O dropletech a akcích

Pokud pro kontrolování dokumentů běžně používáte stejný profil kontroly před výstupem, můžete ke zpracování souborů použít droplet nebo kontrolu před výstupem.

Droplet v kontrole před výstupem je malá aplikace, která provede kontrolu před výstupem pro jeden nebo více PDF, které přetáhnete na ikonu dropletu . Droplet můžete uložit na pracovní plochu nebo na jiné místo v počítači.

Podobně jako droplety může i akce kontroly před výstupem zkontrolovat více souborů najednou, oddělit úspěšné soubory od problémových souborů a vytvořit zprávy v určených místech. Navíc mohou sledované složky převést více typů souborů (JPEG, HTML, RTF a podobně) do PDF nebo do PDF/X s použitím určeného nastavení převodu; zkontrolovat soubory s použitím určených profilů kontroly; a poslat je na výstup v jakémkoliv formátu, který Acrobat podporuje, včetně PDF a PostScriptu.

Poznámka:

Pokud pouze kontrolujete soubory, pravděpodobně nebudete muset ukládat změny nebo kopie souborů do výstupních složek.

Vytvoření a úpravy dropletu pro spuštění kontroly před výstupem

Když kontrolujete soubory pomocí dropletu, můžete oddělit úspěšné soubory od problémových souborů a prohlédnout si výsledky ve volitelné zprávě.

Vytvoření dropletu

  1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem a pak v nabídce Volby v dialogu Kontrola před výstupem vyberte možnost Vytvořit droplet.

  2. Z rozbalovací nabídky zvolte profil kontroly před výstupem. Pokud není požadovaný profil v seznamu, vytvořte nový profil.
  3. Určete nastavení pro zpracování PDF po kontrole před výstupem a pak droplet uložte.

Úpravy nastavení dropletu

  1. Poklepejte na ikonu Droplet  nebo v dialogu Kontrola před výstupem z nabídky Volby vyberte možnost Upravit droplet (Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem).

  2. Změňte nastavení, která chcete změnit, a pak droplet uložte.

Nastavení dropletu

Pomocí voleb dropletu určete, jakým způsobem bude nástroj kontroly před výstupem zpracovávat PDF po přetažení na ikonu dropletu.

Poznámka:

Tyto volby se nastavují také při spuštění kontroly před výstupem pomocí funkce Akce. (Viz Průvodce akcí.)

Zachovat profil [profil]

(Upravit nastavení dropletu) Používá ke kontrole před výstupem aktuálně zvolený profil.

Zachytit

(Upravit nastavení dropletu) Vloží profil použitý v dropletu do seznamu profilů do kategorie Importované profily.

Změnit profil

(Upravit nastavení dropletu) Nabízí nabídku všech dostupných profilů. Můžete vybrat jiný profil kontroly před výstupem.

Spustit profil kontroly před výstupem bez aplikování oprav

Provede kontrolu a nahlásí problémy, ale neopraví je. Tato volba je dostupná pouze pokud vyberete profil, který zahrnuje opravu pro opravení problémů.

Kopírovat soubor PDF

Umístí kopii PDF do složky pro úspěchy nebo pro chyby.

Přesunout soubor PDF

Přesune zkontrolované PDF do složky pro úspěchy nebo pro chyby.

Uložit zástupce souboru PDF

Umístí do složky pro úspěchy nebo do složky pro chyby odkaz na PDF, ale původní soubor se nepřemístí.

Vytvořit zprávu a uložit do složky pro úspěch/chyby

Umožňuje určit typ zprávy a množství podrobností. Tato zpráva ukazuje výsledky kontroly před výstupem.

Nastavení

Umožňuje změnit volby zprávy.

Složka pro úspěch/chyby

Umožňuje určit složku a umístění pro soubory a volitelné zprávy.

Zobrazit souhrnný PDF

Vytvoří zprávu o souborech, ve kterých se při kontrole objevily problémy. Zpráva ukazuje umístění každého souboru; cesta k souboru je aktivní odkaz.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online