Příručka uživatele Zrušit

Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O dropletech a akcích

Pokud pro kontrolování dokumentů běžně používáte stejný profil kontroly před výstupem, můžete ke zpracování souborů použít droplet nebo kontrolu před výstupem.

Droplet v kontrole před výstupem je malá aplikace, která provede kontrolu před výstupem pro jeden nebo více PDF, které přetáhnete na ikonu dropletu . Droplet můžete uložit na pracovní plochu nebo na jiné místo v počítači.

Podobně jako droplety může i akce kontroly před výstupem zkontrolovat více souborů najednou, oddělit úspěšné soubory od problémových souborů a vytvořit zprávy v určených místech. Navíc mohou sledované složky převést více typů souborů (JPEG, HTML, RTF a podobně) do PDF nebo do PDF/X s použitím určeného nastavení převodu; zkontrolovat soubory s použitím určených profilů kontroly; a poslat je na výstup v jakémkoliv formátu, který Acrobat podporuje, včetně PDF a PostScriptu.

Poznámka:

Pokud pouze kontrolujete soubory, pravděpodobně nebudete muset ukládat změny nebo kopie souborů do výstupních složek.

Vytvoření a úpravy dropletu pro spuštění kontroly před výstupem

Když kontrolujete soubory pomocí dropletu, můžete oddělit úspěšné soubory od problémových souborů a prohlédnout si výsledky ve volitelné zprávě.

Vytvoření dropletu

 1. Vyberte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem a pak v nabídce Možnosti v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte možnost Vytvořit droplet.

 2. Z rozbalovací nabídky zvolte profil kontroly před výstupem. Pokud není požadovaný profil v seznamu, vytvořte nový profil.
 3. Určete nastavení pro zpracování PDF po kontrole před výstupem a pak droplet uložte.

Úpravy nastavení dropletu

 1. Dvakrát klikněte na ikonu Droplet    ,  nebo v dialogovém okně Kontrola před výstupem z nabídky Možnosti vyberte možnost Upravit droplet (Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem).

 2. Změňte nastavení, která chcete změnit, a pak droplet uložte.

Nastavení dropletu

Pomocí možností dropletu určete, jakým způsobem bude nástroj kontroly před výstupem zpracovávat PDF po přetažení na ikonu dropletu.

Poznámka:

Tyto možnosti se nastavují také při spuštění kontroly před výstupem pomocí funkce Akce. (Viz Průvodce akcí.)

Zachovat profil [profil]

(Upravit nastavení dropletu) Používá ke kontrole před výstupem aktuálně zvolený profil.

Zachytit

(Upravit nastavení dropletu) Vloží profil použitý v dropletu do seznamu profilů do kategorie Importované profily.

Změnit profil

(Upravit nastavení dropletu) Nabízí nabídku všech dostupných profilů. Můžete vybrat jiný profil kontroly před výstupem.

Spustit profil kontroly před výstupem bez aplikování oprav

Provede kontrolu a nahlásí problémy, ale neopraví je. Tato možnost je dostupná pouze pokud vyberete profil, který zahrnuje opravu pro opravení problémů.

Kopírovat soubor PDF

Umístí kopii PDF do složky pro úspěchy nebo pro chyby.

Přesunout soubor PDF

Přesune zkontrolované PDF do složky pro úspěchy nebo pro chyby.

Uložit zástupce souboru PDF

Umístí do složky pro úspěchy nebo do složky pro chyby odkaz na PDF, ale původní soubor se nepřemístí.

Vytvořit zprávu a uložit do složky pro úspěch/chyby

Umožňuje určit typ zprávy a množství podrobností. Tato zpráva ukazuje výsledky kontroly před výstupem.

Nastavení

Umožňuje změnit možnosti zprávy.

Složka pro úspěch/chyby

Umožňuje určit složku a umístění pro soubory a volitelné zprávy.

Zobrazit souhrnný PDF

Vytvoří zprávu o souborech, ve kterých se při kontrole objevily problémy. Zpráva ukazuje umístění každého souboru; cesta k souboru je aktivní odkaz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.