Příručka uživatele Zrušit

Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev
Poznámka:

Nástroj Kompletní kontrola byl v aplikaci Acrobat (verze z května 2020) přejmenován na Kontrola přístupnosti

Postup tvorby souborů PDF s usnadněním přístupu

Proces vytváření souborů PDF s usnadněním přístupu obecně zahrnuje následující fáze:

 1. Myslete na usnadnění přístupu ještě před převodem do formátu PDF.
 2. Přidání vyplňovatelných polí formulářů a jejich popisů a nastavení pořadí procházení polí.

 3. Přidání dalších vlastností pro usnadnění přístupu do PDF.
 4. Přidávání tagů do PDF.
 5. Vyhodnocení PDF a oprava problémů s přidáním tagů.

Tyto fáze jsou představeny v pořadí, které vyhovuje většině scénářů. Úlohy však můžete provádět v jiném pořadí nebo iterovat mezi některými fázemi. V každém případě identifikujte účel dokumentu a poté stanovte příslušný pracovní postup. Další informace o vytváření souborů PDF s usnadněním přístupu naleznete v Průvodci tvorbou elektronických dokumentů s usnadněním přístupu.

Na usnadnění přístupu myslete ještě před převodem do formátu PDF

Kdykoliv je to možné, myslete na usnadnění přístupu už při tvorbě zdrojových souborů v původní aplikaci, jako je textový procesor nebo aplikace pro sazbu stránek.

Mezi typické úkony, které je třeba provést ve zdrojové aplikaci, patří přidání alternativního textu ke grafikám, optimalizace tabulek a aplikace stylů odstavců nebo dalších vlastností určujících strukturu dokumentu, které lze převést na tagy. Další informace viz Tvorba souboru PDF s tagy ze zdrojové aplikace.

Přidání vyplňovatelných polí formulářů a jejich popisu a nastavení pořadí karet

Pokud váš dokument PDF zahrnuje pole formuláře, můžete je rozpoznat a učinit interaktivními (vyplnitelnými) pomocí příkazu Nástroje > Usnadnění přístupu > Spustit automatické rozpoznání polí formulářů.

Pomocí nástroje Formuláře můžete vytvořit vyplnitelná pole formuláře, například tlačítka, zaškrtávací pole, rozbalovací nabídky a textové rámečky. Po vytvoření pole zadejte jeho popis do rámečku Tip nástroje v dialogovém okně Vlastnosti pro toto pole. Programy pro čtení z obrazovky tento text přečtou uživateli nahlas. Další informace viz Tvorba polí formulářů.

Poznámka:

Můžete také použít nástroj Pořadí čtení v aplikaci Acrobat Pro a přidat popisy do polí formulářů.

Další informace o nastavení pořadí karet pro použití struktury dokumentu naleznete v části Nastavení navigace mezi poli formuláře.

Přidání dalších funkcí pro usnadnění přístupu do PDF

V aplikaci Acrobat Pro tato fáze zahrnuje nastavení jazyka dokumentu, kontrolu, zda nastavení zabezpečení nebrání použití programů pro čtení z obrazovky, tvorbu přístupných odkazů a přidání záložek. Další informace naleznete v částech Nastavení jazyka dokumentu, Nastavení zabezpečení nesmí bránit v činnosti programům pro čtení z obrazovky, Přidání přístupných odkazůO záložkách.

V aplikaci Acrobat Standard tato fáze zahrnuje nastavení jazyka dokumentu, kontrolu, zda nastavení zabezpečení nebrání použití programů pro čtení z obrazovky, a přidání záložek. Další informace naleznete v částech Nastavení jazyka dokumentu, Nastavení zabezpečení nesmí bránit v činnosti programům pro čtení z obrazovkyO záložkách.

Přidávání tagů do PDF

Usnadnění přístupu lze v dokumentu PDF zdokonalit přidáním tagů v aplikaci Acrobat. Pokud dokument PDF neobsahuje tagy, pokusí se aplikace Acrobat přidat tagy automaticky, když ho uživatelé čtou nebo ho přeformátují, ale výsledky mohou být neuspokojivé. U dokumentu PDF s tagy zajistí strom logické struktury posílání obsahu do programu pro čtení z obrazovky nebo jiného asistenčního softwaru nebo hardwaru ve správném pořadí.

Nejlepších výsledků dosáhnete přidáním tagů do dokumentu při převodu do PDF ze zdrojové aplikace. K těmto aplikacím patří Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft WordOpenOffice Writer. Pokud nemáte přístup ke zdrojové aplikaci, která umožňuje generování dokumentů PDF stagy, můžete dokumentu přidat tagy kdykoli pomocí aplikace Acrobat.

Přidání tagů v průběhu převodu do PDF vyžaduje zdrojovou aplikaci, která podporuje přidání tagů do PDF. Přidání tagů v průběhu převodu umožňuje zdrojové aplikaci použít styly odstavců a další informace o struktuře zdrojového dokumentu tak, aby vytvořila strom logické struktury. Strom logické struktury odráží přesné pořadí čtení a příslušnou úroveň tagů. Toto přidání tagů může snadněji interpretovat strukturu složitých návrhů, jako jsou vložené poznámky na okraji, sloupce s malým odstupem, nepravidelné zarovnání textu a tabulky. Přidání tagů v průběhu převodu umožňuje také správně přidávat tag k odkazům, křížovým odkazům, záložkám a alternativnímu textu (když je k dispozici), které jsou v souboru.

Chcete-li v aplikaci Acrobat přidat do dokumentu tagy, zvolte příkaz Nástroje > Usnadnění přístupu > Přidat do dokumentu tagy. Tento příkaz funguje pro každý soubor PDF bez tagů, například pro PDF vytvořený pomocí tiskárny Adobe PDF. Aplikace Acrobat analyzuje obsah dokumentu PDF a interpretuje jednotlivé prvky stránky, jejich hierarchickou strukturu a zamýšlené pořadí čtení jednotlivých stránek. Poté vytvoří strom tagů, který tyto informace odráží. Vytvoří také tagy pro všechny odkazy, křížové odkazy a záložky, které jste přidali do dokumentu v aplikaci Acrobat.

Příkaz Přidat do dokumentu tagy odpovídajícím způsobem přidává tagy pro většinu standardních uspořádání. Nedokáže však vždy správně interpretovat strukturu a pořadí čtení u složitých prvků stránky. K těmto prvkům patří sloupce s úzkou mezerou, nepravidelné zarovnání textu, nevyplnitelná pole formuláře a tabulky bez okrajů. Výsledkem přidání tagu pro tyto stránky pomocí příkazu Přidat do dokumentu tagy může být nesprávná kombinace prvků nebo tagy mimo správné pořadí. Tyto problémy v dokumentu PDF způsobují problémy s pořadím čtení.

O vodoznacích a programech pro čtení z obrazovky

Do souborů PDF s tagy můžete přidat vodoznak, aniž byste ho přidali do stromu tagů. Skutečnost, že vodoznak nebude ve stromu tagů, je užitečná pro osoby, které používají programy pro čtení z obrazovky, protože takový program nebude vodoznak číst jako součást obsahu dokumentu.

Nejlepším způsobem, jak přidat vodoznak, který nebude bránit činnosti programů pro čtení z obrazovky, je vložit soubor PDF bez tagů vodoznaku do souboru PDF s tagy.

Oprava problémů s tagováním PDF (Acrobat Pro)

Když již máte dokument PDF označený tagem, vyhodnoťte, zda jsou v dokumentu problémy s pořadím čtení, chyby označování tagem a chyby usnadnění přístupu a pak je podle potřeby opravte.

Bez ohledu na způsob označení dokumentu PDF tagem použijte aplikaci Acrobat k opravení označení tagem a pořadí čtení u stránek se složitým uspořádáním nebo u neobvyklých prvků stránky. Například příkaz Přidat do dokumentu tagy neumí vždy rozlišit významné obrázky a dekorativní elementy stránky, jako jsou rámečky, linky a prvky pozadí. Všechny tyto prvky mohou být nesprávně označeny tagem, jako obrázky. Tento příkaz také může chybně označit tagem grafické znaky v  textu, např. iniciály jako obrázky místo toho, aby je zahrnul do tagu představujícího blok textu. Takové chyby mohou způsobit zmatek ve stromu tagů a zkomplikovat pořadí čtení, na které se spoléhá asistenční technologie.

Pokud přidáváte tagy pro dokument v aplikaci Acrobat, vygeneruje tento program po dokončení procesu přidávání tagů zprávu o chybách. Tuto zprávu použijte jako vodítko pro opravu problémů s označením tagem. Další problémy přidávání tagů, pořadí čtení a usnadnění přístupu pro libovolný soubor PDF můžete identifikovat pomocí nástroje Kompletní kontrola / Kontrola přístupnosti nebo nástroje Pořadí čtení. Další informace viz Kontrola usnadnění přístupu pomocí nástroje Kompletní kontrola / Kontrola přístupnostiKontrola a opravy pořadí čtení.

Tvorba souboru PDF s tagy z webové stránky

Soubor PDF vytvořený z webové stránky je pouze tak přístupný jako zdrojový soubor HTML, na kterém je založen. Pokud například uspořádání webové stránky vychází z tabulek, kód HTML pro tabulku nemusí plynout ve stejném logickém pořadí čtení, jaké by vyžadoval soubor PDF s tagy, přestože je kód HTML dostatečně strukturovaný, aby se v prohlížeči správně zobrazily všechny jeho elementy.

V závislosti na složitosti webové stránky můžete v aplikaci Acrobat Pro provádět rozsáhlé opravy pomocí nástroje Pořadí čtení nebo úpravami stromu tagů v aplikaci Acrobat.

Aby z webových stránek, které vytváříte, vznikly co nejpřístupnější soubory PDF, nejdříve v jejich kódu HTML určete logické pořadí čtení. Nejlepších výsledků dosáhnete podle pokynů v dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (Zásady přístupnosti webového obsahu) publikovaného konsorciem W3C (World Wide Web Consortium). Další informace naleznete v zásadách na webu konsorcia W3C.

 1. Proveďte jeden z následujících postupů:
  • V aplikaci Acrobat vyberte možnost Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky, zadejte adresu webové stránky a potom klikněte na možnost Nastavení.

  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer klikněte v pruhu nástrojů Adobe PDF na šipku dolů možnosti Převést a vyberte možnost Vlastnosti.

 2. V záložce Všeobecné vyberte možnost Vytvořit tagy souboru PDF a pak zvolte OK.

 3. Vyberte další požadované možnosti a pak zvolte Vytvořit.

Vytvoření PDF s tagy z nástroje pro vytváření

Obvykle se PDF s tagy vytvářejí ze zdrojové aplikace, jako je Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign nebo Microsoft Word. Tímto způsobem se tagy přidávají efektivněji než v Acrobatu.

PDFMaker nabízí nastavení převodu, která umožňují vytvořit soubory PDF s tagy v programech Microsoft Excel, PowerPoint a Word.

Další informace o vytváření dokumentů s usnadněním přístupu naleznete na webu www.adobe.com/cz/accessibility.

Další informace najdete v dokumentaci k příslušné zdrojové aplikaci.

Tagy ve zkombinovaných souborech PDF

Jednou operací můžete zkombinovat více souborů z různých aplikací a vytvořit z nich jediný soubor PDF. Můžete například zkombinovat soubory z textového editoru s prezentacemi, tabulkami a webovými stránkami. Vyberte možnost Soubor > Vytvořit > Sloučit soubory do jednoho PDF.

Při převodu aplikace Acrobat otevře každou zdrojovou aplikaci, vytvoří jednotlivé PDF s tagy a ty pak sestaví do jednoho PDF s tagy.

Během převodu se ne vždy správně interpretuje struktura dokumentu pro výsledný zkombinovaný PDF, protože slučované soubory často používají různé formáty. Pomocí aplikace Acrobat Pro můžete vytvořit přístupné PDF z více dokumentů.

Pokud kombinujete více dokumentů PDF do jednoho dokumentu PDF s tagy, je vhodné zkombinovaný dokument znovu označit tagy. Výsledkem kombinování dokumentů PDF s tagy a bez tagů je dokument PDF s několika tagy, který pro postižené uživatele není přístupný. Někteří uživatelé, např. uživatelé se zařízením pro čtení z obrazovky, nemohou přečíst stránky, které neobsahují tagy. Pokud začínáte s PDF s tagy a bez tagů, nejdříve přidejte tagy do souborů bez tagů. Pokud jsou všechny PDF bez tagů, přidejte tagy do zkombinovaného souboru PDF až poté, co skončíte s vkládáním, nahrazováním a odstraňováním stránek.

Při vkládání, nahrazování nebo odstraňování stránek aplikace Acrobat začlení stávající tagy do stromu tagů sloučeného souboru PDF následujícím způsobem:

 • Při vložení stránek do dokumentu PDF přidá aplikace Acrobat tagy (pokud existují) nových stránek na konec stromu tagů. Toto pořadí vzniká i tehdy, když nové stránky vložíte na začátek nebo doprostřed dokumentu.

 • Při nahrazení stránek v dokumentu PDF přidá aplikace Acrobat tagy (pokud existují) nahrazených stránek na konec stromu tagů. Toto pořadí vzniká i tehdy, když stránky nahradíte na začátku nebo uprostřed dokumentu. Aplikace Acrobat zachová případné tagy nahrazených stránek.

 • Pokud ze souboru PDF odstraníte stránky, aplikace Acrobat zachová jejich případné tagy.

Stránky, jejichž tagy jsou ve stromu logické struktury zpřeházené, mohou působit problémy programům pro čtení z obrazovky. Programy pro čtení z obrazovky čtou tagy postupně podle stromu tagů, takže se může stát, že se k tagům pro vloženou stránku dostanou až na konci stromu. Chcete-li tento problém odstranit, upravte pořadí stromu tagů pomocí aplikace Acrobat Pro. Velké skupiny tagů umístěte ve stejném pořadí čtení jako samotné stránky. Chcete-li se tomuto kroku vyhnout, naplánujte si vkládání stránek na konec dokumentu PDF a vytvářejte dokument od začátku do konce. Pokud například vytváříte titulní stránku dokumentu PDF odděleně od jeho obsahu, přidejte dokument PDF s obsahem k titulní straně, ačkoli je dokument s obsahem větší. Tento přístup zajistí umístění tagů pro obsah za tagy pro titulní stránku. Nové uspořádání tagů v aplikaci Acrobat Pro není nutné.

Tagy, které zbyly po odstraněných nebo nahrazených stránkách, nemají vazbu na žádný obsah v dokumentu. Jsou to v podstatě velké úseky prázdných sekcí stromu tagů. Tyto nadbytečné tagy zbytečně zvětšují velikost souboru dokumentu, zpomalují programy pro čtení z obrazovky a mohou způsobit, že tyto programy prezentují matoucí výstupy. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud provedete přidávání tagů jako poslední krok procesu převodu. K odstranění tagů odstraněných stránek ze stromu tagů použijte aplikaci Acrobat Pro.

Další informace naleznete v části Tvorba sloučených dokumentů PDF.

O nástrojích pro tvorbu formulářů PDF s usnadněním přístupu

Aplikace Adobe nabízí několik nástrojů k tvorbě formulářů PDF s usnadněním přístupu:

Aplikace Acrobat Pro, Acrobat Standard

Pomocí kterékoli z těchto aplikací můžete otevírat formuláře PDF s tagy nebo bez tagů (kromě PDF formulářů vytvořených v programu Adobe Designer) a přidávat vyplnitelná pole formulářů, například textové rámečky, zaškrtávací pole a tlačítka. Poté pomocí dalších nástrojů aplikace upravte formulář tak, aby byl přístupný. Přidejte popisy k polím formuláře, přidejte tagy pro formuláře bez tagů, nastavte pořadí procházení polí, upravte tagy a proveďte další úlohy pro usnadnění přístupu k dokumentu PDF.

Zdrojové aplikace

Z většiny zdrojových aplikací, pomocí kterých můžete navrhovat formuláře, se při převodu souborů do PDF nezachovají vyplnitelná pole formuláře. K přidání vyplnitelných polí formuláře použijte nástroje pro formuláře v aplikaci Acrobat Pro. Navíc pokud tagujete formulář v průběhu převodu do souboru PDF, může zdrojová aplikace vygenerovat pro textové popisy polí formuláře nesprávné tagy. Ve složitém formuláři se např. textové popisky pro všechna pole mohou sloučit do jediného řádku. Zařízení pro čtení z obrazovky nedokáží tato pole rozpoznat jako samostatné popisky. Takové problémy s pořadím čtení mohou vyžadovat časově náročnou práci v aplikaci Acrobat Pro za účelem rozdělení popisů. V tomto případě je někdy lepším řešením tvorba formuláře PDF bez tagů ze zdrojové aplikace. Pomocí nástrojů pro formuláře v aplikaci Acrobat Pro pak můžete před přidáváním tagů do celého dokumentu přidat vyplnitelná pole formuláře. Některé formuláře jsou natolik jednoduché, že můžete vytvořit dokument PDF s tagy ze zdrojové aplikace. Po přidání vyplnitelných polí formuláře v aplikaci Acrobat Pro proveďte drobné opravy.

Pracovní postup pro tvorbu formulářů PDF s usnadněním přístupu

Pomocí aplikace Acrobat můžete otevřít formuláře PDF s tagy i bez tagů, přidat vyplnitelná pole formulářů, přidat popisy polí a alternativní text, nastavit pořadí procházení polí a přidat tagy pro formuláře (pokud je ještě neobsahují). Můžete také upravit tagy v kterémkoli formuláři PDF s tagy pomocí nástroje Pořadí čtení nebo stromu tagů.

Návrh formuláře pro usnadněný přístup.

Formuláře mají časo poměrně složitá rozvržení v porovnání s dokumenty, které mají jednoduchou strukturu s jedním sloupcem. Úspěšnost aplikace při analýze a přidávání tagů formuláře závisí z velké části na původním formátování a rozvržení dokumentu a na použitých typech polí.

Při navrhování formuláře do něj přidejte nadpisy, pokyny a pole, do kterých budou uživatelé zadávat data. Přinejmenším přidejte ke každému poli popis. Zadejte také speciální pokyny pro pole, která je vyžadují. Pomocí grafických nástrojů nakreslete čáry a rámečky. Nepoužívejte znaky jako podtržítka nebo svislé čárky, protože tyto textové znaky mohou mást programy pro čtení z obrazovky.

Přidáním popisů k polím formuláře umožníte programům pro čtení z obrazovky identifikaci polí pro uživatele. Popis se uživatelům přečte při přechodu do daného pole pomocí tabulátoru. Používejte stručné ale výstižné popisy. Například pro pole, do kterého se zadává jméno, je vhodný popis „Jméno“. Nepoužívejte jako popis pokyny (například „Zadejte jméno“).

Nastavení a testování pořadí procházení polí formuláře.

Pořadí procházení polí formuláře pomocí tabulátoru umožňuje postiženým uživatelům procházet pole v logickém pořadí pomocí klávesnice. Ve formulářích PDF nastavte pořadí procházení polí na možnost Použít strukturu dokumentu. Pořadí procházení polí formuláře můžete vyzkoušet pomocí následujících klávesových příkazů:

 • Klávesou tabulátor aktivujte další pole

 • Klávesami Shift + tabulátor aktivujte předchozí pole

 • Mezerníkem vybírejte možnosti

 • Klávesami se šipkami vybírejte možnosti nebo položky seznamu

Tagování formuláře PDF a opravy problémů s tagováním.

Pokud je již formulář PDF s tagy, vytvořte tagy pro všechna pole formuláře pomocí nástroje Pořadí čtení v aplikaci Acrobat. Tento nástroj také umožňuje opravit problémy s pořadím čtení textových popisů polí formuláře. Může být například nutné rozdělit sloučené řádky polí do jednotlivých polí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.