Příručka uživatele Zrušit

Správa důvěryhodných identit

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Digitální identifikátor obsahuje certifikát s veřejným a soukromým klíčem. Účastníci bezpečnostních pracovních postupů podepisování a certifikování si musí vyměnit veřejnou část (certifikát) svých digitálních identifikátorů. Jakmile získáte certifikát nějaké osoby a přidáte jej do seznamu důvěryhodných identit, můžete pro ni šifrovat dokumenty. Mohou se vyskytnout případy, kdy se certifikát ještě nepřipojil k vámi specifikované kotvě důvěry V takových případech můžete nastavit úroveň důvěryhodnosti certifikátu tak, abyste mohli ověřit podpis majitele. Pochopením problematiky důvěryhodných identit a způsobu nastavování úrovní důvěryhodnosti můžete urychlit své pracovní postupy a vyřešit případné problémy. Můžete například předem přidávat důvěryhodné identity a jednotlivě nastavovat důvěryhodnost pro každý certifikát. V podnikovém prostředí může být seznam důvěryhodných identit nakonfigurován předem. Další certifikáty můžete také najít na adresářovém serveru.

Import a export certifikátu

Data svého certifikátu a svoje kontaktní data můžete exportovat pro použití při ověřování podpisu a v pracovních postupech zabezpečení certifikátů. Ostatní uživatelé mohou tato data importovat do svého seznamu důvěryhodných identit. Kontaktní údaje přidané tímto způsobem pomáhají rozšiřovat počet uživatelů, kteří se mohou podílet na zabezpečených pracovních postupech dokumentu. Informace o exportu certifikátů naleznete v dokumentu Digital Signature Guide (Příručka uživatele pro digitální podpis) (PDF) na webu www.adobe.com/go/learn_acr_security_cz.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby (nabídka    označená třemi čarami (Windows) nebo nabídka Acrobat  (macOS) > Předvolby).

 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty vyberte možnost Více.

 4. Na levé straně vyberte Digitální identifikátory.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li importovat ID, klikněte na tlačítko Přidat ID a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Chcete-li exportovat certifikát, klikněte na tlačítko Exportovat a podle pokynů na obrazovce buď pošlete certifikát e-mailem, nebo jej uložte do souboru.

Nastavení důvěryhodnosti certifikátu

Seznam důvěryhodných identit můžete vytvořit získáním certifikátů digitálních identifikátorů od účastníků procesu podepisování a zabezpečování certifikátů. Tyto informace získáte ze serveru, souboru nebo podepsaného dokumentu. U pracovních postupů podepisování tyto informace můžete získat během procesu ověřování podpisu. U pracovních postupů zabezpečení certifikátů musíte požadovat informace předem. Tak můžete zašifrovat dokument pomocí veřejného klíče příjemce dokumentu. Další informace o nastavení důvěryhodnosti certifikátů naleznete v dokumentu Digital Signature Guide (Příručka uživatele pro digitální podpis) na webu https://www.adobe.com/cz/devnet-docs/acrobatetk/tools/DigSigDC/index.html.

Program Adobe Approved Trust List (AATL)

Program Adobe Approved Trust List (AATL) umožňuje uživatelům vytvářet podpisy založené na certifikátech, které budou důvěryhodné při každém otevření takto podepsaného dokumentu v aplikaci Acrobat 9 nebo Reader 9 a novější. Jak aplikace Acrobat, tak Reader se každých 30 dní připojují k webu společnosti Adobe a stahují si seznam důvěryhodných kořenových digitálních certifikátů. Každý podpis založený na certifikátu, vytvořený pomocí oprávnění, u kterého lze vysledovat vztah k certifikátu na tomto seznamu, je důvěryhodný. Důvěryhodné kořenové certifikáty byly ověřeny společností Adobe a dalšími úřady, jestli splňují určité technické požadavky. Představují identitu a podpisová oprávnění s vysokou jistotou. Tyto certifikáty zahrnují vládní a občanská oprávnění z celého světa. Dále zahrnují oprávnění od globálních komerčních certifikačních autorit a vybraných poskytovatelů certifikačních služeb (CSP) v Evropě.

Podrobnosti o této funkci a o důležitosti ověřit podpis naleznete na webu AATL na adrese https://helpx.adobe.com/cz/acrobat/kb/approved-trust-list2.html.

Funkce AATL je ve výchozím nastavení zapnutá. Tento seznam se stáhne, když poprvé otevřete nebo vytvoříte podepsaný dokument nebo otevřete některý z dialogů předvoleb zabezpečení. Zobrazí se dotaz, jestli souhlasíte s automatickou aktualizací seznamu AATL. Pokud si přejete tyto aktualizace stahovat, klikněte na možnost Ano.

Poznámka:

Zeptejte se správce, jestli vaše organizace z nějakého důvodu nevypnula přístup k seznamu AATL.

Postup kontroly, jestli je povolená funkce AATL:

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby (nabídka    označená třemi čarami (Windows) nebo nabídka Acrobat  (macOS) > Předvolby).

 2. V levé nabídce Kategorie zvolte Správce práv.

 3. Vyberte možnost Načíst důvěryhodné certifikáty ze serveru Adobe AATL.

  Tato možnost umožňuje aplikaci Acrobat nebo Reader automaticky nastavovat důvěryhodnost ze serveru Adobe. Tato nastavení důvěryhodnosti zajišťují, že uživatel nebo organizace přiřazená k certifikátu splňuje úrovně zabezpečení programu Adobe Approved Trust List.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Nová Vybrat

  • Chcete-li stáhnout nejnovější verzi seznamu důvěryhodných identit ze serveru Adobe, vyberte možnost Aktualizovat nyní.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online