O výsledcích kontroly před výstupem

Výsledky kontroly si můžete prohlédnout v podobě seznamu, jako poznámky nebo jednotlivě v dialogovém okně Kontrola před výstupem. V seznamu Výsledky jsou nesrovnalosti seřazeny podle jejich závažnosti, nejdříve všechny chyby, za nimi upozornění a pak informace. Vedle každé kontroly, pro kterou nebyla splněna kritéria určená v profilu kontroly před výstupem, se zobrazí výstražná ikona.

Dialogové okno Kontrola před výstupem s problémovými objekty
Dialogové okno Kontrola před výstupem s problémovými objekty

Ikony v horní části dialogového okna Kontrola před výstupem označují, že byl zjištěn nejméně jeden zvlášť závažný problém: červená ikona chyby , žlutá ikona upozornění a modrá ikona informace pouze pro informaci (bez chyb a upozornění). Zelená značka zaškrtnutí znamená, že nebyly zjištěny žádné problémy.

Zobrazení výsledků v seznamu

V dialogovém okně Kontrola před výstupem je seznam označených problémů, zjištěných při provedení testů podle kritérií ve vybraném profilu.

 1. Proveďte kontrolu před výstupem.
 2. Po zobrazení výsledků proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Pokud jsou k dispozici podrobnosti o problémovém objektu, zobrazte je rozbalením příslušné oblasti. Počet zobrazených výsledků v seznamu závisí na nastavených předvolbách kontroly před výstupem.

  • Chcete-li objekt zobrazit samostatně, vyberte Zobrazit ve snímku.

  • Chcete-li vložit protokol auditu, klikněte na Vložit protokol auditu. Protokol auditu lze vložit, pouze pokud jste kontrolu před výstupem spustili pomocí profilu.

  • Po přepnutí do jiného zobrazení v dialogovém okně Kontrola před výstupem se do seznam Výsledky vrátíte klepnutím na Výsledky.

  • Chcete-li vidět objekt v kontextu na stránce PDF, poklepejte na položku. Pro snadnější identifikaci se objekt zvýrazní tečkovanou čárou. Tato volba je užitečná, když se nějaký objekt, například písmo, vyskytuje v dokumentu na více místech. V některých případech je položka atributem objektu (například barevný prostor). V takových případech kontrola před výstupem najde objekty, které tento atribut používají.

  Poznámka:

  Typ, tloušťku a barvu této čáry můžete změnit v záložce Zvýraznění v předvolbách Kontrola před výstupem.

  Problémový objekt na stránce PDF
  Problémový objekt na stránce PDF

Zobrazení problémového objektu pomocí zobrazení snímku

Použijte volbu Zobrazení snímku k oddělení položky, když pracujete se stránkami, které obsahují složité, navzájem se překrývající oblasti. Některé položky, jako jsou pole informací o dokumentu nebo popisy stránky, takto nelze zobrazit.

 1. Chcete-li zobrazit problémové objekty nalezené při kontrole, rozbalte příslušnou kategorii výsledků.
 2. Vyberte problémový objekt ze seznamu.
 3. Klikněte na Zobrazit ve snímku.
 4. V okně zobrazení snímku kontroly před výstupem vyberte volbu z nabídky Barva pozadí. Všechny problémové objekty se v zobrazení snímku zobrazí na pozadí v této barvě.

  Poznámka:

  K procházení všech výsledků v tomto zobrazení můžete použít tlačítka se šipkami. Je-li panel s výsledky aktivní, lze použít také klávesy se šipkami na klávesnici.

  Zobrazení snímku problémového objektu
  Zobrazení snímku problémového objektu

Zobrazení zdrojů a všeobecných informací

Sekce Přehled dialogového okna Kontrola před výstupem uvádí všechny typy vlastností a zdrojů pro dokument. Uvádí barevné prostory, písma, vzorky, nastavení polotónů, grafické stavy a obrazy použité v dokumentu. Uvádí také obecné informace o analyzovaném dokumentu. Tyto informace zahrnují aplikaci, která byla použita k jeho vytvoření, datum vytvoření a datum poslední úpravy.

 1. Detaily zobrazíte rozbalením sekcí Přehled a Informace kontroly před výstupem v panelu Výsledky v dialogovém okně Kontrola před výstupem.
 2. V sekci Přehled rozbalte vlastnost, aby se zobrazil seznam zdrojů.

Zobrazení výsledků jako poznámek

Výsledky kontroly před výstupem můžete vložit do PDF jako poznámky a pak je prohlížet stejně jako jakékoliv jiné poznámky v PDF. Můžete například v pravém podokně zvolit Nástroje > Poznámky > Seznam poznámek, abyste zobrazili seznam jednotlivých poznámek (nebo filtrovaný seznam poznámek).

Vložení a zobrazení poznámek kontroly před výstupem

 1. V nabídce Volby v panelu Výsledky v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Vložit výsledky kontroly před výstupem jako poznámky.
 2. Pokud budete dotázáni, klepněte na Vložit, pokud chcete vložit poznámky bez ohledu na jejich počet.
 3. V PDF podržte ukazatel nad poznámkou nebo klepněte na jednotlivé lístky s poznámkou, aby se zobrazil jejich obsah.
  Ukázka zprávy pro PDF s lístkem s poznámkou
  Ukázka zprávy pro PDF s lístkem s poznámkou

Odstranění poznámek kontroly před výstupem

 1. Z nabídky Volby v dialogovém okně Kontrola před výstupem zvolte Odstranit poznámky kontroly před výstupem.

Vložit protokol auditu

Při vložení protokolu auditu je přidán digitální podpis a také informace protokolu auditu. Informace protokolu auditu uvádí použitý profil a aplikaci, pomocí níž byl vytvořen. Rovněž je zde uvedeno, zda byla kontrola před výstupem úspěšná.

 1. Spusťte kontrolu před výstupem pomocí celého profilu.
 2. Po zobrazení výsledků klikněte na Vložit protokol auditu.
 3. Pokud se zobrazí dialogové okno s informacemi, klepněte na OK.
 4. Uložte soubor a zavřete dialogové okno Kontrola před výstupem.
 5. Chcete-li si zobrazit základní informace o protokolu auditu, klepněte v levé části podokna navigace na ikonu Standardy . Na panelu Standardy proveďte podle potřeby některé z následujících úkonů:
  • Chcete-li ověřit, zda je profil použitý u dokumentu shodný s profilem v místním systému, klikněte na Zkontrolovat identifikaci profilu. Pokud jste například požádali zákazníka, aby použil určitý profil, můžete pomocí této kontroly potvrdit, že byl použit.

  • Chcete-li protokol auditu odstranit, klepněte na Odstranit protokol auditu kontroly před výstupem a soubor uložte.

 6. Chcete-li zobrazit další informace o protokolu auditu, zvolte Soubor > Vlastnosti a na kartě Popis klikněte na Další metadata. Potom v dialogovém okně klepněte na Další volby. V seznamu rozbalte položku http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Tento seznam obsahuje kromě základních informací kontroly před výstupem tak přehled výsledků a datum a čas spuštění profilu.

Poznámka:

Stávající protokol auditu lze přepsat vložením nového protokolu auditu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online