Příručka uživatele Zrušit

Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O opravách kontroly před výstupem

Pomocí nástroje Kontrola před výstupem můžete v dokumentu opravit mnoho chyb. To se provádí tak, že se do profilu vloží takzvané opravy pro opravu chyb. Oprava problém automaticky opraví, pokud je to možné, nebo poskytne informace k tomu, abyste mohli problém opravit ve zdrojovém souboru. Vedle profilu s opravou je ikona šedého klíče. Obrys klíče znamená, že v profilu nejsou přiřazeny žádné opravy.

Kontrola před výstupem obsahuje několik předdefinovaných oprav, které můžete do profilu přidat. Ty pokrývají širokou škálu chyb týkajících se barev, písem, obrázků, tiskové produkce, souladu s mezinárodními standardy jako je PDF/X a PDF/A a dalších oblastí. Kontrola před výstupem také obsahuje sadu nástrojů pro vytváření jednotlivých vlastních oprav.

Poznámka:

Oprava dokument trvale změní.

Opravy mohou při odstraňování problémů provádět například následující akce:

 • Převést barevné prostory, stejně jako to dělá funkce Převést barvy.

 • Opravit dokumenty a odstranit nepotřebný obsah, aby se zmenšila velikost souboru, stejně jako to dělá funkce Optimalizace PDF.

 • Převést PDF do jiné verze.

 • Rozšířit vlasové čáry.

 • Sloučit průhlednost.

 • Odstranit objekty vně řezacího rámečku a rámečku spadávky.

 • Připravit PDF pro převod do PDF/X, PDF/E nebo PDF/A.

 • Nastavit informace o dokumentu.

Přidávání oprav do profilu

Nástroj Kontrola před výstupem obsahuje sadu oprav, které můžete do profilu přidat. Všechny tyto opravy jsou dostupné v sekci Opravy v každém profilu.

 1. Otevřete dialogové okno Kontrola před výstupem (Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem), zvolte profil a vedle názvu profilu klikněte na odkaz Upravit.

 2. Rozbalte kategorii s požadovaným profilem a pak rozbalte profil.

 3. V případě potřeby profil odemkněte, abyste ho mohli změnit. V rozbalovací nabídce nahoře zvolte Odemknutý.

 4. V položkách profilu vyberte Vlastní opravy.

  Opravy jsou dostupné v sekci Opravy v jednotlivých profilech..

 5. Z pravého sloupce vyberte opravu a kliknutím na šipku doleva přesuňte vybranou opravu do levého sloupce.

  Můžete přidat libovolný počet oprav.

  Poznámka:

  Chcete-li opravu z profilu odstranit, vyberte ji v seznamu vlevo a klikněte na šipku doprava.

Přehled dialogového okna Upravit opravu

V dialogovém okně Upravit opravu je seznam typů předdefinovaných oprav, které můžete přidat do profilu, a hodnot přiřazených ke každé opravě. Pomocí dialogového okna Upravit opravu můžete změnit hodnoty přiřazené k opravě, nebo můžete vytvořit vlastní opravu založenou na existující opravě. Podobně jako kontroly jsou i opravy uspořádány v kategoriích.

Dialogové okno <span class=&quot;uicontrol&quot;>Upravit opravu</span>

A. Název opravy B. Kategorie oprav C. Hledání D. Oblasti v opravě, které lze změnit  E. Kritéria opravy F. Tlačítko pro zobrazení, které profily používají opravu 

Vytvoření nebo úpravy oprav

Lze vytvořit vlastní opravu pro určité úlohy nebo výstupní zařízení. Nastavení, která zadáte, určují například to, jaký se použije výstupní záměr, jaké převody barev se provedou, jak se obrázky komprimují a převzorkují a jakou úroveň kompatibility PDF musí PDF podporovat. Přestože můžete upravit kteroukoli z předdefinovaných oprav, pokud je odemknete, je lepší existující opravu duplikovat a pak změnit její hodnoty. Tato technika je užitečná, pokud oprava patří do několika zamknutých profilů a vám se nechce všechny tyto profily vyhledat a odemknout. Duplikovaná oprava je standardně odemknutá, protože ještě nepatří do žádného profilu. Lze také vytvářet jednotlivé opravy, které lze rychle spustit, aniž by byly součástí profilu.

Vytvoření opravy pro profil

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat profily .

 2. Vyberte profil a klikněte na tlačítko Upravit vedle názvu profilu.

 3. Na levé straně dialogového okna vyberte pod profilem Opravy.

 4. V případě potřeby zvolte v rozbalovací nabídce položku Odemknutý.

 5. V části Opravy v tomto profilu klikněte na ikonu Nová .

 6. Opravu pojmenujte a určete její kritéria.

Vytvoření opravy na základě existující opravy

 1. Při vytváření opravy pro profil postupujte podle kroků 1 až 4.
 2. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil vyberte opravu, kterou chcete změnit, a klikněte na tlačítko Duplikovat vpravo.

 3. V dialogovém okně Duplikovat opravu upravte informace podle potřeby nebo vytvořte nový sloupec.
 4. Chcete-li zjistit, které profily v současnosti tuto opravu používají, klikněte na Použití. Před tím, než budete moci opravu změnit, budete možná muset odemknout další profily.

 5. Proveďte libovolné z následujících úkonů a klikněte na OK:

  • Chcete-li opravu přejmenovat, zadejte nový název do pole Název nahoře.

  • Chcete-li změnit způsob zpracování chyby, určete možnosti nebo hodnoty pro každou vybranou možnost opravy.

Vytvoření jednotlivé opravy

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Vyberte možnost Možnosti > Vytvořit opravu.

 3. Opravu pojmenujte a určete její kritéria.

  Nová oprava se zobrazí v příslušné skupině podle kategorie a typu.

Duplikace jednotlivé opravy

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Vyberte stávající opravu a vyberte Možnosti > Duplikovat opravu.

Nastavení oblíbených jednotlivých oprav

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 2. Rozbalte skupiny podle potřeby.
 3. Vyberte jednu opravu, klikněte na příznak vedle názvu a potom zvolte Oblíbené.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.