Práce s profily barev

Co jsou profily barev

Přesná a důsledná správa barev vyžaduje přesné profily ICC všech vašich barevných zařízení. Například bez přesného profilu skeneru se může bezvadně naskenovaný obrázek objevit v jiném programu nesprávně, jednoduše kvůli rozdílům mezi skenerem a programem, který obrázek zobrazuje. Tato zavádějící reprezentace může způsobit, že budete dělat zbytečné, časově náročné a potenciálně poškozující „korekce“ na obrázku, který je již vyhovující. S přesným profilem může program importující obrázek zkorigovat všechny rozdíly mezi zařízeními a zobrazit skutečné barvy naskenovaného obrázku.

V systému správy barev se používají následující druhy profilů:

Profily monitorů

Popisují, jak monitor v současné době reprodukuje barvy. Toto je první profil, který byste měli vytvořit, protože přesné zobrazení barev na monitoru umožňuje dělat důležitá rozhodnutí v průběhu návrhu. Pokud to, co vidíte na monitoru, nebude odpovídat skutečným barvám v dokumentu, nebudete moci v rámci svého pracovního postupu zachovat shodné barvy.

Profily vstupních zařízení

Popisují, jaké barvy dokáže vstupní zařízení zachytit nebo naskenovat. Pokud váš digitální fotoaparát nabízí výběr profilů, doporučujeme vám, abyste vybrali Adobe RGB. V opačném případě použijte profil sRGB (který je výchozí pro většinu fotoaparátů). Pokročilí uživatelé mohou také zvážit použití různých profilů podle různých zdrojů osvětlení. V případě profilů skenerů si někteří fotografové vytvářejí samostatné profily ke každému typu nebo značce skenovaného filmu.

Profily výstupních zařízení

Popisují barevný prostor výstupních zařízení, jako jsou stolní tiskárny nebo tiskařské stroje. Systém správy barev používá profil výstupního zařízení ke správnému převedení barev z dokumentu na barvy v gamutu barevného prostoru výstupního zařízení. Výstupní profil by také měl vzít v úvahu specifické podmínky tisku, jako je například typ papíru a tiskových barev. Například na lesklém papíru lze zobrazit jiný rozsah barev než na matném papíru.

Většina ovladačů tiskáren se dodává s vestavěnými profily barev. Je vhodné vyzkoušet tyto profily předtím, než budete investovat do vlastních profilů.

Profily dokumentů

(Netýká se souborů PDF) Definujte konkrétní barevný prostor RGB nebo CMYK dokumentu. Přiřazením barevného profilu neboli označením dokumentu aplikace definuje skutečný vzhled barev v dokumentu. Například R=127, G=12, B=107 je pouze sada čísel, kterou různá zařízení zobrazí rozdílně. Když jsou ale označené přiřazením barevného prostoru Adobe RGB, určují tato čísla platný režim nebo vlnovou délku světla; v tomto případě specifickou fialovou barvu.

Když je správa barev zapnutá, aplikace Adobe automaticky přiřazují novým dokumentům profil na základě možností nastavených pro Pracovní prostor v dialogovém okně Nastavení barev. Dokumenty bez přiřazených profilů se nazývají neoznačené a obsahují pouze holé číselné hodnoty barev. Když pracujete s dokumenty bez značek, aplikace Adobe používají ke zobrazení a úpravám barev platný pracovní prostor.

Správa barev s použitím profilů
Správa barev s použitím profilů

A. Profily popisují barevné prostory vstupního zařízení a dokumentu. B. S pomocí popisů v profilu určí systém správy barev skutečné barvy v dokumentu. C. Profil monitoru říká systému správy barev, jak převést číselné hodnoty v dokumentu do barevného prostoru monitoru. D. S použitím profilu výstupního zařízení převede systém správy barev číselné hodnoty z dokumentu na barevné hodnoty výstupního zařízení, takže se vytisknou správné barvy. 

O kalibraci a charakterizaci monitoru

Profilovací software může váš monitor kalibrovat i charakterizovat. Kalibrací se uvede monitor do souladu s předem určeným standardem – například se nastaví monitor tak, aby zobrazoval barvy s použitím standardní barevné teploty bílého bodu 5000° K (Kelvinů). Charakterizování monitoru jen vytvoří profil, který popisuje, jak monitor právě teď reprodukuje barvy.

Kalibrace monitoru vyžaduje následující nastavení zobrazení:

Jas a kontrast

Celková úroveň a rozsah intenzity zobrazení. Tyto parametry fungují stejně jako u televize. Nástroj ke kalibraci monitoru vám pomůže nastavit optimální rozsah jasu a kontrastu pro kalibraci.

Korekce gama

Jas hodnot ve středních tónech. Hodnoty produkované monitorem od černé po bílou jsou nelineární – pokud vytvoříte graf těchto hodnot, bude to křivka, ne přímá čára. Gama určuje hodnotu této křivky v polovině mezi černou a bílou.

Luminofory

Materiály, které používají monitory k vyzařování světla. Různé luminofory mají různé barevné charakteristiky.

Bílý bod

Barva a intenzita nejjasnější bílé, kterou umí monitor reprodukovat.

Kalibrace monitoru a vytvoření jeho profilu

Když kalibrujete svůj monitor, nastavujete ho tak, aby zobrazení odpovídalo známé specifikaci. Když je monitor zkalibrovaný, pomůcka pro vytváření profilů vám umožní uložit jeho profil barev. Profil popisuje barevné chování monitoru – jaké barvy lze nebo nelze na monitoru zobrazit a jak je potřeba převést číselné hodnoty barev v obrázku, aby se barvy správně zobrazily.

 1. Zkontrolujte, že byl váš monitor zapnutý alespoň půl hodiny. To je dostatečný čas pro zahřátí monitoru, aby produkoval přesnější výstup.

 2. Zkontrolujte, že váš monitor zobrazuje tisíce barev nebo více. V ideálním případě by měl zobrazovat milióny barev nebo 24 bitů nebo více.
 3. Odstraňte barevné vzorky z pozadí plochy monitoru a nastavte barvu plochy pouze na neutrální šedou. Výrazné vzorky nebo jasné barvy obklopující dokument ovlivňují přesné vnímání barev.

 4. Zkalibrujte monitor a vytvořte k němu profil jedním z následujících úkonů:
  • V systému Windows nainstalujte a použijte nástroj ke kalibraci monitoru.

  • V systému Mac OS použijte nástroj Kalibrovat, který naleznete v záložce Předvolby systému/Monitory/Barva.

  • Nejlepších výsledků dosáhnete použitím softwaru a měřicího zařízení jiné společnosti. Obecně platí, že s použitím měřicího přístroje, jako je kolorimetr, spolu s příslušným softwarem, lze vytvořit přesnější profily, protože přístroj dokáže změřit barvy zobrazené na monitoru mnohem přesněji než lidské oko.

  Poznámka:

  Chování monitoru se mění a zhoršuje v průběhu času; znovu zkalibrujte svůj monitor a vytvořte pro něj nový profil zhruba jednou měsíčně. Pokud zjistíte, že kalibrace vašeho monitoru podle standardu je obtížná nebo nemožná, může být monitor příliš starý a vybledlý.

Většina programů pro vytváření profilů automaticky přiřadí nový profil jako výchozí profil monitoru. Návod pro ruční přiřazení profilu monitoru naleznete v nápovědě k operačnímu systému.

Instalace profilu barev

Profily barev se často nainstalují, když k systému přidáváte další zařízení. Přesnost těchto profilů (často nazývaných generické profily nebo standardní profily) se liší v závislosti na výrobci. Profily zařízení také můžete získat od poskytovatele služeb, stáhnout si je z webu nebo si můžete vytvořit vlastní profily s použitím profesionálního profilovacího zařízení.

 • V systému Windows klikněte pravým tlačítkem na profil a vyberte možnost Instalovat profil. Nebo zkopírujte profily do složky WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V systému Mac OS zkopírujte profily do složky /Knihovna/ColorSync/Profiles nebo do složky /Uživatelé/[jméno uživatele]/Knihovna/ColorSync/Profiles.

  Po nainstalování profilů barev musíte aplikace Adobe restartovat.

Vložení profilu barev

Profil barev lze vložit do objektu. Aplikace Acrobat k vybraným objektům v souboru PDF připojí profil, který byl určen v dialogovém okně Převést barvy. Další informace najdete v části Převod barev a správa inkoustů (Acrobat Pro).

Převod barev do jiného profilu (Acrobat Pro)

Převedete barvy  na  souboru PDF pomocí nástroje Převést barvy, který je dostupný v části Tisková produkce. Další informace najdete v části Převod barev a správa inkoustů (Acrobat Pro).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.