Přehled portfolií PDF

O portfoliích PDF

Portfolio PDF obsahuje více souborů sestavených do jediné integrované jednotky ve formátu PDF. Soubory v portfoliu PDF mohou zahrnovat velké množství typů souborů vytvořených v různých aplikacích. Portfolio PDF může například zahrnovat textové dokumenty, e-mailové zprávy, tabulky, výkresy CAD a prezentace PowerPoint. Původní soubory si zachovají svou identitu, ale zároveň jsou součástí jednoho souboru portfolia PDF. Jednotlivé dílčí soubory můžete otevírat, číst, upravovat a formátovat nezávisle na ostatních dílčích souborech v portfoliu PDF.

Podle okolností nabízejí portfolia PDF několik výhod oproti sloučení více souborů do jednoho PDF:

Přidávání a odstraňování

Soubory lze snadno přidávat a odebírat bez nutnosti vyhledávat a vybírat všechny stránky pocházející z daného souboru.

Přetažení

V navigačním panelu portfolia PDF můžete přetahováním měnit uspořádání souborů a na stejné úrovni přetahovat soubory do složek nebo jednu složku do druhé.

Náhled

Rychlý náhled dílčích souborů bez nutnosti jejich otevírání v nativních aplikacích.

Úpravy

Změna jednotlivých souborů v portfoliu PDF bez ovlivnění dalších souborů. Můžete například přečíslovat stránky v jednom dokumentu bez přečíslování dalších dokumentů v portfoliu PDF. Soubory, které nejsou ve formátu PDF, také můžete upravovat v jejich nativních aplikacích z portfolia PDF. Veškeré provedené změny jsou uloženy do souboru v portfoliu PDF.

Distribuce

Sdílejte portfolio PDF s ostatními a mějte jistotu, že obdrží všechny dílčí součásti. Publikujte portfolio PDF na webových stránkách, aby je mohli zobrazit i jiní.

Uspořádání

Roztřiďte dílčí soubory do kategorií, které můžete přidávat, odstraňovat, skrývat a přizpůsobovat. Chcete-li seznam setřídit, klikněte jednoduše na název sloupce.

Tisk

Tisk všech souborů PDF v portfoliu PDF nebo tisk pouze vybraných dílčích souborů PDF.

Prohledávání

Hledání v jednom nebo všech souborech v portfoliu PDF. Můžete dokonce prohledávat dílčí soubory, které nejsou ve formátu PDF.

Začlenění jiných formátů

Do existujícího portfolia PDF můžete přidat i soubory v jiném formátu než PDF, aniž byste je museli převádět do PDF.

Nezávislost na zdrojových souborech

Zdrojové soubory portfolií PDF – dokonce ani existující soubory, které do portfolia PDF přidáte – se při vytvoření portfolia PDF nezmění. Změny dílčích souborů v portfoliu PDF se nevztahují na původní soubory, ze kterých jste portfolio PDF vytvořili. Portfolio PDF můžete v rámci svého počítače nebo sítě kamkoli přemístit bez rizika ztráty nebo odpojení dílčích souborů.

Opakované použití

Zahrňte do více portfolií PDF stejný soubor.

Přehled okna portfolia PDF

V aplikaci Acrobat můžete k vytváření a úpravám portfolia PDF a k práci s dílčími soubory používat různé elementy, například podokna, pruhy nástrojů a okna.

Portfolio PDF v aplikaci Acrobat
Portfolio PDF v aplikaci Acrobat

A. Pruh nástrojů portfolia PDF B. Soubory a složky komponent v levém navigačním panelu C. Tlačítka Předchozí a Další (šipky) k posouvání souborů komponent D. Odkaz pro otevření souboru komponenty 

  • Panel nástrojů portfolia PDF je umístěn přímo pod hlavním panelem nástrojů. Můžete vykonávat běžné úlohy, jako je například přidávání souborů nebo složek, vytvoření nové složky, vyjmutí souboru komponenty nebo odstranění souboru komponenty.

  • V levém navigačním panelu jsou uvedeny soubory a složky obsažené v portfoliu PDF. Ve výchozím nastavení jsou soubory a složky zobrazeny abecedně. Pořadí můžete změnit nakonfigurováním pořadí řazení v dialogovém okně Vlastnosti portfolia.

    Dále můžete měnit uspořádání souborů v levém navigačním panelu, přetahovat soubory nebo přetahovat soubory do složek a složky do jiných složek, pokud jsou na stejné úrovni v portfoliu.

  • Pomocí tlačítek Předchozí a Další můžete posouvat soubory a složky obsažené v portfoliu PDF. Ve výchozím nastavení se zobrazí náhled vybraného souboru. Pokud ale soubor komponenty není souborem PDF, zobrazí se tlačítko Náhled v oblasti dokumentu. Kliknutím na tlačítko Náhled si můžete zobrazit obsah souboru v samotném portfoliu PDF.

  • Odkaz Otevřít dokument otevře vybraný soubor komponenty pro úpravy. Pokud se jedná o soubor PDF, otevře se v oblasti dokumentu, kde s ním můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem PDF. Pokud se nejedná o soubor PDF, otevře se ve své nativní aplikaci. Po provedení změn v souboru komponenty a uložení začne být novější obsah dostupný v portfoliu PDF.

  • Rozvržení (režim Náhled) zobrazí náhled souboru komponenty v portfoliu PDF v závislosti na typu souboru. Informace o jednotlivých typech náhledu naleznete v části Režimy zobrazení portfolií.

  • Režim Podrobnosti nebo soubory zobrazuje seznam informací o souboru. Kliknutím na název souboru seřadíte informace vzestupně nebo sestupně.

    Portfolio PDF je přístupné, když se otevře v režimu Podrobnosti nebo Soubory. Tento režim nabízí lepší možnosti čtení pro lidi s postižením - například s postižením pohybového aparátu, slepé či slabozraké uživatele. Chcete-li otevřít všechna portfolia PDF v režimu Soubory, otevřete zvolením možnosti Úpravy > Předvolby dialogové okno Předvolby (Windows). Pouze v aplikaci Acrobat: zvolte možnost Acrobat > Předvolby (Mac OS). V nabídce Kategorie vyberte možnost Usnadnění přístupu a poté vyberte možnost Zobrazit portfolia v režimu souborů.

Režimy zobrazení portfolií

Soubory komponent si můžete zobrazit dvěma různými způsoby - v režimu Rozvržení (nebo Náhled) a v režimu Podrobnosti (nebo Soubory). V režimu Rozvržení se seznam souborů komponent zobrazí v levém navigačním panelu, viz předcházející obrázek. V režimu Podrobnosti se seznam souborů komponent zobrazí těsně pod sekundárním panelem nástrojů, viz následující snímek obrazovky:

Portfolio PDF v režimu Podrobnosti nebo Soubor
Zobrazení portfolia PDF v režimech Podrobnosti nebo Soubor

V obou zobrazeních si můžete zobrazit náhled obrázků a stránek, přehrávat video a soubory SWF. V zobrazení Podrobnosti si můžete ale zobrazit také informace o souboru. Soubor lze vyjmout (přesunout) do svého počítače. Můžete také otevřít soubor v jeho původní aplikaci (pokud je nainstalovaná ve vašem počítači). Mezi zobrazením Rozvržení a Podrobnosti můžete přepínat výběrem požadované možnosti v nabídce Zobrazit > Portfolio.

Režim Náhled platformy je také dostupný tam, kde je v okně dokumentu zobrazen náhled v plné velikosti. V okně dokumentu se ve výchozím nastavení zobrazují soubory PDF, SWF a HTML. Chcete-li otevřít v náhledu platformy jiné soubory, například portfolia e-mailů, soubory s odpovědními formuláři a zabezpečené dokumenty PDF, zvolte možnost Zobrazení > Portfolio > Náhled souboru. Náhled platformy můžete zavřít kliknutím na ikonu Zavřít náhled (X) za názvem souboru na sekundárním panelu nástrojů.

Režim Náhled platformy
Režim Náhled platformy můžete zavřít kliknutím na tlačítko X.

Přepínání mezi režimy Rozvržení, Podrobnosti a Náhled platformy

Mezi režimy zobrazení Rozvržení a Podrobnosti můžete přepínat výběrem požadované možnosti v nabídce Zobrazit > Portfolio.

Do režimu Náhled platformy můžete také přejít pomocí příkazu nabídky Zobrazit > Portfolio > Náhled souboru.

Další funkce povolené v portfoliích PDF

Pro dílčí soubory v portfoliích PDF jsou k dispozici následující příkazy:

Zmenšit velikost souboru

Zmenší velikost souboru dílčích souborů PDF. Další informace naleznete v části Zmenšení velikosti souboru jeho uložením.

Zabezpečit portfolio heslem

Přidá portfoliu PDF nebo dílčímu souboru PDF v portfoliu PDF zabezpečení dokumentu. Chcete-li přidat zabezpečení pro dílčí PDF, zvolte Soubor > Vlastnosti portfolia a poté vyberte záložku Zabezpečení. Další informace naleznete v části Zabezpečení dokumentů pomocí hesel. Chcete-li přidat zabezpečení pro celé portfolio PDF, použijte titulní stránku (Zobrazení > Portfolio > Titulní stránka). Titulní stránku můžete například použít k podepsání rodičovského dokumentu portfolia PDF nebo k přidání hesla pro otevření portfolia PDF. Funkce specifikované na titulní stránce se vztahují na celou sadu dílčích souborů v portfoliu PDF.

Poznámka:

Pro portfolia PDF a soubory komponent jsou také k dispozici další funkce zabezpečení včetně zabezpečení certifikátem. Další informace viz kapitola Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF.

Tisk

Vytiskne dílčí dokumenty. Další informace naleznete v tématu Tisk dokumentů PDF v portfoliu PDF.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.