Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)

O opravách kontroly před výstupem

Pomocí nástroje Kontrola před výstupem můžete v dokumentu opravit mnoho chyb. To se provádí tak, že se do profilu vloží takzvané opravy pro opravu chyb. Oprava problém automaticky opraví, pokud je to možné, nebo poskytne informace k tomu, abyste mohli problém opravit ve zdrojovém souboru. Vedle profilu s opravou je ikona šedého klíče. Obrys klíče znamená, že v profilu nejsou přiřazeny žádné opravy.

Kontrola před výstupem obsahuje několik předdefinovaných oprav, které můžete do profilu přidat. Ty pokrývají širokou škálu chyb týkajících se barev, písem, obrázků, tiskové produkce, souladu s mezinárodními standardy jako je PDF/X a PDF/A a dalších oblastí. Kontrola před výstupem také obsahuje sadu nástrojů pro vytváření jednotlivých vlastních oprav.

Poznámka:

Oprava dokument trvale změní.

Opravy mohou při odstraňování problémů provádět například následující akce:

 • Převést barevné prostory, stejně jako to dělá funkce Převést barvy.

 • Opravit dokumenty a odstranit nepotřebný obsah, aby se zmenšila velikost souboru, stejně jako to dělá funkce Optimalizace PDF.

 • Převést PDF do jiné verze.

 • Rozšířit vlasové čáry.

 • Sloučit průhlednost.

 • Odstranit objekty vně řezacího rámečku a rámečku spadávky.

 • Připravit PDF pro převod do PDF/X, PDF/E nebo PDF/A.

 • Nastavit informace o dokumentu.

Přidávání oprav do profilu

Nástroj Kontrola před výstupem obsahuje sadu oprav, které můžete do profilu přidat. Všechny tyto opravy jsou dostupné v sekci Opravy v každém profilu.

 1. Otevřete dialogové okno Kontrola před výstupem (Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem), zvolte profil a vedle názvu profilu klikněte na odkaz Upravit.

 2. Rozbalte kategorii s požadovaným profilem a pak rozbalte profil.

 3. V případě potřeby profil odemkněte, abyste ho mohli změnit. V rozbalovací nabídce nahoře zvolte Odemknutý.

 4. V položkách profilu vyberte Vlastní opravy.

  Opravy jsou dostupné v sekci Opravy v jednotlivých profilech..

 5. Z pravého sloupce vyberte opravu a kliknutím na šipku doleva přesuňte vybranou opravu do levého sloupce.

  Můžete přidat libovolný počet oprav.

  Poznámka:

  Chcete-li opravu z profilu odstranit, vyberte ji v seznamu vlevo a klikněte na šipku doprava.

Přehled dialogového okna Upravit opravu

V dialogovém okně Upravit opravu je seznam typů předdefinovaných oprav, které můžete přidat do profilu, a hodnot přiřazených ke každé opravě. Pomocí dialogového okna Upravit opravu můžete změnit hodnoty přiřazené k opravě, nebo můžete vytvořit vlastní opravu založenou na existující opravě. Podobně jako kontroly jsou i opravy uspořádány v kategoriích.

Dialogové okno <span class="uicontrol">Upravit opravu</span>

A. Název opravy B. Kategorie oprav C. Hledání D. Oblasti v opravě, které lze změnit E. Kritéria opravy F. Tlačítko pro zobrazení, které profily používají opravu 

Vytvoření nebo úpravy oprav

Lze vytvořit vlastní opravu pro určité úlohy nebo výstupní zařízení. Nastavení, která zadáte, určují například to, jaký se použije výstupní záměr, jaké převody barev se provedou, jak se obrázky komprimují a převzorkují a jakou úroveň kompatibility PDF musí PDF podporovat. Přestože můžete upravit kteroukoli z předdefinovaných oprav, pokud je odemknete, je lepší existující opravu duplikovat a pak změnit její hodnoty. Tato technika je užitečná, pokud oprava patří do několika zamknutých profilů a vám se nechce všechny tyto profily vyhledat a odemknout. Duplikovaná oprava je standardně odemknutá, protože ještě nepatří do žádného profilu. Lze také vytvářet jednotlivé opravy, které lze rychle spustit, aniž by byly součástí profilu.

Vytvoření opravy pro profil

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat profily .

 2. Vyberte profil a klikněte na tlačítko Upravit vedle názvu profilu.

 3. Na levé straně dialogového okna vyberte pod profilem Opravy.

 4. V případě potřeby zvolte v rozbalovací nabídce položku Odemknutý.

 5. V části Opravy v tomto profilu klikněte na ikonu Nová .

 6. Opravu pojmenujte a určete její kritéria.

Vytvoření opravy na základě existující opravy

 1. Při vytváření opravy pro profil postupujte podle kroků 1 až 4.
 2. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil vyberte opravu, kterou chcete změnit, a klikněte na tlačítko Duplikovat vpravo.

 3. V dialogovém okně Duplikovat opravu upravte informace podle potřeby nebo vytvořte nový sloupec.
 4. Chcete-li zjistit, které profily v současnosti tuto opravu používají, klikněte na Použití. Před tím, než budete moci opravu změnit, budete možná muset odemknout další profily.

 5. Proveďte libovolné z následujících úkonů a klikněte na OK:

  • Chcete-li opravu přejmenovat, zadejte nový název do pole Název nahoře.

  • Chcete-li změnit způsob zpracování chyby, určete možnosti nebo hodnoty pro každou vybranou možnost opravy.

Vytvoření jednotlivé opravy

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Vyberte možnost Možnosti > Vytvořit opravu.

 3. Opravu pojmenujte a určete její kritéria.

  Nová oprava se zobrazí v příslušné skupině podle kategorie a typu.

Duplikace jednotlivé opravy

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Vyberte stávající opravu a vyberte Možnosti > Duplikovat opravu.

Nastavení oblíbených jednotlivých oprav

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Rozbalte skupiny podle potřeby.
 3. Vyberte jednu opravu, klikněte na příznak vedle názvu a potom zvolte Oblíbené.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]