Díky své dynamické podstatě může 3D obsahu hrozit porušení zabezpečení. Proto je automatické přehrávání 3D obsahu v PDF ve výchozím nastavení vypnuto.

Povolení přehrávání 3D obsahu v PDF

Pokud otevřete PDF s 3D obsahem, v horní části uvidíte žlutý pruh s nápisem - „3D obsah je vypnutý. Je-li dokument důvěryhodný, tuto funkci povolte.

Automatické přehrávání 3D obsahu je ve výchozím nastavení vypnuto
Automatické přehrávání 3D obsahu je ve výchozím nastavení vypnuto

Povolení 3D obsahu v aktuálním dokumentu:

Klikněte na tlačítko Volby a poté vyberte příslušnou možnost:

  • Důvěřovat tomuto dokumentu pouze jedenkrát
  • Vždy důvěřovat tomuto dokumentu

Trvalé povolení 3D obsahu:

  • Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby > 3D a multimédia a zaškrtněte políčko Povolit přehrávání 3D obsahu.

Povolení 3D obsahu u důvěryhodného obsahu

3D obsah byl integrován jako důvěryhodný, proto ho lze u důvěryhodného dokumentu přehrávat, i když je 3D vypnuto. Funguje to následovně:

  • Deaktivujte 3D obsah.
  • Prostřednictvím panelu Úpravy > Předvolby > Zabezpečení (Pokročilé) > Důvěrná umístění označte důvěryhodné soubory, složky a hostitele jako důvěrná umístění.
  • Po otevření PDF s 3D obsahem:
    • Je-li soubor/umístění zařazen mezi důvěrná umístění, 3D obsah se spustí.

V opačném případě se zobrazí žlutý pruh se zprávou „3D obsah je vypnutý. Je-li dokument důvěryhodný, tuto funkci povolte.“ Tlačítko Volby zahrnuje pro aktuální dokument možnosti Důvěřovat tomuto dokumentu pouze jedenkrát a Vždy důvěřovat tomuto dokumentu.

Specifická konfigurace pro podnikové oddělení IT

Podnikové oddělení IT může nastavení pro koncového uživatele nastavit pomocí klíče systémového registru HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<verze>\3D\bEnable3DContent. Podnikové oddělení IT může spuštění 3D vypnout a zamknout, aby uživatel nemohl měnit nastavení pomocí možnosti HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(název produktu)\(verze)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online