Příručka uživatele Zrušit

Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O výsledcích kontroly před výstupem

Výsledky kontroly si můžete prohlédnout v podobě seznamu, jako poznámky nebo jednotlivě v dialogovém okně Kontrola před výstupem. V seznamu Výsledky jsou nesrovnalosti seřazeny podle jejich závažnosti, nejdříve všechny chyby, za nimi upozornění a pak informace. Vedle každé kontroly, pro kterou nebyla splněna kritéria určená v profilu kontroly před výstupem, se zobrazí výstražná ikona.

Dialogové okno Kontrola před výstupem s problémovými objekty
Dialogové okno Kontrola před výstupem s problémovými objekty

Ikony v horní části dialogového okna Kontrola před výstupem označují, že byl zjištěn nejméně jeden zvlášť závažný problém: červená ikona chyby , žlutá ikona upozornění  a modrá ikona informace  pouze pro informaci (bez chyb a upozornění). Zelená značka zaškrtnutí  znamená, že nebyly zjištěny žádné problémy.

Zobrazení výsledků v seznamu

V dialogovém okně Kontrola před výstupem je seznam označených problémů, zjištěných při provedení testů podle kritérií ve vybraném profilu.

 1. Proveďte kontrolu před výstupem.
 2. Po zobrazení výsledků proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Pokud jsou k dispozici podrobnosti o problémovém objektu, zobrazte je rozbalením příslušné oblasti. Počet zobrazených výsledků v seznamu závisí na nastavených předvolbách kontroly před výstupem.

  • Chcete-li objekt zobrazit samostatně, vyberte Zobrazit ve snímku.

  • Chcete-li vložit protokol auditu, klikněte na Vložit protokol auditu. Protokol auditu lze vložit, pouze pokud jste kontrolu před výstupem spustili pomocí profilu.

  • Po přepnutí do jiného zobrazení v dialogovém okně Kontrola před výstupem se do seznam Výsledky vrátíte kliknutím na Výsledky.

  • Chcete-li vidět objekt v kontextu na stránce PDF, dvakrát klikněte na položku. Pro snadnější identifikaci se objekt zvýrazní tečkovanou čárou. Tato možnost je užitečná, když se nějaký objekt, například písmo, vyskytuje v dokumentu na více místech. V některých případech je položka atributem objektu (například barevný prostor). V takových případech kontrola před výstupem najde objekty, které tento atribut používají.

  Poznámka:

  Typ, tloušťku a barvu této čáry můžete změnit v záložce Zvýraznění v předvolbách Kontrola před výstupem.

  Problémový objekt na stránce PDF
  Problémový objekt na stránce PDF

Zobrazení problémového objektu pomocí zobrazení snímku

Použijte možnost Zobrazení snímku k oddělení položky, když pracujete se stránkami, které obsahují složité, navzájem se překrývající oblasti. Některé položky, jako jsou pole informací o dokumentu nebo popisy stránky, takto nelze zobrazit.

 1. Chcete-li zobrazit problémové objekty nalezené při kontrole, rozbalte příslušnou kategorii výsledků.
 2. Vyberte problémový objekt ze seznamu.
 3. Klikněte na Zobrazit ve snímku.
 4. V okně zobrazení snímku kontroly před výstupem vyberte možnost z nabídky Barva pozadí. Všechny problémové objekty se v zobrazení snímku zobrazí na pozadí v této barvě.
  Poznámka:

  K procházení všech výsledků v tomto zobrazení můžete použít tlačítka se šipkami. Je-li panel s výsledky aktivní, lze použít také klávesy se šipkami na klávesnici.

  Zobrazení snímku problémového objektu
  Zobrazení snímku problémového objektu

Zobrazení zdrojů a všeobecných informací

Sekce Přehled dialogového okna Kontrola před výstupem uvádí všechny typy vlastností a zdrojů pro dokument. Uvádí barevné prostory, písma, vzorky, nastavení polotónů, grafické stavy a obrázky použité v dokumentu. Uvádí také obecné informace o analyzovaném dokumentu. Tyto informace zahrnují aplikaci, která byla použita k jeho vytvoření, datum vytvoření a datum poslední úpravy.

 1. Detaily zobrazíte rozbalením sekcí Přehled a Informace kontroly před výstupem v panelu Výsledky v dialogovém okně Kontrola před výstupem.
 2. V sekci Přehled rozbalte vlastnost, aby se zobrazil seznam zdrojů.

Zobrazení výsledků jako poznámek

Výsledky kontroly před výstupem můžete vložit do PDF jako poznámky a pak je prohlížet stejně jako jakékoliv jiné poznámky v PDF. Můžete například v pravém podokně zvolit Nástroje > Poznámky > Seznam poznámek, abyste zobrazili seznam jednotlivých poznámek (nebo filtrovaný seznam poznámek).

Vložení a zobrazení poznámek kontroly před výstupem

 1. V nabídce Možnosti v panelu Výsledky v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte Vložit výsledky jako poznámky.

 2. Pokud budete dotázáni, klikněte na Vložit, pokud chcete vložit poznámky bez ohledu na jejich počet.
 3. V PDF podržte ukazatel nad poznámkou nebo klikněte na jednotlivé lístky s poznámkou, aby se zobrazil jejich obsah.
  Ukázka zprávy pro PDF s lístkem s poznámkou
  Ukázka zprávy pro PDF s lístkem s poznámkou

Odstranění poznámek kontroly před výstupem

 1. Z nabídky Možnosti v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Odstranit poznámky kontroly před výstupem.

Vložit protokol auditu

Při vložení protokolu auditu je přidán digitální podpis a také informace protokolu auditu. Informace protokolu auditu uvádí použitý profil a aplikaci, pomocí níž byl vytvořen. Rovněž je zde uvedeno, zda byla kontrola před výstupem úspěšná.

 1. Spusťte kontrolu před výstupem pomocí celého profilu.
 2. Po zobrazení výsledků klikněte na Vložit protokol auditu.
 3. Pokud se zobrazí dialogové okno s informacemi, klikněte na OK.
 4. Uložte soubor a zavřete dialogové okno Kontrola před výstupem.
 5. Chcete-li si zobrazit základní informace o protokolu auditu, klepněte v levé části podokna navigace na ikonu Standardy . Na panelu Standardy proveďte podle potřeby některé z následujících úkonů:
  • Chcete-li ověřit, zda je profil použitý u dokumentu shodný s profilem v místním systému, klikněte na Zkontrolovat identifikaci profilu. Pokud jste například požádali zákazníka, aby použil určitý profil, můžete pomocí této kontroly potvrdit, že byl použit.

  • Chcete-li protokol auditu odstranit, klikněte na Odstranit protokol auditu kontroly před výstupem a soubor uložte.

 6. Chcete-li zobrazit další informace o protokolu auditu, zvolte Soubor > Vlastnosti a na kartě Popis klikněte na Další metadata. Potom v dialogovém okně klikněte na Další možnosti. V seznamu rozbalte položku http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Tento seznam obsahuje kromě základních informací kontroly před výstupem tak přehled výsledků a datum a čas spuštění profilu.
Poznámka:

Stávající protokol auditu lze přepsat vložením nového protokolu auditu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.