Příručka uživatele Zrušit

Nastavení zásad zabezpečení pro PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v části Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Typy zásad zabezpečení

Pokud často aplikujete stejné nastavení zabezpečení na více PDF, můžete si nastavení uložit jako zásady, které můžete používat opakovaně. Zásady zabezpečení šetří čas a přitom zajišťují jednotné zabezpečení pracovního postupu. Po vytvoření zásad pro zabezpečení pomocí hesel a certifikátů máte možnost znovu použít stejné nastavení zabezpečení pro libovolný počet souborů PDF. K dispozici jsou dva typy zásad zabezpečení:

 • Zásady organizace jsou užitečné zejména tehdy, pokud chcete, aby ostatní měli k souborům PDF přístup pouze po omezenou dobu. Zásady serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) jsou uloženy na serveru. Uživatelé, kteří je chtějí používat, musejí mít k tomuto serveru přístup. Vytvoření těchto zásad vyžaduje zadání příjemců dokumentu ze seznamu na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) řídí přístup k souborům PDF a kontroluje události podle nastavení v zásadách zabezpečení. Server Experience Manager - Forms Server (Document Security) můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

 • Uživatelské zásady jsou vytvářené a aplikované jednotlivými uživateli. Aplikujete-li stejné nastavení zabezpečení na mnoho dokumentů, můžete ušetřit čas vytvořením uživatelské zásady. Potom na dokumenty aplikujete uživatelskou zásadu. Uživatelské zásady pro hesla a certifikáty s veřejným klíčem se ukládají na váš lokální počítač. Pokud máte přístup k serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), můžete vytvářet uživatelské zásady, které budou uloženy na serveru Forms Server. Tyto zásady budou k dispozici pouze pro vás.

Ověřování zásad organizace

Kromě opakovaného použití nastavení zabezpečení umožňují zásady uložené na serveru Adobe Experience Manager Forms Server (Document Security) ukončovat platnost dokumentů a odvolávat je. Můžete si rovněž uchovat přehled o odpovědnosti, a to kontrolou uživatelů, kteří otevírají chráněné dokumenty.

Adobe LiveCycle Rights Management
Zásady zabezpečení

A. Zásady jsou uložené na serveru. B. Zásady se aplikují na PDF. C. Uživatelé mohou dokument otevřít, upravit a vytisknout pouze v případě, že to zásady povolují. 

Nastavení zásad zabezpečení založených na serveru zahrnuje čtyři hlavní fáze:

Konfigurace serveru Adobe Experience Manager – Forms Server

Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), obvykle konfiguruje správce systému ve vaší společnosti nebo skupině, který také spravuje účty a nastavuje zásady organizace. Další informace o konfiguraci serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) najdete na webových stránkách společnosti Adobe.

Publikování dokumentu se zásadami zabezpečení

Autor vytvoří soubor PDF a aplikuje na něj zásady uložené na serveru Adobe Experience Manager Forms Server. Server vygeneruje pro PDF licenci a jedinečný šifrovací klíč. Acrobat vloží licenci do PDF a zašifruje ho s použitím šifrovacího klíče. Autor nebo správce systému může tuto licenci použít ke sledování a monitorování PDF.

Prohlížení dokumentu s aplikovanými zásadami zabezpečení

Když se uživatel pokusí otevřít zabezpečený PDF v aplikaci Acrobat, musí prokázat platnost své identity. Pokud je přístup uživatele k PDF schválen, PDF se dešifruje a otevře se s právy určenými v zásadách zabezpečení.

Správa událostí a modifikování přístupu

Po přihlášení k účtu na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) může autor nebo správce sledovat události a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad. Správci mohou prohlížet všechny PDF a systémové události, modifikovat nastavení konfigurace a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad.

Vytvoření uživatelských zásad zabezpečení

V uživatelských zásadách se pro ověřování dokumentů mohou používat hesla, certifikáty nebo server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

Zásady pro zabezpečení heslem a certifikátem mohou být uloženy na lokálním počítači. Zásady zabezpečení vytvořené pomocí serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) se ukládají na server. Můžete kontrolovat akce a dynamicky měnit nastavení zabezpečení. Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

Vytvoření zásad zabezpečení heslem

 1. Na domovské stránce aplikace Acrobat vyberte Zobrazit všechny nástroje > Ochrana PDF > Správa zásad zabezpečení

 2. Vyberte možnost Nový.

 3. Vyberte možnost Použít hesla a pak klikněte na možnost Další.

 4. Zadejte název a popis zásad, proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na Další:

  • Chcete-li zadávat hesla a omezení, když aplikujete tyto zásady na dokument, zrušte výběr možnosti Uložit hesla s těmito zásadami.

  • Pokud chcete spolu se zásadami uložit i hesla a nastavení omezení, vyberte Uložit hesla se zásadami.

 5. Určete nastavení kompatibility a možnosti hesla. Pokud jste vybrali Uložit hesla se zásadami, zadejte heslo a omezení. Vyberte možnost OK.

 6. Prohlédněte si detaily zásad, vyberte možnost Dokončit a potom Zavřít.

Vytvoření zásad zabezpečení certifikátem

 1. Na domovské stránce aplikace Acrobat vyberte Zobrazit všechny nástroje > Ochrana PDF > Správa zásad zabezpečení.

 2. Vyberte možnost Nový.

 3. Vyberte Použít certifikáty s veřejným klíčem a pak Další.

 4. Zadejte název a popis zásad a určete součásti dokumentu, které chcete zašifrovat.

  Certifikáty musejí být aktuální a mít klíčové použití, které umožňuje šifrování.

 5. Určete, jak chcete vynucovat zásady:
  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým příjemcům, nevybírejte možnost Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým dokumentům, vyberte možnost Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

 6. Vyberte z nabídky šifrovací algoritmus, který je kompatibilní s verzí aplikace Acrobat u příjemců, a klikněte na Další.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste vybrali možnost Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zkontrolujte nastavení zásad a potom klikněte na Dokončit.

  • Pokud jste nevybrali Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zadejte příjemce výběrem jejich digitálních identifikátorů (včetně vašeho digitálního identifikátoru). Poté zvolte možnost Další.

 8. Vyberte možnost Dokončit.

Vytváření zásad pro zabezpečené přiložené soubory

K jednomu nebo více dokumentům můžete přidat zabezpečení jejich vložením do zabezpečené obálky a jejich odesláním jako e-mailové přílohy. Tato metoda je užitečná tehdy, když chcete poslat zabezpečený přiložený soubor bez šifrování souborů. Do zabezpečené obálky můžete vložit dokumenty jako přiložené soubory, zašifrovat obálku, a odeslat ji příjemcům. Když uživatelé otevřou obálku, mohou z ní extrahovat přiložené soubory a uložit je. Uložené soubory jsou identické s originálními přiloženými soubory a po uložení již nejsou zašifrované.

Pokud například odesíláte důvěrné dokumenty, včetně souborů jiného typu než PDF, chcete, aby dokumenty mohl zobrazit pouze příjemce. Můžete tyto dokumenty vložit jako přílohy do zabezpečené obálky, tuto obálku zašifrovat a odeslat ji e-mailem. Kdokoli může otevřít obálku, zobrazit její titulní stránku a dokonce i prohlížet seznam položek obsahu. Pouze příjemce však může zobrazit vložené přílohy a extrahovat je.

Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek
Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek.

 1. Vyberte možnost Všechny nástroje > Ochrana souboru PDF. Vyberte možnost Vytvořit zabezpečenou obálku v nabídce DALŠÍ MOŽNOSTI.

 2. Vyberte možnost Přidat posílané soubory, zvolte dokumenty, které chcete přiložit, a pak vyberte Další.

 3. Vyberte předlohu obálky a vyberte možnost Další.

 4. Vyberte metodu doručení a vyberte možnost Další.

 5. Pokud byly vytvořeny zásady obálky, vyberte je nebo vyberte možnost Nové zásady. Potom zásady vytvořte provedením příslušného postupu.

 6. Zkontrolujte informace a pak zvolte možnost Dokončit.

 7. U některých zásad budete vyzváni k zadání informací, které chcete zobrazit na obálce. Zadejte dostatek informací, abyste příjemcům umožnili určit odesilatele obálky.
 8. Zadejte informace o zabezpečení (heslo, certifikát nebo zásady).
 9. Po zobrazení obálky zadejte jména příjemců. Potom vyberte ikonu Uložit nebo Pošta na pruhu nástrojů.

  Pokud vyberete ikonu pošty, otevře se váš výchozí e-mailový program se zabezpečenou obálkou jako přílohou. Zadejte e-mailové adresy příjemců a odešlete e-mailovou zprávu.

Aplikování zásad na přílohy v Outlooku

V programu Microsoft Outlook můžete posílat různé typy souborů jako zabezpečené přílohy PDF. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je v aplikaci Acrobat nastavený a dostupný server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

 1. V aplikaci Outlook vyberte na pásu karet možnost Nová poštovní zpráva.
 2. Na pásu karet Adobe PDF klikněte na tlačítko Přiložit jako zabezpečený Adobe PDF .
 3. Vyberte soubor, který chcete přiložit, zadáním cesty souboru nebo kliknutím na Procházet.
 4. Určete, jak chcete dokument zabezpečit, a vyberte OK.

  Soubor se převede do PDF a zašifruje s použitím zvolené metody zabezpečení.

 5. Dokončete e-mailovou zprávu a pak vyberte Odeslat.

Export nastavení zabezpečení

 1. V aplikaci Acrobat vyberte možnost Acrobat z levé horní nabídky (macOS) nebo pod ikonou tří čar   (Windows) a potom vyberte Předvolby > Zabezpečení > Exportovat.

 2. Zvolte, které skupiny nastavení chcete sdílet, a vyberte možnost OK.

 3. Zkontrolujte a podle potřeby upravte nastavení zabezpečení a potom vyberte Exportovat.

 4. Chcete-li, vyberte metodu šifrování nastavení zabezpečení a pak vyberte možnost OK.

 5. Vyberte možnost Příjemci a dvakrát klikněte na možnost OK.

 6. Podepište soubor.

Kopírování, úpravy nebo odstranění zásady

 1. Na domovské stránce aplikace Acrobat vyberte Zobrazit všechny nástroje > Ochrana PDF > Správa zásad zabezpečení.

 2. Z rozevíracího seznamu Zobrazit zvolte, zda chcete zobrazit všechny zásady, ke kterým máte přístup, uživatelské zásady, které jste vytvořili, nebo zásady organizace.

 3. Vyberte zásadu a potom použijte požadované možnosti:
  Poznámka:

  Možnosti pro úpravy nebo odstranění zásad organizace nejsou dostupné, pokud nemáte práva správce pro server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Tyto zásady lze měnit jen na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), který se otevře automaticky, když vyberete některou z možností.

  Kopírovat

  Slouží k vytvoření zásady, která bude založena na nastavení existující zásady.

  Upravit

  Úpravy uživatelských zásad, které jsou uloženy na lokálním počítači, mají vliv pouze na dokumenty, na které budou zásady aplikovány po provedení úprav. Pro uživatelské zásady uložené na serveru můžete upravit nastavení práv a další možnosti. Tato možnost není dostupná pro zásady organizace.

  Odstranit 

  Tato možnost není obvykle dostupná pro zásady organizace.

  Oblíbené

  Pokud tato možnost není vybraná, zobrazí se vedle zásady hvězdička. Chcete-li zásady odstranit ze seznamu oblíbených, klikněte znovu na Oblíbené. Možnost Oblíbené můžete aplikovat na více zásad. Tato možnost usnadní přístup k zásadám.

Odvolání platnosti PDF zabezpečeného pomocí zásad

Pokud chcete omezit přístup k PDF chráněnému pomocí zásad, který jste dali k dispozici skupině uživatelů, můžete odvolat platnost dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF a přihlaste se k serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a přihlaste se do prostředí Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security.

 2. Vyberte možnost Všechny nástroje > Ochrana souboru PDF > Zabezpečení dokumentu > Odvolat

 3. Z nabídky na webové stránce vyberte možnost s vysvětlením, proč dokument odvoláváte, nebo napište zprávu. Pokud chcete odvolaný dokument nahradit jiným, zadejte URL místa, kde je nový dokument uložen.
 4. Výběrem možnosti OK uložte provedené změny.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?