Příručka uživatele Zrušit

Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, přejděte do nápovědy podle svého prostředí.

Z usnadnění přístupu k souborům PDF mohou mít užitek všichni uživatelé. Například struktura dokumentu, která umožňuje čtečkám obrazovky číst PDF nahlas, umožňuje mobilním zařízením lépe zobrazovat dokument na malých obrazovkách. Kromě toho přednastavené pořadí polí v přístupném formuláři PDF usnadňuje vyplňování formuláře všem uživatelům, nejen uživatelům se sníženou pohyblivostí.

Funkce usnadnění přístupu v aplikacích Acrobat a Acrobat Reader spadají do dvou hlavních kategorií: funkce, které zlepšují čtení dokumentů PDF a funkce pro vytváření přístupných PDF. K vytváření dokumentů PDF s usnadněním přístupu používejte aplikaci Acrobat, nikoli aplikaci Reader.

Funkce usnadnění přístupu k PDF

 • Uložení textu jako přístupného pro tiskárny Braillova písma a další asistenční zařízení.
 • Vylepšení navigace, jako je automatické rolování a otevírání PDF do poslední přečtené stránky.
 • Průvodce nastavením přístupu pro snadnou konfiguraci předvoleb.
 • Alternativní kombinace kláves namísto akcí prováděných pomocí myši.
 • Možnost reflow, zobrazení textu PDF ve velkém textu a převod rozvržení více sloupců do jednoho čitelného sloupce.
 • Převod textu na řeč funkcí Číst nahlas.
 • Podpora programů pro čtení z obrazovky a pro zvětšení zobrazení na monitoru.

Přístupné funkce pro vytváření PDF

 • Zdrojové aplikace generují tagované PDF soubory.
 • Převod netagovaných souborů PDF na tagované PDF.
 • Přístup ke čtení z obrazovky při současném zabránění kopírování, tisku, úpravám nebo extrahování textu prostřednictvím nastavení zabezpečení.
 • Možnost přidávat text do naskenovaných stránek za účelem usnadnění přístupu.
 • (Acrobat Pro) Nástroje pro úpravy pořadí čtení a struktury dokumentu.
 • (Acrobat Pro) Nástroje pro vytváření formulářů PDF s usnadněním přístupu.

Aplikace Acrobat Standard obsahuje některé funkce pro usnadnění přístupu k existujícím souborům PDF. Aplikace Acrobat Pro umožňuje provádět úlohy, například úpravy pořadí čtení nebo úpravy tagů struktury dokumentu, potřebné ke zpřístupnění některých PDF dokumentů a formulářů.

Další zdroje

Další informace o usnadnění přístupu naleznete v následujících zdrojích:

 • Acrobat – usnadnění přístupu, přehled, nové funkce a často kladené dotazy: www.adobe.com/cz/accessibility/products/acrobat/
 • Vytváření přístupných dokumentů PDF: www.adobe.com/cz/accessibility
 • Všeobecné tipy pro usnadnění přístupu: http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

O snadno přístupných PDF

Snadno přístupné soubory PDF mají následující charakteristiky.

 • Prohledávatelný textDokument tvořený naskenovanými obrázky textu je ve své podstatě nepřístupný, protože obsahem dokumentu jsou obrázky, ne prohledávatelný text. Asistenční software nemůže číst ani získat slova, uživatelé nemohou text vybírat ani upravovat a přístupnost souboru PDF nelze zlepšit. Před použitím dalších funkcí usnadnění přístupu u dokumentu převeďte naskenované obrazy na vyhledatelný text pomocí optického rozpoznávání znaku (OCR).
 • Alternativní textové popisy (Acrobat Pro)Zařízení pro čtení z obrazovky nemohou přečíst některé součásti dokumentu, např. obrázky a pole interaktivních formulářů, pokud k nim není připojen alternativní text. Čtecí zařízení mohou přečíst webové odkazy, je k nim však nutné zadat smysluplný popis jako alternativní text. Alternativní text a popisky mohou pomoci mnoha uživatelům, včetně uživatelů s poruchami učení.
 • Písma, která umožňují převést znaky na text (Acrobat Pro)Písma v dokumentu PDF s usnadněním přístupu musí obsahovat dostatek informací k tomu, aby aplikace Acrobat mohla extrahovat všechny znaky textu i k jiným účelům než k zobrazení na obrazovce. Aplikace Acrobat při čtení dokumentu PDF pomocí čtecího zařízení nebo funkce Číst nahlas extrahuje znaky na text ve formátu Unicode. Aplikace Acrobat také extrahuje znaky do formátu Unicode, pokud text uložíte ve formátu pro tiskárnu Braillova písma. Tento převod se nezdaří, pokud aplikace Acrobat nemůže určit, jak má mapovat písmo na znaky Unicode.
 • Pořadí čtení a tagy struktury dokumentu (Acrobat Pro)K přečtení textu v dokumentu a k jeho prezentaci smysluplným způsobem potřebují čtecí zařízení či jiné nástroje pro čtení textu strukturované dokumenty. Tagy struktury dokumentu v PDF definují pořadí čtení a identifikují nadpisy, odstavce, oddíly, tabulky a další prvky stránky.
 • Interaktivní pole formulářů (Acrobat Pro)Některé dokumenty PDF obsahují formuláře, které má uživatel vyplnit pomocí počítače. Aby byla přístupná, musejí být pole formuláře interaktivní a umožňovat uživateli zadávat do nich hodnoty.
 • Navigační pomůcky (Acrobat Pro)Mezi navigační pomůcky patří v PDF odkazy, záložky, nadpisy, obsahy a přednastavená pořadí polí pro pole formulářů. Navigační pomůcky pomáhají uživatelům pochopit dokument, aniž by si jej celý pročetli. Obzvlášť užitečné jsou záložky, které lze vytvořit z nadpisů v dokumentu.
 • Jazyk dokumentu (Acrobat Pro)Určení jazyka dokumentu v PDF umožňuje některým programům pro čtení z obrazovky přepnutí do příslušného jazyka.

Zabezpečení, které nebrání v používání asistenčního softwaru (Acrobat Pro): Někteří autoři PDF zakazují uživatelům tisknout, kopírovat, vyjmout obsah, přidávat poznámky nebo upravovat text. Text snadno přístupného PDF musí být dostupný pro programy pro čtení z obrazovky. Pomocí aplikace Acrobat můžete zajistit, aby nastavení zabezpečení nebránila programu pro čtení z obrazovky převádět text na obrazovce na řeč.

Další informace o usnadnění přístupu k souborům PDF naleznete na webu www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Označení tagy, usnadnění přístupu, pořadí čtení a přeformátování

Tagy PDF jsou v mnoha směrech podobné tagům XML. Tagy PDF označují strukturu dokumentu: který text je nadpis, který obsah tvoří oddíl, který text je záložka, a tak dále. Strom logické struktury tagů představuje strukturu uspořádání dokumentu. Proto tagy určují pořadí čtení a zlepšují navigaci, obzvláště u dlouhých, složitých dokumentů, aniž by jakkoli měnily vzhled dokumentu PDF.

Pomocný software určí způsob prezentace a interpretace obsahu dokumentu pomocí stromu logické struktury. Schopnost většiny asistenčních softwarů určit správné pořadí čtení textu závisí na značkách struktury dokumentu. Tagy (značky) struktury dokumentu umožňují asistenčnímu softwaru předávat význam obrázků a dalšího obsahu v alternativním formátu, jako je například zvuk. Dokument bez tagů neobsahuje informace o své struktuře a aplikace Acrobat musí předpokládat strukturu na základě nastavení pořadí čtení. Tato situace se často projevuje tím, že položky na stránce jsou čteny v nesprávném pořadí nebo nejsou přečteny vůbec.

Také přeformátování dokumentu pro zobrazení na malé obrazovce mobilního zařízení využívá stejné tagy struktury dokumentu.

Poznámka:

Acrobat obvykle taguje PDF během vytváření. Chcete-li zkontrolovat, zda PDF obsahuje tagy, přejděte na  > Vlastnosti dokumentu. Pod kartou Popis zkontrolujte hodnotu „Tagované PDF“ v rozšířeném panelu.

V aplikaci Acrobat Pro se strom logické struktury zobrazuje na panelu Tagy. Zobrazuje obsah dokumentu jako prvky stránky vložené na různých úrovních.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?