O výstupních záměrech

Výstupní záměr popisuje konečné výstupní zařízení, které použijete pro reprodukci barev v PDF, například zařízení pro tisk výtažků. Výstupní záměry mají přednost před pracovními prostory při zobrazování a tisku, ale nepřevádějí barvy v PDF.

Poznámka:

V pracovním postupu s použitím PDF/X1-a výstupní záměr popisuje pracovní prostor CMYK. V pracovním postupu s použitím PDF/X-3 se všechny objekty se správou barev dynamicky převedou s použitím ICC profilu vloženého ve výstupním záměru do barevného prostoru ICC profilu ve výstupním záměru. Většinou to bude CMYK, ale může to být i RGB nebo Stupně šedi.

Existují dva druhy výstupních záměrů: jeden zahrnuje vložený profil zařízení, který definuje barevný prostor výstupního zařízení, jako je například U.S. Web Coated (SWOP) v2; druhý je název, který definuje cílový barevný prostor a obvykle je to název standardních výstupních podmínek. Použití pojmenovaného výstupního záměru namísto vloženého profilu pomůže zmenšit velikost PDF, ale to je typicky možné pouze pro soubory PDF/X-1a, nebo pro soubory PDF/X-3, které neobsahují barvy se správou barev.

Při vytváření souborů PDF/X (nebo PDF/A) do nich zahrnete výstupní záměr pomocí panelu Standardy v dialogovém okně Nastavení Adobe PDF. (Do dialogového okna Nastavení Adobe PDF se můžete dostat různými způsoby, podle toho, jakou aplikaci právě používáte.) K přidání výstupních záměrů můžete také použít zásuvné moduly od jiných firem. Pro dokumenty, které mají místo vloženého profilu pojmenovaný výstupní záměr, program hledá barevný profil, spojený s pojmenovaným záměrem.

Vytváření výstupních záměrů

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem. V záložce Výstupní záměry v okně předvoleb kontroly před výstupem proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit nový výstupní záměr od počátku, klikněte na ikonu Vytvořit nový výstupní záměr .

  • Chcete-li vytvořit výstupní záměr založený na existujícím záměru, vyberte možnost ze seznamu vlevo a pak klikněte na ikonu Duplikovat vybraný výstupní záměr . K názvu duplikovaného výstupního záměru se přidá pořadové číslo.

 2. Nastavte možnosti výstupního záměru.

Vyjmutí výstupního záměru pro opětovné použití

Vložený výstupní záměr můžete vyjmout z jiného PDF a pak ho přidat do seznamu výstupních záměrů v předvolbách kontroly před výstupem.

 1. V záložce Výstupní záměry v dialogovém okně předvoleb kontroly před výstupem klikněte na možnost Zachytit.

 2. Najděte soubor s požadovaným vloženým výstupním záměrem a otevřete ho.

Výstupní záměr se objeví na konci seznamu a jeho název naznačuje, že byl zachycen z určitého typu souboru, například „Zachycený výstupní záměr ze souboru PDF/X“.

Export profilu ICC z výstupního záměru

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem. V záložce Výstupní záměry v dialogovém okně předvoleb kontroly před výstupem vyberte výstupní záměr a klikněte na Exportovat ICC profil.

 2. Zadejte název a umístění a klikněte na Uložit.

  ICC profil se objeví spolu s ostatními profily ICC ve složce Profiles (Profily).

Odstranění výstupního záměru

 1. V záložce Výstupní záměry v dialogovém okně předvoleb kontroly před výstupem vyberte výstupní záměr a klikněte na Odstranit .

 2. Odstranění potvrďte.