Převod PDF na formáty PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Obsah PDF lze ověřit podle kritérií standardů PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E. Za předpokladu, že kopie PDF vyhovuje příslušným požadavkům, ji lze uložit ve formátu PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. Například profil ICC, který popisuje cílové zařízení, je za určitých podmínek vyžadovaný pro kompatibilitu s PDF/X-1a, PDF/X-3 a PDF/X-4. Pokud v dokumentu není vložený výstupní profil ICC, můžete ho před uložením vložit.

Soubor PDF lze převést na PDF vyhovující určitému standardu pomocí průvodce Standardy. V tomto průvodci jsou v průběhu celého procesu vysvětleny záměry jednotlivých formátů. Máte-li zkušenosti se standardy, můžete PDF převést s použitím vestavěného profilu nebo profilu vytvořeného pomocí průvodce.

Poznámka:

Soubory vyhovující standardu PDF/X nebo PDF/A můžete vytvářet také pomocí aplikace Acrobat Distiller.

Převedení na PDF/X, PDF/A nebo PDF/E pomocí profilu

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na příkaz Kontrola před výstupem.

  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem.

 3. V dialogu Kontrola před výstupem vyberte Standardy PDF v rozevíracím seznamu Knihovny.

 4. Klikněte na kartu Profily .

 5. Rozbalte kompatibilní profily a vyberte požadovaný profil. Například v části Kompatibilita s PDF/A vyberte položku Převést do PDF/A-1b.

 6. Klikněte na Analyzovat a opravit.

 7. Kliknutím na položku Uložit převedete soubor podle vybraného profilu.

Převedení na PDF/X, PDF/A nebo PDF/E pomocí průvodce

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na Kontrola před výstupem.

  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem.

 3. V dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na položku Standardy.

 4. Vyberte Uložit jako PDF/X, Uložit jako PDF/A nebo Uložit jako PDF/E a pak klikněte na Pokračovat.

 5. Vyberte požadovanou verzi a klikněte na položku Pokračovat.

 6. Vyberte převodní profil a jednu z dostupných podmínek zobrazení nebo tisku.

 7. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li během převodu použít korekce, zaškrtněte políčko Použít korekce.
  • Kliknutím na ikonu s otazníkem zobrazte seznam použitých oprav.
  • Profil uložíte kliknutím na Uložit jako profil.

  • Chcete-li PDF převést na základě vybraného profilu a nastavení, klikněte na Uložit jako.

Pokud je převod úspěšný, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem zelená značka zaškrtnutí. Pokud převod úspěšný není, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem červený křížek.

Ověření PDF podle kritérií PDF/X, PDF/A, PDF/VT nebo PDF/E

Soubory dle standardu PDF/X, PDF/A, PDF/VT a PDF/E lze vytvářet různými způsoby, například pomocí aplikace Acrobat Distiller nebo příkazu Soubor > Uložit jako >Jiný příkaz. Pokud otevřete soubor PDF odpovídající jednomu z těchto standardů, můžete si zobrazit informace o standardech v podokně Navigace. (Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely, a poté klikněte na položku Standardy .) Nabídka a panel Standardy jsou dostupné, pouze pokud soubor PDF odpovídá nějakému standardu. Panel Standardy je přítomen ve všech verzích (Acrobat Professional, Standard a dokonce i Reader). Funkce Ověřit kompatibilitu se však nachází pouze ve verzi Acrobat.

Informace o shodě označuje standard použitý k vytvoření souboru, název standardu ISO a zda byl soubor ověřen jako kompatibilní se standardem PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA nebo PDF/E. Informace Výstupní záměr označuje nastavení barev přidružené k danému souboru. Chcete-li ověřit kompatibilitu souboru se standardy, klikněte na Ověřit kompatibilitu.

Odstranění informací PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Můžete odstranit všechny informace specifické pro PDF/X, PDF/A nebo PDF/E, jako jsou výstupní podmínky nebo klíč verze GTS_PDFX. Tato akce je užitečná, pokud byl soubor, pokud chcete začít znovu, nebo pokud ICC profil příliš zvětší velikost souboru.

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

  Sada nástrojů pro tiskovou produkci je zobrazena na pravém panelu.

 2. Klikněte na Kontrola před výstupem.

  Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem.

 3. V dialogu Kontrola před výstupem vyberte Standardy PDF v rozevíracím seznamu Knihovny.

 4. Klikněte na kartu Opravy.

 5. Rozbalte skupinu Informace o dokumentu a metadata a vyberte příkaz Odebrat informace o <název_shody>. Například vyberte položku Odebrat informace o PDF/A.

 6. Klikněte na Opravit.

 7. Vyberte umístění pro uložení souboru a klikněte na položku Uložit.

Pokud je operace úspěšná, zobrazí se v dialogovém okně Kontrola před výstupem zelená značka zaškrtnutí. Pokud je operace neúspěšná, zobrazí se na kartě Výsledky dialogového okna Kontrola před výstupem červené X.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online