Zásuvný modul aplikace Acrobat/Acrobat Reader pro webové prohlížeče se opírá o architekturu zásuvných modulů NPAPI pro více platforem, kterou všechny hlavní webové prohlížeče podporovaly více než deset let. Následující prohlížeče NPAPI přestaly podporovat, a proto zásuvný modul aplikace Acrobat/Acrobat Reader v těchto prohlížečích nefunguje a nezobrazuje soubory PDF.

 • Mozilla Firefox (verze 52 a novější)
 • Google Chrome (od verze ze září 2015)
 • Apple Safari (verze 12 a novější)
 • Microsoft Edge

Další informace naleznete v části Změna podpory zásuvných modulů Acrobat a Reader v moderních webových prohlížečích.

 

Internet Explorer

Aplikace Internet Explorer 11 používá zásuvný modul založený na prvku ActiveX. Chcete-li, aby prohlížeč Internet Explorer používal zásuvný modul aplikace Acrobat/Acrobat Reader k zobrazování souborů PDF, nakonfigurujte jej podle následujících kroků:

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a vyberte položku Nástroje > Spravovat doplňky.

 2. V části Typy doplňků vyberte možnost Panely nástrojů a rozšíření.

 3. V nabídce Zobrazit vyberte Všechny doplňky.

  Správa doplňků v aplikaci Internet Explorer
  V dialogovém okně Spravovat doplňky vyberte u položky Zobrazit možnost Všechny doplňky.

 4. V seznamu doplňků vyberte položku Adobe PDF Reader.

  Poznámka:

  Nevidíte-li přídavný modul Adobe PDF Reader, zkuste jiné možnosti v nabídce. Na některých systémech se například modul objeví po výběru možnosti Spustit bez oprávnění.

 5. Klikněte na tlačítko Povolit nebo Zakázat (zobrazované tlačítko závisí na aktuálním stavu vybraného doplňku):

  Možnost Povolit nastaví doplněk Adobe PDF Reader jako aplikaci pro otevírání souborů PDF v prohlížeči.

  Možnost Zakázat tento doplněk vypne, takže nebude otevírat soubory PDF v prohlížeči.

  Zapnutí nebo vypnutí aplikace Adobe PDF Reader
  Vyberte položku Adobe PDF Reader a klikněte na tlačítko Povolit nebo Zakázat.

  Další informace najdete v tématu nápovědy aplikace Internet Explorer: Správa doplňků v aplikaci Internet Explorer.

Máte potíže se zobrazením souborů PDF v prohlížečích? Využijte individuální konverzaci na Facebooku .