Převod PDF na formáty PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Obsah PDF lze ověřit podle kritérií standardů PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E. Za předpokladu, že kopie PDF vyhovuje příslušným požadavkům, ji lze uložit ve formátu PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. Například profil ICC, který popisuje cílové zařízení, je za určitých podmínek vyžadovaný pro kompatibilitu s PDF/X-1a, PDF/X-3 a PDF/X-4. Pokud v dokumentu není vložený výstupní profil ICC, můžete ho před uložením vložit.

PDF lze převést na PDF vyhovující určitému standardu pomocí průvodce Standardy. V tomto průvodci jsou v průběhu celého procesu vysvětleny záměry jednotlivých formátů. Máte-li zkušenosti se standardy, můžete PDF převést s použitím vestavěného profilu nebo profilu vytvořeného pomocí průvodce.

Poznámka:

Soubory vyhovující standardu PDF/X nebo PDF/A můžete vytvářet také pomocí aplikace Acrobat Distiller.

Převedení na PDF/X, PDF/A nebo PDF/E pomocí profilu

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na Kontrola před výstupem.

  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem.

 3. V dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte Standardy PDF v rozevíracím seznamu Knihovny.

 4. Klikněte na kartu Profily .

 5. Rozbalte kompatibilní profily a vyberte požadovaný profil. Například v části Kompatibilita s PDF/A vyberte položku Převést do PDF/A-1b.

 6. Klikněte na Analyzovat a opravit.

 7. Kliknutím na položku Uložit převedete soubor podle vybraného profilu.

Převést na PDF/X nebo PDF/A nebo PDF/E

 1. Zvolte možnost Nástroje > Standardy PDF .

 2. Zvolte možnost Uložit jako PDF/A, Uložit jako PDF/X nebo Uložit jako PDF/E na pravém panelu.

 3. Vyberte umístění pro uložení souboru a potom klikněte na možnost Uložit.

Ověření PDF podle kritérií PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E

Soubory dle standardu PDF/X, PDF/A, PDF/VT a PDF/E lze vytvářet různými způsoby, například pomocí aplikace Acrobat Distiller nebo příkazu Soubor > Uložit jako >Jiný příkaz. Pokud otevřete soubor PDF odpovídající jednomu z těchto standardů, můžete si zobrazit informace o standardech v podokně Navigace. (Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely, a poté klikněte na položku Standardy .) Nabídka a panel Standardy jsou dostupné, pouze pokud soubor PDF odpovídá nějakému standardu. Panel Standardy je přítomen ve všech verzích (Acrobat Professional, Standard a dokonce i Reader). Funkce Ověřit kompatibilitu se však nachází pouze ve verzi Acrobat.

Informace o shodě označuje standard použitý k vytvoření souboru, název standardu ISO a zda byl soubor ověřen jako kompatibilní se standardem PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA nebo PDF/E. Informace Výstupní záměr označuje nastavení barev přidružené k danému souboru. Chcete-li ověřit kompatibilitu souboru se standardy, klikněte na Ověřit kompatibilitu.

Odstranění informací PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Můžete odstranit všechny informace specifické pro PDF/X, PDF/A nebo PDF/E, jako jsou výstupní podmínky nebo klíč verze GTS_PDFX. Tato akce je užitečná, pokud byl soubor, pokud chcete začít znovu, nebo pokud ICC profil příliš zvětší velikost souboru.

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na Kontrola před výstupem.

  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem.

 3. V dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte Standardy PDF v rozevíracím seznamu Knihovny.

 4. Klikněte na kartu Opravy.

 5. Rozbalte skupinu Informace o dokumentu a metadata a vyberte příkaz Odebrat informace o <název_shody>. Například vyberte položku Odebrat informace o PDF/A.

 6. Klikněte na Opravit.

 7. Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na položku Uložit.

Pokud je operace úspěšná, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem zelená značka zaškrtnutí. Pokud je operace neúspěšná, zobrazí se na kartě Výsledky dialogového okna Kontrola před výstupem červené X.