále. Strom logické struktury tagů představuje strukturu uspořádání dokumentu. Proto tagy určují pořadí čtení a zlepšují navigaci, obzvláště u dlouhých, složitých dokumentů, aniž by jakkoli měnily vzhled dokumentu PDF.

Pomocný software určí způsob prezentace a interpretace obsahu dokumentu pomocí stromu logické struktury. Schopnost většiny asistenčních softwarů určit správné pořadí čtení textu závisí na značkách struktury dokumentu. Tagy (značky) struktury dokumentu umožňují asistenčnímu softwaru předávat význam obrázků a dalšího obsahu v alternativním formátu, jako je například zvuk. Dokument bez tagů neobsahuje informace o své struktuře a aplikace Acrobat musí předpokládat strukturu na základě nastavení pořadí čtení. Tato situace se často projevuje tím, že položky na stránce jsou čteny v nesprávném pořadí nebo nejsou přečteny vůbec.

Také přeformátování dokumentu pro zobrazení na malé obrazovce mobilního zařízení využívá stejné tagy struktury dokumentu.

Poznámka:

Když vytváříte soubory PDF, Acrobat v nich často vytvoří tagy. Chcete-li zjistit, zda PDF obsahuje tagy, zvolte Soubor > Vlastnosti a zkontrolujte volbu Tagovaný PDF v panelu Další volby na záložce Popis.

V aplikaciAcrobat Pro DC se strom logické struktury zobrazuje na panelu Tagy. Zobrazuje obsah dokumentu jako prvky stránky vložené na různých úrovních.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online