Při práci v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC na počítači můžete ukládat soubory v účtu SharePoint a přistupovat k nim.

Poznámka:

Správce služby SharePoint musí konfigurovat server SharePoint tak, aby umožňoval úpravu dokumentů PDF. Podrobnosti najdete v této technické poznámce.

Chcete-li získat přístup ke zdrojům SharePoint nebo do nich ukládat, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Přidejte účet SharePoint a získejte přístup k souborů pomocí účtu (konektorů) v zobrazení Domovská stránka > <název_účtu_SharePoint>.
 • V dialogových oknech pro otevření a zavření souborů používejte URL knihovny dokumentů, například http://mysharepointserver/mysite/mydoclibor
 • (Windows) Mapované síťové jednotky

Přidání účtu SharePoint

 1. Vyberte možnost Domovská stránka > Přidat účet a klikněte na tlačítko Přidat pro službu Microsoft SharePoint.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat účet Microsoft SharePoint.

  Přidání účtu SharePoint v aplikaci Acrobat nebo Reader
 2. Zadejte název účtu do okna Zadat název účtu.

  Zadejte adresu URL serveru SharePoint do okna Zadat URL. Obvykle jde o adresu URL, která se zobrazí v adresním řádku prohlížeče, pokud jste přihlášeni a v prohlížeči jsou otevřené webové stránky služby SharePoint.

 3. Klikněte na Pokračovat. Účet je přidán do levého podokna pod část Úložiště.

Vyhrazení souboru ze služby SharePoint

Chcete-li pracovat se souborem PDF umístěným na serveru SharePoint, je nejbezpečnější ho vyhradit. Jiní uživatelé jej pak během vaší práce nemohou upravovat.

 1. Soubor PDF odhlásíte jedním z následujících kroků:

  • (Windows) Pomocí prohlížeče Internet Explorer přejděte k souboru PDF na portálu SharePoint. Klikněte na dokument nebo vyberte možnost Upravit dokument v rozbalovací nabídce souboru.

   • V aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC:

    - Vyberte soubor z nabídky Domovská stránka > [Connector / Název účtu].

    - Můžete zadat adresu URL knihovny dokumentů nebo úplnou cestu k souboru v dialogových oknech Otevřít a Uložit, pokud jsou vypnuty (zakázány) tyto předvolby:

    Upravit > Předvolby > Všeobecné > Zobrazit online úložiště při otevírání souborů: ve výchozím nastavení vypnuto.

    Upravit > Předvolby > Všeobecné > Zobrazit online úložiště při ukládání souborů: ve výchozím nastavení zapnuto.

    - Pomocí konektorů: Jestliže jsou výše uvedené předvolby zapnuty, dostanete se k umístěním souborů v části [Název konektoru] levého podokna.

 2. Dialogové okno zobrazí název a umístění souboru. Klepněte na jednu z následujících možnosti:

  • Vyhradit a Otevřít

  • Otevřít, pro otevření souboru bez vyhrazení

Poznámka:

Pokud se k serveru SharePoint musíte přihlásit, po vyzvání zadejte uživatelské jméno a heslo.

Zrušení vyhrazení

Vyhrazení verzi souboru PDF lze zrušit, pokud své změny nechcete uložit.

 1. Vyberte Soubor > Server SharePoint > Zrušit vyhrazení.

 2. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Klikněte na OK.

Poznámka:

Dokument nelze upravovat offline.

Příprava vlastností dokumentu

Vlastnosti dokumentu pro server SharePoint lze určit v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC.

 1. Vyberte Soubor > Server SharePoint > Připravit vlastnosti dokumentu.

 2. Chcete-li upravit vlastnost, poklepněte na ni. Zobrazí se dialogové okno Úpravy. Zadejte hodnotu a klepněte na OK.

Zpřístupnění

Po dokončení úprav odevzdejte soubor zpět na server SharePoint. Změny uvidí ostatní uživatelé. Je-li povolena tvorba verzí, spravuje služba SharePoint také historii verzí souboru.

 1. Vyberte Soubor > Server SharePoint > Zpřístupnit. Zobrazí se dialogové okno Zpřístupnit.

 2. Je-li povolení číslování verzí, zobrazí se informace o verzi. Vyberte hlavní verzi, vedlejší verzi, nebo přepište verzi aktuální.

 3. Zadejte poznámky verze.

 4. Nebo aktivujte možnost Ponechat dokument vyhrazený po zpřístupnění této verze a klepněte na možnost OK.

Odstranění účtu SharePoint

 1. V zobrazení Domovská stránka klikněte na ikonu Upravit/Tužka vedle Úložiště.

  Tlačítko Upravit pro online účty
 2. Klikněte na ikonu křížku vedle účtu, který chcete odebrat poté na možnost Hotovo vedle Úložiště.

  Volby Odebrat a Hotovo pro odstranění účtu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online